Рішення № 49176295, 27.08.2015, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
27.08.2015
Номер справи
927/1057/15
Номер документу
49176295
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

Господарський суд Чернігівської області

Пр-т. Миру, 20, м. Чернігів, 14000 , тел. 676-311, факс 77-44-62, e-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua

=====

Іменем України

РІШЕННЯ

27 серпня 2015 року Справа № 927/1057/15

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 Компані, АДРЕСА_1, 03191

Відповідач: Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, вул. Белінського, 11, м. Чернігів, Чернігівська область, 14000

Предмет спору: про стягнення заборгованості в сумі 150447,59 грн.

Суддя Ю.В.Федоренко

Представники сторін:

від позивача: не зявився

від відповідача: не зявився

Суд виносить рішення після оголошеної перерви у судовому засіданні 20.08.2015 відповідно до ч. 3 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Компані" звернулось до господарського суду Чернігівської області з позовною заявою, в якій просить стягнути з Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації105590,30 грн. боргу, 1874,58 грн. 3% річних, 42982,71 грн. інфляційних.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобовязання в частині своєчасної сплати за виконані роботи, яке виникло на підставі укладеного між позивачем та відповідачем договору підряду №56 від 22.10.2014.

У відзиві №1-01/1144 від 14.08.2015 представник відповідача проти позову заперечує та вказує, що залишок не проведеної оплати становить 105 590,30 грн.

Неповна оплата відповідачем виконаних робіт та нараховані позивачем інфляційні, проценти річних і стали причиною виникнення спору.

Крім того, у вказаному відзиві відповідач виклав клопотання про розгляд справи без участі представника відповідача.

Після закінчення перерви позивач у судове засідання не зявився, повноважного представника не направив, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами справи (а.с. 36).

Відповідач у судове засідання не зявився, уповноваженого представника не направив, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами справи (а.с. 37).

Розглянувши подані документи і матеріали, зясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для вирішення спору, суд, -

В С Т А Н О В И В :

22 жовтня 2014 року між Департаментом інвестиційного розвитку та капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації (згідно розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації № 291 від 15.06.2015 р. перейменовано в Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації) (надалі відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 Компані (надалі позивач) укладено договір підряду № 56 Капітальний (вибірковий) ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вулиці Кутузова довжиною 0,693 км в м.Носівка Носівського району Чернігівської області, за умовами якого відповідач доручає, а позивач виконує на свій ризик роботи по обєкту: капітальний Капітальний (вибірковий) ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вулиці Кутузова довжиною 0,693 км в м.Носівка Носівського району Чернігівської області і здає їх відповідачу (за актом приймання виконаних будівельних робіт з усуненням, у випадку виявлення при прийманні недоліків, що зумовлені неякісним виконанням робіт). Позивач здає обєкт в експлуатацію в установлений строк у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації, діючих ДСТУ і правил, інших нормативних актів у будівництві та надає всю виконавчу документацію. Відповідач зобовязується прийняти виконані роботи і оплатити їх відповідно до умов договору (п.п. 1.1-1.2 договору).

Фінансування робіт, передбачених цим договором, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області Носівському районному бюджету. Загальна вартість будівельно - монтажних робіт та інших витрат, що виконуються позивачем за даним договором складає 381835,97 тис. грн., у т.ч. ПДВ-20%. Договірна ціна є твердою і визначається відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (п.п. 2.1-2.3 договору).

Строки виконання робіт: початок робіт жовтень 2014 р., закінчення робіт відповідно до календарного графіку робіт (п. 3.1 договору).

Розрахунки за виконанні роботи на обєкті здійснюються шляхом проміжних платежів за фактично виконану роботу. Оплата робіт проводиться після прийняття акту виконаних робіт, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін (п. 5.1 договору). Позивач не пізніше 25 числа звітного місяця, передає уповноваженому представникові відповідача акт виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) (п. 5.2 договору). Відповідач до початку виконання робіт, перераховує позивачу аванс у розмірі 30% від договірної ціни (п. 5.3 договору). Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їхньої вартості , визначеної у договірній ціні (п. 5.5 договору).

На виконання умов п. 5.2 договору сторонами були складені довідка від 09.12.2014 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2014 р. (форма КБ-3), згідно якої вартість виконаних підрядних робіт складає 381835,97 тис. грн. (а.с. 17), та акт № 1 від 09.12.2014 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 р. (форма КБ-2в), згідно якого позивачем виконано, а відповідачем прийнято роботи з капітального ремонту дороги загальною довжиною 0,693 км загальною вартістю 381835,97 грн. (а.с.18-20). Вищевказані документи підписані та завірені печатками обох сторін.

Статтею 837 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обовязковим для виконання сторонами.

Згідно зі ст. 853 Цивільного кодексу України замовник зобовязаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

В акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), який підписаний сторонами, не зазначено про наявність відступів від умов договору або інших недоліків.

За приписами ст. 854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Відповідач частково розрахувався за виконані позивачем роботи на загальну суму 276245,67 грн. (24.11.2014 в розмірі 114550,00грн. та 27.05.2015 в розмірі 161695,67 грн., що підтверджується банківськими виписками по рахунку позивача станом на 24.11.2014 та 27.05.2015 (а.с.21-22). Решту вартості виконаних робіт на суму 105590,30 грн. відповідач не оплатив.

У відповідності до п. 5.4 договору відповідач проводить розрахунки за виконані роботи після підписання форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт та витрат) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт). При цьому сторони домовились про те, що строк (термін) оплати виконаних підрядником робіт визначається вказівкою на подію, що має неминуче настати, а саме надходження коштів з бюджету на розрахунковий рахунок відповідача на проведення робіт, які є предметом даного договору, у звязку з чим оплата за виконані підрядником роботи здійснюється на підставі підписаних актів форми № КБ-2в протягом 3-х днів з дати надходження коштів на проведення визначених даним договором робіт на розрахунковий рахунок відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобовязання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Статтею 251 Цивільного кодексу України визначено поняття строку та терміну, зокрема, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду.

Відповідно до статті 252 Цивільного кодексу України, строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Надходження коштів з Державного бюджету, як це визначено договором підряду № 60 від 14.11.2014 року не можна розглядати як подію, яка неминуче настане, в розумінні абзацу 2 ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, а тому не може бути відкладальною умовою та не створює для сторін цивільних прав та обовязків щодо визначення строку оплати.

З урахуванням вищевикладеного, суд доходить висновку, що сторонами не визначено строк оплати виконаних робіт, а тому, суд виходить з вимог ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України, згідно якої якщо строк (термін) виконання боржником обовязку не встановлений або визначений моментом предявлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обовязок у семиденний строк від дня предявлення вимоги, якщо обовязок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства. Пунктом 1.7 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 р. № 14 Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобовязань визначено, що днем предявлення вимоги кредитором слід вважати день, у який боржник одержав надіслану йому вимогу.

26 червня 2015 року позивачем направлено за адресою державної реєстрації відповідача претензію про сплату заборгованості, зокрема за договором від 22.10.2014 підряду № 56 в сумі 105590,30 грн., що згідно поштового повідомлення про вручення рекомендованої кореспонденції № 14000 29136825, отримана відповідачем 30.06.2015 та залишена ним без відповіді та виконання (а.с. 23-24).

Таким чином, виходячи з приписів ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України, кінцевий строк розрахунку за виконані підрядні роботи настав 07.07.2015.

У відповідності зі ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України зобовязання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобовязання не допускається.

На момент винесення рішення по справі відповідач наявну заборгованість в сумі 105590,30 грн. не погасив. Доказів сплати до суду не надав.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення суми основного боргу є правомірними, обґрунтованими, підтверджуються матеріалами справи, а тому підлягають задоволенню в повному обсязі в сумі 105590,30 грн.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі ст. 625 Цивільного кодексу України позивачем нараховано та заявлено до стягнення 1874,58 грн. трьох відсотків річних за період з 24.12.2015 по 27.07.2015, включно, та 42982,71 грн. інфляційних втрат за період з січня 2015 року по червень 2015 року, включно.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги, позивач посилається на те, що процедура здійснення розрахунків при здійсненні капітального будівництва за державні кошти регулюється Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим Постановою КМУ № 1764 від 27.12.2001 р. (надалі Порядок), згідно якого кінцеві розрахунки за виконані роботи у капітальному будівництві здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) робіт та реєстрації декларації про готовність обєкта до експлуатації або видачі сертифіката, в тому числі щодо пускових комплексів та черг (п. 3 ч. 19 Порядку). Так, позивач вважає, що оскільки 09 грудня 2014 року відповідачем повністю і без зауважень прийнято виконані позивачем роботи на суму 381835,97 грн., останній мав здійснити кінцеві розрахунки з позивачем у двотижневий термін, як це передбачено п. 3 ч. 19 Порядку, тобто 23.12.2014, включно.

Суд, проаналізувавши зміст Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою КМУ № 1764 від 27.12.2001 р., та умови договору підряду від 22.10.2014 № 56 Капітальний (вибіркового) ремонту автомобільної дороги комунальної власності по вулиці Кутузова довжиною 0,693 км в м. Носівка Носівського району Чернігівської області, встановив, що вказаний підзаконний акт не може бути застосований для врегулювання спірних правовідносин сторін виходячи з наступного.

Із змісту укладеного сторонами договору підряду від 22.10.2014 № 56 Капітальний (вибіркового) ремонту автомобільної дороги комунальної власності по вулиці Кутузова довжиною 0,693 км в м. Носівка Носівського району Чернігівської області, не вбачається посилання на постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва взагалі. Предметом договору підряду від 22.10.2014 № 56 є роботи з капітального (вибіркового) ремонту автомобільної дороги комунальної власності по вулиці Кутузова довжиною 0,693 км в м. Носівка Носівського району Чернігівської області, до якого, згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт, увійшли наступні види робіт: ямковий ремонт асфальтного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м. кв.; вирівнювання а/б покриття щебенем середньою товщиною 8,0 см., вирівнювання а/б покриття гарячим щільним дрібнозернистим асфальтобетоном тип Б, ІІ марки середньою товщиною 4,0 см.; підгрунтова щебеневої основи гарячим бітумом з розрахунку 2,5л/м2, підгрунтова щебеневої основи гарячим бітумом з розрахунку 0,3л/м2, улаштування тонкошарового покриття з гарячого щільного дрібнозернистого асфальтобетону тип Б, марки ІІ товщиною 4,0 асфальтоукладальником.

Порядок державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою КМУ № 1764 від 27.12.2001, визначає механізм фінансування капітального будівництва за рахунок коштів державного бюджету з метою забезпечення цільового та ефективного використання державних коштів (п.1). Поняття капітального будівництва вживається у наступному значенні це процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, обєктів виробничого та невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації обєктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не входить до кошторису обєктів) (абз.1 п.2 ). Пунктом 5 Порядку визначено, що державні капітальні вкладення не дозволяється спрямовувати на проведення усіх видів ремонтних робіт.

Отже, Порядок державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою КМУ № 1764 від 27.12.2001, не регулює відносини з фінансування капітального ремонту доріг комунальної власності за рахунок субвенцій з державного бюджету, що є предметом спірного договору, тому суд не вбачає підстав для застосування вказаного підзаконного акту при визначені строку кінцевого розрахунку за виконані підрядні роботи згідно даного договору.

Враховуючи, що прострочка виконання грошового зобовязання з оплати вартості виконаних підрядних робіт настала 08.07.2015 згідно вимог ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України, позовні вимоги в частині стягнення трьох відсотків річних підлягають частковому задоволенню в сумі 173,17 грн. за період з 08.07.2015 по 27.07.2015, включно. В іншій частині вимог про стягнення процентів річних судом відмовлено за необгрунтованістю.

Позовні вимоги в частині стягнення інфляційних втрат задоволенню не підлягають, оскільки право на їх стягнення виникає у позивача лише з 08.07.2015 р., заявлений ним період (січень 2015 - червень 2015, включно) знаходиться поза його межами.

Судові витрати по сплаті судового збору мають бути покладені на сторони пропорційно задоволеним вимогам з урахуванням вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 22, 33, 34, 49, ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (вул. Белінського, 11, м.Чернігів, 14000 код ЄДРПОУ 04014246, з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 Компані (03191, АДРЕСА_2, р. 26000000015650 в ПАТ Укрсоцбанк в м. Києві, МФО 300023, код ЄДРПОУ 33226820) 105590,30 грн. основного боргу, 173,17 грн. трьох відсотків річних, 2115,27 грн. судового збору.

3. В решті позову відмовити.

4. Видати наказ після набрання судовим рішення законної сили.

Повне рішення складено 28.08.2015 р.

Суддя Ю.В.Федоренко

Попередній документ : 49176292
Наступний документ : 49177219