Постанова № 44442319, 01.04.2015, Миколаївський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
01.04.2015
Номер справи
814/778/15
Номер документу
44442319
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2015 р. Справа № 814/778/15Суддя Миколаївського окружного адміністративного суду Лебедєва Г.В. розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Миколаївській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Агроснаб-Снігурівка" про стягнення податкового боргу в сумі 438 481,36 грн., -

ВСТАНОВИВ:

До Миколаївського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Миколаївській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Агроснаб-Снігурівка" про стягнення податкового боргу в сумі 438 481,36 грн.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України позивачем надіслано відповідачу копію позовної заяви та доданих до неї документів. Згідно з п.3 ч.1 ст. 183-2 КАС України судом 12.03.2015 року винесено ухвалу про відкриття скороченого провадження по справі, яку направлено відповідачу для надання заперечення по справі або заяви про визнання позову.

Судова кореспонденція була надіслана відповідачу за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

21.03.2015 року відповідач ухвалу від 12.03.2015 року про відкриття скороченого провадження отримав, про що свідчить підпис з датою про отримання кореспонденції на повідомленні про врученні поштового відправлення.

Згідно ч. 4 ст. 33 КАС України, судова кореспонденція надсилається юридичним особам - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, відповідач був належним чином сповіщений про розгляд справи, але на час розгляду справи відповідачем не подано до суду заперечення проти позову та документів на їх підтвердження чи заяви про визнання позову.

Дослідивши матеріали справи в порядку скороченого провадження, оцінивши докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовна заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, 10.12.2005 року товариство з обмеженою відповідальністю "Агроснаб-Снігурівка" Снігурівською районною державною адміністрацією Миколаївської області зареєстровано як юридична особа, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідач не перебуває у стані припинення.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроснаб-Снігурівка" знаходиться на обліку в Жовтневій об'єднаній державній податковій інспекції ГУ Міндоходів у Миколаївській області (Снігурівське відділення) з 13.12.2005 року за № 928, що підтверджується довідкою про взяття на облік № 3232/18 від 22.06.2012 року.

Згідно до ст.67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно п.15.1 ст.15 Податкового кодексу України (далі-ПК України) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Відповідно до п.п.16.1.3, 16.1.4 п.16.1ст.16 ПК України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно п.36.1. ст.36 ПК України податковим обов'язком визнається обов'язок платника податків обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом; крім того, п.36.5, ст.36 ПК України встановлено, що за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку відповідальність несе платник податків.

За товариством з обмеженою відповідальністю "Агроснаб-Снігурівка" (код ЄДРПОУ 38458819) рахується податковий борг:

- з податку на прибуток приватних підприємств у сумі 346 741,63 грн.

- з податку на додану вартість у сумі 91 739,73 грн.

Вказаний податковий борг виник наступним чином.

Як вбачається з матеріалів справи, заборгованість відповідача з податку на прибуток приватних підприємств виникла на підставі податкового повідомлення-рішення від 18.12.2013 року №000052220 на суму 346 762,50 грн., прийнятого на підставі акту перевірки від 04.12.2013 року №219/22/33438610, та заборгованість відповідача по податку на додану вартість, виникла на підставі податкового повідомлення - рішення від 18.12.2013 року на суму 79 968,75 грн., прийнятого на підставі акту перевірки від 04.12.2013 року №219/22/33438610.

Не погоджуючись із зазначеними податковими повідомленнями-рішеннями, товариство з обмеженою відповідальністю "Агроснаб-Снігурівка" звернулось до Миколаївського окружного адміністративного суду з позовними вимогами про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Миколаївській області (Снігурівстке відділення) від 18.12.2013 року №000052220, №0000512200.

Постановою Миколаївського окружного адміністративного суду по справі №814/5268/13-а від 22.01.2014 року в задоволенні адміністративного позову товариства з обмеженою відповідальністю "Агроснаб-Снігурівка" до Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Миколаївській області про скасування податкових повідомлень-рішень Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Миколаївській області (Снігурівстке відділення) від 18.12.2013 року №000052220, №0000512200 відмовлено.

Відповідно до п. 56.18 ст. 56 ПК України при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до листа Миколаївського окружного адміністративного суду постанова від 22.01.2014 року по справі №814/5268/13-а набрала законної сили 11.02.2014 року.

Таким чином, станом на час розгляду справи, грошове зобов'язання (з урахуванням часткової сплати відповідачем заборгованості з податку на прибуток приватних підприємств у сумі 20,87 грн.) у сумі 438 481,36 грн., визначене податковими повідомленням-рішенням №0000522200, №0000512200 від 18.12.2013 року набуло статусу узгодженого.

Відповідно до абзацу другого п.57.3 ст.57 ПК України у разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, що настають за днем такого узгодження.

При цьому, згідно з підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Судом встановлено, що відповідачем не було сплачено узгодженої суми грошового зобов'язання протягом встановлено ПК України строку для добровільної сплати цієї суми.

Згідно з п.59.1 ст.59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач направляв на адресу відповідача податкову вимогу № 4311-25 від 17.12.2014 року, яка була отримана відповідачем 29.12.2014 року, що підтверджується підписом про отримання на податковій вимозі. Не зважаючи на вжиті заходи, податковий борг відповідачем сплачений не був.

Згідно з п.п. 95.1, 95.2, 95.3 ст.95 ПК України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до пп. 20.1.18 п.20.1 ст.20 ПК України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючого такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Враховуючи, що з дня надіслання податковим органом відповідачу податкової вимоги минуло 60 календарних днів, в першу чергу вживаються заходи щодо погашення податкового боргу платника податків за рахунок стягнення коштів, які перебувають у його власності, з рахунків платника податків у банках за рішенням суду.

З матеріалів справи вбачається, що у відповідача наявні відкриті рахунки у банківській установі: АТ "Імексбанк", рах.№26001132134001, МФО328384; Миколаївське РУ "Приватбанк", м. Миколаїв, рах.№26056060717994, рах.№26001060748350, МФО 326610; АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві, рах.№26007257683, рах.№2604737886 МФО380805; МОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Миколаїв, рах.№260071074, рах.№260584552, МФО 326182.

Згідно з ч.1 ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Таким чином, оскільки відповідач не сплатив суми податкового боргу за узгодженими грошовими зобов'язаннями, суд вважає, що позовні вимоги Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Миколаївській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Агроснаб-Снігурівка" про стягнення податкового боргу в сумі 438 481,36 грн. є обґрунтованими, а отже підлягають задоволенню.

Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутністю витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір), згідно з ч. 4 ст. 94 КАС України стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст.ст. 2, 4, 6, 9, 69-71, 86, 158-163, 167, 183-2 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Миколаївській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Агроснаб-Снігурівка" про стягнення податкового боргу в сумі 438 481,36 грн. - задовольнити.

Стягнути з рахунків у банку, що обслуговують товариство з обмеженою відповідальністю "Агроснаб-Снігурівка" (код ЄДРПОУ 33438610): АТ "Імексбанк", рах.№26001132134001, МФО328384; Миколаївське РУ "Приватбанк", м. Миколаїв, рах.№26056060717994, рах.№26001060748350, МФО 326610; АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві, рах.№26007257683, рах.№2604737886 МФО380805; МОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Миколаїв, рах.№260071074, рах.№260584552, МФО 326182 на користь Держави податковий борг у сумі 438 481,36 грн. (чотириста тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят одна гривня тридцять шість копійок).

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі до Одеського апеляційного адміністративного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд апеляційної скарги на постанову протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 186 КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя Г.В. Лебедєва

Попередній документ : 44431487
Наступний документ : 44442321