Рішення № 44342607, 20.05.2015, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
20.05.2015
Номер справи
916/877/15-г
Номер документу
44342607
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2015 р.Справа № 916/877/15-гГосподарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

секретар судового засідання Бєлих К.В.,

за участю представників учасників процесу:

від позивача: Баліцька Ю.С., Кріпак Е.В.,

від відповідача: не з'явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Публічного акціонерного товариства „ІМЕКСБАНК" в особі Уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Приватного підприємства „АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ „ХАДЖИБЕЙ" про стягнення 231545016,71 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 04.03.2015 р. прийнято позовну заяву Публічного акціонерного товариства „ІМЕКСБАНК" в особі Уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порушено провадження у справі № 916/877/15-г та призначено її до розгляду в засіданні суду на 23.03.2015 р.

За правилами ст.77 ГПК України в судовому засіданні 23.03.2015 р. розгляд справи відкладено на 15.04.2015 р., в судовому засіданні 15.04.2015 р. - на 29.04.2015 р., в судовому засіданні 29.04.2015 р. - на 20.05.2015 р.

Позивач повідомлений про час і місце засідань господарського суду, що підтверджується, зокрема, повідомленням про вручення поштового відправлення та розписками його представника.

Ухвали господарського суду Одеської області про порушення провадження у справі та відкладення розгляду справи, надіслані на адресу Приватного підприємства „АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ „ХАДЖИБЕЙ", зазначену у витязі з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, повернулись до суду з відмітками поштової установи про закінчення терміну зберігання.

Ухвали господарського суду Одеської області про відкладення розгляду справи, направлені на адресу учасника відповідача Платонова В.В., повернулись до суду з відмітками поштової установи про відсутність адресата, в той час інший учасник відповідача - ТОВ „Компанія з управління активами „Чорноморець-Капітал" ухвали суду отримав.

З урахуванням викладеного, того, що на господарський суд обов'язок з розшуку сторін не покладено, а також того, що Приватним підприємством „АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ „ХАДЖИБЕЙ" заявлено клопотання про призначення судової експертизи, відповідач вважається належним чином повідомленим про час і місце проведення засідань суду.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 29.04.2015 р. відповідно до ч.3 ст.69 ГПК України за клопотанням позивача продовжено строк розгляду спору до 20.05.2015 р.

Згідно із приписами ст.85 ГПК України в судовому засіданні 20.05.2015 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Публічне акціонерне товариство „ІМЕКСБАНК" в особі Уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ПАТ „ІМЕКСБАНК") звернулось в господарський суд Одеської області з позовною заявою до Приватного підприємства „АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ „ХАДЖИБЕЙ" (далі - ПП „АН „ХАДЖИБЕЙ") про стягнення 207716464,94 грн. заборгованості, з яких: 182760240,94 грн. - прострочена заборгованість за кредитом, 1458076,18 грн. - строкова заборгованість за відсотками, 12667037,18 грн. - прострочена заборгованість за відсотками, 12289187,76 грн. - пеня за прострочення платежів по кредитному договору.

Обґрунтовуючи позов, ПАТ „ІМЕКСБАНК" посилається на положення ст.ст.175,193 ГК України, ст.ст.526,530,625,629,1048,1049,1054 ЦК України, умови кредитного договору про відкриття кредитної лінії від 27.01.2014 р. № 2/14, додаткові угоди до нього, банківські виписки по рахункам тощо.

В процесі вирішення спору ПАТ „ІМЕКСБАНК" подало прийняту судом до розгляду заяву про зміну підстав позову та збільшення розміру позовних вимог, в якій просить стягнути з відповідача 231545016,71 грн. заборгованості, з яких 182760240,00 грн. - заборгованість за кредитом, 18317082,39 грн. - заборгованість за відсотками, 30467694,32 грн. - пеня за прострочення платежів по кредитному договору.

ПП „АН „ХАДЖИБЕЙ" відзив на позов не подало, проте заявило письмове клопотання про призначення судово-економічної експертизи для з'ясування того, чи є арифметично та методологічно правильним здійснений позивачем розрахунок заборгованості.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представників позивача, перевіривши відповідність їх доводів фактичним обставинам справи та нормам законодавства, господарський суд задовольняє позов, виходячи з наступного.

27.01.2014 р. між ПАТ „ІМЕКСБАНК" (Кредитор) та ПП „АН „ХАДЖИБЕЙ" (Позичальник) укладено договір про відкриття кредитної лінії № 2/14 (Договір), за умовами якого Кредитор зобов'язується надати Позичальнику кредит шляхом відкриття відновлюваної кредитної лінії на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання (Кредит або Кредитна лінія) (п.1.1 Договору).

Надання Кредиту буде здійснюватись окремими частинами або в повній сумі на умовах, визначених цим Договором, в межах відновлюваної Кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 182760240,00 грн. зі сплатою фіксованої процентної ставки 18% річних та кінцевим терміном повернення заборгованості за всіма траншами не пізніше 24.12.2014 р. на умовах, визначених Договором (п.1.1.1 Договору). У п.1.1.2 Договору міститься графік зменшення ліміту Кредитної лінії.

Видача траншів Кредиту проводиться шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника або оплати з позичкового рахунку Позичальника № 20620024991007 у відділенні „Центральне" АТ „ІМЕКСБАНК" розрахункових документів Позичальника на цілі, визначені п.1.2 цього Договору, в межах сум та відповідно до термінів, визначених п.1.1.1 та п.1.1.2 цього Договору (п.2.1 Договору).

Нарахування процентів за користування траншем Кредиту здійснюється щоденно по останній календарний день поточного місяця у валюті кредиту на фактичну суму щоденної заборгованості на позичковому рахунку за методом „факт/факт", виходячи з фактичної кількості днів у році, та сплачується Позичальником щомісячно не пізніше останнього робочого дня поточного місяця в період дії цього Договору. При розрахунку процентів враховується день надання та не враховується день погашення траншу Кредиту (п.2.4 Договору). Погашення кредиту, сплата нарахованих за користування кредитом процентів, сплата комісії, неустойки здійснюється Позичальником, відповідно до п.п.1.1,2.4 Договору, на рахунок № 29096024991007, код банку 328384 (п.2.5 Договору).

Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до остаточного виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань (п.7.3 Договору).

Крім того, між сторонами укладені додаткові угоди №№1,3,4 до Договору, якими уточнено способи забезпечення виконання зобов'язань Позичальника.

Також Кредитор та Позичальник уклали додаткову угодою від 23.07.2014 р. № 2, якою змінили п.1.1.2 Договору, встановивши наступний графік зменшення ліміту Кредитної лінії:

Дата Сума зниження ліміту (грн.)Залишок ліміту заборгованості (грн.)Не пізніше 31.10.2014 р.60000000,00 грн.122760240,00 грн.Не пізніше 28.11.2014 р.60000000,00 грн.62760240,00 грн.Не пізніше 24.12.2014 р.62760240,00 грн.0,00 грн.Цією ж додатковою угодою сторонами викладено в новій редакцій:

- п.1.1.1 Договору: „Надання Кредиту буде здійснюватися окремими частинами або в повній сумі на умовах, визначених Договором, в межах відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості в розмірі 182760240,00 грн. зі сплатою фіксованої процентної ставки: з моменту надання кредиту до 22.07.2014 р. (включно) - 18 % річних; з 23.07.2014 р. - 18,20% річних та кінцевим терміном повернення заборгованості за всіма Траншами не пізніше 24.12.2014 р. (включно) на умовах, визначених цим Договором";

- п.2.4 Договору: „Нарахування процентів за користування Траншем кредиту здійснюється щоденно у валюті кредиту на фактичну суму щоденної заборгованості на позичковому рахунку за методом „факт/факт", виходячи з фактичної кількості днів у році та сплачуються Позичальником: з моменту надання першого траншу по червень 2014 р. (включно) - щомісячно, в останній робочий день поточного місяця; з липня 2014 року - не рідше одного разу на три місяці, не пізніше останнього робочого дня кожного третього місяця в період дії Кредитного договору. При розрахунку процентів враховується день надання та не враховується день погашення Траншу Кредиту".

Договір та додаткові угоди підписані уповноваженими особами та скріплені печатками контрагентів.

Згідно із приписами ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За правилами ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст.530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк...

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Аналогічні положення містяться в ч.ч.1,7 ст.193 ГК України, в яких визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться; до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом; не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Відповідно до ст.2 Закону України „Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Згідно із приписами ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ч.1 ст.1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором...

За приписами ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Проаналізувавши наведені вище норми матеріального права в аспекті спірних правовідносин, положення кредитного Договору, встановивши факти передачі Позичальнику коштів у кредит, настання строку повернення останнього та нарахованих за користування ним процентів, перевіривши розрахунок ціни позову, господарський суд вважає, що з ПП „АН „ХАДЖИБЕЙ" на користь ПАТ „ІМЕКСБАНК" належить стягнути 182760240,00 грн. заборгованості за кредитом, повернення якої відповідно до наведеного вище графіку мало відбутись до 24.12.2014 р., та 18317082,39 грн. відсотків за користування кредитом, нарахованих станом на 19.04.2015 р.

Визначаючи розмір заборгованості в частині тіла кредиту, суд виходить зі змісту наданих до матеріалів банківських виписок, які являються належним доказом перерахування коштів Позичальнику, а також враховує відсутність заперечень відповідача з приводу правильності заявленої до стягнення суми кредиту.

Що стосується розміру відсотків за користування кредитом, які підлягають стягненню, то він встановлений судом під час дослідження змісту банківських виписок, де відображено момент віднесення обов'язків зі сплати відсотків до категорії прострочених та здійснені відповідачем оплати.

З огляду на викладене та те, що ПП „АН „ХАДЖИБЕЙ" не надало жодних обґрунтованих зауважень з приводу представлених банком виписок, формально пославшись на помилковість зробленого позивачем розрахунку процентів, в якому, до речі, враховано всі платежі, здійснені відповідачем, господарський суд відмовляє у задоволенні клопотання про призначення судово-економічної експертизи, вважаючи його заявленим не з метою встановлення об'єктивної істини по справі, а задля затягування строку вирішення спору.

Крім того, в ч.1 ст.1050 ЦК України передбачено, що боржник, який не повернув своєчасно кредитні кошти, зобов'язаний сплатити кредитору неустойку.

В ст.549 ЦК України надано визначення неустойки (штрафу, пені), під якою слід розуміти грошову суму або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

У випадку прострочення Позичальником строків сплати процентів, визначених п.2.4 Договору, а також прострочення строків повернення Кредиту, визначених п.п.1.1,3.2.8,4.2 Договору, Позичальник сплачує Кредитору пеню за кожен день прострочки платежу в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у цей період, від несвоєчасно сплаченої суми (п.4.1 Договору).

Приймаючи до уваги доведення матеріалами справи факту невиконання зобов'язань по поверненню кредиту в сумі 182760240,00 грн. та відсотків у сумі 18317082,39 грн., ПП „АН „ХАДЖИБЕЙ" має сплатити 30467694,32 грн. пені, нарахованої за період з 03.11.2014 р. по 19.04.2015 р.

Відтак, позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

На підставі ч.3 ст.49 ГПК України витрати по сплаті судового збору, від яких позивач звільнений, стягуються з відповідача в дохід державного бюджету.

Керуючись ст.ст.33,34,43,44-49,82-85 ГПК України, вирішив:

Позов задовольнити.

Стягнути з Приватного підприємства „АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ „ХАДЖИБЕЙ" (65007, м. Одеса, вул. Преображенська,94, кв.14, код 33508257) на користь Публічного акціонерного товариства „ІМЕКСБАНК" (65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна,12-А, код 20971504) 182760240/сто вісімдесят два мільйони сімсот шістдесят тисяч двісті сорок/ грн. 00 коп. заборгованості за кредитом, 18317082/вісімнадцять мільйонів триста сімнадцять тисяч вісімдесят дві/ грн. 39 коп. заборгованості за відсотками, 30467694/тридцять мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч шістсот дев'яносто чотири/ грн. 32 коп. пені за прострочення платежів по кредитному договору.

Стягнути з Приватного підприємства „АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ „ХАДЖИБЕЙ" (65007, м. Одеса, вул. Преображенська,94, кв.14, код 33508257) в дохід Державного бюджету (ГУДКСУ в Одеській області, УК у м. Одесі/Приморський район, код ЄДРПОУ 38016923, р/р № 31210206783008, МФО 828011, КБК 22030001) 73080/сімдесят три тисячі вісімдесят/ грн. 00 коп. судового збору.

Рішення набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання і може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення підписано 25 травня 2015 р.

Суддя Л.В. Лічман

Попередній документ : 44342606
Наступний документ : 44342626