Рішення № 4397371, 11.06.2009, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
11.06.2009
Номер справи
28/127
Номер документу
4397371
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 28/127

11.06.09

за позовом відкритого акціонерного товариства “Первомайський кар’єр “Граніт”, м. Первомайськ

до товариства з обмеженою відповідальністю “Медіа Трейд Корпорейшн”, м. Київ

про стягнення 31 357,25 грн.

Суддя Копитова О. С.

При секретарі судового засідання Гергардт Т.В.

За участю представників сторін:

від позивача: Кобзар О.М., предст., дов. № 1 від 27.10.2008 року

від відповідача: не з’явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Відкрите акціонерне товариство “Первомайський кар’єр “Граніт” звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю “Медіа Трейд Корпорейшн” про стягнення 31 357,25 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на те, що відповідачем були порушені умови Договору поставки №U007/ПЕР від 26.05.2008 р., щодо оплати поставленого товару. Також за порушення виконання грошового зобов‘язання позивач, з посиланням на ст. 625 Цивільного кодексу України просить стягнути втрати від інфляції в розмірі 307,07 грн. та 3% річних в розмірі 343,24 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.03.2009 року порушено провадження у справі та призначено розгляд справи на 21.04.2009 року.

Ухвалами суду від 21.04.2009 року та від 26.05.2009 року розгляд справи відкладався, однак незважаючи на належне повідомлення про час і місце засідання по справі, в тому числі й на адресу реєстрації, відповідач в судові засідання не з’явився, вимог ухвал суду не виконав, причини неявки в судове засідання невідомі.

В судовому засіданні 11.06.2009 року за згодою позивача оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд -

ВСТАНОВИВ :

26.05.2008 року між відкритим акціонерним товариством “Первомайський кар’єр “Граніт” (Продавець) та товариством з обмеженою відповідальністю “Медіа Трейд Корпорейшн” (Покупець) укладено Договір № U007/ПЕР (надалі по тексту Договір), відповідно до п.1.1 якого Продавець зобов’язується передати у власність покупця визначений у специфікації товар, а покупець зобов’язується прийняти товар та своєчасно оплатити його повну вартість на умовах визначених договором.

Згідно п.5.2 Договору, оплата за товар здійснюється покупцем у день прибуття товару до станції призначення згідно специфікації. При цьому, відповідно до п.5.5 Договору, у випадку, якщо вартість відвантаженої партії товару перевищить розмір перерахованої попередньої оплати, покупець зобов’язаний протягом 10 банківських днів перерахувати несплачену суму продавцеві.

На виконання умов Договору позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 30 706,94 грн., що підтверджується видатковою накладною №00000761 від 06.06.2008 року.

Отримання товару відповідачем підтверджується дорожньою відомістю №41871198 від 02.06.2008 р., виданою на станції Болеславчик Одеської залізниці, листом Укрзалізниці №НФГ-103/73 від 06.05.2009, відповідно до яких вантаж було відправлено на адресу відповідача, відповідач розписався в отриманні вантажу.

Як убачається з матеріалів справи, відповідач в повному обсязі за поставлений товар в установлені договором строки не розрахувався, здійснивши 23.07.2008 року часткову оплату відвантаженої продукції у розмірі 4 000,00 грн. вказана оплата підтверджується прибутковим касовим ордером №160 від 23.07.2008 року.

20.11.2008 року позивачем на адресу відповідача було направлено лист №18/11-2 від 18.11.2008 року з вимогою в семиденний строк погасити суму заборгованості в розмірі 30 706,94 грн. Крім того, позивач листом №300 від 28.04.2008 року звернувся до відповідача з проханням підписати акти звірки та повернути підписаний екземпляр позивачу.

Відповідач, згідно наявних в матеріалах справи доказів, на претензію не відповів, заборгованість в повному обсязі не погасив, акти звірки не підписав.

На дату винесення рішення заборгованість відповідача перед позивачем становить 30 706,94 грн., що підтверджується довідкою позивача за підписом голови правління –генерального директора та головного бухгалтера та не спростовується наявними в матеріалах справи доказами.

Основні засади господарювання в Україні визначає Господарський кодекс України, який регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання (ст. 1 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Матеріалами справи встановлений факт укладання між сторонами договору поставки.

Згідно з ст. 712 Цивільного кодексу України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Стаття 691 Цивільного кодексу України визначає, що покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Відповідно до положень ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

Факт поставки позивачем відповідачеві товару підтверджується матеріалами справи, зокрема підписом уповноваженої особи відповідача на дорожній відомості.

Згідно зі змістом п. п. 1.1; 1.2 п. 1 Правил оформлення перевізних документів, затв. наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644, зареєстрованим в Міністерстві Юстиції України 24.11.2000 за N 863/5084, накладна є перевізним документом, яка є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу на користь третьої сторони - одержувача і супроводжує разом з дорожньою відомістю вантаж по всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається одержувачу разом з прибулим на його адресу вантажем. Накладна видається одержувачу вантажу після вчинення ним підпису в дорожній відомості про одержання вантажу (пп. 5.6 п. 5 цих Правил). При отримуванні товару, в дорожній відомості зазначаються серія і номер паспорта матеріально відповідальної особи, яка одержує вантаж, і адреса її прописки (п.5.2 Правил).

Враховуючи вищенаведене, суд вважає доведеним факт поставки товару позивачем та прийняття його відповідачем на умовах, встановлених Договором.

Як убачається з матеріалів справи та встановлено вище, оплата за товар здійснюється покупцем у день прибуття товару до станції призначення згідно специфікації. При цьому, відповідно до п.5.5 договору, у випадку, якщо вартість відвантаженої партії товару перевищить розмір перерахованої попередньої оплати, покупець зобов’язаний протягом 10 банківських днів перерахувати несплачену суму продавцеві.

Як убачається з матеріалів справи, зокрема згідно дорожньої відомості товар був отриманий відповідачем на станції призначення 06.06.2008 року, однак відповідач в строки встановлені договором з позивачем в повному обсязі не розрахувався.

Враховуючи викладені обставини, господарський суд приходить до висновку щодо підставності вимог позивача щодо стягнення з відповідача суми основного боргу та вважає їх такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Згідно п. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Стаття 611 Цивільного кодексу України встановлює, що у разі порушення зобов’язання, настають наслідки, передбачені договором або законом.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи викладені обставини, вимоги позивача про стягнення з відповідача відсотків річних у розмірі 307,07 грн. та втрат від інфляції у розмірі 343,24 грн. є правомірними та підлягають задоволенню.

Таким чином, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, доведеними відповідними доказами та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України обов'язок доказування тих обставин, на які посилається сторона як на підставу своїх вимог та заперечень, покладається на сторону.

Відповідач в судове засідання не з’явився, наведених позивачем обставин не спростував, доказів погашення заборгованості в повному обсязі не надав.

Таким чином, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають стягненню з відповідача на користь позивача пропорційно розміру задоволених вимог.

На підставі викладеного, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, договором сторін, суд -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Медіа Трейд Корпорейшн” (04070, м. Київ, вул. Набережно –Лугова, 2-г, 04123, м. Київ, вул. Челябінська, 11, кв.150, р/р 26005037265500 у АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 32555966, ІПН 325559626559) на користь відкритого акціонерного товариства “Первомайський кар’єр “Граніт” (55220, Миколаївська обл.., Первомайський район с.Болеславчик, вул. Гранітна,1 р/р 26009101916 в ВАТ “РайффайзенБанкАваль”, МФО 326182, код ЄДРПОУ 00292356) 30706,94 грн. (тридцять тисяч сімсот шість гривень дев’яносто чотири копійки)–основного боргу, 307,07 грн. (триста сім гривень сім копійок) втрати від інфляції, 343,24 грн.(триста сорок три гривні двадцять чотири копійки) три відсотки річних, а також 313,57 грн. ( триста тринадцять гривень п’ятдесят сім копійок) –державне мито та 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень) –витрати на інформаційно –технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його складання та підписання в повному обсязі.

Рішення може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його складання та підписання в повному обсязі до Київського апеляційного господарського суду або протягом місяця до Вищого господарського суду України.

Суддя О. С. Копитова

Попередній документ : 4395347
Наступний документ : 4397573