Ухвала суду № 43564617, 14.04.2015, Черкаський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
14.04.2015
Номер справи
823/890/15
Номер документу
43564617
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

14 квітня 2015 року справа № 823/890/15 м. Черкаси

Суддя Черкаського окружного адміністративного суду Мишенко В.В., здійснивши підготовку до судового розгляду справи за позовом державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області до приватного підприємства «Центр Нерухомості» про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області (далі - позивач) звернулася до суду з адміністративним позовом до приватного підприємства «Центр Нерухомості» (далі - відповідач), в якому просить стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника податковий борг у сумі 1189, 78 грн.

Спір виник із публічно-правових відносин і відповідно до ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України належить до компетенції адміністративних судів та має розглядатися у порядку адміністративного судочинства.

Підстави для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження відсутні.

У зв'язку з цим, керуючись ст.ст. 104-107, ст. 110, ст. 121 та ст. 165 КАС України, суддя,

УХВАЛИВ:

1.Відкрити провадження в адміністративній справі.

2.Призначити судове засідання на 11 год. 45 хв. 22 квітня 2015 року.

3.На судове засідання викликати осіб, які беруть участь у справі.

4.Витребувати від позивача:

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору;

- всі оригінали доданих до позовної заяви документів (для огляду).

5.Відповідачу у разі невизнання адміністративного позову, подати суду письмові заперечення проти позову та докази на обґрунтування цих заперечень (оригінали - для огляду; належним чином засвідчені копії - до матеріалів справи).

6.Судове засідання провести в приміщенні Черкаського окружного адміністративного суду за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 117.

Особи, які беруть участь у справі, у разі неможливості прибуття до суду з поважних причин, зобов'язані завчасно повідомити про це суд відповідно до вимог частини 2 статті 40 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.В. Мишенко

Витяг з Кодексу адміністративного судочинства про процесуальні права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі, встановлені статтями 49, 51.

Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 51. Права та обов'язки сторін

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право в будь - який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Попередній документ : 43564615
Наступний документ : 43564645