Рішення № 43450470, 25.10.2013, Рубіжанський міський суд Луганської області

Дата ухвалення
25.10.2013
Номер справи
425/3255/13-ц
Номер документу
43450470
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2013 2/425/806/13

425/3255/13-ц

Рубіжанський міський суд Луганської області в складі:

головуючого - судді Москаленко В.В.

при секретарі - Клименко Д.Е.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Рубіжне цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства "МТС Україна" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

встановив:

В обґрунтування позову позивач вказав, що між відповідачем та ЗАТ "Український мобільний зв,язак" був укладений договір про надання послуг мобільного зв,язку №5399099/1.12274415 від 20.04.2011 року, та наданий телефонний номер 952912212. Відповідачу був наданий особливий рахунок НОМЕР_1. За період з 20.04.2011 року по 31.07.2011 року в рамках Договору відповідачу були надані послуги мобільного зв,язку на загальну суму 143 грн. 41 коп. В порушення умов Договору відповідач сплатив рахунки за надані послуги не в повному обсязі, на суму 39 грн. 00 коп.

31.07.2011 року Договор про надання послуг мобільного зв,язку з відповідачем був припинений через заборгованість.

Станом на дату подання позовної заяви заборгованість відповідача за послуги зв,язику, складає 104 грн. 41 коп.

Разом із Договором відповідачем була укладена Додаткова угода до нього. Відповідно до умов Додаткової угоди відповідач прийняв на себе зобов,язання користуватися послугами зв,язку протягом 365 календарних днів.У випадку тимчасового обмеження( призупинення) надання послуг (через повне використання внесеного авансу, несплату рахунків або за заявою абонента) в період встановленого строку, вказаний строк продовжується на весь період, протягом якого надання послуг було призупинено.

Відповідно до п.1.3 Додаткової угоди до Договору №5399099/1.12274415 від 20.04.2011 року , у випадку, коли дія основного договору достроково припиняється у зв,язку з несплатою абонентом наданих йому послуг зв,язку, абонент несе відповідальність у вигляді сплати на користь МТС договірної санкції в розмірі 2,74 грн. за кожен день, що залишився до закінчення строку дії основного договору, починаючи з дня припинення його дії. У зв,язку з порушенням умов Договору №5399099/1.12274415 від 20.04.2011 боржнику була нарахована договірна санкція в сумі 986,40грн., із розрахунку 2,74 х 360, де 360 є кількістю днів, що залишилося до закінчення строку дії договору.

17.08.2011 року, після припинення дії Договору, відповідач перерахував на свій особовий рахунок 105,00 грн.,що свідчить про визнання ним свого боргу, проте не погасило його заборгованістьь у повному обсязі. У відповідності до ст.534 ЦК України зазначена сума зменьшила розмір договірних санкцій з 986,40 до 881,40 грн.

Станом на дату подання позовної заяви заборгованість відповідача за послуги зв,язику, враховуючи санкції, складає 985 грн. 81 коп.

16.03.2012 року ПрАТ „МТС України" звернулося до суду із заявою про видачу судового наказу та стягнення заборгованості з відповідача.

Судовий наказ був виданий, проте 19.04.2012 року ухвалою суду скасований на вимогу відповідача.

Позивач просить суд стягнути з відповідача заборгованість за надані послуги в розмірі 985,81 грн., у тому числі основний борг в сум 104,41 грн. і санкції за невиконання умов Договору в сумі 881,40 грн.

Представник позивача у судове засідання не з,явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, не заперечує проти постановлення заочного рішення.

Відповідач у судове засідання не з'явився, заперечень проти позову суду не надав, про місце, день та час слухання справи був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив, про наслідки неявки був попереджений, у зв'язку з чим, з урахуванням згоди позивача, суд вважає за можливе ухвалити рішення при заочному розгляді справи.

Суд, дослідивши надані суду докази у їх сукупності, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Згідно п. 1.2. Статуту Приватного акціонерного товариства "МТС Україна" в новій редакції, рішенням загальних зборів акціонерів № 17 від 09.04.2010 р. змінено організаційно-правову форму Закритого акціонерного товариства "Український мобільний зв'язок", а також тип та назву товариства з Закритого акціонерного товариства "Український мобільний зв'язок" на Приватне акціонерне товариство "МТС Україна".

Таким чином, ПрАТ "МТС Україна" є належним позивачем у цій справі.

Відповідно до ст.ст. 610, 611 ЦК Українипорушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору, сплата неустойки.

В силу ст. 629 ЦК Українидоговір є обов'язковим до виконання сторонами.

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 33 Закону України "Про телекомунікації", п. 32 "Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг", затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 720 від 09.08.2005 року, які діяли на момент виникнення правовідносин між сторонами, споживач зобов'язаний виконувати умови договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги.

В силу ст. 526, 530 ЦК Українизобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Судом встановлено, що 20.04.2011 року між ЗАТ "Український мобільний зв'язок", правонаступником якого є Приватне акціонерне товариство "МТС Україна", з однієї сторони, та відповідачем, з другої сторони, був укладений договір про надання послуг мобільного зв'язку №5399099/1.12274415 , відповідно до умов якого, позивач надає послуги зв'язку в рамках обраного відповідачем тарифного пакету, а відповідач сплачує послуги відповідно до вартості обраного тарифного пакету ( копія договору-а.с.5-7).

Згідно п. 1.3 Договору, надання послуг починається після внесення абонентом на підставі відповідного рахунку оператора повної суми первинного авансу та його зарахування на особовий

рахунок абонента. Абонент зобов'язаний своєчасно сплачувати рахунки за надані послуги та плату за утримання номера в мережі мобільного зв'язку ( копія договору-а.с.5-7).

Пунктом 2.4.2 Договору передбачено, що абонент зобов'язаний своєчасно сплачувати рахунки за надані послуги та плату за утримання номера в мережі мобільного зв'язку по всіх телефонах, зареєстрованих на його особовому рахунку (плата за утримання номера в мережі сплачується і в тому випадку, коли надання послуг призупинено за несплату попередніх рахунків або за заявою абонента) ( копія договору-а.с.5-7).

Відповідачу був наданий особливий рахунок НОМЕР_1.

Згідно звіту від 02.07.2012 року про баланс особового рахунку №1. 12274415. заборгованість абонента ОСОБА_1 за послуги зв'язку складає 104,41 грн.( а.с.-14).

Таким чином, судом встановлено, що відповідач дійсно належним чином не виконав зобов'язання за договором про надання послуг мобільного зв'язку №5399099/1.12274415 від 20.04.2011 року, тому суд вважає, що вимоги позивача ПрАТ "МТС Україна" щодо стягнення з відповідача заборгованості за надані послуги мобільного підлягають задоволенню.

Щодо вимог ПрАТ "МТС Україна" про стягнення з відповідача санкції за невиконання умов договору в сумі 881,40 грн. суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 1.3 Додаткових угод до договорів про надання послуг мобільного зв'язку №5399099/1.12274415 від 20.04.2011 року відповідач зобов'язався протягом 365 днів з моменту підписання додаткової угоди не відмовлятись від основного договору та/або додаткової угоди. Забезпеченням виконання зобов'язання абонента перед оператором, є договірна санкції, встановлена на підставі ст. 546 ЦК України, зокрема: якщо дія основного договору достроково припиняється в зв'язку з несплатою абонентом наданих йому послуг зв'язку (на підставі п. 5.2 Договору), абонент несе відповідальність у вигляді сплати на користь оператора договірної санкції в розмірі 2,74 грн. за кожен день, що залишився до закінчення строку дії основного договору, починаючи з дня припинення його дії ( копія додаткової угоди-а.с.8).

Згідно інтерфейсу перегляду ДУ і розрахунку сум штрафів, за ініціативою оператора, 31.07.2011 року договір про надання послуг мобільного зв'язку №5399099/1.12274415 від 20.04.2011 року між позивачем ПрАТ "МТС Україна" та відповідачем ОСОБА_1 було розірвано через заборгованість за послуги зв'язку та нараховано за договором штраф в сумі 986,40 грн. у вигляді санкції за дострокове розірвання договору, із розрахунку 2,74 грн. х360, де 360 - кількість днів, що на час припинення договору залишилась до закінчення строку дії договору (враховуючи період тимчасового обмеження). Сума санкцій за невиконання умов договору складає 986,40 грн.( а.с.13).

17.08.2011 року, після припинення дії Договору, відповідач перерахував на свій особовий рахунок 105,00 грн.( а.с.14). У відповідності до ст.534 ЦК України зазначена сума зменьшила розмір договірних санкцій з 986,40 до 881,40 грн.

Станом на дату подання позовної заяви заборгованість відповідача за послуги зв,язку, враховуючи санкції, складає 985 грн. 81 коп.( а.с.14)

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦПК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

З метою належного виконання зобов'язання його може бути забезпечено неустойкою порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, а також іншими видами забезпечення, встановленими договором або законом (ст. 546 ЦК України).

Статтею 6 ЦК Українипередбачено, що сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Відповідно до ст. 549 ЦК Українинеустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 551 ЦК України якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства, розмір неустойки, встановлений законом може бути збільшений у договорі.

Відповідно до вимог ст. 204 ЦК Україниправочин є правомочним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Таким чином, пунктом 1.3. Додаткових угод до договорів про надання послуг мобільного зв'язку, сторони передбачити відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за основним договором у вигляді договірної санкції, у тому числі і в період припинення дії договору про надання послуг мобільного зв'язку у зв'язку з несплатою відповідачем наданих послуг.

Договір про надання послуг та додаткова угода до нього між сторонами укладені добровільно, оформлені у письмовій формі та за змістом відповідають вимогам цивільного законодавства.

За таких обставин, з урахуванням наведених норм права, умов договору та додаткової угоди до нього, укладених між сторонами, вимоги позивача про стягнення договірної санкції є обґрунтованими.

З огляду на зазначене, позовні вимоги ПрАТ "МТС Україна" підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягають стягненню витрати по оплаті судового збору в сумі 229,40 грн.

На основі викладеного та керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 88, 197, 212-214, 224-225 ЦПК України, ст.ст. 6, 11, 15, 16, 204, 526, 530, 546, 549, 551, 610, 611, 629 ЦК України, Законом України "Про телекомунікації", Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 720 від 09.08.2005 року, суд,-

вирішив:

Позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "МТС Україна" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Приватного акціонерного товариства "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, р/р 26008526 в Райффайзен Банк "Аваль", МФО 300335, особовий рахунок відповідача НОМЕР_1) заборгованість за надані послуги в сумі 104грн. 41 коп. і санкцію за невиконання умов договору в сумі 881 грн. 40, а всього в сумі 985 ( дев,ятсот вісімдесят п,ять) грн. 81 коп., та судовий збір в розмірі 229 грн. 40 коп.

Заочне рішення може бути переглянуте Рубіжанським міським судом Луганської області за письмовою заявою відповідача, яка подається протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду Луганської області через Рубіжанський міській суд протягом 10 днів з дня проголошення рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя В.В.Москаленко

Попередній документ : 43450449
Наступний документ : 43450474