Постанова № 42861913, 26.02.2015, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
26.02.2015
Номер справи
816/379/15-а
Номер документу
42861913
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2015 року м. ПолтаваСправа № 816/379/15-а

Полтавський окружний адміністративний суд у складі судді Бойка С.С., розглянувши в порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовом Лубенської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бора" про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2015 року позивач Лубенська ОДПІ звернулась до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до ТОВ "Бора" про стягнення податкового боргу з податку на додану вартість в розмірі 1700,00 грн.

Згідно вимог статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України даний позов підлягає розгляду та вирішенню в порядку скороченого провадження.

При цьому суд відзначає, що оскільки матеріали справи містять докази, які в своїй сукупності повно та всебічно висвітлюють обставини спірних правовідносин, то спір підлягає вирішенню на підставі наявних у справі документів.

Суд, вивчивши та дослідивши наявні в матеріалах справи документи, з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до наступних висновків.

ТОВ "Бора" (код ЄДРПОУ 32027107) зареєстроване у встановленому законом порядку як юридична особа 03 січня 2003 року та перебуває на податковому обліку в Лубенській ОДПІ з 17 січня 2003 року.

Згідно із даними позивача, за відповідачем рахується податковий борг з ПДВ в сумі 1700,00 грн., який виник у зв'язку з наступним.

Позивачем донараховано суму податкового зобов'язання в розмірі 680,00 грн. (штрафні (фінансові) санкції), визначену податковим повідомленням-рішенням від 30 квітня 2014 року № 0001042202 (а.с. 14), прийнятим на підставі акта камеральної електронної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з ПДВ за січень 2014 року від 19 березня 2014 року № 473/51/22-32027107 (а.с. 10-11), яким встановлено несвоєчасне подання податкової звітності з ПДВ за січень 2014 року.

Крім того, сума податкового зобов'язання з ПДВ збільшилась на 1020,00 грн. внаслідок прийняття контролюючим органом на підставі акта камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з ПДВ за лютий 2014 року, від 18 квітня 2014 року № 839/106/22-32027107 (а.с. 16-17) податкового повідомлення-рішення від 30 травня 2014 року № 0001262202 (а.с. 19).

Вказані податкові повідомлення-рішення направлено відповідачу засобами поштового зв'язку, проте не були вручені через закінчення терміну зберігання.

Податкові повідомлення-рішення від 30 квітня 2014 року № 0001042202 та від 30 травня 2014 року № 0001262202 відповідачем ні в адміністративному, ні в судовому порядку не оскаржувались.

Надаючи оцінку правомірності позовних вимог, суд виходить з наступного.

Відповідно до підпункту 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до вимог пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У матеріалах справи відсутні будь-які докази оскарження податкових повідомлень-рішень від 30 квітня 2014 року № 0001042202 та від 30 травня 2014 року № 0001262202, якими до відповідача застосовано штрафні санкції на суму 1700,00 грн. Таким чином, податкові повідомлення-рішення є чинними, а визначена ними сума - узгодженою.

Разом із тим, в порушення вказаних норм, відповідач свого обов'язку не виконав, суму узгодженого грошового зобов'язання у встановлений законом строк не сплатив.

Згідно з підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

З огляду на викладене, визначене позивачем грошове зобов'язання набуло статусу податкового боргу та підлягає сплаті до бюджету .

В силу пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган доходів і зборів надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно пункту 59.3 статті 59 Податкового кодексу України, податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання та повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

При цьому, суд зазначає, що згідно з пунктом 59.5 статті 59 Податкового кодексу України, у разі, коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

Матеріалами справи підтверджено, що Лубенською ОДПІ винесено податкову вимогу від 15 січня 2013 № 2 на суму 4820,17 грн. (а.с. 9), яка вручена ТОВ "Бора" 22 січня 2013 року, що підтверджується копією повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення.

Відповідач ні в судовому, ні в адміністративному порядку зазначену податкову вимогу не оскаржував.

Разом із тим, сума грошового зобов'язання платником податків у повному обсязі не сплачена, що підтверджується наявними у матеріалах справи доказами (а.с. 21-23).

Підпунктом 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України передбачено, що контролюючим органам надано право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частин та з інших підстав.

Стаття 67 Конституції України наголошує, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом.

Оскільки, у строк передбачений податковим законодавством заборгованість відповідачем не погашена, позивач правомірно звернувся до суду з вимогою про стягнення податкового боргу.

Відповідно до частини першої статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно із частиною першою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідач заперечень проти позову та доказів сплати податкового боргу в сумі 1700,00 грн. суду не надав.

З огляду на викладене, позовні вимоги контролюючого органа є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-162, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов задовольнити.

Стягнути із розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Бора" (ідентифікаційний код 38728800) кошти на погашення податкового боргу з податку на додану вартість на р/р 31119029700011, код платежу 14010100, одержувач державний бюджет м. Лубни, код одержувача 37710415, банк одержувача: ГУДКС України у Полтавській області, МФО 831019 у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з моменту отримання копії постанови з одночасним надісланням її копії до суду апеляційної інстанції.

Суддя С.С. Бойко

Попередній документ : 42860371
Наступний документ : 42862120