Постанова № 42494874, 22.01.2015, Київський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
22.01.2015
Номер справи
826/12799/14
Номер документу
42494874
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа: № 826/12799/14 Головуючий у 1-й інстанції: Погрібніченко І.М.;

Суддя-доповідач: Сорочко Є.О.

П О С Т А Н О В А

Іменем України

22 січня 2015 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Сорочко Є.О.

Суддів: Горбань Н.І.

Межевич М.В.

при секретарі Грисюк Г.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТС Вілтон" на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 жовтня 2014 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТС Вілтон" до Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТС Вілтон" (далі - ТОВ "ІТС Вілтон") звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (далі - ДПІ в Оболонському районі) про визнання протиправними дій щодо складення акту від 15.07.2014 р. №764/26-54-22-03-07/33300673 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТС Вілтон", зобов`язання вилучення з автоматизованої інформаційної системи "Податковий блок" інформації про такий акт, відновлення інформації податкової звітності, та заборону використання такого акту.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 жовтня 2014 року в задоволенні позову відмовлено.

На вказану постанову ТОВ "ІТС Вілтон" подало апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати та ухвалити нову постанову, якою позов задовольнити, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до матеріалів справи, ДПІ в Оболонському районі проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «ІТС ВІЛТОН» з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО», за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р., за результатами якої складено акт перевірки від 15.07.2014 р.

Даною перевіркою не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ «ІТС ВІЛТОН» з постачальником ТОВ «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО» та встановлено відсутність об'єктів оподаткування при визначенні доходів та витрат за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р. при взаємовідносинах з контрагентом-постачальником ТОВ «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО», та порушення вимог ст.ст. 135, 137, 138, 139, ст. 198 Податкового кодексу України

Дані вказаного акту було внесено відповідачем до інформаційної системи державної податкової служби "Податковий блок", у зв'язку з чим позивачу анульовано показники господарської діяльності позивача за 4 квартал 2012 року та 2013 року.

Підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України встановлено, що документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка. Предметом такої перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Як вбачається з акту перевірки, така перевірка була проведена без витребування та дослідження фінансово-господарських документів позивача, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податку. Замість цього відповідачем використано інформацію комп`ютерних автоматизованих систем податкових органів, на підставі якої і сбуло сформовано висновок акту перевірки.

Однак, процес зіставлення даних податкової звітності з ПДВ у розрізі контрагентів є формальним рівнем податкового контролю, на стадії якого податковий орган фактично порівнює задекларовані контрагентами кореспондуючі суми податкових зобов'язань та податкового кредиту з метою оперативного виявлення платників, що підлягають документальній перевірці.

Зазначений етап контрольно-перевірочної роботи не передбачає здійснення податковим органом оцінки дотримання платником вимог податкового законодавства та аналізу змісту та характеру правовідносин, що стали підставою для формування даних податкового обліку платника, адже питання правильності відображення платником в обліку проведених господарських операцій досліджуються податковим органом при проведенні податкової перевірки платника з дослідженням фінансово-господарських документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податку.

За змістом ст. 72 Податкового кодексу України для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби використовується інформація, що надійшла, зокрема, від платників податків, податкових агентів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національного банку України, банків, інших фінансових установ - інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків; органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів, підрозділів податкової служби та митних органів - за результатами податкового контролю.

Згідно ст. 74 цього Кодексу податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби. Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та завдань.

Статтею 16 Закону України "Про інформацію" визначено, що податковою інформацією є сукупність відомостей і даних, які створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

З метою удосконалення адміністрування податку на додану вартість, руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань, ліквідації віртуального податкового кредиту з податку на додану вартість, повноти декларування податкових зобов'язань та забезпечення своєчасності відшкодування податку на додану вартість наказом Державної податкової адміністрації України від 18 квітня 2008 року "Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при проведенні перевірок податкових декларацій з податку на додану вартість з урахуванням інформації розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів" затверджено Методичні рекомендації щодо взаємодії органів державної податкової служби при проведенні перевірок податкових декларацій з податку на додану вартість з урахуванням інформації розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів.

Відповідно до пункту 2.21 Методичних рекомендацій підсумки перевірок за результатами автоматизованого співставлення податкової звітності з ПДВ на центральному рівні відображаються в додатку до акта перевірки (камеральної, документальної невиїзної, планової, позапланової перевірки) або довідки у розрізі періодів та операцій з одним контрагентом та фіксуються в АС "Аудит". По мірі підписання актів перевірки та узгодження податкових зобов'язань, визначених податковим повідомленням-рішенням, прийнятим за результатами таких перевірок, уточнюються результати автоматизованого співставлення на центральному рівні податкової звітності з ПДВ за поданням підрозділу, яким завершено процедуру такого узгодження та яким прийнято таке повідомлення-рішення.

Таким чином, дані усіх актів перевірок (камеральних, документальних невиїзних, планових, позапланових) або довідок без виключень, що здійснювались посадовими особами Державної податкової служби, підлягають фіксації в інформаційній аналітичній системі незалежно від їх змісту. Зміст інформації, що міститься в актах або довідках, коригується по мірі підписання актів перевірки та узгодження податкових зобов'язань.

Колегія суддів звертає увагу на те, що статтею 54 Податкового кодексу України встановлено, що суми податкових та грошових зобов'язань визначаються або платником податків самостійно шляхом їх зазначення у податковій декларації або визначається контролюючим органом шляхом прийняття рішення про визначення сум грошового зобов'язання.

Податковим кодексом України передбачено узгодження податкових зобов'язань.

Отже, висновок щодо правильності (або недостовірності) задекларованих платником даних податкового обліку як підстави для внесення змін до вказаної бази даних може бути зроблений податковим органом після визначення платникові податкових зобов'язань та їх узгодження у встановленому законом порядку.

Колегія суддів звертає увагу на те, що податковий орган за наслідками проведеної перевірки не приймав податкове повідомлення-рішення, на підставі якого після його узгодження можливо було внести дані до системи "АІС Податковий блок".

Таким чином, оскільки за наслідками проведеної перевірки податкові повідомлення-рішення не приймались, а відповідно податкові зобов'язання не узгоджувались, відповідачем безпідставно було анульовано показники відповідної податкової звітності позивача за 4 квартал 2012 року та 2013 року та безпідставно внесено зміни до автоматизованої системи, а тому такі дії відповідача є протиправними, у зв`язку з чим внесені показники згідно такого акту перевірки підлягають вилученню.

При цьому, колегія суддів зазначає, що доводи відповідача щодо безтоварності правовідносин позивача із контрагентами є передчасними та можуть бути досліджені у разі оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого за наслідками такої перевірки.

Вимоги про визнання протиправними дій щодо складення такого акту перевірки не підлягаюють задоволенню, оскільки акт безпосередньо не створює, не змінює та не припиняє юридичних прав та обов'язків позивача, тобто не породжує правових наслідків для нього, а тому такий акт та вчинення в процесі складання такого акту відповідачем дії не порушують права позивача.

Крім того, відповідно до положень КАС України необхідною умовою для звернення до суду є обов'язкова наявність порушення прав, свобод чи інтересів цієї особи на час звернення до суду з позовом. Тобто, захисту в судовому порядку підлягає вже порушене право, а не те, яке може бути порушено в майбутньому, і щодо якого невідомо, буде воно порушено, чи ні.

Таким чином, позовні вимоги щодо заборони ДПІ в Оболонському районі утриматись від використання та поширення іншим органам такого акту, є необґрунтованими, оскільки ґрунтуються на припущеннях про можливі протиправні дії відповідача у майбутньому.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів не погоджується з висновками суду першої інстанції щодо відмови в задоволенні позову, а тому апеляційну скаргу ТОВ "ІТС Вілтон" необхідно задовольнити частково, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 жовтня 2014 року - скасувати та ухвалити нову постанову, якою позов задовольнити частково, оскільки постанова ухвалена з порушенням норм матеріального права.

Керуючись ст. ст. 160, 196, 198, 202, 205, 207 КАС України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТС Вілтон" - задовольнити частково.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 жовтня 2014 року - скасувати та ухвалити нову постанову, якою позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТС Вілтон" - задовольнити частково.

Визнати протиправними дії Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві щодо внесення до автоматизованої інформаційної системи "Податковий блок" інформації про акт від 15.07.2014 р. №764/26-54-22-03-07/33300673 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТС Вілтон".

Зобов'язати Державну податкову інспекцію в Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві вилучити з автоматизованої інформаційної системи "Податковий блок" інформацію про акт від 15.07.2014 р. №764/26-54-22-03-07/33300673 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТС Вілтон".

В іншій частині позовних вимог - відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в порядку та строки передбачені ст. 212 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя Сорочко Є.О.

Судді: Горбань Н.І.

Межевич М.В.

Повний текст постанови складено 27.01.2014 року

Головуючий суддя Сорочко Є.О.

Судді: Горбань Н.І.

Межевич М.В.

Попередній документ : 42494871
Наступний документ : 42494875