Постанова № 41298869, 05.11.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
05.11.2014
Номер справи
813/6566/14
Номер документу
41298869
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2014 року Справа № 813/6566/14

16 год. 43 хв.

Львівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючий суддя Кравців О.Р.

секретар судового засідання Небесна М.В.,

представник прокуратури Бойко Н.І.,

представник позивача Мандзиняк Г.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Прокурора Залізничного району м. Львова в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області про стягнення коштів з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «П.Г.С. - Україна» у банках, обслуговуючих такого платника, -

Суть справи.

До Львівського окружного адміністративного суду звернувся Прокурор Залізничного району м. Львова в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області (далі - позивач, ДПІ в Залізничному районі м. Львова) з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «П.Г.С. - Україна» (далі -відповідач, ТОВ «П.Г.С. - Україна»), в якому просить стягнути з рахунків відповідача на користь державного бюджету кошти у сумі 13572,71 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідач має заборгованість за платежем орендна плата з юридичних осіб в сумі 13572,71 грн., що є узгодженою, однак у встановлені Податковим кодексом України строки до бюджету не сплачена. Оскільки, вжиті контролюючим органом заходи щодо погашення заборгованості не дали позитивного результату, він звернувся з позовом до суду.

Представник прокуратури та представник позивача позовні вимоги підтримали у повному обсязі, просили позов задовольнити.

Відповідач явки уповноваженого представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час і місце судового засідання відповідно до ч. 11 ст. 35 КАС України вважається повідомленим належним чином /а.с.20, 24/. Клопотань про відкладення розгляду справи чи іншого змісту від відповідача не надходило.

У судовому засіданні 05.11.2014 року, на яке відповідач не з'явився, суд прийняв до уваги думку представника прокуратури та представника позивача щодо можливості почати судовий розгляд за даною явкою, а також зважив на дозволені законом строки розгляду справи, ухвалив на підставі ст. ст. 71, 128 Кодексу адміністративного судочинства України розглянути справу на підставі наявних у ній доказів без участі відповідача.

Суд заслухав пояснення представників прокуратури та позивача, з'ясував обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги та ті, які мають інше значення для вирішення справи, повно, всебічно та об'єктивно дослідив докази у справі, та -

в с т а н о в и в :

ТОВ «П.Г.С. - Україна» зареєстроване як юридична особа 15.12.2000 року з присвоєнням коду ЄДРПОУ 31290323 /а.с.6-8/ та взяте на облік в контролюючих органах 11.01.2001 року за № 00505802 /а.с.12/.

Завданням адміністративного судочинства відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Згідно з ч. 3 ст. 6 КАС України суб'єкти владних повноважень мають право звернутися до адміністративного суду у випадках, передбачених Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 16 Податкового кодексу України (далі - ПК України) платники податків зобов'язані сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до довідки № 13461/09/2000 від 11.09.2014 року заборгованість відповідача перед бюджетом з орендної плати з юридичних осіб становить 13572,71 грн. /а.с.5/, така ж сума обліковується в інтегрованій картці платника податків за відповідним платежем /а.с.26-29/.

На підтвердження суми заборгованості представником позивача до матеріалів справи долучено копію податкової декларації з плати за землю (земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності) № 1400018961 за 2014 року /а.с.10-11/.

Відповідно до п.п. 14.1.156 п.14.1 ст.14 ПК України податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Згідно з п. 46.1 ст. 46 ПК України податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Строки сплати податкового зобов'язання визначені ст. 57 ПК України. Відповідно до п. 57.1 ст. 57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п. 286.2 ст. 286 ПК України платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Згідно п. 287.3 ст. 287 ПК України податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (підп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

Відтак, вищевказану суму заборгованості відповідача слід вважати податковим боргом.

Контролюючим органом на виконання вимог ст. 59 ПК України виставлено ТОВ «П.Г.С. - Україна» податкову вимогу форми «Ю» № 3581-25 від 03.07.2014 року /а.с.9/. Доказів оскарження такої до матеріалів справи не долучено.

Згідно з пп. 95.1-95.3 ст. 95 ПК України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідачем суду доказів на підтвердження факту вжиття заходів щодо погашення заборгованості перед бюджетом не надано, як і не надано доказів на спростування позовних вимог.

Відповідно до пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право, зокрема, звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

З врахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, підтвердженими належними доказами у справі та належить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України судові витрати не підлягають стягненню з відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 7-14, 17-20, 69-71, 86, 94, 158-163, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

п о с т а н о в и в :

1. Адміністративний позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «П.Г.С. - України» (м. Львів, вул. Ліска, 15/2А; ЄДРПОУ 31290323) у банках, обслуговуючих такого платника податків, на користь бюджету податковий борг в сумі 13572 (тринадцять тисяч п'ятсот сімдесят дві) грн. 71 коп.

3. Судові витрати зі сторін не стягувати.

Постанову може бути оскаржено, згідно зі ст. 186 КАС України, протягом 10 днів з дня її проголошення чи отримання копії постанови, шляхом подання апеляційної скарги до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили, згідно зі ст. 254 КАС України, після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

У судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Повний текст постанови складено та підписано о 11.25 год. 10.11.2014 року.

Суддя Кравців О.Р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 41298869 ?

Документ № 41298869 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 41298869 ?

Дата ухвалення - 05.11.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 41298869 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 41298869 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 41298868
Наступний документ : 41298873