Рішення № 4126871, 16.07.2009, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
16.07.2009
Номер справи
8/171-09
Номер документу
4126871
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

09.07.09р.

Справа № 8/171-09

За позовом Акціонерного комерційного банку "Новий" (м. Дніпродзержинськ)

до Приватного виробничо-комерційного підприємства "Влад" (м. Синельникове Дніпропетровської області)

про стягнення 4 883 068,31 грн. та розірвання кредитного договору

Суддя Дубінін І.Ю.

Представники:

Від позивача: Федотова І.А. - заст. начальника юр. відділу (дов. № 33Д -11.12.07р.)

Від відповідача: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся з позовом до господарського суду Дніпропетровської області, в якому просить:

- розірвати кредитний договір № 25КД-06 від 03.10.2006р., укладений між Акціонерним комерційним банком "Новий" (далі –позивач) та Приватним виробничо-комерційним підприємством "Влад" (далі-відповідач);

- стягнути з Приватного виробничо-комерційного підприємства "Влад" на користь Акціонерного комерційного банку "Новий" заборгованість по кредитному договору № 25КД-06 від 03.10.2006р. у розмірі 4883068,31грн.

Ціна позову складається з сум: 3548898,83 грн. –прострочена сума кредиту з урахуванням індексу інфляції; 943379,37 грн. –прострочені відсотки; 85968,79 грн. –пеня за несвоєчасне сплату відсотків; 304821,32 грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за договором кредиту від 03.10.2006р № 25КД-06, укладеного між Акціонерним комерційним банком "Новий" та Приватним виробничо-комерційним підприємством "Влад", останньому було надано поновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів відповідача в розмірі 3 000 000,00 грн. з терміном остаточного повернення позивачу всіх отриманих в межах кредитного договору сум, в тому числі з щомісячною сплатою відсотків за користування отриманими кредитними коштами в розмірі, встановленому п.1.2 договору - 18,5% річних в строк, що передбачений п.1.1. кредитного договору з 03.10.06р. до 01.03.07р. включно. У зазначений кредитним договором термін відповідач не виконав зобов’язання по поверненню кредиту, сплати процентів та пені, у зв’язку з чим, позивач просить розірвати кредитний договір № 25КД-06 від 03.10.2006р. та стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 4883068,31грн.

30.06.09р. позивачем поданий письмовий відзив на позов, відповідно до якого відповідач проти позову не заперечує, просить розглянути позов без участі повноважного представника підприємства.

В судове засідання, призначене на 09.07.09р., представник відповідача не з'явився, про час і місце судового засідання повідомлений судом належним чином/

Позивачем в судовому засіданні наданий письмовий акт звірки розрахунків від 01.04.09р., згідно якого вбачається, що заборгованість відповідача станом на 01.04.09р. складає 4883068,31грн., із яких: 3548898,83 грн. - неповернута сума кредиту з урахуванням індексу інфляції; 943379,37 грн. –прострочені відсотки; 85968,79 грн. –пеня за несвоєчасне сплату відсотків; 304821,32 грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту.

Суд вважає, що неявка представника відповідача у судове засідання не перешкоджає розгляду даної справи по суті за наявними в ній матеріалами відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В :

03.10.2006р. між Акціонерним комерційним банком "Новий" (позивачем) та Приватним виробничо-комерційним підприємством "Влад" (відповідачем) укладений договір кредиту № 25КД-06, відповідно до якого останньому було надано поновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів відповідача в розмірі 3 000 000,00 грн. з терміном остаточного повернення позивачу всіх отриманих в межах кредитного договору сум, в тому числі з щомісячною сплатою відсотків за користування отриманими кредитними коштами в розмірі, встановленому пунктом 1.2. договору - 18,5% річних в строк, що передбачений п.1.1. кредитного договору з 03.10.06р. до 01.03.07р. включно.

Додатковими угодами до кредитного договору від 03.10.2006р. № 25КД-06 термін повернення кредиту пролонгований: від 28.02.07р. до 03.04.07р., від 05.04.07р. до 15.05.07р.; від 15.05.07р. до 01.06.07р.; від 01.06.06р. до 01.10.07р., додатковою угодою від 01.06.07р. суму наданого кредиту було зменшено до розміру 27780003,00 грн. зі строком повернення кредиту з встановленням дати повернення кредиту - 17.01.08р.

Факт надання відповідачу вказаного кредиту в межах поновлювальної кредитної лінії підтверджується меморіальними ордерами: № 2_30 від 03.10.06р. на суму 2488100,00 грн., № 2_55 від 31.10.06р. на суму 35300,00 грн.; № 2_30 від 21.11.06р. на суму 231000,00 грн. ; № 2_18 від 24.11.06р. на суму 25000,00 грн.; № 2_115 від 30.11.06р. на суму 36600,00 грн.; № 2_204 від 30.11.06р. на суму 56413,00 грн.; № 2_45 від 04.12.06р. на суму 466390,00 грн.; № 2_25 від 07.12.06р. на суму 25000,00 грн.; № 21 від 29.12.06р. на суму 71500,00 грн.; № 2_12 від 30.01.07р. на суму 57400,00 грн.; № 2_51 від 28.04.07р. на суму 39600,00 грн.; № 2_73 від 31.05.07р. на суму 45700,00 грн.

Згідно розділу 1 кредитного договору відповідач зобов’язувався своєчасно сплачувати відсотки за користування кредитними коштами у строки та в порядку, що передбачені кредитним договором.

Згідно п. 1.3. договору нарахування відсотків за користування кредитом здійснюється щомісячно за фактичне використання грошових коштів на кожний останній робочий день поточного місяця, за винятком нарахування відсотків за грудень місяць. Нарахування відсотків за грудень місяць здійснюється по 31 число включно. При нарахуванні відсотків за грудень місяць застосовується метод (факт-факт), тобто фактична кількість днів в місяці та фактична кількість днів в році. При розрахунку відсотків враховується перший день видачі кредитних коштів та не враховується день повного погашення заборгованості по кредиту.

Оплата нарахованих відсотків за користування кредитом здійснюється щомісячно не пізніше останнього робочого дня місяця, за який здійснюється оплата і у разі повного погашення кредиту. Остаточний розрахунок по процентам здійснюється при повному погашенні кредитних зобов’язань.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач у зазначений кредитним договором термін не виконав в повному обсязі зобов’язання в частині сплати заборгованості по простроченим відсоткам за користування кредитом, відповідачем сплачені в повному обсязі лише відсотки за період з 03.10.06р. по 30.05.07р., станом на 01.04.09р. заборгованість відповідача по сплаті відсотків, згідно розрахунку позивача (а.с.32-38) склала суму 943379,37 грн.

Згідно розділу 4 кредитного договору відповідач зобов’язувався належним чином виконувати прийняті на себе зобов’язання по кредитному договору. Використовувати всю суму кредиту як одноразово, так і частинами (п.4.1. договору). При цьому видача кожної суми оформлюється за письмовою заявою відповідача. Кредитні кошти відповідач зобов’язувався використовувати за цільовим призначенням і своєчасно повернути фактично отримані кредитні кошти в строк встановлений в п.1.1. кредитного договору.

Згідно розділу 5 кредитного договору за несвоєчасне повернення кредитних коштів та відсотків за користування кредитними коштами позичальник сплачує пеню.

Згідно п.5.4. договору за порушення строків повернення кредиту, встановлених в п.1.1.,1.5., 4.3. цього договору, відповідач зобов’язувався сплатити позивачу додатково до встановленої процентної ставки по кредиту пеню у розмірі 2% від неповернутої у строк суми за кожен день прострочення.

Згідно п.5.5. договору за порушення строків оплати відсотків, встановлених в. п.1.3. цього договору, відповідач зобов’язувався сплатити позивачу додатково до встановленої процентної ставки по кредиту пеню в розмірі 2% від суми прострочених відсотків за кожен день прострочення.

У зв’язку з невиконанням відповідачем умов кредитного договору по поверненню кредиту та сплаті відсотків у зазначений кредитним договором термін, на підставі вказаних пунктів договору, відповідачу нараховано пеню, яка за розрахунком позивача (а.с.32-38) складає суму 304821,32 грн. за несвоєчасне повернення кредиту та 85968,79 грн. за несвоєчасну сплату відсотків.

Згідно ст. 625 ЦК України боржник не звiльняється вiд вiдповiдальностi за неможливiсть виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого iндексу iнфляцiї за весь час прострочення, а також три проценти рiчних вiд простроченої суми, якщо iнший розмiр процентiв не встановлений договором або законом.

Позивачем були нараховані відповідачу на підставі вказаної норми Закону втрати від інфляції: за розрахунком позивача (а.с.32-38) сума кредиту з урахуванням індексу iнфляцiї складає суму 3548898,83 грн.

Станом на 01.04.09р. заборгованість відповідача перед позивачем складає суму 4883068,31грн., доказів погашення якої на момент розгляду справи відповідачем не подано.

Враховуючи наведене, господарський суд вважає позовні вимоги позивача обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в сумах: 3548898,83 грн. - простроченої суми кредиту з урахуванням індексу інфляції; 943379,37 грн. –несплачених відсотків; 304821,32 грн. - пені за несвоєчасне повернення кредиту; 85968,79 грн. –пені за несвоєчасне сплату відсотків, всього - 4883068,31грн.

Виходячи з викладеного, приймаючи до уваги правові наслідки невиконання стороною договірних зобов'язань передбачених п.1 ч.1 ст. 611, п.2 ст.651 ЦК України, що є підставою для розірвання договору в судовому порядку, враховуючи фактичні обставини справи, суд вважає, вимоги позивача щодо розірвання договору обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Задовольняючи позовні вимоги, господарський суд також виходив з наступного:

Згідно ст.ст. 525, 526, 530 ЦК України, одностороння вiдмова вiд зобов'язання або одностороння змiна його умов не допускається, якщо iнше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином вiдповiдно до умов договору та вимог цього Кодексу, iнших актiв цивiльного законодавства. Якщо у зобов'язаннi встановлений строк (термiн) його виконання, то воно пiдлягає виконанню у цей строк (термiн).

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором (ст. 1048 ЦК України).

Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок (ст. 1049 ЦК України).

Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантiєю, заставою, притриманням, завдатком. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або iнше майно, якi боржник повинен передати кредиторовi у разi порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у вiдсотках вiд суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме i нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмiр встановлюється договором або актом цивiльного законодавства. Розмiр неустойки, встановлений законом, може бути збiльшений у договорi (ст.ст. 546, 549, 551 ЦК України).

Із наданого позивачем акту звірки розрахунків заборгованості вбачається, що заборгованість відповідача станом на 01.04.09р. складає суму у розмірі 4883068,31грн., із яких: 2 778 003,00 грн. –неповернута сума кредиту; 3548898,83 грн. - неповернута сума кредиту з урахуванням індексу інфляції; 943379,37 грн. – прострочені відсотки; 85968,79 грн. –пеня за несвоєчасне сплату відсотків; 304821,32 грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту. Відповідач підтвердив заборгованість по договору оренди, підписавши акт звірки розрахунків станом на 01.04.09р.

Пунктом 1 частини 1 статті 611 ЦК України передбачені правові наслідки порушення зобов'язання, зокрема, розірвання договору.

Відповідно до ст.651 ЦК України розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

З огляду на вищевикладене, приймаючи до уваги законодавчо встановлені правові наслідки невиконання стороною договірних зобов'язань, що є підставою для розірвання договору в судовому порядку, враховуючи фактичні обставини справи, суд вважає, вимоги позивача щодо розірвання договору обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати підлягають стягненню з відповідача, оскільки спір виник внаслідок його неправильних дій.

Керуючись ст.ст. 525, 526, 530, 546, 549, 551, 625, 1048, 1049, 1054 ЦК України, ст.ст. 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Задовольнити позов в повному обсязі.

Розірвати кредитний договір № 25КД-06 від 03.10.2006р., укладений між Акціонерним комерційним банком "Новий" та Приватним виробничо-комерційним підприємством "Влад".

Стягнути з Приватного виробничо-комерційного підприємства "Влад" (52500, м. Синельникове Дніпропетровської області, вул. 40 років Жовтня, буд. 20, п/р 26003310000201 в Синельниківській філії АКБ „Новий”, МФО 305954, код ЄДРПОУ 13469968) на користь Акціонерного комерційного банку "Новий" (49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93, п/р 373970100002 в АКБ „Новий”, МФО 305062, код ЄДРПОУ 19361982) заборгованість по кредитному договору № 25КД-06 від 03.10.2006р. у розмірі 4883068,31грн., 25500,00 грн. державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

Суддя

І.Ю. Дубінін

Рішення підписано 14.07.09р.

Згiдно з оригіналом

Помічник судді

Н.Ф. Голов'яшкіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 4126871 ?

Документ № 4126871 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 4126871 ?

Дата ухвалення - 16.07.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 4126871 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 4126871 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 4126871, Господарський суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 4126871, Господарський суд Дніпропетровської області було прийнято 16.07.2009. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 4126871 відноситься до справи № 8/171-09

Це рішення відноситься до справи № 8/171-09. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 4126862
Наступний документ : 4126881