Рішення № 41239948, 04.11.2014, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
04.11.2014
Номер справи
908/3582/14
Номер документу
41239948
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

номер провадження справи 6/66/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Запоріжжя

04.11.2014 Справа № 908/3582/14

За позовом Концерну "Міські теплові мережі" в особі Філії Концерну „Міські теплові мережі" Орджонікідзевського району (юридична адреса: бул. Гвардійський, буд. 137, м. Запоріжжя, 69091; фактична адреса: вул. Адмірала Нахімова, буд. 4, м. Запоріжжя, 69057)

До Товариства з обмеженою відповідальністю „Берні" (вул. 40 років Радянської України, буд. 59, прим. 1, 2, м. Запоріжжя, 69035; адреса за договором: пр. Металургів, буд. 4, м. Запоріжжя, 69000)

Про стягнення 17 952 грн. 35 коп.

Суддя Місюра Л.С.

За участю представників :

Від позивача: Пятковська О.О. - дов. № 9128/27 від 30.12.2013р.

Від відповідача: Нікуліна В.В. - наказ № 1 від 19.07.2005р.

Розглянувши матеріали справи за позовом Концерну "Міські теплові мережі" в особі Філії Концерну „Міські теплові мережі" Орджонікідзевського району м. Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідальністю „Берні" м. Запоріжжя, про стягнення 17 952 грн. 35 коп., суд -

В С Т А Н О В И В:

Позивач просить стягнути з відповідача заборгованість за спожиту теплову енергію на підставі договору купівлі - продажу теплової енергії в гарячій воді № 202504 від 01.06.2007 року за період з жовтня 2013 року по квітень 2014 року в сумі 14 817 грн. 13 коп., пеню за період з 21.11.2013 року по 19.09.2014 року в сумі 1 254 грн. 17 коп., інфляційні витрати за період з грудня по серпень 2014 року в сумі 1 609 грн. 60 коп. та 3 % річних за період з 21.11.2013 року по 19.09.2014 року в сумі 271 грн. 45 коп.

Позивач надав суду письмові пояснення у справі, які залучені до матеріалів справи.

Розгляд справи відкладався.

04.11.2014 року розгляд справи продовжено і прийнято рішення.

Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги позивача визнав в повному обсязі.

Розглянувши та оцінивши всі матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав:

На підставі договору купівлі - продажу від 05.02.2007 року відповідач придбав у власність нежиле приміщення 1, 2 в будинку № 59 по вул. Сорок років Радянської України в місті Запоріжжя (ар. с. 15).

01.06.2008р. між позивачем з однієї сторони (теплопостачальна організація за договором) та відповідачем з іншої сторони (споживач за договором) був укладений договір купівлі - продажу теплової енергії в гарячий воді № 202504 з додатками, та додатковими угодами № 1 від 01.12.2010р. та від 01.10.2011р. (надалі - договір).

В пункті 10.1 договору вказано, що договір діє до 01.01.2008р.

Відповідно до п. 10.4 договору, договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо жодна із сторін за місяць до закінчення терміну дії даного договору не заявила про розірвання цього договору.

Оскільки жодна з сторін за місяць до закінчення терміну дії договору не заявила про розірвання цього договору, то він був пролонгованим на кожний наступний рік.

Пунктом 1.1 договору передбачено, що за цим договором теплопостачальна організація (позивач) бере на себе зобов'язання відпустити теплову енергію в гарячій воді споживачу (відповідачу), а відповідач зобов'язався прийняти та оплатити її вартість за діючими тарифами (цінами) в терміни та порядку, встановленими умовами цього договору та додатками до договору, що є його невід'ємними частинами.

На підставі вказаного договору відповідач отримав у позивача теплову енергію за період з жовтня 2013 року по квітень 2014 року в сумі 14 817 грн. 13 коп., що підтверджується наданими суду копіями рахунків та актів приймання - передачі теплової енергії за вказаний період.

Згідно пункту 6.2 договору, розрахунковим періодом за спожиту теплову енергією є календарний місяць.

Відповідно до п. 6.3 договору, підставою для розрахунків споживача з теплопостачальною організацією являються рахунок та акт приймання - передачі.

Пунктом 6.4 договору передбачено, що споживач зобов'язаний до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, перерахувати на розрахунковий рахунок теплопостачальної організації суму заборгованості за спожиту теплову енергію. Споживач має право робити передоплату.

Згідно пункту 6.7 договору споживач з 10 по 12 число місяця, наступного за розрахунковим, повинен отримати від теплопостачальної організації за адресою: вул. Адмірала Нахімова, буд. 4, документи за розрахунковий період: рахунок-фактуру; акт приймання - передачі теплової енергії; податкову накладну (платникам ПДВ).

Пунктом 6.7.1 договору передбачено, що отриманий акт приймання - передачі теплової енергії споживач повинен підписати, оформити належним чином та повернути на адресу теплопостачальної організації на протязі п'яти днів з дати отримання. Датою отримання акту вважається: при отриманні нарочним - дата вручення представнику споживача; при направленні рекомендованим листом - дата, зазначена у відбитку поштового штемпеля на документі, що зроблений поштовим відділенням та підтверджує відправлення, з урахуванням поштового пробігу документа (по місту - 3 дні, по області - 5 днів, по Україні - 7 днів).

Згідно п. 6.7.2 договору, у разі неотримання теплопостачальною організацією підписаного акту приймання-передачі, або обґрунтованих заперечень в його підписанні, у термін, встановлений п. 6.7.1 договору, акт підписується теплопостачальною організацією з позначенням про відмову у підписанні його споживачем, та, оформлений таким чином акт вважається погодженим і є підставою для проведенім остаточних розрахунків за зазначений в ньому розрахунковий період. В разі наявності заперечень щодо даних, зазначених в акті, споживач зобов'язаний надати теплопостачальній організації нормативно обґрунтовані письмові заперечення до даного акту з додаванням відповідних документів та погодити з теплопо стачальною організацією всі розбіжності у встановлений пунктом 6.7.1 договору строк. При отриманні заперечень в підписанні акту та доказів в обґрунтування заперечень до нього, теплопостачальна організація розглядає їх та надає відповідь про прийняття або відмову у прийнятті заперечень. При прийнятті заперечень до акту вносяться відповідні коригування в акті наступного місяця. У разі відмови у прийнятті заперечень, теплопостачальна організація надає нормативно обґрунтовану відповідь та вважає акт прийнятим до розрахунку, якщо цей акт в місячний строк не буде оскаржений споживачем у господарському суді.

Відповідач до позивача за отриманням розрахункових документів не з'являвся, документи були надіслані позивачем відповідачу поштою, що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями реєстрів відправки заказних рекомендованих листів (ар. с. 36-42).

Пунктом 3.2.26 договору також передбачено, що споживач зобов'язався щомісячно, у строки, визначені даним договором, повертати теплопостачальній організації підписаний уповноваженою особою та належним чином оформлений акт приймання - передачі теплової енергії в гарячій воді.

Відповідач акти приймання - передачі теплової енергії від 31.10.2013р., 30.11.2013р. підписав без будь - яких зауважень та заперечень.

Акти приймання - передачі теплової енергії від 31.12.2013р., 31.01.2014р., 28.02.2014р., 31.03.2014р. та 30.04.2014р. відповідач не підписав, причини не виконання умов договору (не підписання актів в установлений строк) позивачу не вказав.

У зазначених актах приймання-передачі теплової енергії вказано, що у разі неповернення оформленого акту або ненадання письмових заперечень про підписання акту в установлені договором терміни, акт вважається погодженим.

Відповідач не надав позивачу підписані акти приймання-передачі або заперечення на акти.

Позивач оформив акти, згідно з п. 6.7.2. розділу 6 договору, а, відповідно, такі акти являються погодженими і є підставою для проведення оплати.

Відповідач взяті на себе зобов'язання за договором не виконав належним чином, вартість спожитої теплової енергії за спірний період в сумі 14 817 грн. 13 коп. не оплатив, що також підтверджується підписаним в двосторонньому порядку актом звірки станом на 10.10.2014р.

Згідно до ст. 33 ГПК України, обов'язок доказування і подання доказів покладається на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази додаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Суду не було надано доказів оплати відповідачем суми 14 817 грн. 13 коп.

Згідно до статті 526 ЦК України, статті 193 ГК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Зобов'язання, відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України, припиняються виконанням, проведеним належним чином.

За таких обставин, вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 14 817 грн. 13 коп. є обґрунтованими.

Відповідно до статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Оскільки відповідач, згідно п. 6.4 договору, у термін до 20 числа поточного місяця не оплатив, то весь цей час він користувався грошовими коштами позивача, на ці грошові кошти знецінилися за цей час.

За таких підстав, з відповідача підлягає стягненню сума 3 % річних в розмірі 271 грн. 45 коп. та інфляційні витрати в сумі 1 609 грн. 60 коп.

Відповідно до положень п. 7.2.8 договору, в разі несплати або несвоєчасної оплати відповідачем за теплову енергію відповідно до терміну, встановленого у пункті 6.3 цього договору, з наступного дня після закінчення терміну сплати, відповідачу нараховується пеня у розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу (але не більше суми, обумовленої чинним законодавством) за кожен день прострочення по день фактичної оплати.

За таких обставин, з відповідача підлягає стягненню пеня в сумі 1 254 грн. 17 коп.

Судовий збір покладається на відповідача, відповідно до статті 49 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 22, 44 - 49, 82 - 85 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Берні" (вул. 40 років Радянської України, буд. 59, прим. 1, 2, м. Запоріжжя, 69035; адреса за договором: пр. Металургів, буд. 4, м. Запоріжжя, 69000; п/р № 26009092149801 у КБ „Фінанси та Кредит", МФО 313731; код ЄДРПОУ 33754197) на користь Концерну "Міські теплові мережі" в особі Філії Концерну „Міські теплові мережі" Орджонікідзевського району (юридична адреса: бул. Гвардійський, буд. 137, м. Запоріжжя, 69091; фактична адреса: вул. Адмірала Нахімова, буд. 4, м. Запоріжжя, 69057; поточний рахунок зі спеціальним режимом використання № 26030301001951 у Філії - Запорізьке обласне управління ПАТ „Державний ощадний банк України", код МФО 313957; код ЄДРПОУ 32121458) основний борг в сумі 14 817 (чотирнадцять тисяч вісімсот сімнадцять) грн. 13 коп., 3 % річних в сумі 271 грн. 45 коп., інфляційні витрати в сумі 1 609 грн. 60 коп., пеню в сумі 1 254 грн. 17 коп., судовий збір в сумі1 827 грн. Надати наказ.

Повне рішення складено: 04.11.2014р.

Суддя Л.С. Місюра

Часті запитання

Який тип судового документу № 41239948 ?

Документ № 41239948 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 41239948 ?

Дата ухвалення - 04.11.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 41239948 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 41239948 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 41239948, Господарський суд Запорізької області

Судове рішення № 41239948, Господарський суд Запорізької області було прийнято 04.11.2014. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 41239948 відноситься до справи № 908/3582/14

Це рішення відноситься до справи № 908/3582/14. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 41239943
Наступний документ : 41239952