Постанова № 40577261, 15.09.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
15.09.2014
Номер справи
813/5105/14
Номер документу
40577261
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2014 року № 813/5105/14

об 11 год., 00 хв. м. ЛьвівЛьвівський окружний адміністративний суд, суддя Гавдик З.В., секретар судового засідання Саковець Б.П., розглянувши в судовому засіданні адміністративну справу

за позовомДержавної податкової інспекції у Личаківському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівської області, представник - не прибувдоТовариства з обмеженою відповідальністю «Гал-євро-контакт», представник - не прибувпростягнення заборгованості в сумі 19917,98 грн.

Державна податкова інспекція у Личаківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області звернулася до Львівського окружного адміністративного суду із вищевказаним адміністративним позовом.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що заборгованість відповідача перед бюджетом виникла внаслідок порушення вимог ПК України, є узгодженою і у встановлені законом строки не сплачена.

Представник позивача в судове засідання не прибув, подав 15.09.2014 року клопотання у якому позовні вимоги підтримав повністю, просив позов задоволити повністю, справу розглядати без його участі.

Відповідач прибуття повноважного представника в судове засідання не забезпечив, причини неприбуття не повідомив, заперечення на позовну заяву не подав, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення за № 06933808.

Безпосередньо, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши наявні у справі докази, давши їм оцінку, суд встановив:

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Гал-євро-контакт» перебуває у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджується копією Витягу з Єдиного державного реєстру станом на 20.06.2014 року.

Позивач в обґрунтування позовних вимог надав суду копії:

- Податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2012 - 2014 роки;

- податкового повідомлення - рішення № 0009091530 від 15.11.2013 року, згідно якого сума штрафу у розмірі 20% грошового зобов'язання погашеного відповідачем із затримкою становить 34,01 грн., за платежем - земельний податок з юридичних осіб;

- податкового повідомлення - рішення № 0004601530 від 18.07.2013 року, згідно якого відповідачу збільшено суму зобов'язання визначеного на підставі акту перевірки № 36/1530/20813917 від 06.06.2013 року в розмірі 170,00 грн., в тому числі за основним платежем - 0,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 170,00 грн., за платежем - земельний податок з юридичних осіб;

- корінця першої податкової вимоги форми «Ю1» № 1/434 від 05.06.2009 року, згідно якої сума податкового боргу платника податків за узгодженими податковими зобов'язаннями за станом на 05.06.2009 року становить - 450,62 грн., у тому числі за основним платежем - 0,00 грн., штрафні санкції - 450,62 грн., пеня - 0.00 грн.;

- корінця другої податкової вимоги форми «Ю2» № 2/434 від 16.07.2009 року, згідно якої сума податкового боргу платника податків за узгодженими податковими зобов'язаннями за станом на 15.07.2009 року становить - 1157,62 грн., у тому числі за основним платежем - 0,00 грн., штрафні санкції - 1157,62 грн., пеня - 0.00 грн.;

- постанови Львівського окружного адміністративного суду від 15.01.2014 року у справі № 2а-6622/12/1370, згідно якої адміністративний позов Прокурора Личаківського району м. Львова в інтересах держави в особи ДПІ у Личаківському районі м. Львова Львівської області ДПС до ТОВ «Гал-євро-контакт» про стягнення податкової заборгованості в сумі 21939,05 грн. задоволено повністю, стягнено на користь Державного бюджету України 21939,05 грн. заборгованості;

- постанови Львівського окружного адміністративного суду від 01.09.2014 року у справі № 2а-2710/10/1370, згідно якої адміністративний позов Прокурора Личаківського району м. Львова в інтересах держави в особи ДПІ у Личаківському районі м. Львова Львівської області ДПС до ТОВ «Гал-євро-контакт» про стягнення боргу задоволено повністю, стягнено на користь Державного бюджету України податковий борг в сумі 6154,76 грн.;

Докази, які б підтверджували, що згадані податкові вимоги, податкові повідомлення - рішення відповідачем оскаржувались в справі відсутні, відповідно, визначені у них зобов'язання є узгодженими.

Спірні правовідносини регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України.

Згідно п.п. 14.1.156. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України, податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Згідно п.п. 14.1.175. п. 14.1. ст. 14 цього ж Кодексу, податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим же Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно п.п. 16.1.4. п. 16.1. ст. 16 цього ж Кодексу, платник податків зобов'язаний, крім іншого, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим же Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно п.п. 20.1.28. п. 20.1. ст. 20 цього ж Кодексу, органи державної податкової служби мають право, крім іншого, звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно п. 54.1. ст. 54 цього ж Кодексу, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно п. 57.1. ст. 57 цього ж Кодексу, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно п. 57.3. ст. 57 цього ж Кодексу, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Згідно п. 59.1. ст. 59 цього ж Кодексу, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно п. 95.1. ст. 95 цього ж Кодексу, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності.

Згідно п. 95.3. ст. 95 цього ж Кодексу, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно п. 287.1. ст. 287 цього ж Кодексу, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Згідно п. 287.3. ст. 287 цього ж Кодексу, податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Стаття 70 КАС України встановлює правила належності доказів, які визначають об'єктивну можливість доказу підтверджувати обставину, що має значення для вирішення справи, а також правила допустимості доказів, що визначають легітимну можливість конкретного доказу підтверджувати певну обставину у справі. Предметом доказування, згідно з ч. 1 ст. 138 КАС України, є обставини (факти), якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

Заборгованість відповідача, станом на дату розгляду справи, становить 19917,98 грн., що підтверджується вищевказаними доказами, а також довідкою Державної податкової інспекції у Личаківському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівської області №8909/25-012 від 01.07.2014 року про податкову заборгованість відповідача станом на 01.07.2014 року, розрахунком Державної податкової інспекції у Личаківському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівської області від 15.09.2014 року суми податкового боргу відповідача станом на 01.07.2014 року, є узгодженою та підлягає стягненню. Докази про сплату відповідачем суми заборгованості що є предметом даного спору у справі відсутні.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Згідно ст. 49, 70 КАС України, сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, а відтак зобов'язані обґрунтовувати належність та допустимість доказів для підтвердження своїх вимог або заперечень.

Таким чином, позовні вимоги Личаківському у Личаківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області про стягнення із відповідача заборгованості в сумі 19917,98 грн, підлягають задоволенню повністю.

Розподіл судових витрат згідно ст. 94 КАС України не застосовується, оскільки позивач звільнений від сплати судового збору згідно п. 21 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір».

Керуючись ст.ст. 69, 70, 71, 159-163, 167 КАС України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов задоволити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Гал-євро-контакт» (ЄДРПОУ 20813917, вул. Куликівська, буд. 36, кв. 1, м. Львів) в користь Державного бюджету України податковий борг з рахунків у банках за платежем - земельний податок в сумі 19917,98 грн.

Постанова суду першої інстанції може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Згідно ст. 186 КАС України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього ж Кодексу апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду першої інстанції, набирає законної сили у порядку та строки згідно ст. 254 КАС України.

Постанова складена у повному обсязі 22.09.2014 року.

Суддя Гавдик З.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 40577261 ?

Документ № 40577261 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 40577261 ?

Дата ухвалення - 15.09.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 40577261 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 40577261 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 40577260
Наступний документ : 40577262