Постанова № 40454773, 29.08.2014, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
29.08.2014
Номер справи
826/12014/14
Номер документу
40454773
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

29 серпня 2014 року № 826/12014/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Шейко Т.І.,

розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу

за позовом

Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

до

Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенство Глобус»

про

стягнення коштів

встановив:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до відповідача, в якому просив стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенство Глобус» на користь Голосіївської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності кошти в розмірі 943,06 грн.

Позовні вимоги вмотивовані тим, що за відповідачем обліковується заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у сумі 943,06 грн., яка виникла відповідно до поданого звіту по формі Ф4-ФСС з ТВП за 1 квартал 2010 року, яку відповідач в добровільному порядку у передбаченні законодавством строки не сплатив.

Позивач в судовому засіданні підтримав позовні вимоги в повному обсязі та просив їх задоволити.

Відповідач в судове засідання не прибув, свого відношення з приводу заявлених позовних вимог не висловив.

Керуючись ч. 6 ст. 128 КАС України суд розглянув справу у письмовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Київське міське відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності звернулась до суду з вимогою стягнути з відповідача кошти на користь Голосіївської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Правовий статус та засади діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності визначені Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІП.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» управління Фондом здійснюють правління та Виконавча дирекція Фонду. В Автономній Республіці Крим, областях та в містах Києві і Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління та виконавча дирекція відповідних відділень Фонду.

Постановою правління Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 11.09.2001 року № 2-3а затверджено Положення про Київське міське відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Відповідно до п. 5.5. Положення директор Виконавчої дирекції відділення діє від імені Київського міського відділення Фонду, здійснює загальне керівництво дирекціями, а керівники міжрайонних виконавчих дирекцій діють від імені відділення Фонду на підставі довіреності, що видається керівником Виконавчої дирекції відділення.

Міжрайонні виконавчі дирекції є робочими органами Київського міського відділення Фонду, входять до структури органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, підзвітні Виконавчій дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та правлінню відділення.

Міжрайонні виконавчі дирекції не є юридичними особами (п. 1 Положення).

Враховуючи вищевикладене Голосіївська міжрайонна виконавча дирекція являється робочим органом Київського міського відділення без статусу юридичної особи.

Відповідно до п. 5.1. Положення Виконавча дирекція відділення представляє інтереси страховика (Фонду) в судових та інших органах, розглядає матеріали ревізій та перевірок по коштах Київського міського відділення Фонду.

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенство Глобус» як платник страхових внесків зареєстрований під реєстраційним номером 800050030623 в Голосіївській міжрайонній виконавчій дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві.

Статтею 9 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» передбачено, що Фонд здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, провадить збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, та забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів.

З матеріалів справи вбачається, зокрема, з останнього поданого звіту по формі Ф4-ФСС з ТВП за 1 квартал 2010 року, що відповідач має заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності у сумі 943,06 грн.

Абзацом 5 ч. 7 Перехідних положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464 визначено, що стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (в редакції, що діяла до введення в дію Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування») страхувальник зобов'язаний нараховувати і сплачувати страхові внески в установлені строки та в повному обсязі. А строком сплати страхових внесків є день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період (ч. 1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»).

Відповідно до ст. 115 Кодексу законів про працю, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

Оскільки відповідач в установлені строки не сплатив страхові внески на розрахунковий рахунок Голосіївської дирекції, Київське міське відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності звернулось до суду для примусового стягнення вищезазначених коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (в редакції, що діяла на момент виникнення заборгованості) не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються в доход Фонду із страхувальника у безспірному порядку.

Доказів погашення вищезаявленої заборгованості відповідачем, матеріали справи не містять, тому заборгованість, яка обліковується за відповідачем залишається не сплаченою і становить 943,06 грн.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Беручи до уваги те, що заборгованість до Голосіївської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у розмірі 943,06 грн. відповідач у встановлені законодавством строки не сплатив; наявність у нього вказаної заборгованості підтверджується, наявними у матеріалах справи документами, доказів погашення відповідачем зазначеної заборгованості станом на день розгляду цього спору не надано, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст. 94 КАС України у справах, в яких позивачем є суб’єкт владних повноважень, а відповідачем – фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені Позивачем, з відповідача не стягуються.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 124 Конституції України, ст. ст. 69-71, 94, 160-163, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

постановив:

Позов Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності задоволити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Агенство Глобус» (03127, м. Київ, пр.-т. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2, ЄДРПОУ 32486175), на користь Голосіївської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-а, р/р 25605292576003 в ПАТ КБ «Надра», м. Київ, Центр, МФО 380764, код ЄДРПОУ 26080410) кошти в сумі 943,06 (дев'ятсот сорок три гривні 06 коп.).

Постанова набирає законної сили у відповідності з нормами ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст.ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Шейко Т.І.

Попередній документ : 40454771
Наступний документ : 40454775