Рішення № 40090061, 07.08.2014, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
07.08.2014
Номер справи
922/2451/14
Номер документу
40090061
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2014 р.Справа № 922/2451/14

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Присяжнюка О.О.

при секретарі судового засідання Кріциній В.Е.

розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридичне агенство Альтернатива", м. Харків до КСП "Харківгорліфт", м. Харків про стягнення коштів за участю представників:

позивача - Павленко Ю.С.,дов.№ б/н від 06.08.2014р.

відповідача - Григорьева О.І.,дов.№ б/н від 15.01.2014р.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридичне агентство Альтернатива", м. Харків, звернулось до господарського суду з позовом до КСП "Харківліфт", м. Харків, в якому просить суд стягнути відповідача 22 630,68грн.заборгованості, 3% річних в сумі 678,92грн., пені в сумі 3103,19грн., посилаючись на укладення між сторонами договору доручення № 5 від 01.02.2012р. Як вказує позивач в позовній заяві позивач належним чином та у відповідності до умов вказаного договору , та додатків до нього надав відповідачеві комплекс послуг, що підтверджує актами виконаних робіт, які підписані повноважним представниками позивача та відповідача, про те відповідач свої зобов'язання щодо оплати наданих послуг , не здійснив, вказані обставини стали причиною звернення позивача до суду з відповідним позовом.

Ухвалою господарського суду від 19.06.2014року порушено провадження у справі №922/2451/14, розгляд справи призначено на 24.07.2014року.

Ухвалою господарського суду від 24.07.2014 року, у зв'язку із неявкою в судове засідання представника відповідача , розгляд справи відкладено до 07.08.2014року .

Представник позивача через канцелярію господарського суду надав заяву (вх.№27436 від 07.08.2014року) про зменшення позовних вимог , в яких просить суд стягнути з відповідача 22 630,68грн. основного боргу, 3% річних в сумі 678,92грн.,витрати по сплаті судового збору .

Суд, дослідивши надану заяву представника позивача про зменшення розміру позовних вимог, зазначає наступне.

Відповідно до ст. 22 ГПК України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Враховуючи вищевикладене, суд, приймає вищезазначену заяву до розгляду та подальший розгляд справи ведеться з урахуванням цієї заяви.

Представник відповідача через канцелярію господарського суду(вх.№27437 від 07.08.2014року) надав відзив на позовну заяву в якому вважає позовні вимоги частково необґрунтованими в частині нарахування пені, а саме просить суд відмовити в задоволенні пені, застосувавши до вимог про стягнення пені строк позовної давності .

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 258 Цивільного кодексу України позовна давність в один рік застосовується до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені). Частиною 3 ст. 267 вказаного кодексу передбачено, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Господарський суд, розглянувши заяву відповідача про застосування строку позовної давності до пені викладену у відзиві на позовну заяву, вважає за необхідне відмовити в задоволенні вищевказаної заяви, оскільки позивачем при зменшенні заявлених позовних вимог, позовна вимога про стягнення з відповідача пені не заявлена.

Крім того, представник відповідача, через канцелярію господарського суду Харківської області, надав супровідний лист (вх.№ 27476 від 07.08.2014р.) яким просить суд долучити до матеріалів справи документи по справі.

Враховуючи те, що норми ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, щодо обов`язку господарського суду витребувати у сторін документи і матеріали, що необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом сторін подавати докази, а п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих ним повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та здійснені всі необхідні дії щодо витребування додаткових доказів, та вважає за можливе розглянути справу за наявними у ній матеріалами в порядку ст. 75 ГПК України.

З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно та повно дослідивши матеріали справи та надані докази, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача ознайомившись з відзивом на позов відповідача, суд встановив наступне.

Частина 1 статті 626 Цивільного кодексу України визначає договір як домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно ч.1 ст.628 Цивільного кодексу України встановлено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

01 лютого 2012 року між КСП "Харківгорліфт"(Довіритель) та ТОВ "Юридичне агентство Альтернатива", укладено договір доручення №5, та додаткові угоди №1,№2,№3,№4 до договору , що є невід'ємною частиною договору.

Відповідно до умов п.1.1. договору , за цим договором повірений здійснює від імені ,за рахунок і в інтересах Довірителя заходи щодо боржників, перелік визначений реєстром (Додатко№1),по стягненню боргів , що утворилися станом на час укладення договору.

Розділом четвертим договору, сторонами визначено суму договору ,винагороду,підстави та умови та порядок розрахунків, зокрема п.4.1.,.4.2.,4.3.,4.4. договору сторонами визначено, що сума договору визначається на підставі підписаних обома сторонами актів виконаних робіт .За послуги передбачені п.1.1. договором довіритель зобов'язується виплатити повіреному винагороду у розмірі 10% від суми фактично отриманих довірителем на свій рахунок коштів, що надійшли від боржників перелік яких визначений реєстром (Додаток№1).Довіритель сплачує повіреному суму винагороди за фактично виконане доручення. Оплата виконаного доручення здійснюється довірителем протягом десяти банківських днів після виконання доручення, шляхом перерахування на поточний рахунок повіреного грошової суми ,визначеної в двосторонньому акті виконаних робіт.

Як стверджує позивач, виконуючи умови договору останній належним чином та у відповідності до умов вказаного договору, та додатків до нього надав відповідачу комплекс послуг, про що свідчать акти виконаних робіт, які підписані уповноваженими представниками як повіреного так і довірителя та скріплені печатками сторін , що підтверджує належне надання послуг повіреним та прийняття їх Довірителем без жодних претензій .

Згідно акту виконаних робіт від 29 грудня 2012 року, складеного КСП «Харківгорліфт» та ТОВ «Юридичне агентство Альтернатива» сума до сплати складає 4 225,89 грн.

Згідно акту виконаних робіт від 31 січня 2013 року, складеного КСП «Харківгорліфт» та ТОВ «Юридичне агентство Альтернатива» сума до сплати складає 2 564,66 грн.

Згідно акту виконаних робіт від 28 лютого 2013 року, складеного КСП «Харківгорліфт» та ТОВ «Юридичне агентство Альтернатива» сума до сплати складає 2 417,70 грн.

Згідно акту виконаних робіт від 29 березня 2013 року, складеного КСП «Харківгорліфт» та ТОВ «Юридичне агентство Альтернатива» сума до сплати складає 3 090,09 грн.

Згідно акту виконаних робіт від 30 квітня 2013 року, складеного КСП «Харківгорліфт» та ТОВ «Юридичне агентство Альтернатива» сума до сплати складає 2 853,27 грн.

Згідно акту виконаних робіт від 31 травня 2013 року, складеного КСП «Харківгорліфт» та ТОВ «Юридичне агентство Альтернатива» сума до сплати складає 2 763,07 грн.

Згідно акту виконаних робіт від 30 червня 2013 року, складеного КСП «Харківгорліфт» та ТОВ «Юридичне агентство Альтернатива» сума до сплати складає 1 282,75 грн.

Згідно акту виконаних робіт від 31 липня 2013 року, складеного КСП «Харківгорліфт» та ТОВ «Юридичне агентство Альтернатива» сума до сплати складає 2 489,66 грн.

Згідно акту виконаних робіт від 31 серпня 2013 року, складеного КСП «Харківгорліфт» та ТОВ «Юридичне агентство Альтернатива» сума до сплати складає 2 496,34 грн.

Згідно акту-звірки взаємних розрахунків від 30.09.2013 року, складеного КСП «Харківгорліфт» та ТОВ «Юридичне агентство Альтернатива» заборгованість по оплаті наданих послуг складає 22 630, 68 грн., яка на час звернення позивача з відповідним позовом відповідачем не погашена, вказані обставини стали причиною звернення позивача до суду з відповідним позовом.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтями 11, 509 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав і обов'язків (зобов'язань), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору (ст. 526 Цивільного Кодексу України), а одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускаються (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Укладений між сторонами спору Договір за своєю правовою природою є договором доручення.

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя (ч. 1 ст. 1000 ЦК України).

Положенням ч. 3 ст. 1006 ЦК України унормовано, що повірений зобов'язаний негайно передати довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення.

Суд відзначає, будь-яких доказів щодо погашення відповідачем перед позивачем заборгованості за Договором, сторонами спору суду не надано.

Підсумовуючи сукупність фактичних обставин даної справи, суд дійшов висновку, що позовна вимога про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 22 630,68 грн є правомірною та такою, що підлягає задоволенню повністю, з тих підстав, що факт наявності заборгованості у відповідача перед позивачем належним чином останнім доведено, документально підтверджено, і в той же час, відповідачем в порядку, визначеному статтями 33, 36 ГПК України, не спростовано.

Щодо заявлених до стягнення 3% річних в сумі 678,92грн. суд зазначає наступне.

Належним виконанням зобов'язання є виконання, прийняте кредитором, у результаті якого припиняються права та обов'язки сторін зобов'язання.

Статтею 625 ЦК України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

При цьому, необхідно зазначити, що оскільки наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді нарахування позивачем на суму боргу 3% річних та інфляційних нарахувань не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, то такі кошти нараховуються незалежно від вини боржника та входять до складу грошового зобов'язання.

На підставі викладеного, враховуючи, що відповідач не надав суду доказів своєчасної сплати коштів за виконані роботи або обґрунтованих заперечень проти позову, суд дійшов висновку, що позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 3% річних в сумі 678,92грн. перевірені судом, підтверджуються наявними у матеріалах справи доказами та підлягають задоволенню.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат суд керується ст. 49 ГПК України. Судовий збір покладається: у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо господарським судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін. Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: при задоволенні позову - на відповідача; при відмові в позові - на позивача; при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Таким чином судові витрати у даній справі покладаються на відповідача, з вини якого спір доведено до суду.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 526, 530 Цивільного кодексу України, статтями 1, 4, 12, 22, 33, 43, 47, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Комунального спеціалізованого підприємства "Харківгорліфт" (61024, Харківська область, м.Харків, Київський район, вулиця Петровського,буд.30, код 34754617, п/р 2600830118988 в АТ"Банк "Золоті Ворота", МФО 351931) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридичне агенство альтернатива"( 61072, Харківська область , м. Харків, вул.Двадцять Третього Серпня,буд.12,офіс,4, код 37875359, р/р 26008060382251 у відділенні №1 Харківського ПАТ Приватбанку , МФО 351533) - 22 630,68грн. основного боргу, 3% річних в сумі 678,92грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 1612,35грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили .

Повне рішення складено 11.08.2014 р.

Суддя О.О. Присяжнюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 40090061 ?

Документ № 40090061 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 40090061 ?

Дата ухвалення - 07.08.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 40090061 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 40090061 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 40090061, Господарський суд Харківської області

Судове рішення № 40090061, Господарський суд Харківської області було прийнято 07.08.2014. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 40090061 відноситься до справи № 922/2451/14

Це рішення відноситься до справи № 922/2451/14. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 40090058
Наступний документ : 40090078