Ухвала суду № 39431761, 25.06.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
25.06.2014
Номер справи
813/4329/14
Номер документу
39431761
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

У Х В А Л А

судового засідання про забезпечення адміністративного позову

25 червня 2014 року № 813/4329/14

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого – судді Потабенко В.А.,

за участю секретаря судового засідання Чернявської О.Д.,

розглянувши клопотання позивача про забезпечення адміністративного позову у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕРДЕ ГРУП" до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві про визнання протиправним дій, зобов'язання вчинити дії, -

в с т а н о в и в:

товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕРДЕ ГРУП" звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, в якому просить визнати протиправними дії щодо проведення зустрічних звірок ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП", за результатами яких було складено акти від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р. та вилучити з Бази даних АС "Податковий блок", "Аналітична система. Перегляд результатів співставлення. Дані результатів перевірок" дані, які внесені за результатами складання звірок згідно названих актів про неможливість проведення зустрічних звірок.

24.06.2014 року позивачем подано клопотання про вжиття судом заходів забезпечення позову шляхом зобов'язання ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві утриматись від використання та поширення іншим органам податкової служби України актів про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р.

Крім того, в клопотанні про вжиття заходів забезпечення позову позивач просить вилучити з Бази даних АС "Податковий блок", "Аналітична система. Перегляд результатів співставлення. Дані результатів перевірок" дані, які вносились за результатами складання звірок згідно актів про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р.; заборонити усім без виключення органам Міністерства податків і зборів України використовувати інформацію, що викладена в актах про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ “ВЕРДЕ ГРУП” від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що під час проведення зустрічних перевірок ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" 07.05.2014 р. та 16.05.2014 р. ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві не було дотримано порядку проведення зустрічних перевірок та порядку оформлення результатів зустрічних перевірок. Так, платника не було повідомлено про проведення зустрічних перевірок у порядку, передбаченому п.73.3 ст. 73 ПК України. В актах зустрічних перевірок немає посилання на жодну підставу, що спричинила необхідність у зіставленні даних господарських взаємовідносин ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" з контрагентами, їх податкової та бухгалтерської звітності. Крім того, податковий орган не вправі був робити висновки за результатами проведених зустрічних перевірок, оскільки первинні документи платник до таких перевірок не надавав, оскільки вважав, що законних підстав для проведення таких не було. В зв'язку з наведеним ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" просить суд забезпечити даний позов, в обраний ним спосіб, у зв'язку з тим, що використання інформації, викладеної в актах від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р. може призвести до визнання нікчемними угод, укладених за ланцюгами постачання та до визнання відсутньою бази і об'єкта оподаткування податком на додану вартість, що буде порушенням законних інтересів та прав позивача, негативно відобразиться на його взаємовідносинах з контрагентами та державою. Також, зазначає позивач, існує велика ймовірність руйнування усталених господарських відносин з підприємствами-контрагентами та завдання шкоди діловій репутації ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП", оскільки дані актів про неможливість проведення зустрічної звірки можуть бути використані під час перевірок підприємств-контрагентів та стати підставою для висновку про порушення останніми податкового законодавства. Розповсюдження відповідачем зазначених актів про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" може нанести значної шкоди його діловій репутації, а використання викладеної в них інформації може завдати негативного впливу фінансово-господарській діяльності підприємства. Відтак, для відновлення прав, інтересів та ділової репутації ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" буде необхідно докласти значних зусиль.

При вирішенні заявленого клопотання суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КАС України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.

Подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Адміністративний позов, крім способу, встановленого частиною третьою цієї статті, може бути забезпечено забороною вчиняти певні дії (ч.3, 4 ст.117 КАС України).

Згідно ч. 1 ст. 118 КАС України клопотання про забезпечення адміністративного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

На думку суду, клопотання ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" є обґрунтованим та терміновим, а, тому, таке вирішується ухвалою без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

Вирішуючи питання про необхідність забезпечення позову, суд виходить з того, що результати (акти) зазначених перевірок про неможливість проведення зустрічних перевірок ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" використовуються як висновки звичайної перевірки. Ці акти можуть стати підставою не лише для змін даних декларацій, поданих позивачем, які мають відображатися в інформаційних базах цих органів Міндоходів, а й підставою для використання цих висновків та самих актів як джерела податкової інформації для перевірок контрагентів.

Оцінка з боку податкового органу господарської діяльності позивача як протиправної призвела до невизнання прав платника податків, які випливають з правовідносин з його контрагентами, а, отже, породжує спірність, правову невизначеність як у відносинах між сторонами договорів, так і у податкових правовідносинах. Таким чином, йдеться про реальні дії, що відбулися, і безпосередньо порушують права та інтереси платника податків, а не про припущення про порушення цих прав та інтересів.

В таких умовах позивач має право не бути байдужим до наслідків, які можуть настати у разі використання результатів актів про неможливість проведення зустрічних перевірок щодо нього як офіційної публічно-достовірної податкової інформації, що містить в інформаційній Базі даних АС "Податковий блок". Кожен має право дбати про збереження ділової репутації. З цього випливає право захищати її усім доступними засобами. Суд вважає, що ці інтереси позивача виникли з передбачених законом підстав, а тому можуть підлягаю судовому захисту щляхом забезпечення позову в спосіб, а саме: зобов'язання ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві утриматись від використання та поширення іншим органам доходів і збрів України актів про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р.

Водночас, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вимоги про вилучення з Бази даних АС "Податковий блок", "Аналітична система. Перегляд результатів співставлення. Дані результатів перевірок" даних, які вносились за результатами складання звірок згідно актів про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р., фактично є позовними вимогами, заявленими в позові від 18.06.2014 року. Суд вважає, що не вправі вирішувати спір по суті ухвалою про забезпечення позову до закінчення судового розгляду.

Тому, у задоволенні клопотання про забезпечення позову шляхом вилучення з Бази даних АС "Податковий блок", "Аналітична система. Перегляд результатів співставлення. Дані результатів перевірок" даних, які вносились за результатами складання звірок згідно актів про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р., слід відмовити.

Крім того, суд вважає, що вимога про заборону усім без виключення органам Міністерства податків і зборів України використовувати інформацію, що викладена в актах про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р. є похідною від вимоги про зобов'язання ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві утриматись від використання та поширення іншим органам доходів і збрів України актів про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р., оскільки саме ДПІ в Шевченківському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві є розпорядником інформації, викладеної в актах від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р. і лише при поширенні такою інспекцією інформація, викладена в актах про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р. може стати доступна для органів Міністерства податків і зборів України.

Суд вважає, що позивачем належним чином обґрунтовано підстави для забезпечення адміністративного позову шляхом зобов'язання ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві утриматись від використання та поширення іншим органам доходів і зборів України актів про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р., а також доведено, що в разі відмови у забезпеченні позову правам, свободам та інтересам позивача може бути заподіяно значної шкоди і в майбутньому потрібно буде докласти значних зусиль для відновлення таких прав, свобод та інтересів.

Задовольняючи клопотання про забезпечення позову, судом враховано пов'язаність заходів забезпечення позову з предметом самого позову та співрозмірність заходів забезпечення позову шкоді, що може бути заподіяна позивачу в майбутньому.

Керуючись ст. ст. 117, 118, 160, 165, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

клопотання про вжиття заходів забезпечення позову у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕРДЕ ГРУП" до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві про визнання протиправним дій, зобов'язання вчинити дії – задовольнити частково.

Зобов'язати Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві утриматись від використання та поширення іншим органам доходів і збрів України актів про неможливість проведення зустрічної звірки ТзОВ "ВЕРДЕ ГРУП" від 07.05.2014 р. № 1190/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1207/26-59-22-01/38870786, від 07.05.2014 р. № 1255/26-59-22-01/38870786 від 16.05.2014 р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені ст.ст. 186, 254 КАС України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного адміністративного суду. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом 5 днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу було постановлено у письмовому провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Оскарження ухвали не зупиняє розгляду справи по суті.

Текст ухвали виготовлений в одному примірнику в нарадчій кімнаті

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя Потабенко В.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 39431761 ?

Документ № 39431761 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 39431761 ?

Дата ухвалення - 25.06.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39431761 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 39431761 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 39431754
Наступний документ : 39434452