Рішення № 39414445, 07.04.2014, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
07.04.2014
Номер справи
205/1616/14-ц
Номер документу
39414445
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

07.04.2014 Єдиний унікальний номер 205/1616/14-ц

2/205/2207/14

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Мовчан Д.В.

при секретарі Волкобоєвої А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В:

Представник Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідно до укладеного Кредитного договору № DNXRRT35260001 від 14.04.2007 року банк надав ОСОБА_2 (далі - Відповідач) кредит в сумі 2 699 (дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) грн. 19 коп. зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 12 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 14.04.2008 року. Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом із Умовами надання кредиту фізичним особам «Розстрочка» складає між ним та банком Договір, про що свідчить підпис відповідача у заяві. Відповідно до умов договору погашення заборгованості здійснюється в наступному порядку: щомісяця в період сплати, позичальник повинен надавати банку грошові кошти (щомісячний платіж) для погашення заборгованості за кредитом, яка складається із заборгованості за кредитом, за відсотками, комісією, а також інші витрати згідно умов.

05 грудня 2008 року Ленінським районним судом м. Дніпропетровська було видано судовий наказ, яким було стягнуто з відповідача ОСОБА_2 грошову заборгованість за зазначеним кредитним договором у розмірі 5 387(п'ять тисяч триста вісімдесят сім) грн. 77 коп. Разом з тим, відповідачем після стягнення з нього заборгованості за кредитним договором заборгованість у повному обсязі погашена не була, кредитний договір не розірвано. Таким чином, у відповідача знову з'явилася заборгованість перед банком, яка ним не сплачується, та яка з урахуванням вже стягнутої суми заборгованості на підставі судового наказу Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 05 грудня 2008 року, станом на 04.02.2014 року становить 22 090(двадцять дві тисячі дев'яносто) грн. 64 коп., де заборгованість - 20 562 (двадцять тисяч п'ятсот шістдесят дві) грн. 51 коп., штрафи відповідно до п. 5.3 Умов та Правил надання банківських послуг: 500(п'ятсот) грн. 00 коп. - штраф (фіксована частина), 1 028(одна тисяча двадцять вісім) грн. 13 коп. - штраф (процентна складова).

У зв'язку з чим, позивач змушений звернутися до суду та просити стягнути з ОСОБА_2 заборгованість за Кредитним договором № DNXRRT35260001 від 14.04.2007 року у розмірі 22 090(двадцять дві тисячі дев'яносто) грн. 64 коп. та судовий збір у розмірі 243(двісті сорок три) грн. 60 коп.

07 квітня 2014 року до суду надійшла заява від представника Позивача, в якій він просить справу розглядати без його участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі і просить їх задовольнити, проти заочного розгляду справи не заперечує (а.с.47).

Відповідач у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення підприємства поштового зв'язку про вручення судової повістки (а.с.44) , причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань від нього не надходило.

У відповідності до ч.4 ст. 169 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином був повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнанні неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. Зі згоди позивача суд ухвалює рішення про заочну форму розгляду справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Суд, з'ясувавши обставини справи, вивчивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає частковому задоволенню по наступних підставах.

Так судом встановлені наступні обставини справи та визначені виниклі відповідно до них правовідносини.

Судом встановлено, що між Публічним акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» та ОСОБА_2 був укладений Кредитний договір № DNXRRT35260001 від 14.04.2007 року, відповідно до якого позивач надав відповідачу кредит в розмірі 2 699 (дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) грн. 19 коп. зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 12 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 14.04.2008 року (а.с.6-10).

Означений кредитний договір між сторонами було укладено в спосіб подання письмової заяви відповідача на надання відповідної суми кредиту, погодження позивачем такої заяви та надання грошових коштів на поточний рахунок торгівельного підприємства за придбаний відповідачем товар, погодження відповідача із Умовами та правилами надання банківських послуг. Вказані дії сторін не суперечать загальним засадам цивільного законодавства щодо способу укладання договору, а відтак породжували відповідні договірні зобов'язання для сторін по справі.

Відповідно до статті 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

У відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно застосовуються.

Відповідності до Умов та правил надання банківських послуг відповідач зобов'язався повернути кредит та плату за його користування не пізніше закінчення строку дії картки, однак відповідач в добровільному порядку кредитні кошти не повернув, чим порушив прийняті на себе договірні зобов'язання.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач належним чином свої договірні зобов'язання не виконував, у зв'язку з чим станом на 28.10.2008 року становить 5 387(п'ять тисяч триста вісімдесят сім) грн. 77 коп., де заборгованість за кредитом - 2 429 грн. 37 коп. , заборгованість по процентам за користування кредитом - 2 287 грн. 47 коп., пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором - 670 грн. 93 коп.

Із матеріалів даної цивільної справи вбачається, що судовим наказом Ленінським районним судом м. Дніпропетровська від 05 грудня 2008 року з відповідача на користь банку було стягнуто заборгованість за Кредитним договором № DNXRRT35260001 від 14.04.2007 року у розмірі 5 387 (п'ять тисяч триста вісімдесят сім) грн. 77 коп., де заборгованість за кредитом - 2 429 грн. 37 коп. , заборгованість по процентам за користування кредитом - 2 287 грн. 47 коп., пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором - 670 грн. 93 коп.( а.с.4). Означений судовий наказ скасовано не було.

Згідно ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

У відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно застосовуються.

Відповідно до приписів ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Відповідно до приписів ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором. В свою чергу згідно кредитного договору, укладений між сторонами, позичальник зобов'язаний: сплачувати заборгованість перед банком; сплачувати банку проценти за користування кредитом.

Відповідно до приписів ч.1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до вимог ч.2 ст.1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути заборгованість частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст.1048 цього Кодексу.

Із матеріалів справи вбачається, що в порушення умов вказаного договору, відповідач продовжує не виконувати договірні зобов'язання, допустив прострочення повернення кредиту і сплати процентів, внаслідок чого за ним, ОСОБА_2, утворилась заборгованість, яка станом на 04.02.2014 року була обрахована позивачем на загальну суму 25 950 грн. 28 коп., де заборгованість за тілом кредиту 1721 грн. 36 коп., заборгованість про процентах 6834 грн., 90 коп., пеня за несвоєчасне виконання зобов'язання 17394 грн. 02 коп.

Суд, частково погоджуючись із розміром вказаних майнових вимог, не знаходить підстав для стягнення з відповідача в повному обсязі суми пені у розмірі - 17 394 грн. 02 коп. та сум,які були стягнути раніше означеним судовим наказом від 05 грудня 2008 року.

Відповідно до вимог ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. За змістом ч.3 ст. 551 ЦК України розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Суд, враховуючи ту обставину, що розмір неустойки (пені) в даному випадку значно перевищує розмір основного зобов'язання, обставини, що зумовили невиконання відповідачем своїх зобов'язань за вказаним кредитним договором, вважає за можливе зменшити розмір неустойки та обмежитись стягненням з відповідача пені у розмірі, що дорівнює сумі основного боргу та процентів за кредитним договором, а саме: 8 556 грн. 26 коп. (1721 грн. 36 коп. +6 834 грн. 90 коп.).

Таким чином, аналізуючи здобуті у справі докази, суд приходить до висновку про те, що з відповідача підлягає стягненню за Кредитним договором № DNXRRT35260001 від 14.04.2007 року заборгованість у розмірі 16 353 (шістнадцять тисяч триста п'ятдесят три) грн. 18 коп., де заборгованість по кредиту - 1 721 грн. 36 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом - 4 547 грн. 43коп. (6 834 грн. 90 коп. - 2 287 грн. 47 коп.), пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за кредитом - 8 556 грн. 26 коп., а також, штрафи відповідно до п. 5.3 Умов та Правил надання банківських послуг: 500 (п'ятсот) грн. 00 коп. - штраф (фіксована частина), 1 028(одна тисяча двадцять вісім) грн. 13 коп. - штраф (процентна складова),а в задоволенні решти позовних вимог слід відмовити.

Суд зауважує, що відповідач, будучи належним чином повідомлений про розгляд даної цивільної справи по суті, в судове засідання не з'явився, заперечень на позов та доказів на їх обґрунтування суду не надав, що дає суду право при заочному розгляді справи обмежитись доказами, наданими позивачем, що повністю відповідає вимогам ст. 224 ЦПК України.

Також на підставі ст. 88 ЦПК України з відповідача також слід стягнути на користь позивача судові витрати, що були ним понесені, пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а саме: судового збору у розмірі 163 (сто шістдесят три) грн. 36 коп.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 526, 527,530, 615, 625, 1052, 1054 ЦК України, ст.ст. 2, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215, 224-226 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити частково.

2. Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженця м. Дніпропетровська, зареєстрованого за адресою: 49000, АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, р /р 29092829003111, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) заборгованість за Кредитним договором № DNXRRT35260001 від 14.04.2007 року у розмірі 16 353 (шістнадцять тисяч триста п'ятдесят три) грн. 18 коп., де заборгованість по кредиту - 1 721 грн. 36 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом - 4 547 грн. 43коп., пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за кредитом - 8 556 грн. 26 коп., а також, штрафи відповідно до п. 5.3 Умов та Правил надання банківських послуг: 500(п'ятсот) грн. 00 коп. - штраф (фіксована частина), 1 028(одна тисяча двадцять вісім) грн. 13 коп. - штраф (процентна складова).

3. В задоволені позву в іншій частині - відмовити.

4. Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженця м. Дніпропетровська, зареєстрованого за адресою: 49000, АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, р /р 29092829003111, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) судовий збір пропорційно до розміру задоволених позовних вимог у розмірі 163 (сто шістдесят три) грн. 36 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10-ти днів з дня отримання його копії. Позивач має право оскаржувати заочне рішення до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі в 10-ти денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя: Д.В. Мовчан

Попередній документ : 39414437
Наступний документ : 39414532