Постанова № 39231433, 11.06.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
11.06.2014
Номер справи
813/2845/14
Номер документу
39231433
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2014 року № 813/2845/14

Львівський окружний адміністративний суд,

у складі:

головуючого-судді Ланкевича А.З.

секретар судового засідання Бравчук Д.Є.

за участі представників

позивача Полійчук С.Г.

відповідача Макутри С.М., Савки Г.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові адміністративну справу за позовом Сокальської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області до Комунального підприємства «Червоноградводоканал» про стягнення коштів, -

в с т а н о в и в :

Позивач звернувся з позовом, в якому з врахуванням уточнених позовних вимог просить стягнути на користь бюджету з рахунків відповідача у банках, обслуговуючого такого платника податків 266 632,45 грн в рахунок погашення податкового боргу.

Посилається на те, що відповідач зареєстрований як юридична особа Червоноградською міською радою та згідно карток особових рахунків, які ведуться в інспекції, податковий борг станом на 12.05.2014 року становить 332 527,36 грн, в тому числі який пред'являється до стягнення 266 632,45 грн. З моменту виставлення податкової вимоги податковий борг відповідачем не був погашений в повному обсязі та підприємство не виходило із статусу підприємства боржника.

В судовому засіданні представники позивача, позовні вимоги підтримала повністю, з підстав викладених в обґрунтуваннях позовної заяви, а тому просить позов задоволити.

Відповідачем подано письмове заперечення проти позову, в якому просить в позові відмовити, посилається на те, що КП «Червноградводоканал» є у власності Червоноградської міської ради і остання управляє майном підприємства. Правовідносини щодо погашення податкового боргу державних або комунальних підприємств регулюються спеціальними нормами, зокрема статтею 96 Податкового кодексу України. Право на звернення до суду з відповідними вимогами, визначене під умовою виконання усіх заходів направлених на погашення податкового боргу. Податкова інспекція не зверталася до Червоноградської міської ради із зверненням про виділення коштів для погашення податкового боргу КП «Червоноградводоканал». Крім цього, зазначив, що в даному випадку податкова вимога № 84-15 від 15.10.2013 року не може бути підтвердженням права звернення до суду, оскільки термін сплати податкового зобов'язання в сумі 84 011,28 грн - 19.11.2013 року, а зобов'язання в сумі 123 862,72 грн - 19.02.2014 року. Також, податковий орган стягує з підприємства податковий борг по деклараціях всупереч порядку передбаченому ст.ст.59, 95 ПК України. А тому, вважає, що позовні вимоги позивача є неправомірними.

В судовому засіданні, представники відповідача проти позову заперечили, з підстав викладених у письмовому запереченні проти позову та просять відмовити в його задоволенні.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступні обставини справи та надав їм правову оцінку.

Статтею 67 Конституції України визначено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори у розмірах, встановлених законом.

Спірні правовідносини, які склались між позивачем та відповідачем, регулюються Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (надалі - ПК України).

Відповідно до ст.41 ПК України контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби є органи державної податкової служби.

Згідно п.41.5 ст.41 ПК України органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень.

Відповідно до п.14.1.156 ст.14 Податкового кодексу України податкове зобов'язання сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Згідно п.56.11 ст.56 ПК України не підлягає оскарженню податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку.

В п.п.20.1.34 п.20.1 ст.20 ПК України зазначено, що органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Судом встановлено і цього не спростовують представники відповідача, що згідно карток особових рахунків станом на 12.05.2014 року у відповідача наявний податковий борг перед бюджетом в сумі 332 527,36 грн, в тому числі борг який пред'являється до стягнення 266 632,45 грн, зокрема по платі за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення в сумі 266 632,45 грн: згідно поданого розрахунку від 06.08.2013 року № 9048005801 в сумі 96 965,46 грн (несплачений залишок в сум 47 667,48 грн), згідно поданого розрахунку від 14.11.2013 року № 9072984424 в сумі 94 311,61 грн (несплачений залишок в сумі 94 311,61 грн), згідно поданого розрахунку від 04.02.2014 року № 9089493072 в сумі 123 862,72 грн та нарахована пеня в сумі 790,64 грн.

Відповідно до п.57.1 ст.57 Податкового Кодексу України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п.59.1 ст.59 Податкового кодексу України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

На виконання вказаних положень Податкового кодексу України позивачем вручено відповідачу податкову вимогу форми «Ю»№ 84-15 від 15.10.2013 року.

Щодо тверджень представників відповідача про те, що КП «Червоноградводоканал» є комунальним підприємством і стягнення податкового боргу здійснюється за правилами ст.96 ПК України, які позивачем не дотримано, суд зазначає наступне.

З набранням чинності Податковим кодексом України порядок погашення податкового боргу платників податків врегульований главою 9 розділу ІІ цього Кодексу.

Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків визначені статтею 87 Податкового кодексу України.

Так, у відповідності до п.87.2 ст.87 Податкового кодексу України джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

За приписами п.95.1 ст.95 Податкового кодексу України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно п.95.2 ст.95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

У відповідності до п.95.3 ст.95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Таким чином, невиконання позивачем приписів пункту 96.1 ст.96 Податкового кодексу України (яким встановлені особливості погашення податкового боргу комунальних підприємств) по даній справі, є безпідставними, оскільки такі підлягають застосуванню лише після вчинення контролюючим органом заходів, передбачених статтею 95 цього Кодексу (а саме, - у разі, коли сума коштів, отримана від продажу внесеного в податкову заставу майна комунального підприємства, не покриває суму його податкового боргу і витрат, пов'язаних з організацією та проведенням публічних торгів, або у разі відсутності у такого боржника власного майна, що відповідно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено).

Відповідно до ст.71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд, згідно ст.86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Враховуючи вищенаведене та те, що відповідач не заперечує проти суми боргу, який виник у зв'язку з несплатою ним, суд вважає, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими, підтверджуються наявними у справі доказами та підлягають до задоволення.

Відповідно до ст.94 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати з сторін не стягуються.

Керуючись ст.ст.7-14, 69-71, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

постановив:

Позов задовольнити в повному обсязі.

Стягнути до Державного бюджету України з рахунків Комунального підприємства «Червоноградводоканал» (місцезнаходження: вул.Лесі Українки,1, м.Червоноград, Львівська область, 80100, код ЄДРПОУ 00185347) у банках, обслуговуючого такого платника податків 266 632 (двісті шістдесят шість тисяч шістсот тридцять дві) грн 45 коп. в рахунок погашення податкового боргу.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова не набрала законної сили.

Апеляційна скарга на постанову подається протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Головуючий Ланкевич А.З.

Часті запитання

Який тип судового документу № 39231433 ?

Документ № 39231433 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 39231433 ?

Дата ухвалення - 11.06.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39231433 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 39231433 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 39231407
Наступний документ : 39231441