Постанова № 39047796, 03.06.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.06.2014
Номер справи
813/3150/14
Номер документу
39047796
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2014 року № 813/3150/14

Львівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого - судді Хоми О.П.,

з участю секретаря судового засідання Іванків З.О.,

з участю представника позивача Пастернак У.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові адміністративну справу за позовом Дрогобицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області до Приватного акціонерного товариства «Галка-Дрогобич» про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках,

в с т а н о в и в:

Дрогобицька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Львівській області (далі - Дрогобицька ОДПІ) звернулась до суду з позовом до приватного акціонерного товариства «Галка-Дрогобич» (далі - ПрАТ «Галка-Дрогобич») про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, які його обслуговують, для погашення податкового боргу в сумі 512996 грн. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідач своєчасно не сплатив узгоджену суму грошового зобов'язання, нарахованого йому згідно з податковим повідомленням-рішенням № 0000112301/0 від 08.02.2011 року, яке набуло статусу узгодженого в судовому порядку на підставі ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 03.03.2014 року № 876/254/13. Оскільки вжиті контролюючим органом заходи не призвели до погашення податкового боргу, він звернувся з даним позовом до суду.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив позов задовольнити.

Відповідач, будучи належним чином повідомленим про місце, дату і час судового розгляду справи, не забезпечив участі свого представника у судовому засіданні. Заперечень проти позову чи клопотань процесуального характеру не подавав, причин неявки суду не повідомив.

Відповідно до положень статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) справа вирішена на підставі наявних у ній доказів.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, з'ясувавши обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог, дослідивши докази, якими вони обґрунтовуються, дійшов висновку, що позов підлягає до задоволення, мотивуючи це наступним.

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, встановлених законом.

З 01 січня 2011 року відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначення вичерпного переліку податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, регулюються Податковим кодексом України (далі - Податковий кодекс).

Згідно статті 16 Податкового кодексу платники податків зобов'язані сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно пункту 14.1.156. статті 14 Податкового кодексу податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Відповідно до пункту 14.1.175. статті 14 Податкового кодексу податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Судом встановлено, що податковий борг ПрАТ «Галка-Дрогобич» в сумі 512996 грн., в т.ч. 410397 грн - за основним платежем, 102599 грн - за штрафними (фінансовими) санкціями, виник внаслідок несплати узгодженого грошового зобов'язання за платежем «орендна плата з юридичних осіб», визначеного контролюючим органом у податковому повідомленні-рішенні №0000112301/0 від 08.02.2011 року (а.с. 58).

Відповідно до пункту 54.5. статті 54 Податкового кодексу якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов'язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов'язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом.

Порядок оскарження рішень контролюючих органів передбачений статтею 56 Податкового кодексу, відповідно до пункту 56.1 якої рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Згідно з пунктом 56.2 статті 56 Податкового кодексу у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Відповідно до пункту 56.18 статті56 Податкового кодексу з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення. Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню. В абзаці четвертому цього пункту передбачено, що при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Податкове повідомлення-рішення №0000112301/0 від 08.02.2011 року ПрАТ «Галка-Дрогобич» оскаржило в судовому порядку.

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 17.10.2012 року вказане податкове повідомлення-рішення Дрогобицької ОДПІ було скасовано.

За наслідками апеляційного оскарження згаданої вище постанови суду від 17.10.2012 року Львівський апеляційний адміністративний суд прийняв нову постанову від 03.03.2014 року, якою у задоволенні позовних вимог ПрАТ «Галка-Дрогобич» відмовлено (а.с. 84-90).

Постанова суду апеляційної інстанції від 03.03.2014 року набрала законної сили.

Отже, грошове зобов'язання ПрАТ «Галка-Дрогобич» по сплаті орендної плати за землю в сумі 512996 грн, яке визначено контролюючим органом за наслідками перевірки названого платника на предмет дотримання вимог податкового законодавства, набуло статусу узгодженого 03.03.2014 року, коли набрало законної сили судове рішення про відмову в задоволенні адміністративного позову ПрАТ «Галка-Дрогобич» про скасування податкового повідомлення-рішення 0000112301/0 від 08.02.2011 року.

Строки сплати податкового зобов'язання визначені статтею 57 Податкового кодексу, відповідно до пункту 57.3. цієї статті 57 у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження контролюючого органу.

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби у відповідності до вимог пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

На виконання вказаних положень Податкового кодексу Дрогобицька ОДПІ у квітні-травні 2006 року виставила відповідачу дві податкові вимоги відповідно до вимог підпункту 6.2.3 пункту 6.2. статті 6 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», а саме: податкову вимогу від 19.04.2006 року та від 22.05.2006 року (а.с. 12). Зазначені вимоги вручено уповноважені посадовій особі платника, що підтверджується його розпискою на корінцях цих вимог.

Таким чином, податковий борг відповідача на загальну суму 512996 грн, який виник у зв'язку з несплатою узгодженого грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомлення-рішенні № 0000112301/0 від 08.02.2011 року, станом на дату судового засідання залишається непогашеним.

Погашення податкового боргу платників податків на час розгляду справи регулюється главою 9 Податкового кодексу.

Згідно пункту 95.1. статті 95 Податкового кодексу орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги (пункт 95.1. статті 95).

У відповідності до пункту 95.3. цієї ж статті стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

З урахуванням наведеного вище, позовні вимоги Дрогобицької ОДПІ є обґрунтованими, документально підтвердженими та підлягають до задоволення.

Відповідно до вимог частини 4 статті 94 КАС України, судові витрати у формі судового збору з відповідача не належить стягувати.

Керуючись ст.ст.7-14,69-71,86,87,94,159,160-163,167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків Приватного акціонерного товариства «Галка-Дрогобич» (місцезнаходження: вул. Солоний ставок, буд. 27, м. Дрогобич, Львівська область 82100, код ЄДРПОУ 31945760) у банках, обслуговуючих цього платника податків, до Державного бюджету України 512 996 (п'ятсот дванадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість тисяч) гривень податкового боргу.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови відповідно до частини другої статті 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 Кодексу адміністративного судочинства України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Хома О.П.

Повний текст постанови виготовлено 04 червня 2014 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 39047796 ?

Документ № 39047796 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 39047796 ?

Дата ухвалення - 03.06.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39047796 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 39047796 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 39047793
Наступний документ : 39047798