Рішення № 38519, 10.07.2006, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
10.07.2006
Номер справи
9/158-2644
Номер документу
38519
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2006 р.

Справа № 9/158-2644

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Кропивної Л.В.

Розглянув справу

за позовом Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль" вул. Лєскова, 9, м.Київ 1, в особі Тернопільської обласної дирекції АППБ "Аваль" вул. Кардинала Й. Сліпого, 8, м.Тернопіль

до Тернопільського обласного комунального підприємства "Фірма "Тернопільавіаавтотранс" Підволочиське шосе, аеропорт, м.Тернопіль

За участю представників сторін:

позивача: Спринський Б. Р. –заступник начальника служби безпеки та правового захисту, начальник юридичного відділу, довіреність пост. ВВТ № 135111 від 14 січня 2005р. відповідача: не з’явився.

У розпочатому судовому засіданні роз’яснено права та обов’язки сторони, передбачені ст. 22 ГПК України.

Суть справи: позивач звернувся 23.06.2006 р. до господарського суду з позовною заявою про звернення стягнення на заставне майно відповідача, яке є предметом застави за договором про заставу товарів в обороті від 17 червня 2003 року зі змінами, внесеними додатковою угодою та додатковою угодою № 1, укладеними відповідно 17 червня 2004 року та 31 грудня 2004 року (договір застави), загальною вартістю 224 102 грн.10 коп. з метою погашення за рахунок вказаного майна заборгованості відповідача перед позивачем згідно договору овердрафту № 015/02-01/237/03 від 17 червня 2003 року зі змінами, внесеними угодою від 17 червня 2004 року та угодою № 1 від 31 грудня 2004 року (кредитний договір), по несплачених відсотках за користування кредитом, нарахованих за період з 25 лютого 2005 року по 31 травня 2006 року включно, в сумі 10 877 (десять тисяч вісімсот сімдесят сім) гривень 29 копійок. В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав.

Відповідач відзиву на позовну заяву та витребуваних судом документів ухвалою суду по справі від 27 червня 2006 р. не надав, у судове засідання не з’явився і про причину неявки суд не повідомив.

За таких обставин розгляд справи здійснюється за наявними в ній матеріалами відповідно до ст. 75 ГПК України.

Крім того, справа розглядається без участі відповідача, оскільки останній в судове засідання не прибув, хоча відповідно до ст. 77 ГПК України своєчасно і належним чином був повідомлений про дату, час і місце його проведення.

Розглянувши матеріали справи, з’ясувавши обставини, що мають значення для вирішення спору, дослідивши наявні у справі докази та вислухавши пояснення і доводи представника позивача, суд прийшов до переконання, що позов підлягає до задоволення, враховуючи наступне:

Між сторонами по справі 17 червня 2003 року укладено договір овердрафту № 015/02-01/237/03 про надання Кредитором Позичальнику права здійснювати перерахування коштів в обсягах, що перевищують реальні залишки коштів на поточному рахунку № 260054894 в Тернопільській обласній дирекції АППБ "Аваль", МФО 338501 з виникненням при цьому дебетового сальдо за зазначеним рахунком (овердрафт), в межах ліміту в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень. Пунктом 1.2. договору овердрафту строк користування овердрафтом встановлено сторонами до 16 червня 2003 року. Відсоткова ставка за користування овердрафтом визначена в розмірі 21 (двадцяти одного) відсотка річних.

Угодою про внесення змін до договору овердрафту № 015/02-01/237/03 від 17 червня 2003 року, укладеною 17 червня 2004 року, умови кредитування за договором овердрафту замінюються на кредитування за “кредитною лінією”. Відповідно до умов цієї угоди позивач відкрив відповідачу невідновлювальну кредитну лінію (кредит) в розмірі 83 730 (вісімдесят три тисячі сімсот тридцять) гривень 71 копійка терміном до 31 грудня 2005 року зі сплатою за користування кредитними коштами процентів у розмірі 22 (двадцяти двох) відсотків річних .

Угодою № 1 від 31 грудня 2004 року до кредитного договору сторони продовжили термін дії невідновлювальної кредитної лінії до 05 січня 2005 року.

Пунктом 6.1. кредитного договору відповідач взяв на себе зобов’язання забезпечити повернення одержаного кредиту і сплату нарахованих відсотків щомісячно платіжними дорученнями на рахунок доходів № 206841197 не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.

Забезпеченням належного виконання зобов’язання за вищевказаним кредитним договором є укладений між відповідачем та позивачем договір застави, відповідно до якого ТОКП “Тернопільавіаавтотранс” в заставу АППБ “Аваль” передав визначене в договорі майно – світильники ”Онікс” 1*40 у кількості 211 штук вартістю 24 086 грн. 92 коп., двигуни ВК 1А у кількості 2 штук вартістю 56 205 грн. 22 коп., двигуни АИ-25 у кількості 2 штук вартістю 143 809 грн. 96 коп.

Умовами пунктів 1.1. та 2.2. договору застави передбачено, що застава забезпечує виконання відповідачем по справі умов кредитного договору про повернення 82 797 гривень 21 копійку кредитних коштів, сплату процентів за користування кредитними коштами, санкцій та інших видатків, що пов’язані з виконанням цього кредитного договору.

Заперечень проти дійсності кредитного договору та договору застави сторони у справу не надали. Дані правочини відповідають вимогам чинного законодавства та підлягають до виконання обома сторонами.

У відповідності до положень ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно частини 1. статті 530 ЦК України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов’язання строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Положеннями ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Правовідносини, що виникли між сторонами, регулюються § 2 глави 71 Цивільного кодексу України. Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення цього кодексу, які регулюють відносини за договором позики, якщо інше не встановлено § 2 гл.71 ЦК України, або не випливає із суті кредитного договору.

Норма частини 1. статті 536 ЦК України встановлює обов’язок боржника сплачувати проценти за користування кредитними коштами.

За доводами позивача, підтвердженими доданими до справи витягами з особового рахунку № 206841197 і № 206971148 від 23.06.2006 р. та розрахунком суми позовної заяви, відповідач, отримавши та використавши кредитні кошти в розмірі 82 797 грн. 21 коп., не виконав своє зобов’язання щодо сплати нарахованих відсотків на залишок заборгованості у терміни, встановлені частиною другою пункту 6.1. кредитного договору, нарахована і несплачена сума яких за період з 25 лютого 2005 року по 31 травня 2006 року включно становить 10 877 (десять тисяч вісімсот сімдесят сім) гривень 29 копійок. Розрахунок нарахування відсотків зроблено вірно та у відповідності до умов договору. Доказів про сплату заборгованості по нарахованих позивачем та, відповідно, не сплачених відповідачем, відсотках, учасники процесу суду не надали.

Відповідно до ст. 589 ЦК України у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку із пред'явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Частинами 1, 2 ст. 590 ЦК України передбачено, що звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов'язання не буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встановлено договором або законом.

З огляду на викладене, суд визнає позовні вимоги обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню в сумі 10 877 гривень 29 копійок шляхом звернення стягнення на предмет застави за договором застави договором про заставу товарів в обороті від 17 червня 2003 року зі змінами, внесеними додатковою угодою та додатковою угодою № 1, укладеними відповідно 17 червня 2004 року та 31 грудня 2004 року.

Витрати позивача зі сплати державного мита в сумі 108 грн. 78 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. 00 коп. відшкодовуються йому за рахунок відповідача, з вини котрого спір доведено до врегулювання в судовому порядку.

За згодою представника позивача у судовому засіданні 10.07.2006 р. оголошено лише вступну та результативну частини рішення відповідно до статті 85 ГПК України.

На підставі викладеного, відповідно до статей 15, 525, 526, 530, 536, 564, 589, 590, 1054 ЦК України, статті 193 ГК України, керуючись статтями 4, 22, 33, 34, 43, 44, 49, 75, 82, 84, 85, 116, 117 ГПК України господарський суд,

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити .

2. Звернути стягнення на передане Тернопільським обласним комунальним підприємством “Фірма “Тернопільавіаавтотранс” (аеропорт, Підволочиське шосе, м. Тернопіль, 46013; ідентифікаційний код 31299719; поточний рахунок № 260054894 в Тернопільській обласній дирекції АППБ “Аваль”, м. Тернопіль, МФО 338501) за договором про заставу товарів в обороті від 17 червня 2003 року з додатковою угодою, укладеною 17 червня 2004 року, та додатковою угодою № 1, укладеною 31 грудня 2004 року, заставне майно, а саме: світильники ”Онікс” 1*40 у кількості 211 штук, двигуни ВК 1А у кількості 2 штуки, двигуни АИ-25 у кількості 2 штуки, що знаходиться за адресою: аеропорт, Підволочиське шосе, м. Тернопіль, 46013, для задоволення вимог акціонерного поштово-пенсійного банку “Аваль” (вул. Лєскова, 9, м. Київ 01011; ідентифікаційний код 14305909; кореспондентський рахунок № 32004100701 в ОПЕРУ Національного банку України, м. Київ, МФО 300001) в особі Тернопільської обласної дирекції АППБ “Аваль” (вул. Кардинала Й. Сліпого, 8, м. Тернопіль, 46001; ідентифікаційний код 21139067; розподільчий рахунок № 290991176 в Тернопільській обласній дирекції АППБ “Аваль”, м. Тернопіль, МФО 338501) про стягнення заборгованості по несплачених відсотках за користування кредитом, в сумі 10 877 (десять тисяч вісімсот сімдесят сім) гривень 29 копійок за договором овердрафту № 015/02-01/237/03 від 17 червня 2003 року зі змінами, внесеними угодою від 17 червня 2004 року та угодою № 1 від 31 грудня 2004 року.

3. Стягнути з Тернопільського обласного комунального підприємства “Фірма “Тернопільавіаавтотранс” (аеропорт, Підволочиське шосе, м. Тернопіль, 46013; ідентифікаційний код 31299719; поточний рахунок № 260054894 в Тернопільській обласній дирекції АППБ “Аваль”, м. Тернопіль, МФО 338501) на користь акціонерного поштово-пенсійного банку “Аваль” (вул. Лєскова, 9, м. Київ 01011; ідентифікаційний код 14305909; кореспондентський рахунок № 32004100701 в ОПЕРУ Національного банку України, м. Київ, МФО 300001) в особі Тернопільської обласної дирекції АППБ “Аваль” (вул. Кардинала Й. Сліпого, 8, м. Тернопіль, 46001; ідентифікаційний код 21139067; розподільчий рахунок № 290991176 в Тернопільській обласній дирекції АППБ “Аваль”, м. Тернопіль, МФО 338501) 108 гривень 78 копійок витрат зі сплати державного мита та 118 гривень 00 копійок витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

На рішення суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор - апеляційне подання, протягом десяти днів з дня прийняття (підписання ) “_” ___ 2006 р. рішення, через місцевий господарський суд.

Суддя Л.В. Кропивна

Часті запитання

Який тип судового документу № 38519 ?

Документ № 38519 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 38519 ?

Дата ухвалення - 10.07.2006

Яка форма судочинства по судовому документу № 38519 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 38519 ?

В Господарський суд Тернопільської області
Попередній документ : 38510
Наступний документ : 40350