Рішення № 38482824, 29.04.2014, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
29.04.2014
Номер справи
333/1111/14-ц
Номер документу
38482824
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №333/1109/14-ц

Провадження.№2/333/1121/14

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

29 квітня 2014 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:

головуючого - судді Тучкова С.С.,

при секретарі Шелесько Ю.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, цивільну справу №333/1109/14-ц за позовом Концерну «Міські теплові мережі» в особі філії Концерну «Міські теплові мережі» Комунарського району до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води в сумі 4225,06 гривень, -

В С Т А Н О В И В:

Концерн «Міські теплові мережі» в особі філії Концерну «Міські теплові мережі» Комунарського району звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з ОСОБА_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1, заборгованість за послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води в сумі 4225,06 гривень, а також судові витрати у розмірі 243,60 гривень, посилаючись на те, що у період з лютого 2011 року по січень 2014 року позивач надав відповідачу послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за адресою його проживання на загальну суму 4225,06 гривень. На теперішній час ОСОБА_1 здійснила не повну оплату за надані послуги, тому позивач просить стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 4225,06 гривень.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву, в якій просив на підставі ч.2 ст.158 Цивільного процесуального кодексу України розглядати справу за його відсутності, позовні вимоги підтримав повністю та просив суд їх задовольнити, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідач, повідомлений судом своєчасно і належним чином, у судове засідання не з'явився. Згідно даних поштових повідомлень судові повістки про виклик у суд ОСОБА_1, які направлялися за адресою: АДРЕСА_1, повернуті за закінченням терміну зберігання. На підставі даних сектору адресно-довідкової роботи УДМС України в Запорізькій області ОСОБА_1 не зареєстрована за вказаною адресою, відомості про її реєстрацію в м.Запоріжжі та Запорізькій області відсутні.

Судом вживалися заходи до встановлення місця перебування відповідача та належного його повідомлення про час і місце розгляду справи. Так, в газеті «Запорізька правда» була розташована об'ява про виклик відповідача ОСОБА_1 у судове засідання.

Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідача, повідомленого судом належним чином про час та місце розгляду справи, відповідно до вимог ч.4 ст.169 Цивільного процесуального кодексу України суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суд, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.3 ст.10 Цивільного процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

На підставі ст.57 Цивільного процесуального кодексу України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів.

Згідно ст.60 Цивільного процесуального кодексу України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Концерн «Міські теплові мережі» включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та є юридичною особою (а.с.5-6).

Відповідно до п.2.1 Статуту Концерну «Міські теплові мережі», затвердженого розпорядженням Запорізького міського голови №99р від 08.04.2013 року, основною метою діяльності концерну «Міські теплові мережі» є здійснення виробничо-технічної діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією, одержання прибутку для здійснення діяльності концерну та задоволення на його основі соціально-економічних інтересів трудового колективу концерну (а.с.5).

На підставі п.1 Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради №25 від 29.01.2009 року «Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг», починаючи з 01.01.2009 року виконавцем житлово-комунальних послуг для населення, що мешкає у житловому фонді комунальної власності міста Запоріжжя, з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води визначено Концерн «Міські теплові мережі» в будинках, межі яких безпосередньо приєднані до теплових мереж Концерну «Міські теплові мережі» (а.с.13).

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_1 є споживачем послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що постачається Концерном «Міські теплові мережі».

Згідно розрахунку суми заборгованості ОСОБА_1 станом на 01.02.2014 року має заборгованість за централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води за період з лютого 2011 року по січень 2014 року включно в сумі 4225,06 гривень, яку добровільно нею не сплачено (а.с.8-11).

Відповідно до ст.ст.67, 68 Житлового кодексу України наймачі (власники) квартир зобов'язані щомісяця своєчасно вносити плату за комунальні послуги, до числа яких входять послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.

Пунктом 1 частини 1 статті 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачене право споживача одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг, при цьому такому праву прямо відповідає визначений пунктом 5 частини 3 статті 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» обов'язок споживача оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом, за отримані комунальні послуги, в тому числі послуги з централізованого опалення.

На підставі п.18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року за №630, плата за надані послуги вноситься щомісячно.

Відповідно до ч.2 ст.62 Житлового кодексу України до відносин, що випливають з договору найму жилого приміщення, у відповідних випадках застосовуються також правила цивільного законодавства.

Згідно ст.526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору або вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 714 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов'язується надати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема відшкодування збитків та моральної шкоди. Згідно ст.610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

На підставі ч.1 ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Таким чином, суд приходить до висновку, що внаслідок неправомірних дій відповідача, які виразились в порушенні строків та порядку оплати послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, позивач зазнав збитків, які підлягають відшкодуванню.

У зв'язку із викладеним, аналізуючи зібрані у справі докази та вимоги чинного законодавства, приймаючи до уваги положення ст.11 Цивільного процесуального кодексу України щодо розгляду справ в межах заявлених позовних вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги ґрунтуються на законі, підтверджуються зібраними у справі доказами та не порушують прав та інтересів третіх осіб, тому позов є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.88 Цивільного процесуального кодексу України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесені ним і документально підтверджені судові витрати, підлягають стягненню з відповідача.

Керуючись ст.ст.526, 611, 625 ЦК України, ст.ст.67, 68 ЖК України, п.18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року, ч.4 ст.169, ст.ст.10, 11, 59, 60, 209, 214-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Концерну «Міські теплові мережі» в особі філії Концерну «Міські теплові мережі» Комунарського району до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води в сумі 4225,06 гривень - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Концерну «Міські теплові мережі» в особі філії Концерну «Міські теплові мережі» Комунарського району заборгованість за послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води в сумі 4225 (чотири тисячі двісті двадцять п'ять) гривень 06 копійок, а також судовий збір у розмірі 243 (двісті сорок три) гривні 60 копійок (на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання №26030301001951 в Філії - Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 313957, код ЄДРПОУ 32121458).

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м.Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя С.С. Тучков

Часті запитання

Який тип судового документу № 38482824 ?

Документ № 38482824 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 38482824 ?

Дата ухвалення - 29.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38482824 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 38482824 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 38463137
Наступний документ : 38482856