Постанова № 38105410, 02.04.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
02.04.2014
Номер справи
813/1515/14
Номер документу
38105410
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2014 року № 813/1515/14

Львівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого - судді Сидор Н.Т.,

за участю секретаря судових засідань Цар Х.М.,

представника позивача Юрченка Ю.А.,

представника відповідача Хробак Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові адміністративну справу за позовом Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Львові Міжрегіонального Головного управління Міндоходів до Державного підприємства «Львіввугілля» про стягнення коштів з банківських рахунків платника податків для погашення податкового боргу,

в с т а н о в и в :

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у м. Львові Міжрегіонального Головного управління Міндоходів звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Державного підприємства «Львіввугілля» про стягнення коштів з банківських рахунків платника податків для погашення податкового боргу в розмірі 6 119 157,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що у відповідача існує заборгованість перед бюджетом по податку на додану вартість в сумі 6 119 157,00 грн., яка самостійно визначена останнім у податкових деклараціях з податку на додану вартість за період вересня - листопада 2013 року. В граничний термін сплати відповідачем податкове зобов'язання не сплачено. Оскільки вжиті податковим органом заходи не призвели до погашення підприємством податкового боргу, позивач звернувся із зазначеним позовом до суду.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив суд задовольнити позов повністю з підстав зазначених у позовній заяві.

Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги визнала у повному обсязі.

Суд заслухав пояснення представників сторін, дослідив долучені до матеріалів справи письмові докази, оцінив їх в сукупності і встановив наступні фактичні обставини справи та відповідні їм правовідносини.

Станом на 01.01.2014 року відповідач має заборгованість перед бюджетом по податку на додану вартість у загальному розмірі 26 897 738,63 грн, в тому числі податковий борг по узгоджених податкових зобов'язаннях 24 629 538,80 грн. та пеня 2 268 199,83 грн., що підтверджується довідкою про розрахунок суми податкового боргу (а.с.25-30). Однак, позивач просить стягнути з відповідача частину зазначеного боргу, а саме 6 119 157,00 грн.

Із матеріалів справи вбачається, що заборгованість за основним платежем по податку на додану вартість виникла внаслідок несплати Державним підприємством «Львіввугілля» за вересень-листопад 2013 року суми податкового зобов'язання у розмірі 6 119 157,00 грн., самостійно визначеної ним у податкових деклараціях, а саме:

- податковій декларації з податку на додану вартість № 9066522222 від 21.10.2013 року за вересень 2013 року, у відповідності до якої сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду становить 2 053 046,00 грн., граничний термін сплати 30.10.2013 року (а.с.33);

- податковій декларації з податку на додану вартість № 9074290482 від 19.11.2013 року за жовтень 2013 року, у відповідності до якої сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду становить 3 707 890,00 грн., граничний термін сплати 30.11.2013 року (а.с.32);

- податковій декларації з податку на додану вартість № 9081865312 від 19.12.2013 року за листопад 2013 року, у відповідності до якої сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду становить 356 485,00 грн., граничний термін сплати 30.12.2013 року (а.с.31);

- уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 19.12.2013 року (звітний податковий період, за який виправляються помилки жовтень 2013 року), яким визначене податкове зобов'язання в розмірі 1 680,00 грн. та самостійно нараховано платником штрафні санкції в розмірі 51,00 грн., граничний термін сплати 27.11.2013 року (а.с.34).

Задекларовані суми податку на додану вартість за період вересня - листопада 2013 року відповідач не сплатив.

Враховуючи наявну заборгованість у відповідача минулих періодів такому вже були скеровані перша податкова вимога від 17.06.2003 року № 1/171 на суму 10 398,98 грн. (а.с.14) та друга податкова вимога від 22.07.2003 року №2/175 на суму 9295317,02 грн. З врахуванням вимог п. 59.5 ст. 59 ПК України, повторна податкова вимога відповідачу не надсилалася (не вручалася).

Зазначена податкова вимога ні в адміністративному, ні в судовому порядку у встановлений чинним законодавством спосіб не оскаржена, узгоджена сума податкового зобов'язання до бюджету на сплачена.

Надаючи правову оцінку відносинам, що склались між сторонами, суд виходить з наступного.

Відповідно до п.п. 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 ПК України, податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Згідно п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим же Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до п. 54.1 ст. 54 ПК України, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно п. 57.1 ст. 57 ПК України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом п. 59.1 ст. 59 ПК України передбачено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Відповідно до п. 59.3 ст. 59 Податкового кодексу України податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. (п. 59.4 ст. 59 ПК України).

Відповідно до п. 59.5 ст. 59 ПК України, у разі, коли у платника податків, якому надіслано податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податків, що виник після надіслання йому податкової вимоги.

Відповідно до п.п. 14.1.137 п. 147.1 ст. 14 ПК України, орган стягнення це державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Згідно п. 41.5 ст. 41 ПК України, органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень.

Відповідно до п. 20.1.18 ст. 20 ПК України, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п. 95.1 ст. 95 ПК України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності.

Пунктом 95.3 ст. 95 ПК України передбачено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

До матеріалів справи долучена довідка про відкриті відповідачем рахунки в банках.

За вищезазначених обставин, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, беручи до уваги ту обставину, що суму податкового боргу у розмірі 6 119 157,00 грн. відповідач у встановлені законодавством строки не сплатив, наявність у нього вказаного податкового боргу представником відповідача в судовому засіданні не заперечувалась та підтверджувалась доказами, що містяться у матеріалах справи, а тому суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України судові витрати у формі судового збору стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст. ст. 4, 7-11, 14, 69-72, 86, 87, 94, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в:

адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з банківських рахунків Державного підприємства «Львіввугілля» (80000, Львівська область, Сокальський район, м. Сокаль, вул. Богдана Хмельницького, буд. 26, ЄДРПОУ 32323256) відкритих у банківських установах, які обслуговують такого платника податку на користь Державного бюджету України кошти для погашення податкового боргу в сумі 6 119 157 (шість мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч сто п'ятдесят сім) грн 00 коп.

Судові витрати з відповідача стягненню не підлягають.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання повного тексту постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя Сидор Н.Т.

Повний текст постанови складено та підписано 07.04.2014 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38105410 ?

Документ № 38105410 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 38105410 ?

Дата ухвалення - 02.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38105410 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 38105410 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 38104805
Наступний документ : 38105430