Постанова № 38088512, 03.04.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.04.2014
Номер справи
813/2480/14
Номер документу
38088512
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2014 року № 813/2480/14

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Костецький Н.В., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, в особі виконавчої дирекції Львівського обласного відділення Фонду до Державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця» в особі Відокремленого підрозділу «Станція Дрогобич» про стягнення заборгованості в розмірі 6 725,25 грн.,-

ВСТАНОВИВ:

Львівське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, в особі виконавчої дирекції Львівського обласного відділення Фонду звернулося до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця» в особі Відокремленого підрозділу «Станція Дрогобич» про стягнення заборгованості в розмірі 6 725,25 грн.

Згідно ухвали суду від 24 березня 2014 року відкрито скорочене провадження у даній справі. Відповідачу надіслано судом копію ухвали про відкриття скороченого провадження разом із копією позовної заяви з додатками до неї, та запропоновано протягом десяти днів з дня одержання вказаних вище документів подати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову.

01.04.2014 року на адресу суду надійшло заперечення на позовну заяву (вх.№11898) згідно яких відповідач позов заперечує. Заперечення обґрунтовує тим, що позивач пропустив строк звернення до суду, оскільки підставою для стягнення коштів з відповідача є рішення №798 від 26.08.2010 року, тоді як з позовною заявою позивач звернувся до суду 21.03.2014 року. Просить позовну заяву Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності залишити без розгляду.

Суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для розгляду справи в порядку скороченого провадження, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі у відповідності до положень ч. 4 ст. 183-2, п. 2 ч. 5 ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Правові, організаційні та фінансові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами, у разі смерті, а також надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та членам їх сімей, відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001р. № 2240-ІІІ (далі-Закон України № 2240).

Відповідно до ст.27 Закону України № 2240 страхувальник зобов'язаний надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення та соціальних послуг, вести облік коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, допускати посадових осіб органів Фонду, органу державного нагляду, інших контролюючих органів до перевірок правильності використання страхових коштів.

Згідно з ст.28 Закону України № 2240 страховик має право проводити перевірку правильності використання страхових коштів на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, накладати фінансової санкції та адміністративні штрафи, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства, порушувати відповідно до законодавства питання про притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Відповідно до ст.30 Закону України № 2240 страхувальник-роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання страхових коштів. За несвоєчасність сплати страхувальником страхових внесків на нього накладається штраф у розмірі 50 відсотків суми належних до сплати страхових внесків. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк.

Матеріали справи свідчать, що Відокремлений підрозділ «Станція Дрогобич» Державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця» зареєстрований як страхувальник в Дрогобицькій районній виконавчій дирекції Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, з реєстраційним номером № 460060000175.

Дрогобицькою районною виконавчою дирекцією Львівського обласного відділення Фонду на підставі акту перевірки по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 05.08.2010р. винесено рішення від 26.08.2010р. № 798 «Про застосування та зарахування до бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відображення у звіті (Ф-4 ФССТВП) сум фінансових (штрафних) санкцій, неправомірних витрат, донарахованих сум внесків та пені за порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності» (далі – Рішення від 26.08.2010р. № 798), відповідно до якого до страхувальника застосовані фінансові санкції на загальну суму 6725 грн. 25 коп.

Судом встановлено, що Державним територіально-галузевим об'єднанням «Львівська залізниця» рішення від 26.08.2010 року № 798 оскаржено до Львівського окружного адміністративно суду.

Львівським окружним адміністративним судом прийнято постанову від 29.11.2010 р. № 2а-8695/10/1370, згідно з якою Державному територіально-галузевому об'єднанню «Львівська залізниця» відмовлено у задоволенні позову про визнання нечинним рішення від 26.08.2010 року № 798.

Постанова Львівського окружного адміністративного суду від 29.11.2010 р. № 2а-8695/10/1370 набрала законної сили згідно з ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2013р., відповідно до якої апеляційну скаргу Державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця» залишено без задоволення, а Постанову Львівського окружного адміністративного суду від 29.11.2010р. по справі, № 2а-8695/10/1370 без змін.

Відповідно до ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства передбачено, що постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до абз.2 ч2, ч.3 ст.99 КАС України для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення передбачених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень. Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.

З врахуванням зазначеного вище, суд дійшов висновку, що підставою для звернення до суду з позовом про стягнення з відповідача заборгованості в розмірі 6 725,25 грн. є рішення від 26.08.2010 року № 798, при цьому строк звернення до суду з позовом про стягнення зазначеної заборгованості починає перебіг з моменту проголошення ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2013 р. і становить шість місяців.

Таким чином, доводи відповідача щодо пропуску позивачем строку звернення до суду, викладенні у запереченні на позовну заяву, є безпідставними.

Судом також встановлено, що на станом день прийняття постанови заборгованість за рішенням від 26.08.2010 року № 798 відповідачем не сплачена.

Враховуючи зазначене вище, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог, з огляду на що позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 7-11, 14, 69-71, 86, 94, 158, 159, 1832, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця» в особі Відокремленого підрозділу «Станція Дрогобич» (місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Гоголя,1, ідентифікаційний код 01059900 ) на користь Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі виконавчої дирекції Львівського обласного відділення Фонду (місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Гоголя,1, ідентифікаційний код 25249982) заборгованість у розмірі 6 725,25 (шість тисяч сімсот двадцять п’ять) грн. 25 коп.

Постанова суду виконується негайно.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через Львівський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

Суддя Костецький Н.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38088512 ?

Документ № 38088512 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 38088512 ?

Дата ухвалення - 03.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38088512 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 38088512 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 38088502
Наступний документ : 38088514