Рішення № 37978988, 01.04.2014, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
01.04.2014
Номер справи
913/607/14
Номер документу
37978988
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВв, 3а. Тел./факс 55-17-32, inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

01 квітня 2014 року Справа № 913/607/14

Провадження №1пд/913/607/14

За позовом прокурора Жовтневого району м. Луганська в інтересах держави в особі позивача Луганської міської ради

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "СВС Сервіс", м. Луганськ

про внесення змін до договору на право тимчасового використання землею (у тому числі на умовах оренди)

Суддя Зюбанова Н.М.

Секретар судового засідання Вороніна О.С.

У засіданні брали участь:

від позивача - представник не прибув;

від відповідача - представник не прибув;

прокурор відділу прокуратури м. Луганська Голоденко К.О.

Суть спору: про внесення змін до договору № 2368 на право тимчасового використання землею (у тому числі на умовах оренди) від 09.03.1998 (держ. реєстрація від 09.03.1998 за № 2368) до п. 2.1, п. 2.2, абзацу 11 п.п. "б)" п. 3.2 щодо розміру річної орендної плати, порядку її сплати та відповідальності у вигляді пені за прострочення внесення останньої (з урахуванням заяви прокурора за листом від 21.03.2014 № 38-с-8-14 про зміну предмету позову).

Відповідач у відзиві на позовну заяву позов визнав повністю та подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши прокурора, суд дійшов до наступного.

Так, ст. 121 Конституції України передбачено, що на органи прокуратури України покладається представництво інтересів громадян або держави в судах у випадках, визначених законом.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про прокуратуру" при виявленні порушень закону прокурор у межах своєї компетенції має право звертатись до суду в передбачених законом випадках.

Статтею 36-1 Закону України "Про прокуратуру" визначено, що підставою представництва прокурором в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень інтересів держави. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.

За змістом ст. 2 ГПК України (у редакції Закону від 18.09.2012), яка регулює порушення справ у господарському суді, такі справи порушуються за позовними заявами прокурорів, які звертаються до господарського суду в інтересах держави.

Підставою звернення прокурора з даною позовною заявою до суду в інтересах держави є порушення відповідачем інтересів Луганської міської ради, як власника землі, у сфері орендних правовідносин.

Щодо обставин спору, то судом встановлено, що 23.01.1998 виконавчим комітетом Луганської міської ради було прийняте рішення № 38/10 "Про надання у тимчасове довгострокове користування на умовах оренди строком на 49 років земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "СВС-Сервіс" для проектування та будівництва оздоровчого комплексу на кв. Дружба (район будинку побуту)".

На підставі вказаного рішення 09.03.1998 між виконавчим комітетом Луганської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю "СВС-Сервіс" (відповідачем) було укладено договір оренди землі, зареєстрований у встановленому законом порядку 09.03.1998 за № 2368, за умовами якого відповідач прийняв в строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 0,0600 га в межах, визначених планом землекористування.

За змістом п. 1.2 договору останній укладено терміном до 23.01.2047.

У відповідності до п. 2.1 договору плата за землю має вноситись землекористувачем у вигляді орендної плати у розмірі земельного податку щомісячно рівними частками.

На виконання положень цивільного законодавства, яке регулює порядок внесення змін до договору, 29.07.2011 Луганською міською радою (позивачем) було прийняте рішення № 12/139 "Про внесення змін до договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 09.03.1998, реєстрація від 09.03.1998 № 2368 зі змінами до нього, який укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю "СВС-Сервіс".

За умовами п. 2 цього акту органу місцевого самоврядування відповідач був зобов'язаний в місячний термін з дати прийняття рішення звернутися до Управління Луганської міської ради з питань земельних ресурсів для укладення договору. Втім, через невиконання ТОВ "СВС-Сервіс" зазначеного обов'язку у встановлений строк, прокурор просить суд внести зміни до п. 2.1., 2.2., абз. 11 п.п. "б)" п. 3.2 договору, якими визначається розмір річної орендної плати щодо встановлення її у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, порядок сплати орендної плати та відповідальність у вигляді пені за прострочення внесення останньої.

Заява прокурора за листом від 21.03.2014 № 38-с-8-14 про зміну предмету позову прийнята судом до розгляду, оскільки подана до початку розгляду справи по суті у відповідності до ст. 22 ГПК України з належними доказами надіслання її копії відповідачу.

Оцінивши обставини справи, суд вважає позовні вимоги прокурора обґрунтованими, а позов таким, що підлягає повному задоволенню, з огляду на наступне.

Так, відповідно до ст. 2 Закону України "Про оренду землі" відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Відповідно до ст.16 Закону України "Про оренду землі" та ст. 124 ЗК України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

Матеріалами справи підтверджено факт належного укладання між сторонами у справі договору № 2368 на право тимчасового використання землею (у тому числі на умовах оренди) від 09.03.1998 (держ. реєстрація від 09.03.1998 за № 2368).

Факт звернення з позовом прокурора в інтересах Луганської міської ради обумовлений тим, що згідно з п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин є виключною компетенцією міської ради.

З матеріалів справи вбачається, що роботу у частині внесення змін до договору оренди земельної ділянки Луганською міською радою було розпочато у тому числі у зв'язку з набранням чинності з 01.01.2011 Податковим кодексом України, яким, зокрема, врегульовано обчислення орендної плати за землю, а саме:

- розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою трикратного розміру земельного податку та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки (ст. 288).

Відповідно до ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Підставами для зміни або розірвання договору є згода сторін, якщо інше не встановлено договором або законом; за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом; а також у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору /ст. 652 ЦК України/.

Як передбачено ст. 632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни /тарифи, ставки, тощо/, які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Тому суд дійшов висновку, що прокурором доведено обґрунтованість внесення змін до п. 2.1 розділу 2 "Плата за землю": "Річна орендна плата встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка передана в оренду, у гривнях".

Доповнення розділу "Плата за землю" новим пунктом 2.2. про те, що річна орендна плата сплачується за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, у грошовій безготівковій формі щомісячно протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем (звітного) податкового місяця відповідає редакції п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України, якою здійснюється правове регулювання податкового зобов'язання щодо плати за землю.

Щодо редакції абз. 11 п.п. "б)" п. 3.2 розділу 3 договору "Права та обов'язки сторін" про відповідальність орендаря у вигляді пені у розмірі, передбаченому діючим законодавством, за несвоєчасну сплату земельного податку від несплаченої суми за кожний день прострочення платежу, то таке визначення обґрунтоване нормами п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу України.

За умовами п.п. "а)" п. 3.1 договору орендодавець має право змінювати орендну плату при зміні економічної оцінки земель та ставки земельного податку, а також визначати орендну плату на майбутній період.

Також звертається увага сторін на необхідність застосування при розгляді даної справи господарським судом на підставі ст. 11128 ГПК України рішення Верховного Суду України у подібних правовідносинах по справі № 41/81пд від 04.07.2011, у якій наголошується, що орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, тому законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору.

Відповідачем позов визнаний, доказів внесення змін до договору на виконання п. 2 рішення Луганської міської ради від 29.07.2011 № 12/139 не надано.

У відповідності до ст. 653 ЦК України у разі зміни договору у судовому порядку, зобов'язання змінюється з моменту набрання рішенням суду про зміну договору законної сили.

За вказаних обставин позов підлягає повному задоволенню з віднесенням судового збору на відповідача згідно ст. 49 ГПК України, який стягується на користь держави, оскільки позов заявлено прокурором, який звільнений від сплати судових витрат.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 44, 49, 82, 84, 85, 11128 ГПК України, суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Внести зміни до договору № 2368 на право тимчасового використання землею (у тому числі на умовах оренди) від 09.03.1998 (держ. реєстрація від 09.03.1998 за № 2368), укладеного між Виконавчим комітетом Луганської міської ради, ідент. код 04052040 та Товариством з обмеженою відповідальністю "СВС-Сервіс", м. Луганськ, кв. Гагаріна, б. 13а, кв. 56, ідент. код 24049666, виклавши п. 2.1 розділу "Плата за землю" договору у новій редакції:

- "Річна орендна плата встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка передана в оренду, у гривнях";

- доповнити розділ 2 "Плата за землю" договору новим п.2.2. наступного змісту: "Річна орендна плата сплачується за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, у грошовій безготівковій формі щомісячно протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Орендна плата сплачується на розрахунковий рахунок, реквізити якого орендар уточнює у орендодавця або уповноваженого ним органу";

- викласти абзац 11 п. п. "б)" п. 3.2 розділу 3 "Права та обов'язки сторін" в новій редакції: "- своєчасно вносити орендну плату за землю. У разі невнесення орендної плати за землю у строки, визначені цим договором на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди), з Орендаря справляється пеня у розмірі пені, передбаченої діючим законодавством, за несвоєчасну сплату земельного податку від несплаченої суми, за кожний день прострочення".

3.Стягнути Товариства з обмеженою відповідальністю "СВС-Сервіс", м. Луганськ, кв. Гагаріна, б. 13а, кв. 56, ідент. код 24049666 в доход державного бюджету України на рахунок 31214206783006, отримувач УДКСУ у м. Луганську, код ОКПО 37991503, МФО 804013, банк отримувач ГУДКСУ у Луганській області, по коду класифікації доходів (ККД) 22030001, символ 206, назва Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) судовий збір у сумі 1218 грн. 00 коп., видати на виконання наказ ДПІ у Жовтневому районі м. Луганська після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складене 02.04.2014.

Суддя Н.М.Зюбанова

Попередній документ : 37978985
Наступний документ : 37978991