Постанова № 37729442, 12.03.2014, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
12.03.2014
Номер справи
805/2495/14
Номер документу
37729442
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2014 р. Справа №805/2495/14

приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови: 11 год. 40 хв.

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Череповський Є.В.

при секретарі Демішеві А.О.

за участю:

представника позивача Попова О.В.,

представника відповідача не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Територіального управління Держгірпромнагляду у Донецькій області Маріупольська державна інспекція нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки до Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовпромснаб" про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду шляхом зупинення ведення робіт з використання в/п крана, заводський № 00542, реєстраційний № М.0281/Кр у зв'язку з загрозою життю та здоров'ю людей, -

В С Т А Н О В И В:

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області Маріупольська державна інспекція нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки звернулось до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовпромснаб" про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду шляхом зупинення ведення робіт з використання в/п крана, заводський № 00542, реєстраційний № М.0281/Кр у зв'язку з загрозою життю та здоров'ю людей.

В обґрунтування позовних вимог зазначив, що відповідно до направлення на перевірку № 012-044 від 25.01.2014 року, 17.02.2014 року посадовими особами Територіального управління прове дено планову перевірку об'єкта суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовпромснаб", розташованого за адресою: 87515, До нецька область, м. Маріуполь вул. Гавань Шмидта, 32, на предмет перевірки в/п крана, заводський № 00542 реєстраційний № М.0281/Кр.

При перевірці виявлено 6 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, з яких 6 створюють загрозу життю та здоров'ю людей.

Також, позивач зазначає, що у разі виявлення факту перевищення допустимих норм технологічного навантаження виробничого об'єкта (окремого виробництва, машин і механізмів) або якщо дійсний рівень технологічного навантаження створює загрозу життю працівників, уникнути чого можливо за рахунок його зниження, роботи такого об'єкта (виробництво, експлуатація машин і механізмів) можуть бути обмежені до допустимого безпечного рівня.

Враховуючи зазначене, у зв'язку з виникненням загрози життю та/або здоров'ю людей з метою недопущення спричинення шкоди життю чи здоров'ю людей є підстави для заборони зупинення ведення робіт з використання в/п крана, заводський № 00542, реєстраційний № М.0281/Кр на об'єкті господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовпромснаб" (а.с.2-4).

Представник позивача у судовому засіданні наполягав на задоволені позовних вимог у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце судового розгляду повідомлений належним чином, про що свідчить розписка, яка є в матеріалах справи. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надходило. Думка стосовно заявлених позовних вимог суду невідома.

За таких підстав і відповідно до ст.128 КАС України суд визнав можливим розглянути справу за відсутності представника позивача та відповідача, та на підставі наявних у матеріалах справи доказів.

Перевіривши матеріали справи, вирішивши питання чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Донецькій області Маріупольська державна інспекція нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки відповідно до наказу № 1174 від 29.11.2013 року (а.с. 16) та направлення на проведення перевірки № 012-044 від 25.01.2014 року (а.с.17), останнім проведена планова перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовпромснаб".

В ході якої посадовими особами Територіального управління Держгірпромнагляду у Донецькій області Маріупольська державна інспекція нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки були виявлені факти недотримання вимог законодавства у сфері охорони праці та складено акт № 012-11/020 від 17.02.2014 року.

Даним актом встановлено 6 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, з яких 6 на думку позивача, можуть призвести до загрози життю та здоров'ю працівників, а саме:

Перевіркою встановлено, що: - підприємством не надано Дозвіл органу Держгірпромнагляду на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки (в/п кран) та на виконання робіт підвищеної небезпеки (технічне обслуговування в/п крана), - що є порушенням п. 7.2.1 «Правил будови і безпечної експлуатації в/п кранів», НПАОП 0.00-1.01-07 (далі НПАОП 0.00-1.01-07 ); п.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування ) машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ № 1107 від 26.10 .2011р.;

- не призначено працівник, який здійснює відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією в/п крана, - що є порушенням п. 7.4.1 (1) НПАОП 0.00-1.01-07;

- не призначено працівник, відповідальний за утримання у справному стані в/п крана, - що є порушенням п.7.4.1 (2) НПАОП 0.00-1.01-07;

- не призначено працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт в/п краном, - що є порушенням п.7.4.1 (3) НПАОП 0.00-1.01-07;

- не призначено обслуговуючий і ремонтний персонал, - що є порушенням п.7.4.1 (4) НПАОП 0.00-1.01-07;

- не проведено повне технічне опосвідчення в/п крана, - що є порушенням п. 7.3.3 НПАОП 0.00-1.01-07.

Вказані порушення відображені в акті перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) № 012-11/020 від 17 лютого 2014 року.

Акт перевірки підписаний директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовпромснаб" без зауважень 17 лютого 2014 року (а.с. 18-21).

За висновком позивача вказані порушення створюють загрозу для життя та здоров'я людей і є підставою для вжиття заходів реагування у сфері державного нагляду шляхом зупинення ведення робіт з використання в/п крана, заводський № 00542, реєстраційний № М.0281/Кр.

До спірних правовідносин судом застосовані нижченаведені правові норми.

Відповідно до ч.4 ст.43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці визначає Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (далі - Закону № 2694), дія якого поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Державна політика в галузі охорони праці спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці належить до основних принципів, на яких базується державна політика в галузі охорони праці, що передбачено ч.1, абз.2 ч.2 ст.4 Закону № 2694.

При цьому, відповідно до ст.13 Закону № 2694 роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

У відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону № 2694 державна політика в галузі охорони праці базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Згідно ч.3 ст.21 Закону №2694 встановлено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. На застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов'язань на постачання.

Статтею 1 Закону України від 05 квітня 2007 року №877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" встановлено, що державний нагляд (контроль) - це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Державний нагляд (контроль) здійснюється за у тому числі за принципом пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності, що передбачено статтею 3 вказаного Закону.

В межах цієї справи вирішується питання про законність та обґрунтованість вимог позивача щодо вжиття заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), які здійснюються з метою забезпечення безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності.

Відповідно до ч.1 ст.38 Закону України "Про охорону праці", державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Пунктом 1 Положення "Про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України", затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 408/2011, Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України (далі - Міністр).

Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Відповідно до п.6 вказаного Положення, Держгірпромнагляд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у місті обласного значення Кривий Ріг.

Згідно п.1 Положення "Про територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області", затвердженого наказом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України №186-к від 02.12.2011р., територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Донецькій області (скорочена назва - територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області) є територіальним органом, який діє у складі Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у та їй підпорядковується.

Підпунктом 7 пункту 4 вказаного Положення встановлено, що Територіальне управління відповідно до покладених на нього завдань: здійснює у визначеному порядку державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, у тому числі з питань: будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів і виробництв; видобування вуглеводнів, їх транспортування, переробки та використання на підприємствах, в установах та організаціях; застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва; забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту; виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження, випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва; облаштування системами автоматичного контролю і управління технологічними процесами та станом виробничого середовища; проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів, виробів ракетної техніки та палива, вибухових матеріалів військового призначення, окрім вибухових матеріалів, призначених для військового та спеціального використання.

За приписами п.2.1 Положення "Про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України", затвердженого Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 N 826, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за N 1531/20269, державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення посадовими особами Держгірпромнагляду України згідно з цим Положенням перевірок (обстежень) установ, підприємств, організацій, їх відокремлених підрозділів, філій, представництв, юридичних осіб, фізичних осіб, що використовують найману працю (далі - суб'єкти господарювання), у тому числі окремих виробничих об'єктів суб'єктів господарювання - виробничих цехів та дільниць, машин і механізмів, промислових майданчиків, інших відокремлених виробничих структурних підрозділів (далі - об'єкти перевірки).

Згідно із п.2.25 вказаного Положення, якщо під час здійснення перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) виявлено порушення, посадова особа Держгірпромнагляду України на підставі відповідного акта складає обов'язковий до виконання припис, форма якого наведена в додатку 4 до цього Положення.

Відповідно до п.2.39 Положення "Про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України", про стан виконання припису суб'єкт господарювання повинен письмово у встановлені терміни повідомити посадову особу Держгірпромнагляду України, яка видала припис, для чого надсилає їй офіційний лист. У листі обов'язково вказуються номер та дата припису, номери порушень та відображається факт їх усунення.

Після надходження інформації від суб'єкта господарювання щодо виконання припису посадовою особою Держгірпромнагляду України, яка видала припис, проводиться перевірка виконання припису. У разі неподання суб'єктом господарювання відповідної інформації у встановлені терміни Держгірпромнагляд України набуває право на проведення позапланової перевірки суб'єкта господарювання.

Згідно абзацу 1 частини 5 статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" встановлено, що повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагування. Вжиття інших заходів реагування, передбачених законом, допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника, а у випадках, передбачених законом, - із наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом.

Частиною 7 ст.7 вказаного Закону передбачено, що на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п'яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб'єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом.

Таким чином, вимоги позивача щодо застосування заходів реагування у сфері державного нагляду є обґрунтованими, оскільки на момент розгляду цієї справи відповідачем не усунуті виявлені перевіркою порушення.

З урахуванням викладеного, позовні вимоги підлягають задоволенню шляхом повного зупинення ведення робіт з використання в/п крана, заводський № 00542, реєстраційний № М.0281/Кр, на об'єкті суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовпромснаб".

Вирішуючи питання щодо розподілу судових витрат, суд виходить з наступного.

Згідно з ч.2 ст.88 КАС України, п.3 ст.4 Закону України «Про судовий збір» якщо у строк, встановлений судом, судові витрати не будуть оплачені, позовна заява залишається без розгляду або витрати розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у справі, якщо оплату судових витрат розстрочено або відстрочено до ухвалення судового рішення у справі.

Водночас, відповідно до ч.4 ст. 94 КАС України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Отже, наявні підстави для стягнення з позивача на користь Державного бюджету України судових витрат по сплаті судового збору в сумі 73,08 грн.

Згідно з п.10 ч.6 ст.256 КАС України негайно виконуються постанови про повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров'ю людей.

Разом із цим, суд вважає за потрібне роз'яснити відповідачу положення ч.ч.12-13 ст.183-2 КАС України, відповідно до яких особа має право подати заяву про скасування заходів реагування, застосованих судом за результатом розгляду справи, якщо обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами. Така заява подається до адміністративного суду, який прийняв постанову про застосування відповідних заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю).

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про охорону праці», «Про засади державного нагляду (контролю у сфері господарської діяльності» ст.ст.2-15, 17-18, 33-35, 41-42, 47-51, 56-59, 69-71, 79, 86, 87, 94, 99, 104-107, 158, 162-163, 183-2, 185-186, 254, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Територіального управління Держгірпромнагляду у Донецькій області Маріупольська державна інспекція нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки до Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовпромснаб" про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду шляхом зупинення ведення робіт з використання в/п крана, заводський № 00542, реєстраційний № М.0281/Кр у зв'язку з загрозою життю та здоров'ю людей - задовольнити повністю.

Застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовпромснаб" заходи реагування у сфері державного нагляду шляхом зупинення ведення робіт з використання в/п крана, заводський № 00542, реєстраційний № М.0281/Кр у зв'язку з загрозою життю та здоров'ю людей.

Стягнути з Територіального управління Держгірпромнагляду у Донецькій області Маріупольська державна інспекція нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки на користь Державного бюджету України судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 73 (сімдесят три) гривні 08 копійок.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова прийнята у нарадчій кімнаті та проголошена її вступна та резолютивна частини у судовому засіданні 12 березня 2014 року.

Повний текст постанови складений 17 березня 2014 року.

Постанова набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, апеляційної скарги. У разі застосування судом ч. 3 ст. 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У випадку подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя Череповський Є.В.

Попередній документ : 37729435
Наступний документ : 37729454