Постанова № 37591314, 13.03.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
13.03.2014
Номер справи
813/1322/14
Номер документу
37591314
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2014 року № 813/1322/14

Львівський окружний адміністративний суд у складі головуючого-судді Дем’яновського Г.С., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Управління Пенсійного фонду України у м.Калуші та Калуському районі Івано-Франківської області до Національної акціонерної компанії «Надра України» Дочірнє підприємство «Західукргеологія» про стягнення боргу, -

ВСТАНОВИВ:

Управління Пенсійного фонду України у м.Калуші та Калуському районі звернулося в суд з вищезазначеним позовом. Відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату та доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України починаючи з дня набрання чинності цим Законом, у розмірі 20 відсотків з наступним збільшенням її щороку на 10 відсотків до 100-відсоткового розміру відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку цих пенсій до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону.

Правовий статус юридичної особи характеризується специфікою, що відрізняє юридичну особу від інших суб'єктів господарської діяльності.

Юридичною особою є організація, тобто колективне утворення, що характеризується наявністю організаційної єдності. Організаційна єдність дістає вияв насамперед у визначеній установчими цілями юридичної особи внутрішній структурі, ієрархії, підлеглості органів управління, що складають цю структуру, а також чіткій регламентації відносин між усіма її складовими. Як вже зазначалось вище, юридична особа має відокремлене майно, базою для формування якого є майно, що передається засновником під час її створення. Відповідно, юридична особа несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями, крім випадків, встановлених законом та установчими документами юридичної особи.

Для набуття статусу юридичної особи організація повинна пройти процедуру державної реєстрації, що випливає з визначення юридичної особи та підтверджено ч. 4 ст. 87 ЦК України. Саме після державної реєстрації організація набуває права виступати в цивільному обороті (укладати угоди та ін.) та інші права, а отже - цивільну право- та дієздатність.

Правовий статус відокремлених підрозділів юридичних осіб (філій, представництв, інших відокремлених підрозділів господарських організацій (структурних одиниць), утворених ними для здійснення господарської діяльності, визначений ст. 132 ГК України, а також ст. 95 ЦК України. Згідно зі ст. 132 ГК України відокремлені підрозділи (структурні одиниці) господарських організацій здійснюють свою діяльність від імені цих господарських організацій без статусу юридичної особи. Вони наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законом, можуть мати рахунок (рахунки) в установах банку. За змістом ч. З ст. 132 ГК та ч. З ст. 95 ЦК України структурні підрозділи діють на підставі затвердженого юридичною особою, що їх створила, положення, а керівник структурного підрозділу - на підставі виданої нею довіреності.

Відповідно до ст. 50 КАС України стороною у адміністративному процесі можуть бути юридичні особи.

10.02.2011р. управлінням Пенсійного фонду України в м. Калуші прийнято рішення № 4 про розстрочення пільгових пенсій в сумі 552376,67 грн. Даний борг виник станом на 01.01.2011р. В зв”язку з розстроченням вище зазначених сум, заборгованість по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за період з 01.09.2010р. по 31.12.2010р. в судовому порядку не опрацьовувалась.

22.01.2014р. управлінням Пенсійного фонду України в м. Калуші та Калуському районі прийнято рішення № 1 про скасування рішення № 4 від 10.02.2011р. в зв’язку з несплатою розстроченої заборгованості протягом трьох базових звітних періодів.

Так, станом на 01.02.2014 року борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за Списком № 2 за період з 01.09.2010 року по 31.12.2010 року складає 155889,7 грн.

- за вересень 2010р. - 46784,94 грн.

- за жовтень 2010р. - 35927,73 грн.

- за листопад 2010р. - 35927,73 грн.

- за грудень 2010р. - 37249,30 грн.

Згідно ч.2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на роботах із шкідливими умовами праці за списком 1 та 2 виробництв та професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

Розмір сум до відшкодування витрат Пенсійного Фонду України на поточний рік на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, визначається у повідомленнях, які формуються працівниками Пенсійного фонду, а підприємства щомісяця до 25 числа вносять до Пенсійного фонду визначену у повідомленні місячну суму фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (п.п.6.4., 6.8. п.6 Інструкції).

Згідно з додатком № 6 до пункту 6.4. Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, управлінням Пенсійного фонду України в м.Калуші проведено розрахунок фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування’' в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів ”б”-”з” ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Судом береться до уваги, що відповідач незважаючи на своєчасне повідомлення управлінням Пенсійного фонду про необхідність відшкодування фактично понесених сум витрат на виплату та доставку пільгових пенсій колишнім працівникам в сумі 155889,7 гри. за період з 01.09.2010р. по 31.12.2010р. свої зобов’язання по сплаті фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, які призначені цим особам, не виконав внаслідок чого у нього виникла заборгованість.

Порядок відшкодування підприємствами витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, встановлено розділом 6 Інстукції Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженної постановою Правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 року №21-1, зареєстрованної в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за №64/8663.

Пунктом 6.1 зазначеної Інструції встановлено, що відшкодуванню підлягають витрати Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в таких розмірах, зокрема, для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції,- фактичні витрати на виплату і доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, крім тих, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України в таких розмірах: 100 відсотків від фактичних витрат на виплату і доставку цих пенсій, призначених та / або виплачених у 2013 році.

Згідно п.6.2 Інструкції витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які мають стаж, що дає право на призначення цих пенсій на декількох підприємствах, покриваються цими підприємствами пропорційно стажу роботи. При цьому стаж роботи на останньому підприємстві враховується у повному розмірі, а з попередніх місць роботи осіб він додається до стажу, необхідного для призначення пенсій на пільгових умовах.

Відповідно до п.6.4 розмір сум до відшкодування на поточний рік визначаються відділами надходження доходів органів Пенсійного фонду України щорічно у розрахунках фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини 2 «Прикінцевих положень» Закону, які надсилаються підприємствам до 20-го січня поточного року та протягом 10 днів з новопризначених (перерахованих) пенсій, а підприємства щомісячно до 25-го числа вносять до Пенсійного фонду місячну суму фактичних витрат на виплату та доставку пенсій.

Оскільки відповідач повідомлений належним чином, суд вважає за можливе, у відповідності до вимог ч.3 ст.183-2 КАС України, розглядати справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Відповідач своїх заперечень до суду не подав.

З врахуванням вищевикладеного, суд прийшов до висновку про обгрунтованість та підставність позовних вимог і вважає, що позов підлягає до задоволення.

Щодо судових витрат, то у відповідності до вимог ст. 94 КАС України, судові витрати у формі судового збору не належить стягувати з відповідача, оскільки позивачем не понесені.

Керуючись ст.ст. 7-14, 69-71, 86, 94, 159-163, 167, 183-2 Кодексу адміністративні судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити.

Стягнути з Національної акціонерної компанії «Надра України» Дочірнє підприємство «Західукргеологія» на користь Управління Пенсійного фонду України в м.Калуші та Калуському районі Івано-Франківської області заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за період з 01.09.2010р. по 31.12.2010 року в сумі 155 889, 7 грн

Постанова може бути оскаржена сторонами до Львівського апеляційного адміністративного суду. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку також іншими особами у зв'язку з тим, що суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд Львівський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Постанова набирає законної сили в строк та в порядку передбаченому ст. 254 КАС України.

Суддя Дем’яновський Г.С.

Часті запитання

Який тип судового документу № 37591314 ?

Документ № 37591314 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 37591314 ?

Дата ухвалення - 13.03.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37591314 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 37591314 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 37591313
Наступний документ : 37591316