Постанова № 37298932, 24.02.2014, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
24.02.2014
Номер справи
805/2091/14
Номер документу
37298932
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2014 року Справа № 805/2091/14

приміщення суду за адресою: м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

Донецький окружний адміністративний суд у складі судді Голубової Л.Б.,

розглянувши в порядку скороченого провадження в приміщенні Донецького окружного адміністративного суду адміністративну справу

за позовом державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька

Головного управління Міндоходів у Донецькій області

до суспільної організації багатодітних сімей Куйбишевського району

м. Донецька «Сім’я»

про припинення юридичної особи

Державна податкова інспекція у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області (надалі позивач) звернулась до Донецького окружного адміністративного суду із позовом до суспільної організації багатодітних сімей Куйбишевського району м. Донецька «Сім’я» (код ЄДРПОУ 21958049) про припинення юридичної особи. В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що відповідач перебуває на обліку в державній податковій інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області як платник податків, проте на порушення пп. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України відповідач не подає податкову звітність, декларації, документи бухгалтерської звітності з 20 липня 1995 року та заборгованості перед бюджетом немає, що за приписами статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» є підставою для припинення юридичної особи.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 17 лютого 2014 року було відкрито скорочене провадження в адміністративній справі № 805/2091/14 за позовом державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області до суспільної організації багатодітних сімей Куйбишевського району м. Донецька «Сім’я» про припинення юридичної особи.

Поштове відправлення з ухвалою суду про відкриття скороченого провадження на адресу відповідача, суспільної організації багатодітних сімей Куйбишевського району м. Донецька «Сім’я», повернуто поштою до суду із зазначенням причини невручення: «за зазначеною адресою немає такої організації» (а.с. 15). Однак, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та витягу ДП «Інформаційно-ресурсний центр» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с. 8, 9, 16-18) відповідач зареєстрований за адресою, вказаною у позові. Згідно з частиною 11 статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне судове рішення. У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

Дослідивши наявні в матеріалах справи документи, надані позивачем, суд дійшов висновку про достатність повідомлених позивачем обставин та про можливість розгляду справи в порядку скороченого провадження.

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу у порядку скороченого провадження не пізніше трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача.

За таких обставин, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд –

ВСТАНОВИВ:

Суспільна організація багатодітних сімей Куйбишевського району м. Донецька «Сім’я» (дали – відповідач), код ЄДРПОУ 21958049, є юридичною особою, зареєстрована 17 червня 1994 року виконавчим комітетом Куйбишевської районної в м. Донецьку ради, перереєстроване 12 серпня 1999 року, 25 січня 2014 року включені відомості про юридичну особу до Єдиного державного реєстру, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію, довідкою про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та витягом з ДП «Інформаційно-ресурсний центр» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с. 8, 9, 16-18).

Відповідно до відомостей, наданих позивачем, суспільна організація багатодітних сімей Куйбишевського району м. Донецька «Сім’я» перебуває на обліку в державній податковій інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області з 20 липня 1995 року за № 06601212, що підтверджується довідкою форми № 4-ОПП від 19 березня 2010 року № 234 (а.с. 7).

Податкова звітність про фінансово-господарську діяльність, передбачена законодавством України, суспільною організацією багатодітних сімей Куйбишевського району м. Донецька «Сім’я» до державної податкової інспекції у Куйбишевському районі міста Донецька не надавалась з 20 липня 1995 року, про що представником позивача складено довідку № 1263/10/15-013 від 20 січня 2014 року (а.с. 5).

Відповідно до частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, усі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Відповідно до підпункту 16.1.3 пункту 16.1. статті 16 Податкового кодексу України платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно з пунктом 49.2 статті 49 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Тобто, чинним законодавством на платників податків покладений обов’язок надання податкової звітності у встановлені законодавством строки незалежно від наявності доходів, які підлягають оподаткуванню.

Наявними в матеріалах справи документами підтверджений факт набуття відповідачем статусу юридичної особи та наявності у відповідача обов’язку надання податковим органам податкової звітності. Проте, всупереч наведеним вище положенням чинного законодавства України, відповідачем не було надано до податкового органу податкову звітність з 20 липня 1995 року. Факт ненадання податкової звітності відповідачем підтверджений наявною в матеріалах справи довідкою № 1263/10/15-013 від 20 січня 2014 року (а.с. 5).

Відповідно до відомостей, наданих державною податковою інспекцією у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області, відповідач не має заборгованості перед бюджетом, що підтверджується довідкою (а.с. 9).

Пунктом 3 статті 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» передбачено, що державна податкова інспекція уповноважена здійснювати контроль за своєчасністю подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів.

Пунктом 20.1.12 статті 20 та пунктом 67.2. статті 67 Податкового кодексу України визначено, що органи державної податкової служби мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців.

Частиною 1 статті 33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачено, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Відповідно до частини 1 статті 3, абзацу 5 частини 2 статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців; підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема, є: неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

З аналізу зазначених положень слідує, що чинним законодавством передбачено право податкового органу на звернення до суду з позовом про припинення юридичних осіб, взятих ним на податковий облік, та про наявність правових підстав для задоволення заявлених позивачем вимог про припинення юридичної особи – суспільної організації багатодітних сімей Куйбишевського району м. Донецька «Сім’я».

Відповідно до частини 1 статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Відповідно до частини 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, судові витрати з відповідача не стягуються.

Згідно з абз. 12 частини 1 статті 256 КАС України негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження у адміністративних справах, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої статті 183-2 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, керуючись частиною 8 статті 19 Господарського кодексу України, статтями 16, 20, 49, 67 Податкового кодексу України, пунктом 3 статті 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», статтею 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», статтями 2-15, 17-18, 69-71, 79, 86, 94, 99, 158-162, 183-2, 185-186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити адміністративний позов державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області до суспільної організації багатодітних сімей Куйбишевського району м. Донецька «Сім’я» про припинення юридичної особи.

Припинити юридичну особу – суспільну організацію багатодітних сімей Куйбишевського району м. Донецька «Сім’я» (код ЄДРПОУ 21958049, адреса: 83087, місто Донецьк, проспект Ковпака, буд. 4).

Постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження, виконуються негайно.

Копію постанови направити державному реєстратору за місцем реєстрації відповідача для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків оскарження її в апеляційному порядку, є остаточною.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя Голубова Л.Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 37298932 ?

Документ № 37298932 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 37298932 ?

Дата ухвалення - 24.02.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37298932 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 37298932 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 37298932, Донецький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 37298932, Донецький окружний адміністративний суд було прийнято 24.02.2014. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 37298932 відноситься до справи № 805/2091/14

Це рішення відноситься до справи № 805/2091/14. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 37298927
Наступний документ : 37298934