Постанова № 37175841, 10.02.2014, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
10.02.2014
Номер справи
801/1977/13-а
Номер документу
37175841
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

10 лютого 2014 року 11:26 Справа №801/1977/13-а

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Латиніна Ю.А., при секретарі Музика О.С., за участю представників позивача - Чупріної Л.В., Журавльової Т.В., представника відповідача - Волощук Д.М., розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Приватного підприємства "Автолідер-М"

до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби

про визнання протиправним і скасування наказу та скасування податкових повідомлень-рішень

Суть спору: ПП "Автолідер-М" звернулось до Окружного адміністративного суду АР Крим з позовом у якому просить визнати протиправним та скасувати податкові повідомлення-рішення ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС

№ 0001181501 від 11.02.2013 яким позивачу визначено податкове зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств на загальну суму 97 533,75 грн., у т.ч. 84 565,00 грн. за основним платежем та 12 968,75 грн. штрафні санкції;

№ 0002071502 від 11,02.2013 яким позивачу визначено податкове зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 68 361,00 грн., у т.ч. 65 289,00 грн. за основним платежем та 12 072,00 грн.

№ 0002081502 від 11.02.2013 яким позивачу зменшено розмір від'ємного значення з податку на додану вартість за січень 2012 року у розмірі 3 000,00 грн.

№ 0002091502 від 11.02.2013 яким позивачу зменшено розмір від'ємного значення податку на додану вартість за січень 2012 року у сумі 11 117,00 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що висновки акту документальної перевірки від 31.01.2013 року № 514/15.2/34058446, на підставі якого прийняти оскаржувані податкові повідомлення-рішення, не відповідають дійсності та Законам України "Про податок на додану вартість" та "Про оподаткування прибутку підприємств", а також Податковому кодексу України.

Ухвалою суду від 11.04.2013 року призначено по справі судово-економічну експертизу та зупинено провадження у справі.

Ухвалою від 21.12.2013 року поновлено провадження у справі.

Ухвалою від 23.01.14 було замінено відповідача по справі Державну податкову інспекцію у м. Сімферополі АР Крим ДПС його правонаступником - Державною податковою інспекцією у м. Сімферополі Головного управління Міндоходів в АРК.

Ухвалою суду від 10.02.14 було залишено без розгляду позовні вимоги ПП "Автолідер-М", щодо визнання протиправним та скасування наказу № 132 від 17.01.2013 року « Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ПП "Автолідер-М"».

У судовому засіданні представники позивача на позовних вимогах наполягали з підстав, викладених у позовній заяві.

Представник відповідача проти позову заперечував, просив у задоволенні позову відмовити. Правова позиція викладена відповідачем у письмових запереченнях. Відповідач вважає, що підстави для задоволення позовних вимог відсутні, оскільки оскаржувані рішення прийняті на підставі встановлених перевіркою порушень з боку позивача норм Податкового кодексу України, Закону України "Про податок на додану вартість" та Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», обґрунтовано та з додержанням вимог чинного законодавства.

Розглянув матеріали справи, дослідив зібрані докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

ПП "Автолідер-М" (далі-Позивач) зареєстрований Виконавчим комітетом Сімферопольської міської Ради АР Крим 08.02.2006р.

Підприємство взято на податковий облік в органах державної податкової служби за № 3111 від 21.02.2006р.

Станом на 05.10.2012р перебуває на обліку в Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби

ПП "Автолідер-М" зареєстроване, як платник податку на додану вартість відповідно до Свідоцтва про реєстрацію № 100302437 від 18.06.2009р., індивідуальний податковий № 340584401091.

ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС проведена позапланова документальна невиїзна перевірка ПП "Автолідер-М" ЄДРПОУ 34058446 з питань дотримання вимог податкового законодавства при визначені податку на прибуток та податку на додану вартість по взаємовідносинам з ПП "КРИМСПЕЦТЕХНОЛОДЖИ " (код ЄДРПОУ 36693441), Фірма "Капітель плюс" (код ЄДРПОУ 31095815), БВП "Строитель плюс" (код ЄДРПОУ 31263808), ПП "СКИПЕР" (код ЄДРПОУ 37081677), за період з 01.06.2010 по 31.01.2012.

За результатами перевірки складений акт № 514/15.2/34058446 від 31.01.2013, відповідно до висновків якого встановлено порушення:

п. 5.1, п.п. 5.2.1 п. 5.2, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 за № 334/94-ВР (надалі ЗУ 334) із змінами та доповненнями та п. 44.1 ст. 44, п. 138.1, п. 138.2, п. 138.6, п.п. 138.8.1 п. 138.8 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755Л/І із змінами та доповненнями (надалі ПКУ) в наслідок чого донараховано податок на прибуток на загальну суму 84 565 грн.

п.п. 3.1.1 п. 3.1 ст.3, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.7.1 п. 7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 №168/97-ВР (надалі ЗУ 168) із змінами та доповненнями та п. 185. 1 ст. 185, п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755Л/І із змінами та доповненнями (надалі ПКУ) в наслідок чого донараховано податок на додатну вартість на загальну суму 56 289 грн., завищення залишку від'ємного значення (по рядку 24) у сумі 11 117 грн. та завищення від'ємного значення (рядок 19) у сумі 3 000 грн.

За результатами акту відповідачем прийняті податкові повідомлення-рішення:

- № 0001181501 від 11.02.2013 про збільшена грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств на загальну суму 97 533,75 грн., у т.ч. 84 565,00 грн. за основним платежем та 12 968,75 грн. штрафні санкції;

- № 0002071502 від 11,02.2013 про збільшена грошового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 68 361,00 грн., у т.ч. 65 289,00 грн. за основним платежем та 12 072,00 грн.

- № 0002081502 від 11.02.2013 про зменшення розміру від'ємного значення з податку на додану вартість за січень 2012 року у розмірі 3 000,00 грн.

- № 0002091502 від 11.02.2013 про зменшення розміру від'ємного значення податку на додану вартість за січень 2012 року у сумі 11 117,00 грн.

Не погодившись з зазначеним висновком та податковими повідомленнями - рішенням, ПП "Автолідер-М" звернувся до Окружного адміністративного суду АР Крим з позовом у якому просить визнати протиправним та скасувати як такі, що суперечить діючому законодавству, податкові повідомлення-рішення № 0001181501 від 11.02.2013, № 0002071502 від 11.02.2013, № 0002081502 від 11.02.2013, № 0002091502 від 11.02.2013.

Оцінюючи правомірність дій ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС, суд керувався критеріями, закріпленими у частині 3 статті 2 КАС України, які певною мірою відображають принципи адміністративної процедури, які повинні дотримуватися при реалізації дискреційних повноважень владного суб'єкта.

Відповідно до частини 3 статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це

повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5)добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Стаття 19 Конституції України зобов'язує орган влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Отже "на підставі" означає, що суб'єкт владних повноважень повинний бути утворений у порядку, визначеному Конституцією та законами України та зобов'язаний діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним.

"У межах повноважень" означає, що суб'єкт владних повноважень повинен вчиняти дії, не виходячи за межі прав та обов'язків, встановлених законами.

"У спосіб" означає, що суб'єкт владних повноважень зобов'язаний дотримуватися встановленої законом процедури вчинення дії, і повинен обирати лише встановлені законом способи правомірної поведінки при реалізації своїх владних повноважень.

Суд з'ясовує, чи використане повноваження, надане суб'єкту владних повноважень, з належною метою; обґрунтовано, тобто вчинено через вмотивовані дії; безсторонньо, тобто без проявлення неупередженості до особи, стосовно якої вчиняється дія; добросовісно, тобто щиро, правдиво, чесно; розсудливо, тобто доцільно з точки зору законів логіки і загальноприйнятих моральних стандартів; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації, тобто з рівним ставленням до осіб; пропорційно та адекватно; досягнення розумного балансу між публічними інтересами та інтересами конкретної особи.

Тому вирішуючи справу стосовно позовних вимог позивача про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС № 0001181501 від 11.02.2013, № 0002071502 від 11.02.2013, № 0002081502 від 11.02.2013, № 0002091502 від 11.02.2013, суд зобов'язаний встановити чи діяв Відповідач на підставі закону, чи являються його дії обґрунтованими, безсторонніми, добросовісними та розсудливими.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ст.67 Конституції України визначає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого: суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Коло платників податку на додану вартість, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету в період до 01.01.2011 року були встановлені Законом України "Про податок на додану вартість". Починаючи з 01.01.2011 року з набранням чинності розділу V Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р. питання стосовно оподаткування податком на додану вартість врегульовані нормами цього розділу ПКУ.

Згідно з п.п. 1.6 та 1.7 ст. 1 Закону України "Про податок на додану вартість" податкове зобов'язання - це загальна сума податку, одержана ( нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді, визначена згідно з Законом, а податковий кредит - це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена цим законом. Згідно п.п.7.7.1 п.7.7 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість", який діяв до 01 січня 2011 року, різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду є сумою податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету (при її позитивному значенні) або бюджетному відшкодуванню (при її від'ємному значенні). Аналогічна норма стосовно визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету при позитивному значенні різниці між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду, що діє з 01.01.2011 року, встановлена п.200.1 та п.200.2 ст.200 розділу V ПКУ.

Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу (п. 198.1 ст.198 ПК України).

Згідно п.п.7.4.1 п.7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" та п.198.3 ст.198 розділу V ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 81 цього Закону (до 01 січня 2011 року) або пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу (після 01 січня 2011 року), протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; або дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною (до 01 січня 2011 року - п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість", після 01 січня 2011 року - п.198.2 ст.198 розділу V ПК України).

Згідно п.п.7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість", який діяв до 01 січня 2011 року, не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів (послуг) ПДВ, не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту). З 01 січня 2011 року згідно п.198.6 ст.198 розділу V ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу. У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Згідно статті 203 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 року №435-ІV (зі змінами та доповненнями) зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Відповідно до частин першої та другої статті 215 Цивільного Кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. -

Згідно статті 228 Цивільного Кодексу України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Відповідно до частини першої статті 216 Цивільного Кодексу України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

Таким чином, виходячи із приписів вищевказаних норм закону, лише відсутність податкової накладної позбавляє платника податку права на включення до податкового кредиту сплачених (нарахованих) сум податків у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат.

Валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності (п. 5.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР).

До складу валових витрат включаються: суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті (п.п. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР).

Господарська діяльність - будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою (п. 1.32 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР).

Не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку (абз. 4 п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР).

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР, із змінами і доповненнями втратив чинність з 1 квітня 2011 року.

Відповідно до п.п. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VІ, із змінами і доповненнями: витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Згідно з п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу України від.2 грудня 2010 р. № 2755- VІ, із змінами і доповненнями: витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із:

витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4. 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті:

інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу;

крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VІ, із змінами і доповненнями: господарська діяльність - діяльність: особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь- яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно з п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755- VІ, із змінами і доповненнями: собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме: прямих матеріальних витрат; прямих витрат на оплату праці;

амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну);

Відповідно до п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-УІ, із змінами і доповненнями: витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Згідно з п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-УІ, із змінами і доповненнями: не включаються до складу витрат: витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи (п. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 999 р. № 996-ХІУ).

Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади (п.2.7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88 (далі - Положення №88)).

Форма первинного документа КБ-2в затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 р. №554 та рекомендована до використання листом того самого Міністерства №12/19-2-9/11-5008.

Так, як вбачається з матеріалів справи та акту перевірки донарахування податку на прибуток підприємств у розмірі 84 565грн., виникло у результаті встановлювання ДПІ у м. Сімферополі порушення п. 5.1, п.п. 5.2.1 п. 5.2, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 ЗУ 334 та п. 44.1 ст. 44, п. 138.1, п. 138.2, п. 138.6, п.п. 138.8.1 п. 138.8 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 ПКУ, а саме у результаті завищення валових витрат у розмірі 352 030 грн., які сформовані по взаємовідносинам з «сумнівними» постачальниками, взаємовідносини з якими визнані ДПІ у м. Сімферополі «нікчемним» правочином.

Розбіжність дослідження з актом перевірки при формування показника валових витрат та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування складає 352 030 грн. Зазначена розбіжність виникла у результаті не визнання ДПІ у м. Сімферополі витрат, які сформовані по взаємовідносинам з «сумнівними» постачальниками, взаємовідносини з якими визнані ДПІ у м. Сімферополі «нікчемним» правочином, а саме:

ПП "Скипер" у загальній сумі 101 440,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ, що включена до складу витрат 84 533,34 грн. та ПДВ 16 906,66 грн., що включена до складу податкового кредиту,

БВП "Строитель Плюс" у загальній сумі 123 000,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ, що включена до складу витрат 102 500,00 грн. та ПДВ 20 500,00 грн., що включена до складу податкового кредиту,

Фірма "Капітель Плюс" у загальній сумі 87 120,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ, що включена до складу витрат 72 600,00 грн. та ПДВ 14 520,00 грн., що включена до складу податкового кредиту,

ПП "Кримспецтехнолоджи" у загальній сумі 110 880,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ, що включена до складу витрат 92 400,00 грн. та ПДВ 18 480,00 грн., що включена до складу податкового кредиту.

Однак з даними висновками погодитись не можна з огляду на те, що матеріали справи свідчать про те, що Позивачем дотримано вимог законодавства щодо формування об'єкта оподаткування податком на прибуток та податкового кредиту за спірні періоди.

ПП «Автолідер-М» є офіційним дилером компанії «Рено Україна» на підставі договору № 091051 від 01.10.2010г.(копія є в матеріалах справи). Згідно цього договору п.13.8. автомобілі марки Копанії передаються дилера на відповідальне зберігання для подальшої роздрібної торгівлі. Склад автомобілів на відповідальному зберіганні дозволяє виставляти автомобілі на інших територіях для цілей реклами і залучення більшої кількості потенційних покупців.

Так, між ПП «Автолідер-М» та ПП «Скипер» був укладений договір № 179 від 26.09.2011г. відповідно якого Виконавець (ПП «Скипер») зобов'язується узгоджувати та виконати (надати) наступні рекламні роботи (послуги): розміщення, виготовлення та заміна рекламних постерів; оренда бордів, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити роботи, (ст. 114, т.1)

На виконання умов зазначеного договору ПП «Скипер» надало рекламні послуги, а ПП «Автолідер-М» прийняло їх та сплатило у загальній сумі 101 440,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ 84 533,34 грн. та ПДВ 16 906,66 грн. що підтверджується актами виконаних робіт, податковими накладними, журналом- ордером та відомістю по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, карткою рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012.

На виконання положень зазначеного договору ПП «Скипер» були виконані послуги, що підтверджується актами виконаних робіт:

№ б/н від 31.10.11г. на суму 32 720,00 грн. в тому числі ПДВ - 5 453,33 грн.;

№ б/н від 30.11.11г. на суму 32 720,00 грн. в тому числі ПДВ - 5 453,33 грн.;

№ б/н від 31.12.11г. на суму 18 000,00 грн. в тому числі ПДВ - 3 000,00 грн.;

№ б/н від 31.01.12г. на суму 18 000,00 грн. в тому числі ПДВ - 3 000,00 грн.

Всього у сумі 101 440,00 грн., у т.ч. ПДВ 16 906,66 грн.

Зазначені операції були відображені у бухгалтерському та податковому обліку у вигляді наступних проводок:

Дт 93 «Витрати на збут» Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у сумі 84 533,34 грн.

Дт. 644 «Податковий Кредит» Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у сумі 16 906,66 грн.

Дт. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» Кт. 311 «Поточний рахунок у національній валюті» у сумі 101 440,00 грн.

Судом встановлено, що формування витрат ПП «Автолідер-М» по взаємовідносинам з БВП "Строитель Плюс" у сумі 102 500,00 грн. здійснено на підставі наступних договорів.

Договір оренди та зберігання вантажу № 280510/1/620 від 28.05.2011 з БВП «Строитель Плюс», відповідно якого Орендодавець (БВП «Строитель Плюс») передає, а Орендатор приймає у оренду відкриту охороняємо територію загальною площею 100 кв.м. для організації виставочного майданчика автомобілів та приймає на себе зобов'язання зі зберігання та обслуговування автомобілів, (ст.. 126- 127 т.№ 1 )

Договір оренди та зберігання вантажу № 280211/425 від 28.02.2011 з БВП «Строитель Плюс», відповідно якого Орендодавець (БВП «Строитель Плюс») передає, а Орендатор приймає у оренду відкриту охороняємо територію загальною площею 200 кв.м. для організації виставочного майданчика автомобілів та приймає на себе зобов'язання зі зберігання та обслуговування автомобілів, (ст. 107 - 110 т.№ 1)

На виконання умов зазначених договорів БВП «Строитель Плюс» надало, а ПП «Автолідер-М» прийняло та сплатило послуги оренди у загальній сумі 123 000,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ 102 500,00 грн. та ПДВ у сумі 20 500,00 грн., що підтверджується актами здачі-приймання робіт (надання послуг):

№ б/н від 30.06.10г. на суму 41 000,00 грн. в тому числі ПДВ - 6833,33 грн.

№ б/н від 31.03.11г. на суму 82 000,00 грн. в тому числі ПДВ - 13666,67 грн., а також податковими накладними, журналом-ордером по рахунку 631 «Розрахунки 3. вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, карткою рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012.

Зазначені операції були відображені у бухгалтерському та податковому обліку у вигляді наступних проводок:

Дт 92 «Адміністративні витрати» Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у сумі 102 500,00 грн.

Дт. 644 «Податковий Кредит» Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у сумі 20 500,00 грн.

Дт. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» Кт. 311 «Поточний рахунок у національній валюті» у сумі 123 000,00 грн.

З матеріалів справи також вбачається, що взаємовідносини позивача з Фірмою «Капітель Плюс», виникли у зв'язку з тим, що останній виготовив та надав на адресу ПП «Автолідер-М» каталоги на автомобілі Renault, а ПП «Автолідер-М» прийняв їх та сплатив у загальній сумі 87 120,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ 72 600,00 грн. та ПДВ у сумі 14 520,00 грн., що підтверджується видатковою накладною, податковою накладною, журналом- ордером по рахунку 631" «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, карткою рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012.

На виконання здійснення зазначених господарських операцій Фірмою «Капітель Плюс» були поставлені каталоги, підтвердженням чого стало підписання накладної на товар, а саме № 1723 від 01.12.11г. на суму 87 120,00 грн. в тому числі ПДВ - 14 520,00 грн.

Зазначені операції були відображені у бухгалтерському та податковому обліку у вигляд наступних проводок:

Дт 209 «Інші матеріали» Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у сумі 72 600,00 грн.

Дт. 644 «Податковий Кредит» Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у сумі 14 520,00 грн.

Дт. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» Кт. 311 «Поточний рахунок у національній валюті» у сумі 87 120,00 грн.

Формування витрат по взаємовідносинам з ПП "Кримспецтехнолоджи" у сумі 92 400,00 грн. здійснено на підставі Договіру постачання № 290311/99 від 29.03.2011, відповідно якого Постачальник (ПП «Кримспецтехнолоджи») зобов'язується поставити Покупцю каталоги на модельний ряд автомобілів Renault, а Покупець сплатити та прийняти товар на умовах цього договору, (ст. 101-103, т.№ 1).

На виконання умов зазначеного договору ПП «Кримспецтехнолоджи» виготовило та надало, а ПП «Автолідер-М» прийняло та сплатило каталоги на автомобілі Renault у загальній сумі 110 880,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ 91 400,00 грн. та ПДВ у сумі 18 480,00 грн., що підтверджується видатковими накладними, податковими накладними, журналом-ордером по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, карткою рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012.

Зазначено підтверджується наданою ПП «Кримспецтехнолоджи» накладною на товар № 543 від 07.04.11г. на суму 110 880,00 грн. в тому числі ПДВ - 18480,00 грн.;

Зазначені операції були відображені у бухгалтерському та податковому обліку у вигляді наступних проводок:

Дт 209 «Інші матеріали» Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у сумі 92 400,00 грн.

Дт. 644 «Податковий Кредит» Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у сумі 18 480,00 грн.

Дт. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» Кт. 311 «Поточний рахунок у національній валюті» у сумі 110 880,00 грн.

Таким чином, первинними бухгалтерськими документами ПП «Автолідер-М» (актами здачі-прийняття надання послуг, видатковими накладними) у повному обсязі підтверджується отримання товарів та послуг (з метою використання) у оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності позивача, придбаних у контрагентів ПП "Скипер", БВП "Строитель Плюс", Фірма "Капітель Плюс", ПП "Кримспецтехнолоджи".

Так, судом встановлено, що фактично ПП «Автолідер-М» отримано від ПП "Скипер", БВП "Строитель Плюс", Фірма "Капітель Плюс", ПП "Кримспецтехнолоджи" послуги з ремонту автомобілів та надання реклами. Ремонтні роботи , оренди та рекламні матеріали (каталоги) загально вартістю 422 440,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ 352 033,34 грн. та ПДВ 70 406,66 грн. що підтверджується певним чином оформленими видатковими накладними та актами приймання виконаних робіт, податковими накладними карткою рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, . За зазначеними операціями сума віднесена до складу витрат складає 352 030,00 грн.

Товари, та послуги які придбані у ПП "Скипер", БВП "Строитель Плюс", Фірма "Капітель Плюс", ПП "Кримспецтехнолоджи" використані ПП «Автолідер-М» у власній господарський діяльності, а саме як реклама та рекламні матеріали, і як наслідок отримання доходу.

Оскільки витрати у сумі 352 030 грн. що невизнані ДПУ у м. Сімферополі які сформовані за взаємовідносинами із ПП "Скипер", БВП "Строитель Плюс", Фірма "Капітель Плюс". ПП "Кримспецтехнолоджи" (як «нікчемні» правочини) сформовані на підставі належних документів податкового та бухгалтерського обліку, це свідчить про те що витрати у повному обсязі відповідають вимогам норм діючого податкового законодавства, а отже висновки ДПІ стосовно завищення витрат є не обґрунтованими.

Розбіжність дослідження з актом перевірки у формування показника податку на прибуток у розмірі 84 565 грн. виникло у результаті не визнання ДПІ у м. Сімферополі валових витрат та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, які як зазначено вище підтверджуються первинними документами та даними податкового та бухгалтерського обліку ПП «Автолідер-М».

Відповідно до п. 149.1. ст. 149 ПКУ податковою базою для цілей цього розділу визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу, з урахуванням положень статей 135 - 137 та 138 - 143 цього Кодексу.

Пунктом 152.1. статі 152 ПКУ передбачено, що податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього Кодексу. Податок, отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до розділу XII цього Кодексу, підлягає сплаті до бюджету в сумі, яка визначена відповідно до цього розділу, і зменшена на вартість придбаних торгових патентів на право провадження такого виду діяльності.

Законом України № 334 п. 16.1. ст. 16 передбачено Платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті.

Згідно п. 16.2. ст. 16 ЗУ N2 334 податок на прибуток нараховується за ставкою, визначеною статтею 10 цього Закону (25 %), від прибутку, що підлягає оподаткуванню, розрахованому згідно з пунктом 3.1 цього Закону, з урахуванням положень пунктів 7.12, 7.13, 7.14, 14.1, 16.9 та статей 6 та 13 цього Закону.

Відповідно до п. 6.1 ст. 6 ЗУ 344, якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Оскільки витрати пов'язані із придбанням товарів та робіт повністю підтверджені первинними документами, то заниження об'єкту оподаткування та податку на прибуток у розмірі 84 565 грн. не підтверджено.

Таким чином, висновки ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС за актом перевірки від 31.01.2013 про заниження податку на прибуток за період, що перевірявся на загальну суму 84 565,00 грн. не підтверджуються даними податкового та бухгалтерського обліку ПП «Автолідер-М», а саме: договорами, видатковими накладними, податковими накладними, журналами-ордерами та відомостями по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, картками рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, податковими деклараціями з податку на прибуток з додатками за період з 01.06.2010 по 31.01.2012.

Щодо висновків ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС за актом перевірки від 31.01.2013 про заниження позивачем ПДВ до сплати у бюджет на суму 56 289,00 грн. та завищення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) у сумі 11 117,00 грн. у січні 2012 року і завищення від'ємного значення поточного звітного періоду (рядок 19) по декларації за січень 2012 року у сумі 3 000,00 грн.судом встановлено наступне.

Судом встановлено, що донарахування податку на додану вартість у розмірі 56 289,00 грн. та завищення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) у сумі 11 117,00 грн. у січні 2012 року і завищення від'ємного значення поточного звітного періоду (рядок 19) по декларації за січень 2012 року у сумі 3 000,00 грн., виникло у результаті встановлювання ДПІ у м. Сімферополі порушення п.п. 3.1.1 п. 3.1 ст.3, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.7.1 п. 7.7 ст.7 ЗУ 168 із змінами та доповненнями та п. 185. 1 ст. 185, п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1 ст. 200 ПКУ, а саме у результаті завищення податкового кредиту у розмірі 70 406 грн., який сформовані по взаємовідносинам з «сумнівними» постачальниками, взаємовідносини з якими визнани ДПІ у м. Сімферополі «нікчемним» правочином.

За результатами Акту перевірки № 514/15.2/34058446 від 31.01.2013 відповідачем були прийняті до ПП «Автолідер-М» податкові повідомлення-рішення: № 0002071502 від 11,02.2013 про збільшена грошового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 68 361,00 грн., у т.ч. 65 289,00 грн. за основним платежем та 12 072,00 грн. № 0002081502 від 11.02.2013 про зменшення розміру від'ємного значення з податку на додану вартість за січень 2012 року у розмірі 3 000,00 грн. № 0002091502 від 11.02.2013 про зменшення розміру від'ємного значення податку на додану вартість за січень 2012 року у сумі 11 117,00 грн.

Податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) (п. п. 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дата виписування податкової накладної;

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;

г)податковий номер платника податку (продавця та покупця місцезнаходження юридичної особи - продавця або податкова адреса фізично особи - продавця, зареєстрованої як платник податку;

д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;

е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

є) ціна постачання без урахування податку;

ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

и) вид цивільно-правового договору; і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України), (пункт 201.1 статті 201 ПКУ)

Податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг (пункт 201.4 статті 201 ПКУ). Податкова накладну податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця, (пункт 201.6. статті 201 ПКУ).

Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу, (пункт 198.6. статті 198 ПКУ).

У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу (абзац 2 пункт 198.6. статті 198 ПКУ).

Податкові накладні, з яких сформовано невизнаний актом податковий кредит, відображені у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних відповідних податкових періодах та внесені до декларації з ПДВ.

При проведені дослідження встановлено, що податковий кредит повністю сформований з вимогами діючого законодавства та підтверджений належним чином оформленими податковими накладними.

Податкові накладні, суми сплаченого (нарахованого) податку, за якими підприємство включило до складу податкового кредиту, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства надійшли до підприємства у відповідних періодах, що підтверджується записами у реєстрі отриманих податкових накладних .

Податкові накладні - є звітними податковими документами та одночасно розрахунковими, що підтверджують правомірність включення платником податку сум ПДВ до податкового кредиту.

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: - придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; - придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Підпунктом до п. 198.2 ст. 198 ПКУ датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше;

- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

- дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Пунктом 2 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України №165 від 30.05.97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 1997 року за № 233/2037, встановлює, що податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі і якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

ПКУ не передбачено, що платник податку не має права віднести до податкового кредиту суми ПДВ, за податковими накладними, виписаними контрагентом, який не знаходиться по місцезнаходженню.

Так, відповідно до висновків ДПІ у м. Сімферополі АРК рим ДПС стосовно завищення податкового кредиту ПП «Автолідер-М» та донарахування податку на додану вартість за перевіряємий період , суд вказує наступне.

Розбіжність дослідження з актом перевірки при формування показника податкового кредиту складає 70 406 грн. Зазначена розбіжність виникла у результаті не визнання ДПІ у м. Сімферополі сум ПДВ, що віднесено до складу податкового кредиту по взаємовідносинам з «сумнівними» постачальниками, взаємовідносини з якими визнані ДПІ у м. Сімферополі «нікчемним» правочином, а саме:

ПП "Скипер" у загальній сумі 101 440,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ, що включена до складу витрат 84 533,34 грн. та ПДВ 16 906,66 грн., що включена до складу податкового кредиту,

БВП "Строитель Плюс" у загальній сумі 123 000,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ, що включена до складу витрат 102 500,00 грн. та ПДВ 20 500,00 грн., що включена до складу податкового кредиту,

Фірма "Капітель Плюс" у загальній сумі 87 120,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ, що включена до складу витрат 72 600,00 грн. та ПДВ 14 520,00 грн., що включена до складу податкового кредиту,

ПП "Кримспецтехнолоджи" у загальній сумі 110 880,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ, що включена до складу витрат 92 400,00 грн. та ПДВ 18 480,00 грн., що включена до складу податкового кредиту.

Проте, з матеріалів справи вбачається, що позивачем було отримано право на формування податкового кредиту з податку на додану вартість від ПП "Скипер", БВП "Строитель Плюс" , Фірма "Капітель Плюс" , ПП "Кримспецтехнолоджи" , що також підтверджується податковими накладними.

Так позивачем надані послуги від ПП «Скипер» були сплачені ПП «Автолідер-М», що підтверджується відповідними платіжними дорученнями: 28.10.2011р. в сумі 32 720,00 грн. з т/з 26000000231126 в ПАТ «ЧБРР»; 29.11.2011г. в сумі 32 720,00 грн. з т/з 26007000331126 в ПАТ «ЧБРР»; 29.12.2011г. в сумі 18 000,00 грн. з т/з 26001500042673 в ПАТ «Креді Агріколь Банк»; 31.01.2012г. в сумі 18 000,00 грн. з т/з 26007000331126 в ПАТ «ЧБРР».

Понесені ПП фірмою «Автолідер-М» витрати були включені в декларацію з податку на прибуток за 2-4 квартали 2011 року в сумі 69 533,00 грн., та за 1 квартал 2012р. в сумі 15 000,00 грн.

Податкова накладна № 235 від 28 жовтня 2011 року на суму 32 720,00 грн. занесена в реєстр розділ 2 стор. 71 і відображено в декларації з ПДВ за жовтень 2011 року. Податкова накладна № 221 від 29 листопада 2011 року на суму 32 720,00 грн. занесена в реєстр розділ 2 стор. 49 і відображено в декларації з ПДВ за листопад 2011 року. Податкова накладна № 308 від 29 грудня 2011 року на суму 18 000,00 грн. занесена в реєстр розділ 2 ст.67 і відображено в декларації з ПДВ за грудень 2011 року. Податкова накладна № 312 від 31 січня 2012 року на суму 18 000,00 грн. занесена в реєстр розділ 2 стор. 45 і відображено в декларації з ПДВ за січень 2012 року.

Сума податкового зобов'язання за жовтень 2011 року склав 914 334,00 грн., сума податкового кредиту - 949 819,00 грн. Від'ємне значення між податковим зобов'язанням і податковим кредитом склала 35 485,00 грн. Дата подачі декларації з ПДВ 21 листопада 2011 року, реєстраційний № 9011656760.

Сума податкового зобов'язання за листопад 2011 року склав 851 755,00 грн., сума податкового кредиту - 854 841,00 грн. Від'ємне значення між податковим зобов'язанням і податковим кредитом склала 5 612,00 грн. Дата подачі декларації з ПДВ 20 грудня 2011 року, реєстраційний № 9012744763.

Сума податкового зобов'язання за грудень 2011 року склала 999 762,00 грн., сума податкового кредиту - 954 036,00 грн. Від'ємне значення між податковим зобов'язанням і податковим кредитом склало 11 117,00 грн..(з урахуванням від'ємного значення за жовтень і листопад). Дата подачі декларації з ПДВ 17 січня 2011 року, реєстраційний № 9013495048.

Сума податкового зобов'язання за січень 2012 року склала 429 154,00 грн., сума податкового кредиту - 471 294,00 грн. Від'ємне значення між податковим зобов'язанням і податковим кредитом склало 53 257,00 грн..(з урахуванням від'ємного значення за жовтень і листопад). Дата подачі декларації з ПДВ 17 січня 2011 року, реєстраційний № 9013495048.

В Декларації з прибутку за 2-4 квартали 2011 року віднесено на валові витрати 69 533,00 грн. Дата подачі декларації з податку на прибуток 01 лютого 2012 року, реєстраційний № 9014795361.

В Декларації по прибутку за 1 квартал 2012 року віднесено до валових витрат 15 000,00 гри. Дата подачі декларації з податку на прибуток 08 травня 2012 року, реєстраційний № 9024983032.

На виконання положень договору № 280510/1/620 від 28.05.2011р. укладеного ПП «Автолідер-М» з БВП «Строитель Плюс» були виконані послуги, що підтверджується актом виконаних робіт: № б/н від 30.06.10г. на суму 41 000,00 грн. в тому числі ПДВ - 6833,33 грн.;

Надані послуги були сплачені ПП «Акваторія-А», що підтверджується відповідною квитанцією від 30.06.2010г. в сумі 41 000,00 грн. з т/з 26007000132518 в ПАТ «ЧБРР».

Понесені позивачем витрати були включені в декларацію з податку на прибуток за 1 півріччя 2010 року в сумі 34 166,67 грн.

Податкова накладна № 2575 від 30 червня 2010 року на суму 41 000,00 грн., занесена до реєстру у розділ 1 і відображено в декларації з ПДВ за червень 2010 року.

Сума податкового зобов'язання за червень 2010 року склала 262 706,00 грн., сума податкового кредиту склала 249 441,00 грн. Позитивне значення між податковим зобов'язанням і податковим кредитом склало 13 265,00 грн. Дата подачі декларації з ПДВ 19 липня 2010 року, реєстраційний № 9002714448.

В Декларації по прибутку за 1 півріччя 2010 року віднесено на валові витрати 34167,00 грн. Дата подачі декларації з податку на прибуток 06 серпня 2010 року, реєстраційний № 9003149763.

На виконання умов договору № 280211/425 від 28.02.2011г. на оренду відкритій території для організації виставкової площадки автомобілів БВП «Строитель Плюс» були виконані послуги, підтвердженням чого стало також підписання актів виконаних робіт:

№ б/н від 31.03.11г. на суму 82 000,00 грн. в тому числі ПДВ - 13666,67 грн.;

Надані послуги були оплачені ПП «Автолідер-М», що підтверджується квитанцією від 29.03.2011г. у сумі 82 000,00 грн. з т/з 26005000132736 в ПАТ «ЧБРР».

Понесені ПП фірмою «Автолідер-М» витрати були включені в декларацію з податку на прибуток за 1 квартал 2011 року в сумі 68333,33 грн.

Податкова накладна № 471 від 31 березня 2011 року на суму 82 000,00 грн., занесена до реєстру у розділ 2 стор 68 і відображено в декларації з ПДВ за березень 2011 року.

Сума податкового зобов'язання за березень 2011 року склала 513 635,00 грн., сума податкового кредиту - 493 034,00 грн. Позитивне значення між податковим зобов'язанням і податковим кредитом становить 20 601,00 грн. Дата подачі декларації з ПДВ 19 квітня 2011 року, реєстраційний № 9002168050.

В Декларації по прибутку за 1 квартал 2011 року віднесено на валові витрати 68333,00 грн. Дата подачі декларації з податку на прибуток 27 квітня 2011 року, реєстраційний № 9002622713.

Послуги отримані позивачем від Фірми «Капітель Плюс» були сплачені, що підтверджується платіжним дорученням від 29.12.2011г. у сумі 87 120,00 грн. з т/з 26001500042673 в ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Понесені ПП «Автолідер-М» витрати були включені в декларацію з податку на прибуток за 1-4 квартали 2012 року в сумі 72 600,00 грн.

Податкова накладна № 5 від 01 грудня 2011 року на суму 87 120,00 грн. занесена в реєстр розділ 2 стор. 6 і відображено в декларації з ПДВ за грудень 2011 року.

Сума податкового зобов'язання за грудень 2011 року склала 999 762,00 грн., сума податкового кредиту - 954 036,00 грн. Від'ємне значення між податковим зобов'язанням і податковим кредитом склало 11 117,00 грн..(з урахуванням від'ємного значення за жовтень і листопад). Дата подачі декларації з ПДВ 17 січня 2011 року, реєстраційний № 9013495048.

В Декларації по прибутку за 1 квартал 2012 року віднесено на валові витрати 24200,00 грн. Дата подачі декларації з податку на прибуток 08 травня 2012 року, реєстраційний № 9024983032. В Декларації з прибутку за 4 квартал 2012 року віднесено на валові витрати 48400,00 грн. Дата подачі декларації з податку на прибуток 06 лютого 2013 року, реєстраційний № 9086655005.

Надані товари від ПП «Кримспецтехнолоджи» були сплачені ПП «Автолідер-М», відповідно до платіжного доручення від 29.03.2011г. у сумі 110 880,00 грн. з т/з 26005000132736 в ПАТ «ЧБРР».

Понесені ПП фірмою «Автолідер-М» витрати були включені в декларацію з податку на прибуток за 1 квартал 2011 року (по передоплаті) в сумі 92 400,00 грн.

Податкова накладна № 102 від 29 березня 2011 року на суму 110 880,00 грн. , занесена до реєстру у розділ 2 стор 61 і відображено в декларації з ПДВ за березень 2011 року.

Сума податкового зобов'язання за березень 2011 року склала 513 635,00 грн., сума податкового кредиту - 493 034,00 грн. Позитивне значення між податковим зобов'язанням і податковим кредитом становить 20 601,00 грн. Дата подачі декларації з ПДВ 19 квітня 2011 року, реєстраційний № 9002168050.

В Декларації по прибутку за 1 квартал 2011 року віднесено на валові витрати 92400,00 грн. Дата подачі декларації з податку на прибуток 27 квітня 2011 року, реєстраційний № 9002622713.

Так, фактично ПП «Автолідер-М» отримано від ПП "Скипер", БВП "Строитель Плюс", Фірма "Капітель Плюс", ПП "Кримспецтехнолоджи" послуги з ремонту автомобілів та надання реклами. Ремонті роботи, оренда та рекламні матеріали (каталоги) склали загальною вартістю суму у розмірі 422 440,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ 352 033,34 грн. та ПДВ 70 406,66 грн. що підтверджується певним чином оформленими видатковими накладними та актами приймання виконаних робіт, податковими накладними карткою рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, . За зазначеними операціями сума віднесена до складу витрат складає 70 406 грн.

Отже, за наслідками взаємовідносин ПП «Автолідер-М» із ПП "Скипер", БВП "Строитель Плюс", Фірма "Капітель Плюс", ПП "Кримспецтехнолоджи"сформовано податковий кредит у сумі ПДВ 70 406 грн., який сформовано на підставі податкових накладних, що відповідають вимогам діючого законодавства, що вказує на правильність формування податкового кредиту.

Розбіжність дослідження з актом у сумі що підлягає до сплати в бюджет розмірі 56 289,00 грн. та завищення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) у сумі 11 117,00 грн. у січні 2012 року і завищення від'ємного значення поточного звітного періоду (рядок 19) по декларації за січень 2012 року у сумі 3 000,00 грн., виникла у результаті не визнання ДПІ у м. Сімферополі податкового кредиту, що як зазначено вище правомірно сформовано.

Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду, (пункт 200.1. статті 200 ПКУ, п.п 7,7.1. п. 7.7 ст. 7 ЗУ 168).

При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом, (пункт 200.2. статті 200 ПКУ, п.п 7.7.1. п. 7.7 ст. 7 ЗУ 168)

При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, (пункт 200.3. статті 200 ПКУ, п.п 7.7.1. п. 7.7 ст. 7 ЗУ 168)

Отже оскільки формування податкового кредиту ПП «Автолідер-М» по взаємовідносинам з ПП "Скипер", БВП "Строитель Плюс", Фірма "Капітель Плюс", ПП "Кримспецтехнолоджи", підтверджено у повному обсязі донарахування податку на додану вартість у розмірі 56 289,00 грн. та завищення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) у сумі 11 117,00 грн. у січні 2012 року і завищення від'ємного значення поточного звітного періоду (рядок 19) по декларації за січень 2012 року у сумі 3 000,00 грн. є необгрунтованим.

Таким чином, висновки ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС за актом перевірки від 31.01.2013 про заниження ПДВ до сплати у бюджет на суму 56 289,00 грн. та завищення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) у сумі 11 117,00 грн. у січні 2012 року і завищення від'ємного значення поточного звітного періоду (рядок 19) по декларації за січень 2012 року у сумі 3 000,00 грн. не підтверджується даними податкового та бухгалтерського обліку ПП «Автолідер-М», а саме: договорами, видатковими накладними, податковими накладними, журналами- ордерами та відомостями по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, картками рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, реєстрами отриманих податкових накладних, податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками за період з 01.06.2010 по 31.01.2012.

Крім того, судом встановлено, що товари, роботи (послуги), визначені за актом перевірки ПП «Автолідер-М», використовувались у його господарській діяльності, що підтверджується наступним.

Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена п. п. 1.2 п.1, п.п.2.1 п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95р №88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.95р. за № 168/704, первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-ХІУ (із змінами та доповненнями) встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку.

Згідно з даною нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Дія контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Отримані товари (роботи послуги) використовувалися позивачем у його господарській діяльності.

Це підтверджено документами первинного та регістрами бухгалтерського та податкового обліку (реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, податкові накладні, акти виконаних робіт, виписки банку, та інше).

Формування податкового кредиту підтверджується податковими накладними, оформленими відповідно діючого законодавства на загальну суму 352 033,34 грн. Отримання товарів, робіт послуг підтверджується актами, видатковими накладними, платіжними дорученнями на загальну суму 422 440,00 грн., з урахуванням ПДВ. Оплата за виконані роботи, отримані послуги товари підтверджується виписками банку, платіжними дорученнями, чеками на загальну суму 422 440,00 у т. ч. ПДВ у розмірі 70 406,66 грн.

Крім того, розрахунки між ПП «Автолідер-М» з контрагентами, зазначеними у акті перевірки за вказані товари, роботи послуги здійснені у загальній сумі 422 440,00 грн., з урахуванням ПДВ, що підтверджується первинними документами: платіжними дорученнями, виписками банку, чеками.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів (абз.2 п.2.1 р.2 Положення №88). Первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення (ст. 1 Закону № 996).

Відповідно п.2 ст. 9 Закону № 996 первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити:

- назву документа (форми);

- дату і місце складання;

- назву підприємства, від імені якого складено документ;

- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її завершення (п.1. ст. 9 Закону №996).

Документи надані до експертизи повністю мають необхідні реквізити, а отже відповідають діючому законодавству.

Фактично ПП «Автолідер-М» отримано від ПП "Скипер", БВП "Строитель Плюс", Фірма "Капітель Плюс", ПП "Кримспецтехнолоджи" послуги з реклами. Оренди та рекламні матеріали (каталоги) загально вартістю 422 440,00 грн., у тому числі вартість без ПДВ 352 033,34 грн. та ПДВ 70 406,66 грн. що підтверджується певним чином оформленими видатковими накладними та актами приймання виконаних робіт, податковими накладними карткою рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012.

За зазначеними операціями встановлено, що придбані товари та послуги фактично використані ПП «Автолідер-М» для реалізації автомобілів марки Репаиіі (Рено).

Відповідно до договору № 091051 від 01.10.2010 ПП «Автолідер-М» є офіційним представником (дилером) компанії «Рено Україна»

Реєстраційна карта № 222 від 17.07.2012 обліку та узгодження розміщення та режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг надана Управлінням торгівлі та сфери послуг Сімферопольської міської ради Виконавчого комітету. Відповідно якої за адресою м. Сімферополь, вул.. Київська 187 на площі 150 кв.м. розташовано автосалон - продаж автомобілів, (сторінка 137 том № 1 справи)

Отже відповідно до наданих документів, ПП «Автолідер-М» фактично здійснює реалізацію автомобілів марки Renault (Рено), а отже товари та послуги придбані у ПП "Скипер", БВП "Строитель Плюс", Фірма "Капітель Плюс", ПП "Кримспецтехнолоджи", придбані з метою поліпшення реалізації автомобілів марки Renault (Рено).

Згідно Національного Класифікатора України, прийнятого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375 (із змінами і поповненнями) економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюється з використанням первинних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесів і т.д. Економічна діяльність характеризується витратами на виробництво, процесом виробництва та випуском продукції.

Таким чином, товари, послуги отримані ПП «Автолідер-М» від ПП "Скипер", БВП "Строитель Плюс", Фірма "Капітель Плюс", ПП "Кримспецтехнолоджи" використані у його господарський діяльності, що підтверджується даними податкового та бухгалтерського обліку ПП «Автолідер-М», а саме: договорами, видатковими накладними, податковими накладними, журналами-ордерами та відомостями по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, картками рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, реєстрами отриманих податкових накладних, податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками за період з 01.06.2010 по 31.01.2012, актами списання, Реєстраційною картою № 222 від 17.07.2012 обліку та узгодження розміщення та режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг надана Управлінням торгівлі та сфери послуг Сімферопольської міської ради Виконавчого комітету.

Отже, всі суми фактично сплачені і підтверджені податковими накладними, а тому, у позивача не було підстав не включати їх в податковий кредит.

Крім того, з висновку експерта № 148/13 від 20.12.2013 року вбачається, що висновки ДПІ у м. Сімферополі АРК ДПС, по взаємовідносинам по операціях з вищевказаним контрагентом викладені в акті позапланової документальної невиїзної перевірки № 514/15/2/64058446 від 31.01.2013 щодо донараховання податку на прибуток на загальну суму 84 565 грн., податку на додатну вартість на загальну суму 56 289 грн., завищення залишку від'ємного значення (по рядку 24) у сумі 11 117 грн. , завищення від'ємного значення (рядок 19) у сумі 3 000 грн. та визнання взаємовідносин між позивачем із зазначеними контрагентами, як нікчемні, документами первинного бухгалтерського та податкового обліку, не підтверджуються.

Суд знаходить висновок експерта обґрунтованим та підтвердженим у ході судового розгляду справи, приймає його як належний доказ, в доведеності якого сумнів не виникає.

В свою чергу, ч. 2 ст. 71 КАС України визначає, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Тобто, з урахуванням належного обґрунтування позивачем під час розгляду справи дійсності та реальності укладених угод висновки ДПІ у м. Сіферополі АР Крим ДПС стосовно заниження податку на прибуток в періоді, що перевірявся, у загальній сумі 84 565 грн. , заниження податку на додану вартість всього у сумі 56 289 грн., завищення залишку від'ємного значення (по рядку 24) у сумі 11 117 грн., та завищення від'ємного значення (рядок 19) у сумі 3 000 грн. не підтверджуються.

Оприбуткування та використання у господарський діяльності товарів, робіт (послуг), що отримані від зазначених контрагентів по операціях за період з 01.06.2010 по 31.01.2012 на суму 422 440,00 грн., у тому числі та ПДВ 70 406,66 грн. підтверджені актами виконаних робіт, видатковими накладними, чеками на загальну суму у розмірі 422 440,00 грн., у тому числі та ПДВ 70 406,66 грн. визначені за актом перевірки № 514/15/2/64058446 від 31.01.2013 року підтверджуються документами ПП «Автолідер-М» ,а саме видатковими накладними, актами виконаних робіт, договорами, платіжними дорученнями, виписками банку, податковими накладними, чеками.

Отже, така позиція контролюючого органу, яка викладена в акті перевірки № 514/15/2/64058446 від 31.01.2013 року, суперечить ст. 61 Конституції України згідно до якої юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, а тому не може бути підставою для притягнення ПП "Автолідер-М" до відповідальності у вигляді збільшення податкового зобов'язання з податку на додану вартість та збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток.

На підставі наведеного, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог до ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС про визнання протиправним та скасування як таких, що суперечить діючому законодавству податкових повідомлень - рішень № 0001181501 від 11.02.2013, № 0002071502 від 11.02.2013, № 0002081502 від 11.02.2013, № 0002091502 від 11.02.2013 та задоволення адміністративного позову.

Відповідно до частини 1 статті 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що згідно платіжного доручення за проведення судово-економічної експертизи по ухвалі Окружного адміністративного суду АР Крим по справі № 801/1977/13а позивачем сплачено 17296 грн.

Зазначений розмір судових витрат не перевищує граничних розмірів, встановлених ст. ст. 87, 92 КАС України, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року №590 і Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року №710. Тому суд вважає можливим стягнути на користь позивача суму витрат на проведення судової експертизи у розмірі 17296 грн., що підтверджено документально.

Отже, судовий збір, сплачений позивачем при зверненні до суду у розмірі 1800 грн. та 17296 грн. з проведення судової експертизи підлягають поверненню на його користь з Державного бюджету України.

Під час судового засідання, яке відбулось 10.02.2014 р. були оголошені вступна та резолютивна частини постанови. Відповідно до ст. 163 КАС України постанову складено 14.02.2014 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 94, 160-163 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби № 0001181501 від 11.02.2013, № 0002071502 від 11.02.2013, № 0002081502 від 11.02.2013, № 0002091502 від 11.02.2013.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Приватного підприємства "Автолідер-М" (ЄДРПОУ 34058446) 19096,00 грн. судових витрат, з яких сплата за судовій збір у розмірі 1800 грн. та з проведення судової експертизи у розмірі 17296 грн.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Латинін Ю.А.

Попередній документ : 37174189
Наступний документ : 37175856