Рішення № 36391672, 26.12.2013, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
26.12.2013
Номер справи
925/84/13-г
Номер документу
36391672
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2013 року Справа № 925/84/13-г

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого: судді Скиби Г.М., за участю секретаря судового засідання Кенкеч О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Енергопласт», м. Черкаси, вул. Одеська, 66

до товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьбуденерго», м. Черкаси, пр-т Хіміків, 57

треті особи - відкрите акціонерне товариство «Трест «Уманьпромжитлобуд», Черкаська область, м. Умань, вул. Жовтневої Революції, 22/2

та дочірнє підприємство «Житлово-експлуатаційне управління» відкритого акціонерного товариства «Трест «Уманьпромжитлобуд», Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 1/24

про визнання рішення загальних зборів учасників товариства недійсним,

за участю представників сторін:

від позивача: Буханець Н.В. - за довіреністю;

від відповідача: не з'явився;

від третьої особи 1: не з'явився;

від третьої особи 2: не з'явився.

Господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Енергопласт» звернулось в господарський суд Черкаської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьбуденерго», за участю третіх осіб - відкрите акціонерне товариство «Трест «Уманьпромжитлобуд» та дочірнє підприємство «Житлово-експлуатаційне управління» відкритого акціонерного товариства «Трест «Уманьпромжитлобуд», про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьбуденерго», оформленого протоколом №1 від 10.12.2012р., та відшкодування судових витрат.

У відзиві на позовну заяву від 11.02.2013р. арбітражний керуючий Левченко В.М. проти позову заперечує з підстав того, що збори були проведені у встановленому законом порядку та не суперечать чинному законодавству, просить у задоволенні позову відмовити повністю.

Іншого відзиву, доповнення чи письмових заперечень відповідач не подавав. Не подано суду і заяв про об'єктивну неможливість відповідача заперечити чи спростувати вимоги позивача.

Треті особи документів чи письмових заперечень суду не надали.

Представник позивача позов підтримав повністю.

Представники відповідача та третіх осіб у судове засідання не з'явилися, причини їх неявки суду не відомі. Суд вважає за можливе розглянути справу по суті за наявними у справі матеріалами та доказами відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Заслухавши доводи та пояснення представника позивача, дослідивши наявні у справі письмові докази та оцінивши їх у сукупності, суд встановив наступні обставини:

Позивач є самостійною юридичною особою та суб'єктом господарювання на ринку України.

Відповідач зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 30.01.2003р.

На момент створення товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьбуденерго» (відповідач) учасниками товариства були:

- відкрите акціонерне товариство «Трест «Уманьпромжитлобуд»» з часткою 14,32 % статутного капіталу;

- дочірнє підприємство «ЖЕУ ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» з часткою 23,57% статутного капіталу;

- товариство з обмеженою відповідальністю «НВФ «Енергопласт»» з часткою 0,43 % статутного капіталу;

- дочірнє підприємство «УВТК ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» з часткою 2,61 % статутного капіталу та

- дочірнє підприємство «БМУ «Спецбуд» ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» з часткою 59,07 % статутного капіталу.

Такий розподіл часток закріплено в діючій редакції статуту відповідача, що зареєстрований виконавчим комітетом Черкаської міської ради 30.01.2003р., реєстраційний №9725.

10.12.2012р. були проведені Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьбуденерго» з порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Заслуховування та аналіз звіту генерального директора про діяльність за 2009, 2010, 2011, 2012 роки та розподіл прибутків та затрат Товариства.

3. Розподіл часток ліквідованих учасників ТОВ «Уманьбуденерго», а саме: «УВТК ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» та ДП «БМУ «Спецбуд» ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»», пропорційно серед учасників товариства.

4. Відкликання та обрання генерального директора.

5. Визначення умов оплати праці генерального директора.

6. Внесення змін до статуту у зв'язку з розподілом часток товариства, обранням нового генерального директора, приведення статуту товариства у відповідність до норм Законів України шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

7. Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2009, 2010, 2011, 2012 роках.

На зазначених зборах по вказаних питаннях порядку денного були прийняті такі рішення:

1. Головою загальних зборів обрати представника ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд» та ДП «ЖЕУ ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» Левченка В.М., а секретарем - представника ТОВ «НВФ «Енергопласт»» - Буханець Н.В.

2. У зв'язку з неявкою в.о. директора товариства Максунова С.Г. друге питання порядку денного не було вирішене.

3. Перерозподілити частки «УВТК ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд» та ДП «БМУ «Спецбуд» ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд» між наявними учасниками товариства пропорційно до їх часток, відповідно після перерозподілу частки складають:

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергопласт»» - 1,12%;

ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» - 37,37% та

ДП «ЖЕУ ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» - 61,51%.

4. Звільнити з посади в.о. директора товариства Максунова С.Г. і призначити на посаду генерального директора товариства Пащенко Ольгу Вікторівну з 11.12.2012р.

5. Встановити посадовий оклад генерального директора товариства у розмірі 3000,00 грн. і 10% від вартості повернутої дебіторської заборгованості, а також інших активів, які можуть бути повернуті, і 10% від чистого прибутку підприємства. Дозволено генеральному директору залучати спеціалістів по необхідності з окладом в розмірі 2500,00 грн. та на таких же умовах, що і директору.

6. Внести зміни до статуту ТОВ «Уманьбуденерго» шляхом викладення його в новій редакції. Рекомендувати новому генеральному директору внести зміни до Статуту протягом тридцяти днів.

7. Сьоме питання зняти з порядку денного.

Викладені рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Уманьбуденерго» оформлені Протоколом зборів учасників ТОВ "Уманьбуденерго" від 10.12.2012 року (далі за текстом - спірний протокол).

На зборах, згідно спірного протоколу були присутні учасники, які у сукупності володіють часткою 38,32% статутного капіталу:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Енергопласт» з часткою 0,43% статутного капіталу;

- відкрите акціонерне товариство «Трест «Уманьпромжитлобуд»» з часткою 14,32% статутного капіталу;

- дочірнє підприємство «ЖЕУ ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» з часткою 23,57% статутного капіталу.

В протоколі також вказано, що учасники товариства ДП «УВТК ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» та ДП «БМУ «Спецбуд»» ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» ліквідовані, а тому, оскільки на загальних зборах присутні всі учасники товариства, - збори є правомочними.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано припинення ДП «УВТК ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» та ДП «БМУ «Спецбуд»» ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» відповідно 27.11.2008р. та 07.03.2008р., що підтверджується відповідними витягами.

Позивач вважає, що вказане рішення підлягає визнанню недійсним з наступних підстав:

- оскаржуване рішення було прийняте за відсутності кворуму для проведення загальних зборів;

- рішення, прийняті на загальних зборах товариства, - суперечать нормам чинного законодавства.

Оцінюючи докази у справі в їх сукупності та за внутрішнім переконанням, враховуючи пояснення представника позивача, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають до задоволення.

Згідно положень Пленуму ВГСУ від 23.03.2012р. №6 «Про судове рішення» при прийнятті рішення суд має врахувати майнові інтереси сторін, не надаючи переваги одному учаснику над іншим. Рішення має грунтуватися на повній та всебічній оцінці доказів у конкретній справі.

Згідно положень частини 1 ст. 1, частини 3 ст. 2 ГПК України установи, організації та інші юридичні особи мають право звернутися до суду за захистом свого порушеного права чи охоронюваного законом інтересу.

Поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників визначаються Законом України «Про господарські товариства».

Згідно до ст. 11-1 Закону України «Про господарські товариства» законодавство про господарські товариства ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається із Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законодавчих актів.

Статтею 113 Цивільного кодексу України встановлено, що господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 Цивільного кодексу України, та. 1 ст. 50 Закону України «Про господарські товариства» товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.

Відповідно до ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до ч. 1 ст. 145 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 58 Закону України «Про господарські товариства» вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників.

Відповідно до п. 4.1. статуту відповідача вищим органом управління останнього є збори учасників, які складаються з всіх учасників чи призначених ними представників.

Згідно ч. 4 ст. 145 Цивільного кодексу України черговість та порядок скликання загальних зборів встановлюються статутом товариства з обмеженою відповідальністю і законом.

Статтею 61 Закону України «Про господарські товариства» встановлено, що загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами. Учасники товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників. Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Відповідно до п. 17 постанови пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. №13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

У зв'язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути:

- порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства;

- позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах;

- порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

Відповідно до пункту 18 Постанови пленуму безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є:

- прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (ст.ст. 41, 42, 59, 60 Закону «Про господарські товариства»);

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина четверта статті 43 Закону «Про господарські товариства»);

- прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (статті 40, 45 Закону «Про господарські товариства»).

При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів у зв'язку з іншими порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення.

У пункті 2.11 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007р. №04-5/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» встановлено, що під час вирішення спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів недійсними, суду слід з'ясовувати, чи відповідає оспорюване рішення вимогам чинного законодавства та/або компетенції органу, що прийняв це рішення, чи були загальні збори правомочними, чи було дотримано визначеного законом порядку скликання і проведення загальних зборів.

Згідно положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Теж саме зазначено в п. 4.4. Статуту товариства: «Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники або їх представники, що володіють у сукупності більш як 60% голосів, а з питань, які потребують одностайності, - всі учасники».

В пункті 25 вказаної Постанови пленуму зазначено, що згідно зі статтями 41, 60 Закону «Про господарські товариства», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (учасники), що мають відповідно до статуту товариства більш як 60% голосів. У зв'язку з цим, положення установчих документів товариства, які встановлюють інші правила щодо визначення кворуму, є такими, що суперечать закону і не підлягають застосуванню.

Відсутність кворуму на загальних зборах є безумовною підставою для визнання в судовому порядку прийнятих загальними зборами рішень недійсними.

Такі ж положення містяться і в п. 2.4. Рекомендацій Президії ВГСУ від 28.12.2007р. №04-5/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» (надалі - роз'яснення) відповідно до частини восьмої статті 41, частини першої статті 60 Закону України «Про господарські товариства» загальні збори учасників (акціонерів) акціонерних товариств, товариств з обмеженою або додатковою відповідальністю є правомочними, якщо на них присутні учасники (акціонери) або представники учасників (акціонерів), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів від загальної кількості голосів. Зазначеними нормами не передбачається можливість встановлення у статутах цих товариств іншого кворуму. Тому у вирішенні питання про правомочність загальних зборів учасників (акціонерів) господарських товариств господарським судам слід виходити з того, що незалежно від положень статуту товариства щодо кворуму загальних зборів вони є правомочними, якщо на них зареєструвалися учасники, які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів від загальної кількості голосів.

Згідно спірного протоколу на загальних зборах були присутні учасники, які у сукупності володіють часткою лише 38,32% статутного капіталу:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Енергопласт»» з часткою 0,43% статутного капіталу;

- відкрите акціонерне товариство «Трест «Уманьпромжитлобуд»» з часткою 14,32% статутного капіталу;

- дочірнє підприємство «ЖЕУ ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» з часткою 23,57% статутного капіталу.

Частки ліквідованих учасників товариством не придбані, між іншими учасниками не розподілені і, відповідно, зміни до статуту не внесені. Присутність на загальних зборах 10.12.2012р. учасників, що в сукупності володіють часткою лише 38,32 % статутного капіталу, є недостатнім для визнання вказаних зборів повноважними.

Суд на виконання постанови ВГСУ від 13.11.2013р. уважно дослідив розгорнуті витяги з ЄДР на учасників. Доказів придбання товариством часток ліквідованих підприємств, розподілу часток між іншими учасниками та внесення змін до статутних документів - не встановлено.

Суд зазначає, що відбулось порушення порядку скликання та проведення (відсутній кворум) загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьбуденерго».

Третім питанням порядку денного зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьбуденерго» від 10.12.2012 року був розподіл часток ліквідованих учасників ТОВ «Уманьбуденерго», а саме: «УВТК ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» та ДП «БМУ «Спецбуд»» ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»».

Відповідно до ст. 53 ЗУ «Про господарські товариства», учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника або пропорційно до розмірів своїх часток, або ж за передбаченими статутом товариства умовами чи за домовленістю між учасниками. Оскільки Статутом TOB «Уманьбуденерго» не передбачено порядку купівлі часток інших учасників, то представником позивача було запропоновано розподілити частки вибувших учасників ТОВ «Уманьбуденерго» за домовленістю сторін в рівних долях. Однак, рішенням загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьбуденерго», оформленим протоколом від 10.12.2012р. №1, було вирішено перерозподілити частки «УВТК ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» та ДП «БМУ «Спецбуд»» ВАТ «Трест «Уманьпромжитлобуд»» між наявними учасниками товариства пропорційно до їх часток. Позивач вважає, що вказаним рішенням було порушено його інтереси як учасника товариства.

Таке рішення протирічить приписам ст. 53 ЗУ «Про господарські товариства» про перехід часток товариства при перерозподілі. Законодавець передбачив для учасника товариства лише продаж чи відступлення в інших спосіб своєї частки (її частини) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства, але ніяк не перерозподіл часток між учасниками на зборах.

Відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом

товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

У разі придбання частки (її частини) учасника самим товариством з обмеженою відповідальністю воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 52 цього Закону. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної

товариством. (Стаття 53 в редакції Закону №997-V (997-16) від 27.04.2007р.).

Згідно ст. 41 ЗУ «Про господарські товариства» до компетенції загальних зборів поміж іншого належить також внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу.

Статтею 59 вказаного закону встановлено, що з питань, зазначених у пунктах «а», «б» статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

Дана норма закону була порушена під час Загальних зборів 10.12.2012р., оскільки за внесення змін до статуту TOB «Уманьбуденерго» проголосували учасники з часткою лише 37,89% голосів.

Як вбачається з Порядку денного, викладеного в протоколі №1 від 10.12.2012р., четвертим питанням зборів учасників було відкликання та обрання генерального директора, а п'ятим - визначення умов оплати праці генерального директора. Однак, під час проведення зборів при розгляді п. 5 порядку денного було винесено рішення, що вийшло за межі заявленого в порядку денному питання та було вирішено наділити нового генерального директора додатковими повноваженнями, а саме: «Дозволено генеральному директору залучати спеціалістів по необхідності з окладом в розмірі 2 500,00 грн. та на таких же умовах, що і директору».

Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства» з питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Як вбачається з протоколу №1 від 10.12.2012р., ТОВ «НВФ «Енергопласт»» своєї згоди на розгляд питання щодо надання новому генеральному директору додаткових повноважень не надавало.

Суд вважає, що прийняття рішення про надання новообраному генеральному директору додаткових повноважень, що не виносились на порядок денний загальних зборів суперечить нормам чинного законодавства.

Суд дійшов висновку, що при прийнятті оскаржуваного рішення був відсутній кворум та було прийнято рішення з питань, що не входили до порядку денного.

Відповідно до п. 19 Постанови пленуму суди мають враховувати, що для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства.

Згідно пункту 21 Постанови пленуму рішення загальних зборів господарського товариства можуть бути визнаними недійсними в судовому порядку у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої статтями 43, 61 Закону України «Про господарські товариства».

Таким чином, вимога позивача про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьбуденерго», оформленого протоколом №1 від 10.12.2012р. є обґрунтованою та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, ст. 82-84 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Визнати недійсним рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьбуденерго», оформлене протоколом від 10.12.2012р. №1.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьбуденерго» код ЄДРПОУ 32339709, м. Черкаси, пр-т. Хіміків, 57, р/р 26005040692900 в АКІБ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Енергопласт»», код ЄДРПОУ 22793863, м. Черкаси, вул. Одеська, 66, рахунок №26008060003200 в Черкаській філії ЗАТ КБ Приватбанк, МФО 354347

1 147,00 грн. судового збору.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня прийняття рішення. Сторони у справі протягом цього строку мають право подати апеляційну скаргу до апеляційного суду на вказане рішення через Господарський суд Черкаської області.

Повне рішення складено 27.12.2013 р.

Суддя Г.М. Скиба

Часті запитання

Який тип судового документу № 36391672 ?

Документ № 36391672 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 36391672 ?

Дата ухвалення - 26.12.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 36391672 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 36391672 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 36391672, Господарський суд Черкаської області

Судове рішення № 36391672, Господарський суд Черкаської області було прийнято 26.12.2013. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 36391672 відноситься до справи № 925/84/13-г

Це рішення відноситься до справи № 925/84/13-г. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 36391662
Наступний документ : 36391681