Ухвала суду № 36239007, 17.12.2013, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
17.12.2013
Номер справи
2а-13462/12/0170/15
Номер документу
36239007
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

УХВАЛА

17 грудня 2013 р.Справа № 2а-13462/12/0170/15

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Тоскіної Г.Л., за участю секретаря судового засідання Марчевської К.В.,

розглянувши адміністративну справу за позовом Приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАШ ВИБІР"

до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду АР Крим звернулося Приватне акціонерне товариство "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАШ ВИБІР" (далі позивач) до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби (далі відповідач) з адміністративним позовом про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0005201501 від 06.09.2012р., яке прийняте Державною податковою інспекцією у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби, відповідно до якого ПрАТ «ФК «ВАШ ВИБІР» було збільшено суму грошового зобов'язання за платежем «Податок на прибуток приватних підприємств, 3011021000» в сумі 1967938,75грн., у т.ч. 1572351 грн. - за основним платежем, та 393587,75 грн. - штрафних (фінансових) санкцій.

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 11.12.12 року, адміністративний позов Приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАШ ВИБІР" до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби задоволений повністю, а саме визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби № 0005201501 від 06.09.2012р.; стягнуто з Державного бюджету України на користь Приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАШ ВИБІР"(ЄДРПОУ 22229861) 2146,00 грн. судових витрат шляхом їх безспірного списання із рахунка суб'єкта владних повноважень - відповідача.

09.09.2013 року у справі виданий виконавчий лист.

10.12.2013 ПАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАШ ВИБІР" звернулося до суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження з Державної податкової інспекції в м. Сімферополі АР Крим на правонаступника - Державну податкову інспекцію у м. Сімферополі Головного управління Міндоходів в АР Крим та про внесення у виконавчий лист посилання на дату сплати судового збору, а саме: номер платіжного доручення № 450 від 22.11.2012.

Відповідно до ч.1 ст. 264 КАС України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Згідно з ч.2 ст. 264 КАС України суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, що звернулися з поданням (заявою), та осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Позивач явку свого представника у судове засідання не забезпечив, по час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним, причини неявки не відомі.

Відповідач явку свого представника у судове засідання не забезпечив, по час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним, причини неявки не відомі.

Керуючись ч.2 ст. 264 КАС України, суд вважає за можливим, розглянути питання про заміну сторону виконавчого провадження без участі представника відповідача.

Вирішуючи питання щодо наявності підстав для заміни сторони виконавчого провадження, суд зазначає наступне.

Згідно ч. 1 ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" № 606 від 21.04.1999 (далі - Закон № 606) у випадках, передбачених законом, рішення судів та інших органів щодо стягнення коштів виконуються податковими органами, банками та іншими фінансовими установами. Рішення зазначених органів можуть виконуватися відповідно до закону також іншими органами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами.

Рішення про стягнення коштів з державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами Державного казначейства України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку (ч. 2 ст. 3 Закону №606).

Механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників (далі - рішення про стягнення коштів), прийнятих судами, а також іншими державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення, на момент відкриття виконавчого провадження, визначений Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №845 (надалі Порядок №845).

Згідно п. 3 Порядку №845 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 №45 рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників виконуються на підставі виконавчих документів виключно органами Казначейства у порядку черговості надходження таких документів (про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів - з попереднім інформуванням Мінфіну, про стягнення коштів боржників - у межах відповідних бюджетних призначень, наданих бюджетних асигнувань (залишків коштів на рахунках підприємств, установ, організацій).

Отже, стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників на підставі виконавчих документів органами Казначейства є одним з різновидів виконавчого провадження як це передбачено Законом України «Про виконавче провадження».

Судом встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів від 20 березня 2013 року № 229 "Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів" було реорганізовано Державну податкову інспекцію у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби на Державну податкову інспекцію у м. Сімферополі Головного управління Міндоходів в АР Крим.

Отже, Державна податкова інспекція у м. Сімферополі Головного управління Міндоходів в АР Крим є правонаступником у спірних правовідносинах Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби.

Таким чином, беручи до уваги, що заміна боржника обумовлена необхідністю виконання судового рішення, суд вважає необхідним замінити боржника - Державну податкову інспекцію у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби на правонаступника - Державну податкову інспекцію у м. Сімферополі Головного управління Міндоходів в АР Крим.

Вирішуючи питання щодо наявності підстав для внесення у виконавчий лист посилання на дату сплати судового збору, а саме: номер платіжного доручення № 450 від 22.11.2012, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону № 606 у виконавчому документі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;

4) резолютивна частина рішення;

5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;

6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Таким чином, аналізуючи зазначені норми, суд дійшов висновку, що Законом України «Про виконавче провадження» не передбачена така вимога до виконавчого документу як посилання на дату сплату судового збору, у зв'язку з чим у частині задоволення клопотання про внесення у виконавчий лист посилання на дату сплати судового збору, а саме: номер платіжного доручення № 450 від 22.11.2012, необхідно відмовити.

У судовому засіданні, яке відбулось 17.12.2013, оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Відповідно до ст. 160 КАС України ухвала оформлена та підписана 21.12.2013.

Керуючись статтею 160, 264 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання Приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАШ ВИБІР" про заміну сторони виконавчого провадження.

2. Замінити боржника - Державну податкову інспекцію у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби на правонаступника - Державну податкову інспекцію у м. Сімферополі Головного управління Міндоходів в АР Крим (95053, м. Сімферополь, вул. М.Залки, 1/9, код ЄДРПОУ 38756639).

3. Відмовити в частині задоволення клопотання про внесення у виконавчий лист посилання на дату сплати судового збору, а саме: номер платіжного доручення № 450 від 22.11.2012.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної республіки Крим протягом 5 днів з дня її проголошення.

У разі розгляду справи у порядку письмового провадження або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Тоскіна Г.Л.

Попередній документ : 36239001
Наступний документ : 36239530