Постанова № 36237801, 17.12.2013, Севастопольський апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
17.12.2013
Номер справи
919/1117/13
Номер документу
36237801
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року Справа № 919/1117/13

Севастопольський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Проценко О.І.,

суддів Воронцової Н.В.,

Котлярової О.Л.,

за участю представників сторін:

представник позивача, не з'явився, територіальне відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим;

представник відповідача, не з'явився, товариство з обмеженою відповідальністю "Лондон-Крим";

розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Лондон-Крим" на рішення господарського суду міста Севастополя (суддя Головко В.О.) від 17 жовтня 2013 року та додаткове рішення господарського суду міста Севастополя (суддя Головко В.О.) від 22 жовтня 2013 року у справі № 919/1117/13

за позовом територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим

до товариства з обмеженою відповідальністю "Лондон-Крим"

про стягнення штрафу у розмірі 68000,00 грн. та пені у розмірі 68000,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим звернулось до господарського суду міста Севастополя із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю „Лондон-Крим" (далі по тексту ТОВ „Лондон-Крим") про стягнення штрафу у розмірі 68 000,00 грн. за порушення Закону України „Про захист економічної конкуренції". Крім того, позивач заявив вимогу про стягнення з відповідача пені за прострочення сплати штрафу за період з 18.07.2013 року по 23.09.2013 року у розмірі 68 000,00 грн.

Позовні вимоги, із посиланням на статтю 56 Закону України „Про захист економічної конкуренції", обґрунтовані несплатою відповідачем штрафу в сумі 68 000,00 грн., накладеного рішенням Адміністративної колегії Територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим № 29/07-13/27 від 30.03.2013 року у справі № 15/07-26/22 у зв'язку із антиконкурентними узгодженими діями суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів (тренду).

Рішенням господарського суду міста Севастополя (суддя Головко В.О.) від 17 жовтня 2013 року позов задоволений в повному обсязі. Стягнуто з ТОВ „Лондон-Крим" в дохід Державного бюджету України 136 000,00 грн. (сто тридцять шість тисяч грн. 00 коп.), з яких: штраф в розмірі 68 000,00 грн.; пеня в розмірі 68 000,00 грн.

Рішення суду першої інстанції, щодо стягнення з відповідача суми штрафу в розмірі 68 000,00 грн., мотивовано тим, що оскільки відповідач не оскаржував рішення Територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим № 29/07-13/27 від 30.03.2013 року ця вимога, як на думку суду першої інстанції, є обґрунтованою та підлягає задоволенню в повному обсязі. Щодо стягнення з відповідача пені в розмірі 68 000,00 грн. суд першої інстанції зазначив, що оскільки у позивача виникло право на стягнення із відповідача пені, нарахованої за період з 18.07.2013 року зазначена позовна вимога також є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

22 жовтня 2013 року господарським судом міста Севастополя у справі № 919/1117/13 прийняте додаткове рішенням, згідно якому з ТОВ „Лондон-Крим" у дохід Державного бюджету міста Севастополя стягнуто судовий збір у розмірі 2 720,00 грн. (дві тисячі сімсот двадцять грн.00 коп.).

Не погодившись із зазначеними судовими рішеннями, ТОВ „Лондон-Крим" звернулося до Севастопольського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Севастополя від 17 жовтня 2013 року та додаткове рішення господарського суду міста Севастополя від 22 жовтня 2013 року , прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Апеляційна скарга мотивована посиланням ТОВ „Лондон-Крим" на порушення господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, неповне з'ясування всіх обставин справи, що мають суттєве значення для її розгляду.

Так, заявник апеляційної скарги, звертає увагу суду апеляційної інстанції, на те що, у відповідача був відсутній текст позовної заяви, у зв'язку з чим, представник ТОВ „Лондон-Крим" клопотав про відкладення розгляду справи, однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні зазначеного клопотання та розглянув справу по суті.

Крім того, ТОВ „Лондон-Крим" вважає, що Територіальне відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим не належним чином повідомило відповідача про прийняте рішення, а тому його невиконання не тягне за собою ніякої відповідальності.

Ухвалою Севастопольського апеляційного господарського від 08 листопада 2013 року апеляційна скарга ТОВ „Лондон-Крим" прийнята до провадження суду апеляційної інстанції та призначена на 26 листопада 2013 року.

18 листопада 2013 року від представника територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим до Севастопольського апеляційного господарського суду надійшов відзив на апеляційну скаргу та клопотання про відкладення розгляду справи.

25 листопада 2013 року від представника ТОВ "Лондон-Крим" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку із неможливістю присутності представника відповідача в судовому засіданні.

26 листопада 2013 року в судове засідання представники сторін не з'явився.

Ухвалою Севастопольського апеляційного господарського від 26 листопада 2013 року розгляд справи був відкладений на 17 грудня 2013 року.

17 грудня 2013 року представники сторін в судове засідання не з'явилися.

В силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов'язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції (пункт 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08 листопада 2005 року у справі „Смірнова проти України").

Згідно з пунктом 3.9.2. Постанови пленуму Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Оскільки, всі учасники судового процесу були належним чином повідомлені про час та місце розгляду апеляційної скарги та виходячи з того, що явка сторін не визнавалася обов'язковою судом апеляційної інстанції, а участь в засіданні суду є правом, а не обов'язком сторони, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про можливість розгляду апеляційної скарги по суті за відсутності представників сторін.

Повторно розглянувши справу в порядку статті 101 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції встановив наступне.

19 серпня 2006 року здійснена державна реєстрація відповідача як юридичної особи, місцезнаходженням якої до наступного часу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вказана адреса: м. Севастополь, Ленінський район, вул. Шабаліна, 27-и (17-18).

Рішення Територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим № 29/07-13/27 від 30.03.2013 року (справа № 15/07-26/22) про накладення на ТОВ „Лондон-Крим" штрафу в розмірі 68 000,00 грн. було надіслано на адресу відповідача 15.05.2013 року та отримано останнім 17.05.2013 року, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (арк. с. 12-13).

Рішенням Адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим № 29/07-13/27 від 30.03.2013 року (справа № 15/07-26/22) визнано, що ТОВ „Лондон-Крим", узгодивши свою поведінку з ПП „Фірма Таіс", під час участі у процедурі відкритих торгів із закупівлі м'яса свіжого та замороженого вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). Зазначеним рішенням на ТОВ „Лондон-Крим" накладений штраф у розмірі 68 000,00 грн. (арк. с. 5-11).

Зазначене рішення в судовому порядку оскаржене не було.

У зв'язку з тим, що ТОВ „Лондон-Крим" у добровільному порядку не сплатило штраф та пеню у встановлені Законом строки, позивач звернувся до господарського суду міста Севастополя із даним позовом.

Вивчивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права та відповідність висновків суду обставинам справи, судова колегія не вбачає підстав для скасування рішення суду першої інстанції та вважає апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Предметом розгляду даної справи є встановлення наявності чи відсутності підстав для стягнення з ТОВ „Лондон-Крим" 68 000,00 грн. штрафу за порушення Закону України „Про захист економічної конкуренції" та стягнення пені за прострочення сплати штрафу за період з 18.07.2013 року по 23.09.2013 року у розмірі 68 000,00 грн.

Відповідно до частини другої статті 56 Закону України „Про захист економічної конкуренції" рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання.

Статтею 22 Закону України „Про Антимонопольний комітет України" № 3659-ХІІ від 26 листопада 1993 року встановлено, що розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Порядок виконання рішень про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органів Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України встановлений статтею 56 Закону України „Про захист економічної конкуренції", згідно з частиною першою якої рішення органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень надається для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку чи доведення до відома в інший спосіб.

Як вбачається з матеріалів справи, рішення Територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим № 29/07-13/27 від 30.03.2013 року (справа № 15/07-26/22) про накладення на ТОВ „Лондон-Крим" штрафу в розмірі 68 000,00 грн. було надіслано на адресу відповідача 15.05.2013 року та отримано останнім 17.05.2013 року, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (арк. с. 12-13).

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України „Про захист економічної конкуренції" особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Отже, відповідач був зобов'язаний оплатити штраф у термін до 17.07.2013 року включно.

Судом першої інстанції встановлено, що у визначений Законом строк, штраф у сумі 68 000,00 грн. відповідачем не сплачений.

Крім того, доказів оскарження та скасування рішення Територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим № 29/07-13/27 від 30.03.2013 суду відповідачем також надано не було.

Слід зазначити, що, відповідно до частини першої статті 60 Закону України „Про захист економічної конкуренції" рішення органів Антимонопольного комітету України можуть бути оскаржені повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.

Під час розгляду даної справи судом першої інстанції відповідач втратив право на оскарження вказаного рішення Територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим.

За викладених обставин, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що позовні вимоги щодо стягнення з відповідача штрафу в розмірі 68 000,00 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Щодо стягнення із відповідача пені, нарахованої за період з 18.07.2013 року (день, наступний після спливу двомісячного строку з дня одержання рішення про накладення штрафу) по день прийняття господарським судом рішення, слід зазначити про таке.

Частиною п'ятою статті 56 Закону України „Про захист економічної конкуренції" передбачено, що за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Нарахування пені припиняється з дня прийняття господарським судом рішення про стягнення відповідного штрафу.

Позивачем було нараховано відповідачеві пеню за період з 18.07.2013 року по 23.09.2013 року (68 днів) у розмірі 69 360,00 грн., виходячи із суми несплаченого штрафу - 68 000,00 грн.: 1,5%*68 000,00 грн*68 днів.

Водночас, враховуючи, що розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України (ч. 5 ст. 56 Закону України „Про захист економічної конкуренції"), позивач просить стягнути з відповідача пеню у розмірі 68 000,00 грн.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок штрафу, суд апеляційної інстанції погоджуючись із судом першої інстанції, визнав його обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до пункту 22 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 15 від 26.12.2011 року „Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства" нарахування та стягнення пені, передбаченої частиною п'ятою статті 56 Закону України „Про захист економічної конкуренції", має обов'язковий характер, не потребує прийняття будь-якого рішення органу державної влади про її застосування і в зв'язку з цим не підпадає під ознаки адміністративно-господарських санкцій в розумінні статей 238, 239, 249 ГК України, які застосовуються саме на підставі рішення уповноваженого на це органу. Тому під час таких нарахування та стягнення не застосовуються строки, про які йдеться у статті 250 названого Кодексу.

За таких обставин позовні вимоги щодо стягнення з відповідача пені в розмірі 68 000,00 грн. є обґрунтованими та підлягають до задоволення.

Підсумовуючи вищевикладене, судова колегія апеляційної інстанції вважає, що суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що позовні вимоги в сумі 136 000,00 грн. ( з яких, 68000,00 грн. штрафу та 68000,00 грн. пені) підтверджені належними та допустимими доказами, а тому підлягають задоволенню в повному обсязі.

Щодо доводів апеляційної скарги стосовно порушенням судом першої інстанції норм процесуального права, які виразилися у відмові ТОВ „Лондон-Крим" в задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи, судова колегія вважає за необхідне зазначити про таке.

Згідно зі статтею 77 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Отже, відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Крім того, відмовляючи в задоволенні клопотання ТОВ „Лондон-Крим" суд першої інстанції вірно зазначив, що згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ „Лондон-Крим" перебуває у стані припинення підприємницької діяльності, тобто подальше зволікання із вирішенням даного спору може призвести до неможливості відновити порушені права позивача через ліквідацію юридичної особи відповідача.

У зв'язку з цим, апеляційна інстанція вважає, що господарський суд міста Севастополя обґрунтовано та правомірно відмовив в задоволенні клопотання ТОВ „Лондон-Крим" про відкладення розгляду справи.

Доводи апеляційної скарги щодо не належного повідомлення ТОВ „Лондон-Крим" про рішення Територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим № 29/07-13/27 від 30.03.2013 року, оскільки в повідомленні про вручення поштового відправлення зазначена особа, яка вказане рішення не отримувала та не ставила свій підпис при отримуванні, судово колегія апеляційної інстанції вважає неспроможними та надуманими з огляду на таке.

Відповідно до п. 1 ст. 56 Закону України „Про захист економічної конкуренції" рішення (витяг з нього за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень надається для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку чи доведення до відома в інший спосіб.

В пункті 2 «Правил надан ня послуг поштового зв'язку», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270 повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу є повідомлення, яким оператор поштового зв'язку доводить до відома відправ ника чи уповноваженої ним особи інформацію про дату вручення реєстрованого пошто вого відправлення, виплати коштів за поштовим переказом та прізвище одержувача.

Як вже було зазначене вище, рішення Територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим № 29/07-13/27 від 30.03.2013 року (справа № 15/07-26/22) про накладення на ТОВ „Лондон-Крим" штрафу в розмірі 68 000,00 грн. було надіслано на адресу відповідача 15.05.2013 року та отримано останнім 17.05.2013 року, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (арк. с. 12-13). Тобто, Територіальне відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим виконало вимоги діючого законодавства та належним чином направило зазначене рішення на адресу ТОВ „Лондон-Крим"

Згідно вимог статті 32 Господарського кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Надаючи аналіз наведеному вище, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне зазначити, що якщо відповідач заперечує проти отримання зазначеного поштового відправлення, він повинен не лише стверджувати про це, а і повинен довести це шляхом подання належних та допустимих доказів.

Крім того, з тексту апеляційної скарги вбачається, що ТОВ „Лондон-Крим" оскаржує додаткове рішення господарського суду міста Севастополя у справі № 919/1117/13 від 22 жовтня 2013 року, яким з ТОВ „Лондон-Крим" у дохід Державного бюджету міста Севастополя стягнуто судовий збір у розмірі 2 720,00 грн.

З цього приводу колегія суддів апеляційної інстанції вважає за необхідне зазначити, що оскільки судова колегія дійшла висновку що рішення суду першої інстанції є законним, обґрунтованим та відсутні підстави для його скасування, то підстави для скасування додаткового рішення господарського суду міста Севастополя у справі № 919/1117/13 від 22 жовтня 2013 року також відсутні.

Щодо викладених в апеляційній скарзі інших доводів, то вони вже були обґрунтовано спростовані судом першої інстанції і колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з викладеними в оскаржуваному рішенні мотивами відхилення доводів скаржника.

Суд попередньої інстанції навів правове обґрунтування своїх висновків, щодо наявності правових підстав для задоволення позовних вимог, заявником апеляційної скарги у процесі розгляду справи не було доведено та надано відповідних доказів в обґрунтування своїх заперечень, а отже судова колегія вважає рішення суду відповідним нормам матеріального та процесуального права, тому зазначене рішення не підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що судом першої інстанції було повно та всебічно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, надано їм належну правову оцінку та прийнято рішення з дотриманням норм матеріального та процесуального права, у зв'язку з чим підстави для скасування рішення господарського суду міста Севастополя від 17 жовтня 2013 року відсутні.

Керуючись статтями 101, 103 (пункт 1), 105 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Лондон-Крим" залишити без задоволення.

2.Рішення господарського суду міста Севастополя (суддя Головко В.О.) від 17 жовтня 2013 року та додаткове рішення господарського суду міста Севастополя (суддя Головко В.О.) від 22 жовтня 2013 року у справі № 919/1117/13 залишити без змін.

Головуючий суддя О.І. Проценко

Судді Н.В. Воронцова

О.Л. Котлярова

Розсилка: з повідомленням

1. Територіальне відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим (вул. Олександра Невського, буд.1, каб.503,Сімферополь,95000)

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Лондон-Крим" (вул. Шабаліна, 27-И,Севастополь,99029)

Часті запитання

Який тип судового документу № 36237801 ?

Документ № 36237801 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 36237801 ?

Дата ухвалення - 17.12.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 36237801 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 36237801 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 36237801, Севастопольський апеляційний господарський суд

Судове рішення № 36237801, Севастопольський апеляційний господарський суд було прийнято 17.12.2013. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 36237801 відноситься до справи № 919/1117/13

Це рішення відноситься до справи № 919/1117/13. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 36237793
Наступний документ : 36237807