Постанова № 36029909, 09.12.2013, Черкаський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
09.12.2013
Номер справи
823/3627/13-а
Номер документу
36029909
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2013 року справа № 823/3627/13-а

м. Черкаси

09год. 15хв. м. Черкаси

Черкаський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Паламар П.Г.,

при секретарі Овсієнко О.І.,

за участю прокурора Завгороднього О.О. - за посвідченням, представника позивача Шепель К.Л. - за довіреністю, розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом першого заступника прокурора міста Черкаси в інтересах держави в особі Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до відкритого акціонерного товариства "Будівельно-монтажна фірма "Житлобуд-3" про стягнення штрафу,-

В С Т А Н О В И В :

19 листопада 2013 року перший заступник прокурора міста Черкаси звернувся до Черкаського окружного адміністративного суду в інтересах держави в особі Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з адміністративним позовом до відкритого акціонерного товариства "Будівельно-монтажна фірма "Житлобуд-3", в якому просить стягнути штраф у розмірі 85000 грн. 00 коп.

У судовому засіданні прокурор та представник позивача підтримали позовні вимоги.

Відповідач до зали судового засідання не з'явився, заперечення на позов не надавав, явку своїх представників на судовий розгляд справи не забезпечив, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Виходячи з положень ч.2 ст.128 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вважає, що неприбуття в судове засідання без поважних причин представника сторони або третьої особи, неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду справи.

Заслухавши думку прокурора, пояснення представника позивача, розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку, що позов підлягає до задоволення.

Спеціальним законом, який регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку є Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.03.2006 року № 3480 (далі - Закон №3480).

Згідно ч.2 ст. 41 Закону №3480 строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зокрема, пунктом 1 Глави 3 Розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, передбачено, що опублікування в офіційному друкованому виданні здійснюється протягом п'яти робочих днів з дати вчинення дії.

Законом який визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні є Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР (надалі за текстом - «Закон № 448/96-ВР»).

Статтею 8 Закону № 448/96-ВР визначені повноваження Державної комісії України з цінних паперів та фондового ринку. Зокрема, відповідно до пункту 10 зазначеної статті Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.

Судом встановлено, що 24.10.2012 року уповноваженою особою позивача Грищенко К.С. прийнято розпорядження № 1370-ЦД-1-Е, яким встановлено порушення відповідачем вимог законодавства про цінні папери, а саме:

- ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме, не здійснення емітентом переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування до 30 квітня 2011 року;

- п. 5 розділу XVII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про акціонерні товариства», а саме, не приведення до 30.04.2011 року статуту та внутрішніх положень товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Розпорядженням № 1370-ЦД-1-Е відповідачеві надано термін для усунення порушень законодавства про цінні папери до 24.01.2013 року. Однак, у встановлений термін відповідач не виконав вищевказане розпорядженння.

14.05.2013 року уповноваженою особою Комісії Алексейчуком Р.В. складено акт №1192-ЦД-1-Е про правопорушення на ринку цінних паперів, яким встановлено факт порушення відкритим акціонерним товариством "Будівельно-монтажна фірма "Житлобуд-3" вимог п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", а саме: не виконання розпорядження № 1370-ЦД-1-Е від 24.10.2012 року про усунення порушень законодавства про цінні папери. Також, в акті зазначено, що дане правопорушення є повторним.

21 травня 2013 року винесена постанова про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів відповідачем письмових пояснень, клопотань та заперечень на надано.

На підставі вищезазначеного уповноваженою особою Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Жупаненком В.М. винесено постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів №1196-ЦД-1-Е від 30 травня 2013 року, відповідно до якої за невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1370-ЦД-1-Е від 24.10.2013 року на ВАТ "Будівельно-монтажна фірма "Житлобуд-3" накладено штрафну санкцію у розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян , що становить 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень.

Постанову №1196-ЦД-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 30 травня 2013 року надіслано на адресу відповідача, про що свідчить реєстр №392 рекомендованих відправлень та квитанція про оплату послуг поштового зв'язку.

Порядок та строки розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку справ про порушення громадянами, посадовими особами та юридичними особами вимог законодавства на ринку цінних паперів, визначають Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.10.2012 №1470 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2012 року за № 1855/22167 (далі - Правила №1470).

Відповідно до частини 3 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» штрафи, накладені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються у судовому порядку.

Пунктом 8 частини першої статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 20 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514, стаття 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та пункт 5 розділу ХVІІ «;Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачають, що акції існують виключно в бездокументарній формі. Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж

Відповідно до пункту 5 Розділу I Правил №1470 уповноважені особи Комісії в межах своїх повноважень зобов'язані в кожному випадку виявлення правопорушення вжити всіх необхідних заходів для документального закріплення факту правопорушення, всебічно, повно та об'єктивно дослідити обставини справи, а також своєчасно застосувати передбачені законодавством санкції.

Пунктом 2 Розділу XVIII Правил №1470 визначено, що штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дати отримання ним постанови.

Як вбачається з матеріалів справи, постанова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідачем в 10-ти денний термін, не оскаржувалася, штраф в добровільному порядку не сплачено.

Отже, суд дійшов висновку про правомірність застосування до відповідача штрафних санкцій.

Приймаючи до уваги, що на момент розгляду справи в суді відповідачем не сплачений штраф у сумі 85 000 грн. 00 коп., суд вважає вимоги позивача такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Частиною 1 ст. 11 КАС України визначено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Таким чином, виходячи з меж заявлених вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що викладені в адміністративному позові доводи представника позивача підлягають до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 11, 14, 70, 71, 72, 94, 159 - 163 КАС України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з відкритого акціонерного товариства "Будівельно-монтажна фірма "Житлобуд-3" (ідентифікаційний код 01274188, місцезнаходження: 18002, м. Черкаси, вул. Дашковича, буд. 34) на користь державного бюджету України через Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ідентифікаційний код 38039715, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Горького, 51) штраф за правопорушення на ринку цінних паперів у сумі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) грн. 00 коп.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду через Черкаський окружний адміністративний суд у порядку визначеному ст. ст. 185 - 187 КАС України.

Суддя П.Г. Паламар

Повний текст постанови виготовлений 13 грудня 2013 року

Попередній документ : 36029903
Наступний документ : 36029917