Рішення № 35351731, 07.11.2013, Господарський суд Полтавської області

Дата ухвалення
07.11.2013
Номер справи
917/1740/13
Номер документу
35351731
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2013 р. Справа № 917/1740/13

За позовом Публічного акціонерного товариства "Керамік", 36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 37

до Приватного підприємства "Регіон - Запчастина", 36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 37

про стягнення 25102,44 грн.

Суддя Гетя Н.Г.

Представники:

від позивача: Козинський Є.Ю.

від відповідача: не з'явився

В судовому засіданні 07.11.2013 року після виходу з нарадчої кімнати на підставі ст. 85 ГПК України судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Суть справи: розглядається позовна заява про стягнення 25102,44 грн. боргу за договором оренди нежитлового приміщення б/н від 01.08.2011 року.

Представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач уповноваженого представника в судове засідання не направив, надіслана на його адресу копія ухвали від 29.10.2013 року (а.с. 48) була повернута до суду поштовим відділенням з відміткою "адресат вибув". Разом із тим, у відповідності до наданого позивачем витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (а.с. 32-33) місцезнаходженням відповідача станом на 03.10.2013 року є: 36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 37, що співпадає з адресою, вказаною у позовній заяві. За таких обставин відповідач вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

У зв'язку з тим, що необхідних для вирішення спору доказів, наявних в матеріалах справи, достатньо і господарський суд повідомляв належним чином відповідача про час, дату та місце проведення судового засідання, а його неявка не перешкоджає розгляду справи по суті, справа розглядається за наявними у ній матеріалами на підставі ст. 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд встановив:

01.08.2011 року між Публічним акціонерним товариством "Керамік" (позивач, орендодавець) та Приватним підприємством "Регіон - Запчастина" (відповідач, орендар) був укладений договір оренди нежитлового приміщення (а.с. 7-8), на підставі якого відповідачеві в оренду було передане нежитлове приміщення по вул. Кагамлика, 37 у м. Полтаві загальною площею 135,2 м2 з метою його використання під офіс та склад (п. п. 1.1., 1.2., 2.1. договору).

Факт передачі зазначеного нежитлового приміщення в оренду відповідачеві підтверджується наданою до матеріалів справи копією підписаного між сторонами на виконання вимог п. п. 3.1., 3.2. вищевказаного договору акта приймання-передачі б/н від 01.08.2011 року (а.с. 9).

Відповідно до п. 4.1. договору оренди нежитлового приміщення б/н від 01.08.2011 року (далі - договір) термін оренди починається з моменту прийняття орендованого приміщення згідно акта приймання-передачі та закінчується 30.07.2013 року.

За змістом п. п. 5.1., 5.2., 7.2. договору орендар зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату, розмір якої складає 4921,00 грн. на місяць з урахуванням ПДВ, а також здійснювати компенсацію витрат на опалення приміщення, водопостачання та енергопостачання. Орендна плата сплачується орендарем шляхом здійснення попередньої оплати не пізніше 7 числа оплачуваного місяця. Оплата вартості комунальних послуг здійснюється не пізніше 7 числа місяця, наступного за оплачуваним.

Як вбачається з довідки № 204 від 06.11.2013 року (а.с. 53), в період користування спірним приміщенням (з січня 2012 року по травень 2013 року) позивачем було нараховано відповідачеві до сплати орендну плату в розмірі 50726,37 грн., вартість комунальних послуг склала 4074,21 грн.

В порушення своїх зобов'язань за договором відповідач сплату передбачених цим договором платежів здійснив лише частково на загальну суму 29698,14 грн., з яких: 26701,87 грн. - орендна плата, 2996,27 грн. - витрати на комунальні послуги.

За таких обставин позивач просить суд стягнути з відповідача залишок боргу за користування спірним приміщенням у вищевказаний період в розмірі 25102,44 грн., в т.ч. 24024,50 грн. боргу по орендній платі та 1077,94 грн. боргу за комунальні послуги.

Відповідно до ст. 11 ЦК України та ст. 174 ГК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші угоди (правочини), передбачені законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

За змістом ст. ст. 759-761, 763, 793 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ). Право передання майна у найм має власник речі або особа, якій належать майнові права. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору найму (оренди), а також особливості найму окремих видів майна. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі.

Згідно ст. ст. 509, 510 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов'язання має грунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості. Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.

У відповідності до ст. ст. 525, 526 ЦК України та ст. 193 ГК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином, в установлений строк, відповідно до закону, інших правових актів, договору, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається, крім передбачених законом випадків.

Відповідно до ст. 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі. Форма плати за користування майном встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Обов'язок відповідача своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату та здійснювати компенсацію витрат на комунальні послуги встановлено п. п. 5.1., 5.2., 7.2. спірного договору.

У відповідності до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. ст. 610-612 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Наявними у справі доказами підтверджуються факт існування між сторонами правовідносин з приводу оренди нежитлового приміщення, період користування приміщенням, розмір нарахованих до сплати платежів, факт наявності заборгованості за оренду приміщення в сумі 25102,44 грн. та факт прострочення виконання грошових зобов'язань відповідачем.

З урахуванням наведеного позовні вимоги про стягнення з відповідача 25102,44 грн. боргу є правомірними та обгрунтованими, внаслідок чого підлягають задоволенню.

Клопотання про витребування додаткових доказів по справі в порядку ст. 38 ГПК України від сторін не надходили.

Відповідно до п. 4 ст. 129 Конституції України та ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Сторони вільні у наданні до суду своїх доказів та у доведенні перед судом їх переконливості.

Таким чином, господарський суд, застосовуючи основні конституційні засади судочинства, принцип верховенства права, виходячи з фактичних обставин справи, з'ясування природи дійсних правовідносин між сторонами у даному спорі та чинного законодавства України, яке повинно застосовуватися до них при вирішенні спорів, дійшов висновку про задоволення позову.

Судові витрати у відповідності до ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 32-34, 43, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Регіон - Запчастина", (36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 37, код ЄДРПОУ 36065937) на користь Публічного акціонерного товариства "Керамік" (36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 37, код ЄДРПОУ 05513247) - 25102,44 грн. заборгованості та 1720,50 грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 12.11.2013 року.

Суддя Гетя Н.Г.

Попередній документ : 35351724
Наступний документ : 35351740