Рішення № 35199514, 10.09.2013, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
10.09.2013
Номер справи
200/1567/13-ц
Номер документу
35199514
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 200/1567/13-ц

Провадження №2/200/1476/2013

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(заочне)

02 вересня 2013 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого - судді Єлісєєвої Т.Ю.

при секретарі - Кузьминій С.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпропетровська цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» до ОСОБА_1, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору Товариство з обмеженою відповідальністю «Рижкофф» про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з вищезазначеним позовом, в якому просить суд стягнути з Відповідача заборгованість за кредитним договором від 25 жовтня 2007 року № 68/07В в сумі 4 777 546,64 доларів США та 250 823,50 грн., з яких: прострочена заборгованість по кредиту - 4 281 000,00 доларів США; пеня за несвоєчасну сплату кредиту - 181 209,45 доларів США; 3% річних, нарахованих на суму простроченого кредиту (згідно ст. 625 Цивільного кодексу України) - 36 142,87 доларів США.; заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами - 271 311,15 доларів США; пеня за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами - 7 406,02 доларів США,; 3% річних, нарахованих на суму прострочених процентів за користування кредитними коштами (згідно ст. 625 Цивільного кодексу України) - 477,15 доларів США; прострочена комісійна винагорода за управління кредитом у 2010 році - 238 704,16 грн.; пеня за несвоєчасну сплату комісійної винагороди за управління Кредитом у 2010 році - 10 104,05 грн.; 3% річних за весь час прострочення сплати комісійної винагороди за управління Кредитом у 2010 році - 2 015,29 грн.

В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що Відповідач в порушення умов Договору поруки не виконав свої зобов'язання, як солідарного боржника перед Позивачем, по сплаті заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-промислова група «Рейнфорд», в подальшому перейменоване на Товариство з обмеженою відповідальністю «Рижкофф», за кредитами, виданими в рамках Кредитних договорів, за виконання зобов'язань за якими Відповідач поручився перед Позивачем.

Від Позивача через канцелярію суду надійшла письмова заява про збільшення розміру позовних вимог, відповідно до якої Позивач просить суд стягнути з Відповідача заборгованість за кредитним договором від 25 жовтня 2007 року № 68/07В в сумі 5 131 993,95 доларів США та 260 592,25 грн., з яких: прострочена заборгованість по кредиту - 4 281 000,00 доларів США; пеня за несвоєчасну сплату кредиту - 327 232,60 доларів США; 3% річних, нарахованих на суму простроченого кредиту (згідно ст. 625 Цивільного кодексу України) - 65 315,77 доларів США.; заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами -439 102,57 доларів США; пеня за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами - 16 124,27 доларів США; 3% річних, нарахованих на суму прострочених процентів за користування кредитними коштами (згідно ст. 625 Цивільного кодексу України) - 3 218,74 доларів США; прострочена комісійна винагорода за управління кредитом у 2010 році - 238 704,16 грн.; пеня за несвоєчасну сплату комісійної винагороди за управління Кредитом у 2010 році - 18 246,15 грн..; 3% річних за весь час прострочення сплати комісійної винагороди за управління Кредитом у 2010 році - 3 641,94 грн.

Заява про збільшення розміру позовних вимог прийнята судом до розгляду, оскільки не суперечить нормам ст. 31 Цивільного процесуального кодексу України і не порушує чиїх-небудь прав і охоронюваних законом інтересів.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Відповідно до вказаної заяви, позовні вимоги підтримує в повному обсязі, проти заочного розгляду справи не заперечує.

Відповідачі у судове засідання не з'явилися, про день, час та місце слухання справи повідомлені належним чином, тому суд вважає за можливе розглянути справу відповідно правил ст. 169, 224,225 ЦПК України - заочно.

У зв'язку з неявкою сторін, суд розглядає справу у відповідності до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Третя особа у судове засідання свого представника не направляла, про час, дату та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 25.10.2007 року між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк», правонаступником якого є позивач, та Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТ» укладено Кредитний договір про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 68/07В, відповідно до приписів п.п. 1.1, 1.1.1, 1.1.2 якого, Банк зобов'язався надати Товариству з обмеженою відповідальністю «АРТ» грошові кошти у тимчасове користування в межах максимального ліміту 4 200 000,00 доларів США, з кінцевим терміном повернення - 22.10.2010 року та платою за користування кредитом - 12 % річних.

27.09.2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТ», Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-промислова група «Рейнфорд» та Банком укладено Договір № 68/07В п.б. про заміну боржника у зобов'язанні та переведення боргу (Договір № 1 про заміну боржника).

Відповідно до п. 1.1 Договору № 1 про заміну боржника передбачено, що у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первинний боржник переводить свої зобов'язання за Кредитним договором, укладеним між первинним боржником та Кредитором на Нового боржника, внаслідок чого, Новий боржник замінює Первинного боржника у зобов'язанні і приймає на себе всі обов'язки Первинного боржника по Кредитному договору з усіма змінами та доповненнями до нього.

Пунктом 1.2 Договору № 1 про заміну боржника встановлено, що Кредитор, підписавши цей Договір, дає згоду на заміну Первинного боржника у зобов'язанні в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

Новий боржник, згідно умов цього Договору, зобов'язується виконати всі зобов'язання Первинного боржника перед Кредитором по Кредитному договору з усіма змінами та доповненнями до нього, а саме, - у строк до 17.08.2012 року (включно) повернути Кредитору кредитні кошти у розмірі 4 281 000,00 доларів США (п. 2.2.1 Договору № 1 про заміну боржника).

27.09.2011 року між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-промислова група «Рейнфорд» укладено Договір № 10 про внесення змін до Кредитного договору № 68/07В від 25.10.2007. Пунктом 1 Договору № 10 про внесення змін до Кредитного договору № 68/07В від 25.10.2007 сторони досягли згоди внести зміни до Кредитного договору № 68/07В від 25.10.07., шляхом викладення його тексту у новій редакції.

Відповідно до п. 1.1 Кредитного договору встановлено, що Банк на умовах цього Договору зобов'язується надати Позичальнику кредит в сумі 4 281 000,00 доларів США, а Позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використати та повернути Банку кредит не пізніше 17.08.2012 року, а також сплатити плату за кредит та виконати інші зобов'язання у повному обсязі на умовах та в строки/терміни, визначені даним Договором.

Згідно з п. 1.1.1 Кредитного договору зазначено, що кредит надається у вигляді Відновлювальної кредитної лінії в межах ліміту кредитування, визначеному відповідно до графіку: з 25.10.2007 року по 17.08.2012 року - 4 281 000,00 доларів США.

Пунктом 1.3.2 Кредитного договору (з урахуванням змін і доповнень) передбачено, що виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором забезпечується порукою ОСОБА_1.

Як вбачається з матеріалів справи, 25 жовтня 2007 року між Банком та ОСОБА_1 укладено Договір поруки №68/07В-П, відповідно до змісту якого останній, як поручитель несе перед Банком повну відповідальність за невиконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором.

За Договором поруки Поручитель поручився перед Банком за виконання Позичальником зобов'язань, що виникли на підставі Кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому (п.1.1).

За умовами Договору поруки у випадку порушення Позичальником взятих на себе зобов'язань за Кредитним договором, Поручитель і Позичальник несуть солідарну відповідальність перед Банком у повному обсязі зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, включаючи повернення кредиту, сплату нарахованих процентів за користування кредитом, комісій, неустойки (пені, штрафів) та відшкодування збитків, пов'язаних з порушенням виконання зобов'язань.

Розділом 3 п. 3.1.1 Кредитного договору встановлено, що за користування кредитом Позичальник зобов'язаний сплатити Банку відповідну плату за кредит, в порядку і на умовах, обумовлених нижче, а саме, - плата за користування кредитом встановлюється у вигляді процентів, розмір яких встановлюється умовами цього Договору та має статус «диференційованої» ставки, під якою в цьому Договорі розуміється наступне: цим Договором встановлюється базовий розмір процентів, що нараховуються за користування кредитом за умови належного виконання Позичальником всіх умов цього Договору та Договорів про забезпечення, та визначаються умови, за яких застосовується підвищений розмір плати за користування кредитом, який визначається шляхом збільшення базового розміру процентів на кількість процентних пунктів, що встановлена цим Договором.

Встановлення диференційованої процентної ставки є особливою умовою кредитування в частині визначення плати за користування Кредитом, а застосування диференційованої процентної ставки (підвищеної та базової процентної ставки) не змінює правовідносини за цим Договором та/або його істотних умов.

Вищезазначена умова про збільшення базового розміру процентів за користування кредитом застосовується за взаємним волевиявленням та згодою сторін, що виражено шляхом укладання цього Договору та не потребує укладання будь-яких договорів про внесення змін до цього Договору.

Пунктом 3.3 Кредитного договору в редакції Договору № 10 від 29.11.2011 про внесення змін до Кредитного договору сторонами погоджено, що проценти за користування кредитом нараховані в період з 25.07.2011 по 24.09.2011 (включно), підлягають сплаті не пізніше 17.08.2012, а проценти, нараховані починаючи з 25.09.2011 до кінця строку дії Договорів, сплачуються щомісяця починаючи з 25 числа кожного місяця, але не пізніше останнього банківського дня, наступного календарного місяця включно.

Відповідно до п. 3.8.1 Кредитного договору в редакції Договору № 10 від 29.11.2011 про внесення змін до Кредитного договору сторонами встановлено, що Позичальник зобов'язаний сплатити Банку щорічну комісійну винагороду за управління кредитом у 2010 році на рахунок для обліку/сплати комісійної винагороди, визначений п. 11.1 цього Договору, в сумі - 238 704,16 грн.

Пунктом 4.3.4 Кредитного договору передбачено, що Позичальник зобов'язаний сплачувати Банку плату за кредит в розмірі та в порядку, передбачених в цьому договорі.

Позичальник зобов'язаний повернути кредит в повному обсязі в строк, визначений в Договорі (п. 4.3.5 Кредитного договору).

Пунктом 5.1, 5.1.1 Кредитного договору передбачено, що кожна з перелічених нижче подій вважається несприятливою подією: невиконання та/або неналежне виконання Позичальником та/або Поручителем та/або майновим Поручителем зобов'язань за даними Договорами, будь-яким Договором про забезпечення чи за будь-якими іншими договорами, укладеними з Банком.

Відповідно до приписів п. 5.3 Кредитного договору визначено, що Банк набуває право вимагати від Позичальника достроково повернути виданий Позичальнику кредиту у випадку виникнення будь-якої несприятливої події та у разі, якщо ця несприятлива подія не буде виправлена Позичальником протягом періоду виправлення, виконати таку вимогу Банку і повернути отриманий кредит в повному обсязі, сплатити плату за кредит (окрім комісійної винагороди за зміну умов Договору) і неустойку (штраф, пеню), що підлягають сплаті Позичальником на користь Банку згідно умов цього Договору, в строк не пізніше 3 банківських днів з моменту відправлення відповідної вимоги.

Позивач зазначає, що в зв'язку з пропущенням строку сплати процентів за користування кредитом, у Позичальника виникла заборгованість.

Як вбачається з матеріалів справи, Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» на адресу Позичальника було надіслано листи-вимоги: № 4173 від 03.07.2012 про виконання порушеного зобов'язання в частині сплати заборгованості по сплаті процентів за Кредитним договором протягом 3 банківських днів з моменту отримання вимоги; та № 4579 від 16.07.2012 про повернення всієї суми боргових зобов'язань, що передбачені Кредитним договором, із попередженням про примусове стягнення заборгованості у судовому порядку, у разі невиконання вказаної вимоги.

Але матеріали справи не містять доказів відповіді Позичальника на вказані вище листи Позивача, а також доказів погашення заборгованості.

Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» виконало свої зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі. Позичальнику надано кредитні кошти в сумі, узгодженій сторонами, але Позичальник не виконав належним чином свої зобов'язання щодо погашення суми кредиту та процентів за користування кредитом.

Позичальник не сплатив заборгованість по кредиту та нарахованих процентах, чим порушив умови Кредитного договору, а Відповідач, в свою чергу, як поручитель - умови Договору поруки.

Згідно зі ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до вимог закону, умов договору. Одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.

Статтею 629 Цивільного кодексу України закріплено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення про позику, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками (ст. 1046 ЦК України).

Згідно з ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України передбачено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Судом встановлено, що свої зобов'язання за Кредитним договором Позивачем виконано у повному обсязі, а саме, Товариству з обмеженою відповідальністю «АРТ» на виконання умов Кредитного договору було надано грошові кошти, про що свідчать меморіальні валютні ордери, копії яких наявні в матеріалах справи.

Відповідно до умов Кредитного договору передбачено, що Позичальник (яким з урахуванням укладених договорів про заміну боржника у зобов'язаннях є Товариство з обмеженою відповідальністю «Рижкофф») має повернути кредит не пізніше 17.08.2012 року, а також сплатити плату за кредит (п. 1.1).

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Позичальник, в порушення умов Кредитного договору заборгованість за кредитом у встановлений строк не здійснив, внаслідок чого, заборгованість Позичальника перед Позивачем за Кредитним договором становила 4 281 000,00 доларів США.

Крім того, відповідно до п. 3.1 Кредитного договору Позивачем нараховані проценти за прострочення кредитного зобов'язання загальною сумою 439 102,57 доларів США, які не сплачені Позичальником, в порушення умов Кредитного договору.

Також, Позивачем на підставі п. 3.8.1 Кредитного договору правомірно нараховано суму несплаченої Позичальником комісійної винагороди за управління кредитом в розмірі 238 704,16 грн.

Пунктом 9.4 Кредитного договору встановлено, що Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання сторонами та скріплення печатками та діє до остаточного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань у повному обсязі.

Таким чином, з наведеного вбачається, що термін дії Кредитного договору не сплив, в зв'язку з невиконанням Позичальником своїх зобов'язань.

Частиною 1 ст. 546 Цивільного України встановлено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. (ч. 1 ст. 553 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 554 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором, як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

З матеріалів справи вбачається, що ані Позичальник за Кредитним договором, ані Поручитель свої зобов'язання за Договором поруки не виконав, заборгованість за наданий кредит, проценти за користування кредитом та суму комісійної винагороди за Кредитним договором не сплатив, що встановлено, зокрема, із Виписок по особовим рахункам згідно Кредитного договору, копії яких надані суду Позивачем.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, судом встановлено, що Відповідачем порушено умови, визначених змістом Договором поруки та не виконано своїх поручительських зобов'язань щодо сплати суми заборгованості за Кредитним договором Публічному акціонерному товариству «ВТБ Банк».

Згідно із ч. 1, 2 ст. 543 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників), кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників.

Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

Таким чином, при солідарному обов'язку кредиторові надається право на свій розсуд вимагати виконання зобов'язання в повному обсязі або частково від усіх боржників разом або від кожного окремо. Пред'явивши вимогу до одного із солідарних боржників, який не задовольнив цю вимогу, кредитор має право пред'явити вимогу до іншого солідарного боржника.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України, встановлено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Таким чином, у зв'язку з тим, що Відповідач не виконав взятих на себе зобов'язань, передбачених Договором поруки щодо відповідальності перед Позивачем за невиконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором, Відповідач зобов'язаний сплатити на користь Позивача суму заборгованості за Кредитним договором. Тому, суд дійшов висновку, що вимоги Публічного акціонерного товариства «ВТБ банк» в частині стягнення з ОСОБА_1 4 281 000,00 доларів США - заборгованості за Кредитним договором (що становить 34 218 033,00 грн. згідно курсу НБУ на день ухвалення рішення), 439 102,57 доларів США (що становить 1 509 746,84 грн. згідно курсу НБУ на день ухвалення рішення) - заборгованості по процентах, 238 704,16 грн. - комісійної винагороди за управління кредитом у 2010 р. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню повністю.

Крім того, у зв'язку з тим, що Позичальник припустився прострочення по платежах, Позивач на підставі ст. 625 Цивільного кодексу України нарахував суму 3 % річних в розмірі 68 534,51 доларів США та 3 641,94 грн., з яких: 65 315,77 доларів США (що становить 522 068,95 грн. згідно курсу НБУ на день ухвалення рішення) - 3 % річних за прострочення сплати кредиту, 3 218,74 доларів США (що становить 25 727,39 грн. згідно курсу НБУ на день ухвалення рішення) - 3 % річних за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом, 3 641,94 грн. - 3 % річних за прострочення сплати комісійної винагороди.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо іншій розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи вищевикладене, з Відповідача, як поручителя на користь Позивача підлягає стягненню також і вище визначена сума 3 % річних.

Крім того, Позивач на підставі п.п. 7.1, 7.2 Кредитного договору просить суд стягнути з Відповідача суму пені.

Пунктом 7.1 Кредитного договору сторони передбачили, що у разі прострочення Позичальником зобов'язань з повернення кредиту, Позичальник сплачує Банку пеню в гривні за офіційним курсом НБУ на дату нарахування в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) за кожен календарний день прострочення заборгованості за кредитом враховуючи день повернення кредиту з розрахунку факт/365.

Згідно з п. 7.2 Кредитного договору встановлено, що у разі прострочення Позичальником зобов'язань з погашення плати за кредит, згідно умов цього Договору (крім заборгованості за кредитом), Позичальник сплачує Банку пеню в гривні за офіційним курсом НБУ на дату нарахування в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) за кожен календарний день прострочення зазначених зобов'язань, враховуючи день сплати з розрахунку факт/365.

Враховуючи вищевикладене, за обґрунтованими розрахунками суду, загальна сума пені становить розмір 343 356,87 доларів США та 18 246,15 грн., з яких: 327 232,60 доларів США (що становить 2 615 570,17 грн. згідно курсу НБУ на день ухвалення рішення) - пені за прострочення сплати кредиту, 16 124,27 доларів США (що становить 128 881,29 грн. згідно курсу НБУ на день ухвалення рішення) - пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом, 18 246,15 грн. - пені за прострочення сплати комісійної винагороди, що і слід стягнути з відповідача.

Відповідно до ст.88 ЦПК України з відповідача на користь позивача слід стягнути судовий збір в розмірі 3 219 грн. 00 коп.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 10, 11, 57, 58, 60, 61, 88, 169, 197, 209, 212-215,224-226 Цивільного процесуального кодексу України, 509, 525, 526, 530, 543, 549, 551, 553, 554, 610, 612, 625, 629, 1046, 1048, 1050, 1054 Цивільного кодексу України, -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 (індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1) на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код 14359319, місцезнаходження: 01004, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26) заборгованість за кредитним договором від 25 жовтня 2007 року № 68/07В в сумі 5 131 993,95 доларів США та 260 592,25 грн., що складається з:

- простроченої заборгованість по кредиту - 4 281 000,00 доларів США;

- пені за несвоєчасну сплату кредиту - 327 232,60 доларів США;

- 3% річних, нарахованих на суму простроченого кредиту - 65 315,77 доларів США.;

- заборгованості по сплаті процентів за користування кредитними коштами - 439 102,57 доларів США;

- пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами - 16 124,27 доларів США;

- 3% річних, нарахованих на суму прострочених процентів за користування кредитними коштами - 3 218,74 доларів США;

- простроченої комісійної винагороди за управління кредитом у 2010 році - 238 704,16 грн.;

- пені за несвоєчасну сплату комісійної винагороди за управління Кредитом у 2010 році - 18 246,15 грн..;

- 3% річних за весь час прострочення сплати комісійної винагороди за управління Кредитом у 2010 році - 3 641,94 грн., та 3 219 грн. судового збору.

Рішення може бути оскаржено відповідачем шляхом подачі заяви до Бабушкінського районного суду про його перегляд, протягом 10-ти днів з дня отримання його копії.

Позивачем рішення може бути оскаржене шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Дніпропетровської області через Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська.

Суддя Т.Ю. Єлісєєва

Попередній документ : 35196582
Наступний документ : 35199604