Рішення № 35134101, 23.10.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
23.10.2013
Номер справи
333/6308/13-ц
Номер документу
35134101
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 333/6308/12

Провадження № 2/333/2863/13

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2013 рокум. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Дмитрієвої М.М.,

при секретарі Шевченко І.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_2 акціонерне товариство «Дельта Банк» звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з позовом до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог зазначив наступне.

17.09.2010 року ОСОБА_2 Акціонерне Товариство «Дельта Банк» (правонаступник ТОВ «КБ «Дельта Банк») та фізична особа резидент України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уклали кредитний договір № 001-07023-170910 від 17.09.2010 року. Відповідно до пункту 1.2. Договору, позивач відкрив відповідачеві картковий рахунок №26250903858024 в національній валюті України гривні випустив та надав держателю платіжну картку, а також ПІН-код до карти, здійснює обслуговування держателя на умовах, викладених в Тарифному пакеті Visa Класичний. Банк надав держателю ОСОБА_1В кредит шляхом відкриття відновлювальної відкличної Кредитної лінії на загальну суму 30 000 гривень та на день укладання кредитного договору встановлює ліміт кредитної лінії на рахунку в сумі 3000 гривень, що передбачена пунктом 1.3. кредитного договору. Ліміт Кредитної лінії розраховується банком самостійно.

Кредитні кошти та власні кошти держателя ОСОБА_1 використовуються для розрахунків за товари та послуги, які придбані держателем у субєктів господарювання, зняття готівки, виконання держателем своїх зобовязань перед банком за договором, та вчиненя інших операцій передбачених договором.

Відповідно до пункту 2.1. моментом надання банком держателю кредиту є день здійснення операції за допомогою картки або день утримання платежів за умови відсутності на рахунку власних коштів держателя.

У відповідності до Договору, держатель картки ОСОБА_1 зобовязаний щомісяця в строки здійснювати погашення частини суми заборгованості за кредитною лінією, яка виникла за попередній звітний місяць, а також здійснювати погашення в повному обсязі заборгованості за Овердрафтом, яка виникла за попередній звітний місяць, сплачувати всю суму процентів, нарахованих за користування кредитною лінією та/або Овердрафтом за попередній звітний місяць, та всю суму пені, яка нарахована за попередній звітний місяць у разі порушення строків сплати заборгованості за кредитною лінією та/або Овердрафтом та процентів за користування кредитною лінією та/або Овердрафтом.

Відповідачем ОСОБА_1 було порушено умови кредитного № 001-07023-170910 від 17.09.2010 року, внаслідок чого станом на 27.06.2013 року виникла заборгованість по договору у розмірі 2580 гривень 05 копійок, що складається з тіла кредиту 1504 грн. 87 коп., простроченого тіла кредиту 359 грн. 24 коп., заборгованість за комісіями 715 грн. 94 коп.

Представник позивача ПАТ «Дельта банк» до судового засідання не зявився, причину неявки суду не сповістив, про час та місце розгляду справи завчасно повідомлявся, у встановленому законом порядку.

Відповідач до судового засідання не зявився, причину неявки суду не сповістив, про час та місце розгляду справи завчасно повідомлявся, у встановленому законом порядку, про що свідчить наявний в матеріалах справи поштовий конверт, заперечень до позовної заяви не надав, тому суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням статті 224 ЦПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 74 ЦПК України, у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі за адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі, якщо відповідно до положень Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

У звязку з чим, на підставі ст.ст. 197, 224 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності сторін, на підставі наявних у справі доказів, без фіксації судового процесу.

Всебічно та повно зясувавши обставини справи, обєктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи, надавши їм оцінку у сукупності з оголошеними та дослідженими матеріалами справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності зі ст. ст. 10, 11 ЦПК України, суд розглядає справи на принципах змагальності і диспозитивності, у межах заявлених позовних вимог на підставі доказів, наданих сторонами.

Судом встановлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

17.09.2010 року ОСОБА_2 Акціонерне Товариство «Дельта Банк» та ОСОБА_1 уклали кредитний договір № 001-07023-170910 від 17.09.2010 року, позивач відкрив відповідачеві картковий рахунок № 26250903858024 в національній валюті України гривні, випустив та надав держателю платіжну картку та надав обслуговування держателя на умовах, викладених в Тарифному пакеті Visa Класичний, а також ПІН-код до карти, надав держателю ОСОБА_1 кредит шляхом відкриття відновлювальної відкличної лінії.

В результаті систематичного не виконання відповідачем умов договору № 001-07023-170910 від 17.09.2010 року виникла заборгованість, про яку ПАТ «Дельта Банк» неодноразово повідомляв ОСОБА_1

Однак на даний час кредитна заборгованість Позичальником погашена не була. Таким чином, станом на 27.06.2013 року за Відповідачем по укладеному з Позивачем кредитному договору рахується заборгованість на загальну суму 2580 гривень 05 копійок, що складається з тіла кредиту 1504 грн. 87 коп., простроченого тіла кредиту 359 грн. 24 коп., заборгованість за комісіями 715 грн. 94 коп.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст.629 ЦК України, договір є обовязковим для виконання.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

При вищевикладених обставинах, приймаючи до уваги встановлені судом обставини, дослідивши та оцінивши зібрані у справі докази, які свідчать про наявність підстав для задоволення позовної заяви, суд вважає позовні вимоги ПАТ «Дельта банк» законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі, стягненню з відповідача ОСОБА_1 на корить ПАТ «Дельта банк» підлягає заборгованість за кредитним договором в розмірі 2580 гривень 05 копійок.

Згідно платіжного доручення № 46940969 від 18.07.2013 року, позивачем при подачі позову до суду були понесені судові витрати в розмірі 229 гривень 40 копійок.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею та документально підтверджені судові витрати.

Тому, стягненню з відповідача ОСОБА_1 на корить ПАТ «Дельта банк» підлягають понесені ПАТ «Дельта Банк» та документально підтверджені судові витрати в розмірі 229 гривень 40 копійок.

На підставі ст.ст. 525, 526, 530, 553-554, 610-612, 625, 629 ЦК України, керуючись ст.ст. 10, 11, 88, 209, 212, 214-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства «Дельта банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (69000, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) на користь акціонерного товариства «Дельта банк» (р/р № 26250903858024, МФО 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020) заборгованість за кредитним договором в розмірі 2580 (дві тисячі пятсот вісімдесят) гривень 05 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (69000, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) на користь акціонерного товариства «Дельта банк» (р/р № НОМЕР_2, МФО 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020) судові витрати в розмірі 229 (двісті двадцять девять) гривень 40 копійок.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя М.М. Дмитрієва

Часті запитання

Який тип судового документу № 35134101 ?

Документ № 35134101 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 35134101 ?

Дата ухвалення - 23.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 35134101 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 35134101 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 35134091
Наступний документ : 35134120