Постанова № 34729558, 22.10.2013, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
22.10.2013
Номер справи
801/1310/13-а
Номер документу
34729558
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

22 жовтня 2013 р. (о 12:00) Справа №801/1310/13-а

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Кірєєва Д.В., при секретарі Цатурян С.О.., за участю представників:

від позивача - Харахади У.У., посвідчення НОМЕР_1, довіреність №165 від 31.12.12р.;

від відповідача - не з'явився;

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Публічного акціонерного товариства «Сумбудтранссервіс»

до Територіального управління Держгірпромнагляду в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

про визнання протиправними та скасування пункту 1 розпорядження та пункту 1 припису

Суть справи: Публічне акціонерне товариство «Сімбудтранссервіс» звернулось до Окружного адміністративного суду АР Крим з позовною заявою до Територіального управління Держгірпромнагляду в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про визнання протиправним та скасування пункту 1 Припису Територіального управління Держгірпромнагляду по АР Крим і м. Севастополю №03/пр від 11.01.2013 року, та пункту 1 Розпорядження Територіального управління Держгірпромнагляду по АР Крим і м. Севастополю № 15 від 14.01.2013.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неправомірність висновків відповідача, що викладені в акті за результатами проведення перевірки Публічного акціонерного товариства «Сумбудтранссервіс» (далі - ПАТ "Сумбудтранссервіс») з питань дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів охорони праці та промислової безпеки, а також проведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, в частині відсутності у позивача спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами). Вказує, що положення статті 23 Кодексу України про надра дозволяють, видобувати підземні води для своїх господарських та побутових потреб, якщо продуктивність водозабору не перевищує 300 кубічних метрів на добу, а підприємство в свою чергу, веде облік забору води водовимірювальними приладами та не порушує вказаний ліміт, що підтверджується записами в журналі встановленого зразка ПОД-11. Відтак, вважає пункт 1 припису № 03/пр від 11.01.2013 року та пункт 1 розпорядження № 15 від 14.01.2013 року Територіального управління Держгірпромнагляду в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про зобов'язання ПАТ "Сімбудтранссервіс" одержати спеціальний дозвіл на користування надрами (підземними водами) та не здійснювати водокористування без спеціального дозволу на користування надрами (підземні води) протиправними, такими, що підлягають скасуванню.

У судовому засіданні 22.10.2013 року представник позивача на задоволенні позову наполягав.

У судове засідання 22.10.2013 року представник відповідача не з'явився, про час, дату та місце його проведення повідомлений належним чином.

Враховуючи, що матеріали справи містять достатньо доказів для з'ясування обставин у справі, суд, керуючись ст. 128 КАС України, вважає можливим розглянути справу у відсутність представника відповідача.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

11.01.2013 року Територіальним управлінням Держгірпромнагляду в АР Крим і м. Севастополі була проведена планова перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) ПАТ «Сумбудтранссервіс», з питань дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів охорони праці та промислової безпеки, а також проведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, за результатами якої складено акт № 03 від 11.01.2013 року (а.с. 7-10).

Даним актом перевірки зафіксовано, зокрема, порушення ПАТ "Сімбудтранссервіс" ст.ст. 21, 51 Кодексу України про надра, а саме вказано, що підприємством здійснюється забір питних підземних вод зі свердловини без спеціального дозволу на користування надрами та без проектного рішення на розробку родовищ підземних вод (а.с. 9-10).

За результати перевірки Територіальним управлінням Держгірпромнагляду в АР Крим і м. Севастополі винесено припис № 03/пр від 11.01.2013 року та розпорядження № 15 від 14.01.2013 року, якими позивача зобов'язано усунути порушення вимог природоохоронного законодавства.

Позивач не погодився з пунктом 1 припису № 03/пр від 11.01.2013 року, яким його зобов'язано усунути порушення вимог законодавства, а саме: зобов'язано ПАТ "Сімбудтранссервіс" одержати спеціальний дозвіл на користування надрами та проект розробки родовищ підземних вод, та з пунктом 1 розпорядження № 15 від 14.01.2013 року, яким зобов'язано ПАТ "Сімбудтранссервіс" не здійснювати водокористування без спеціального дозволу на користування надрами до усунення порушень та отримання рішення на відновлення водокористування.

Не погодившись з правомірністю припису та розпорядження в частині необхідності отримання спеціального дозволу на користування надрами, позивач звернувся до суду з вимогою про його часткове скасування.

Дослідивши матеріали адміністративної справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд вважає, що позовні вимоги належить задовольнити.

Відповідно до частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено);5)добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Оцінюючи обґрунтованість позовних вимог, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 21 Кодексу України "Про надра" від 27.07.1994 року № 132/94-ВР Надра у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, що видаються після попереднього погодження з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Згідно зі ст. 51 Кодексу України "Про надра" від 27.07.1994 року № 132/94-ВР розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр. Правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини погоджуються користувачами надр з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, в частині додержання вимог законодавства про надра.

Статтею 19 Кодексу України про надра визначено, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу на користування надрами та акта про надання гірничого відводу.

Користування надрами здійснюється без надання гірничого відводу чи спеціального дозволу у випадках, передбачених цим Кодексом.

Такий виняток, зокрема, встановлений статтею 23 Кодексу України про надра, відповідно до якої, що землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу, та використовувати надра для господарських і побутових потреб.

ПАТ «Сімбудтранссервіс» отримало у Республіканського комітету АР Крим з охорони навколишнього природного середовища дозвіл на спеціальне водокористування від 28.09.2013 року УКР-КРЫ №121 строком дії до 01.10.2013 року, відповідно до якого метою водокористування джерела - задоволення виробничих та господарського-побутових потреб. Ліміт водокористування встановлений - не більш ніж 14,16 тис. куб.м. щорічно (а.с.22-23).

Наказом Державного комітету статистики України від 27.07.1998 №264, затверджено типову форму ПОД-11 - Журнал обліку водоспоживання /водовідведення/.

Згідно зазначеного наказу, дані журналів первинного обліку є основою для заповнення статистичної звітності за формою № 2-тп (водгосп), складання проектів планів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, а також для розрахунків плати за використання води промисловими та сільськогосподарськими підприємствами.

Кожне підприємство (організація, установа) повинне мати укрупнену балансову схему прямоточного, оборотного водопостачання та водовідведення із зазначенням та нумерацією місць виміру забору (приймання) та скидання води, а також пунктів передачі її іншим споживачам.

Вимір витрат води проводиться у пункті обліку на кожному водозаборі та випуску зворотних вод, а також у системах оборотного водопостачання, повторного використання зворотних вод та у пунктах передачі (приймання води) іншим водокористувачам.

На кожний водозабір, скидання зворотних вод, пункт одержання та передачі свіжої та зворотної води, оборотну систему і т. п. відкривається окремий журнал або відводиться у ньому необхідна кількість листів.

Відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 27.07.1998 №264, при наявності на одному підприємстві декількох водозаборів та випусків зворотних вод на кожний з них ведуть журнал первинного обліку використання вод за кількісними та якісними показниками (типові форми №№ ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13).

Вибір водовимірювальних приладів та обладнання визначається їх призначенням, величиною витрат води (максимальних та мінімальних), що необхідно вимірювати, продуктивністю водозабірних та водоскидних споруд, складом зворотних вод.

Форма ПОД-11 застосовується для визначення кількості води, що забирається із водних об'єктів чи з інших систем водопостачання; передається іншим водокористувачам або скидається до водних об'єктів; відводиться на поля фільтрації, у накопичувачі, випаровувачі і т. п.; використовується у системах оборотного та повторно-послідовного водопостачання.

Записи у журналі за типовою формою №ПОД-11 ведуться на основі проведення замірів витрат води.

Графа 2 заповнюється на основі показників водовимірювальної апаратури. При обліку води водомірами з підсумковим обладнанням до цієї графи заносяться попередні та наступні показники витратоміра у тис. куб. м. Різниця показників заноситься до графи 4 з підведенням підсумків за кожний місяць та в цілому за рік.

Якщо облік води здійснюється витратоміром, який має реєструючий вторинний прилад, то у журналі записується порядковий номер діаграми, знятої з вторинного приладу. Після планіметрування діаграми у графі 4 вказується добова витрата води в куб. м/доб. Підсумкові витрати води за місяць та в цілому за рік проставляються у тис. м. куб.

При обліку води витратоміром з показуючим обладнанням у графі 2 у чисельнику вказуються одноразові дані, що зняті із вторинного приладу витратомірного обладнання, а у знаменнику - відповідні величини витрати води у куб. м/год. Витрата води за кожну добу визначається множенням середньогодинної витрати води на кількість годин роботи витратоміра за добу і записується у графу 4. Підсумкові витрати води за місяць та в цілому за рік проставляються у тис. м. куб.

Журнал перевіряється та підписується керівником відповідної служби у терміни, що визначаються періодичністю проведення замірів витрати води.

Судом встановлено, що ПАТ "Сімбудтранссервіс" ведеться журнал встановленого зразка ПОД-11, в якому щомісячно здійснюються записи щодо обліку видобутку води.

Порушень заповнення журналу ПОД-11 чи невідповідності вказаних у ньому даних перевіркою не встановлено.

Згідно журналу обліку водоспоживання водовимірювальними приладами, наданого позивачем, видобуток підземних вод за період з 15.08.2011 року по 14.01.2013 року склала 3964 куб. м.

Також, при вирішенні спору суд враховує, що відповідно до вимог статті 48 Водного кодексу України, спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Згідно із положеннями статті 3 Господарського кодексу України від 16.01.2003, № 436-IV під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність /частина перша/.

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва -підприємцями/частина друга/.

Сферу господарських відносин становлять господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини/ частина четверта/.

Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності /частина п'ята/.

При цьому, слід вказати , що господарсько-виробничі відносини - це відносини, що виникають безпосередньо у процесі здійснення суспільного виробництва, спрямованого на виготовлення та реалізацію продукції, на виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність, та на реалізацію дієздатності суб'єкта господарювання. Ці відносини виникають навколо створення певних благ, що складають предмет господарської діяльності.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що ПАТ "Сімбудтранссервіс" використовує підземні води для власних господарсько-побутових потреб, протилежне перевіркою не встановлено, та в обсязі не більше 300 м3/добу, а тому підприємство згідно зі статтею 23 Кодексу України про надра має право не отримувати спеціальний дозвіл на користування надрами (підземні води).

Відповідно до положень статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Аналогічна позиція викладена в ухвалі Вищого адміністративного суду від 25.04.2013 року по справі К/800/9843/13.

Також суд зазначає, що згідно з висновками судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 26 по матеріалам адміністративної справи № 801/1310/13-а від 30.09.2013 року, з якими погоджується суд, висновки відображені у п. 1 розпорядження за актом перевірки Територіального управляння Держгірпромнагляду в АРК та м. Севастополі № 15 від 14.01.2013 року та п. 1 Припису Територіального управляння Держгірпромнагляду в АРК та м. Севастополі № 03/пр. від 11.02.2013 року не підтвердились, у зв'язку з тим, що ПАТ "Сімбудтранссервіс" видобуває воду із свердловини № 5714, що розташована в межах наданої їм земельної ділянки на підставі державного акту (серія КМ-І № 04365) від 07.10.1997 року, продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу, та фактично надра використовуються для господарських і побутових потреб, що відповідно до ч. 1 ст. 23 Кодексу України "Про надра" позволяє їм без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати підземні води для власних господарсько-побутових потреб. Також наданими на дослідження документами бухгалтерського обліку не підтверджується використання видобутої води із свердловини № 5714 о об'ємі 3964 куб.м. за період з 15.08.2011 року по 14.01.2013 року на виробничі потреби ПАТ "Сімбудтранссервіс"

На підставі вищевикладеного, суд вважає необґрунтованими висновки відповідача про порушення позивачем ст. 21, 51 Кодексу України про надра, тому вимоги Територіального управління Держгірпромнагляду в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, які містяться в пункті 1 припису та пункту 1 розпорядження, щодо зобов'язання ПАТ "Сімбудтранссервіс" не здійснювати водокористування без спеціального дозволу на користування надрами (підземні води) та одержати спеціальний дозвіл на користування надрами (підземні води) є необґрунтованими, а тому пункт 1 припису № 03/пр від 11.01.2013 року та пункт 1 розпорядження № 15 від 14.01.2013 року є протиправними та підлягають скасуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

В судовому засіданні 22.10.2013 були оголошені вступна та резолютивна частини рішення. Повний текст рішення складений та підписаний 28.10.2013 року.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 94, 158-163, 167 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити.

2. Визнати протиправним та скасувати п. 1 Розпорядження Територіального управління Держгірпромнагляду по АР Крим і м. Севастополю №15 від 14.01.2013 року.

3. Визнати протиправним та скасувати п. 1 Припису Територіального управління Держгірпромнагляду по АР Крим і м. Севастополю №03/пр від 11.01.2013 року.

4. Стягнути з Державного бюджету України на користь ПУблчного акціонерного товариства "Сімбудтранссервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи - 01268621, 95493, АР Крим, м. Сімферополь, с. ГРЕС, вул Монтажна,8) 34,41 грн. судового збору.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Кірєєв Д.В.

Попередній документ : 34729548
Наступний документ : 34729564