Постанова № 34062375, 25.09.2013, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.09.2013
Номер справи
826/11012/13-а
Номер документу
34062375
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

Іменем України

м. Київ

25 вересня 2013 року 14:15 год. №826/11012/13-а

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Костенка Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Левченко І.В.,

представників: позивача - Харченко М.О., відповідача - Братікової О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Приватного підприємства "Світлоторг" до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управ-ління Міндоходів у м.Києві (далі - ДПІ) про визнання протиправними і скасування податко-вого повідомлення-рішення від 03.07.2013 №0004622208,

в с т а н о в и в:

Позивач просить визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення ДПІ від 03.07.2013 №0004622208 з підстав відсутності зазначених в акті перевірки порушень, невідповідності результатів перевірки вимогам податкового законодавства щодо порядку формування податкового кредиту з ПДВ і наданим до перевірки документам фінансово-гос-подарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ "Ретро Бізнес", стверджуючи про право-мірність формування спірного податкового кредиту.

Під час розгляду справи представник позивача підтримав позов з наведених підстав.

Представник відповідача не визнала позов, надала письмові заперечення, в яких про-сить відмовити в позові з тих підстав, що позивачем неправомірно сформовано податковий кредит з ПДВ по операціям з ТОВ "Ретро Бізнес" тому, що фінансово-господарські взаємо-відносини між позивачем і ТОВ "Ретро Бізнес" є фіктивними і такими, що не спрямовані на реальне настання правових наслідків.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд дій-шов висновку про наявність підстав для задоволення позову, виходячи з такого.

Судом встановлено, що на підставі наказу від 01.06.2013 №1163 та з посиланням на пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК відповідачем проведено документальну позапланову невиїзну перевірку позивача з питань дотримання вимог податкового законодавства з ПДВ за період з 01.10.2012 по 31.10.2012 по взаємовідносинах з ТОВ "Ретро Бізнес", за результатами якої складено акт від 18.06.2013 №103/22.8-17/32420334 і винесено податкове повідомлення-рішення від 03.07.2013 №0004622208, яким позивачу збільшено грошове зобов'язання з ПДВ на 12414 грн. (у т.ч.: основний платіж - 9931 грн., штраф - 2483 грн.).

Судом встановлено, що спірне грошове нарахування здійснено у зв'язку з порушенням позивачем п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.4, п. 201.6, п. 201.10 ст. 201 ПК, внаслідок чого, як зазначив в акті відповідач, було занижено ПДВ за листопад 2012р. на 9931 грн.

Спірні правовідносини виникли у сфері справляння податків і зборів та стосуються правомірності податкового повідомлення-рішення.

1) Згідно з п. 61.1 ст. 61 ПК податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своє час-ності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль здійснюється зокрема шляхом перевірок (пп. 62.1.3 ПК).

Відповідно до положень пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, п. 78.4 ст. 78, ст. 79 ПК позапланова перевірка проводиться на підставі відповідного наказу керівника органу ДПС.

Як встановлено судом і підтверджується наявними у справі копіями наказу начальника ДПІ від 01.06.2013 №1163 та акта перевірки від 18.06.2013 №103/22.8-17/32420334, доку-ментальна позапланова невиїзна перевірка позивача з питань дотримання позивачем вимог податкового законодавства з ПДВ по взаємовідносинах з ТОВ "Ретро Бізнес" призначена і здійснена за жовтень 2012р., тобто не включає листопад 2012р.

Водночас зі змісту акта перевірки вбачається та визнається відповідачем, що фактично предметом перевірки була податкова декларація позивача з ПДВ за листопад 2012р. (вх. №9079741574 від 18.12.2012) і правомірність включення позивачем до складу податкового кредиту за листопад 2012р. суми ПДВ, нарахованої по операціям з ТОВ "Ретро Бізнес".

Враховуючи положення п. 60.1 ст. 60, пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, п. 78.4 ст. 78, ст. 79 ПК і зважаючи на відсутність відповідного рішення керівника ДПІ щодо проведення податкової перевірки позивача за листопад 2012р., то перевірка додержання позивачем вимог податко-вого законодавства по взаємовідносинах з ТОВ "Ретро Бізнес" у листопаді 2012р. здійснена відповідачем неправомірно за відсутності встановлених ст. 79 ПК підстав і умов її прове-дення та з порушенням визначеного ПК порядку, у зв'язку з чим акт перевірки в цій частині є недопустимим доказом по справі та не береться судом до уваги.

З огляду на відсутність в акті перевірки відомостей про факти порушення позивачем податкового законодавства щодо формування податкового кредиту з ПДВ у жовтні 2012р., враховуючи невизнання судом як доказу акта перевірки в частині перевірки позивача за листопад 2012р. і неприйнятність зазначених в ньому фактів порушення позивачем вимог податкового законодавства у листопаді 2012р., а також зважаючи на відсутність у справі інших належних і допустимих доказів, які б свідчили про заниження позивачем податкових зобов'язань з ПДВ на 9931 грн. у жовтні 2012р., суд дійшов висновків про відсутність зако-нних підстав для спірного грошового нарахування та про неправомірність оскаржуваного податкового повідомлення-рішення.

2) Оскаржуване податкове повідомлення-рішення є неправомірним з огляду на безпідставність і недоведеність висновків перевірки.

Під податковим кредитом відповідно до пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 ПК розуміється сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податково-го) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає зокрема у разі здій-нення операцій з придбання товарів та послуг (пп. "а" п. 198.1 ст. 198 ПК).

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 ПК податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахо-ваних (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Ко-дексу, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у т.ч. при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподаткову-ваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Пунктом 198.6 ст. 198 ПК визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу).

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПК платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, яка, як встановлено п. 201.10 цієї ж статті, є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Законом України від 16.07.1999 №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлено, що бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством та на даних якого ґрунтується, зокрема, податкова звітність (ч.2 ст.3). Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій визначено первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій (ч.1 ст.9).

Отже, формування податкового кредиту з ПДВ обумовлено придбанням платником податків товарів, робіт (послуг) з метою їх використання в межах господарської діяльності та реалізується за наявності у платника належно оформлених підтверджуючих проведення господарських операцій первинних документів і податкових накладних.

Як вірно встановлено перевіркою і підтверджується матеріалами справи, позивачем задекларовано в складі податкового кредиту з ПДВ листопада 2012р. 9931 грн. податку згід-но податкової накладної ТОВ "Ретро Бізнес" від 31.10.2012 №94, виписаної у зв'язку з пос-тавкою на користь позивача робіт (послуг) з друку та розповсюдження рекламних листівок на підставі укладеного з ТОВ "Ретро Бізнес" договору від 01.10.2012 №РЕК/01-10.

Згідно з актом відповідач стверджує, що позивач завищив податковий кредит з ПДВ у листопаді 2012р. на 9931 грн. по операціям з ТОВ "Ретро Бізнес", оскільки даний контрагент є суб'єктом господарювання з ознаками фіктивності, тому відповідач вважає господарські операції безтоварними і не спрямованими на реальне настання правових наслідків. Такий висновок зроблено відповідачем на підставі того, що до ДПІ надійшли письмові пояснення засновника і директора ТОВ "Ретро Бізнес" ОСОБА_3, в яких зазначено, що останній ніяких документів не складав і не підписував та нікого не уповноважував, а підприємством ТОВ "Корнерс Груп" йому не відомо.

Однак, даний висновок є необґрунтованим і не свідчить про відсутність фактичного здійснення господарських операцій, а також не спростовує правове значення складених за такими операціями первинних документів, наданих до перевірки і суду.

Так, перевіркою було встановлено, що між позивачем (Замовник) і ТОВ "Ретро Біз-нес" (Виконавець) укладено договір від 01.10.2012 №РЕК/01-10, згідно з яким Замовник до-ручає, а Виконавець зобов'язується виконати роботи по виготовленню і розповсюдженню рекламних листівок формату А3, тиражем 16000 примірників. Додатком 1 до договору визна-чено зміст і кошторис робіт.

Також, перевіркою було встановлено, що відповідно до договору і кошторису до нього Виконавцем виконано роботи, про що сторонами договору складено акт виконаних робіт від 31.10.2012 на суму 59586 грн. (у т.ч. ПДВ - 9931 грн.).

Вказана податкова накладна, а також господарський договір та акт виконаних робіт, на підставі яких її виписано, були надані до перевірки відповідачу, а їх копії наявні у справі. Відсутність документів бухгалтерського і податкового обліку, необхідних для підтвердження задекларованих показників податкового кредиту по операціям з ТОВ "Ретро Бізнес", пере-віркою не встановлено і в судовому засіданні відповідачем не зазначається.

У справі наявні, також, копія банківської виписки від 04.12.2012, що підтверджує здій-снення позивачем грошового платежу в сумі 59586 грн. (у т.ч. ПДВ - 9931 грн.) на користь ТОВ "Ретро Бізнес" в оплату за виконані роботи згідно вищевказаного договору. Крім цього, на вимогу суду позивач надав копію акта від 01.10.2012 до договору, згідно з яким Замовни-ком було затверджено і передано, а Виконавцем прийнято до виконання макет рекламної листівки відповідного зображення та CD-диск.

Під час розгляду справи судом встановлено, що господарський договір недійсним (фіктивним) в судовому порядку не визнавався, зміст господарських зобов'язань з виконання робіт з виготовлення і розповсюдження рекламних листівок не суперечить вимогам націо-нального законодавства. Перевіркою не встановлено порушень в оформленні фінансово-гос-подарських документів чи інших невідповідностей вимогам ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та п. 201.1 ст. 201 ПК. Дійсність вказаних первинних документів підтверджується тим, що ТОВ "Ретро Бізнес" в установленому порядку було зареєстрованим платником ПДВ. Роботи (послуги) з виготовлення і розповсюдження рекламних листівок придбавалися позивачем з метою рекла-мування діяльності ПП "Світлоторг" і просування на ринку світлотехнічної продукції.

Заперечення відповідача і надані ним докази не спростовують належність, допусти-мість і достатність доказів позивача та обставин, які ними підтверджуються.

Лише письмові пояснення ОСОБА_3, в яких він заперечив свою причетність до діяльності ТОВ "Ретро Бізнес", є недостатнім доказом недійсності підписів ОСОБА_3 в наданих до перевірки і суду фінансово-господарських документах ТОВ "Ретро Бізнес", оскільки достовірність цих пояснень не була перевірена в рамках досудового розслідування та/або не встановлена в рішенні суду, а також не підтверджена результатами експертизи, проведення якої в рамках податкового контролю врегульовано ст. 84 ПК та визначено пп. 83.1.3 п. 83.1 ст. 83 ПК як підстава для висновків під час проведення перевірок. Окрім того, підставою податкового обліку є первинні документи, а не усні пояснення осіб, водночас надані до перевірки і до суду первинні документи, які згідно з ч. 4 ст. 70 КАС є належним засобами доказування по справі, містять підпис відповідальної особи та засвідчені печаткою суб'єкта господарювання.

Не заслуговують на увагу суду посилання відповідача на наявність ознак фіктивності ТОВ "Корнерс Груп", діяльність якого не стосується взаємовідносин між позивачем і ТОВ "Ретро Бізнес".

Інших аргументованих заперечень і доказів відсутності реальності господарських операцій та спростування доводів і доказів позивача відповідач та його представник в судовому засіданні не зазначили і не надали, повідомивши суд про відсутність таких.

Таким чином, оцінюючи докази по справі, суд дійшов висновку, що подані позивачем документи є належними і допустимими доказами, які відповідно ст. 44, п.п. 198.1, 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198, п. 201.10 ст. 201 ПК є прямим і достатнім підтвердженням фактів здій-нення господарських операцій з придбання робіт, а також правильності обчислення і пов-ноти нарахування і сплати до бюджету ПДВ у сумі 9931 грн. та підставою для включення даної суми до податкового кредиту.

Відповідач не надав належної оцінки поданим до перевірки документам, натомість допустив відображення в акті перевірки необґрунтованих даних, а також суб'єктивних при-пущень перевіряючих, які належним чином встановлені і доведені не були, внаслідок чого висновки відповідача про заниження позивачем ПДВ є необ'єктивними, нормативно необґрунтованими і документально не підтвердженими.

Отже, враховуючи встановлені обставини і наведені мотиви, суд вважає вірними і переконливими доводи позивача про відсутність зазначених в акті порушень і правомірність декларування позивачем спірних сум податкового кредиту з ПДВ, оскільки такі доводи позивача відповідають приписам ЦК, ПК і в достатній мірі підтверджені наданими до суду доказами. Недостатність доказів і недоведеність відповідачем, на якого КАС покладає тягар доказування правомірності прийнятих рішень, тих обставин, які стали підставою для їх прийняття, та невірне застосування відповідачем норм податкового і цивільного законо-давства, вказують на неправомірність оскаржуваного податкового повідомлення-рішення, що є підставою для визнання його протиправним і скасування та задоволення позову.

Керуючись ст.ст. 2, 6, 9, 11, 70, 71, 76, 79, 86, 122, 138, 158-163, 167 КАС, суд

п о с т а н о в и в:

1. Задовольнити адміністративний позов Приватного підприємства "Світлоторг".

2. Визнати протиправними і скасувати податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м.Києва Державної податкової служби від 03.07.2013 №0004622208.

3. Присудити на користь Приватного підприємства "Світлоторг" судовий збір у сумі 124,15 грн. з Державного бюджету України за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м.Києві.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду в порядку, встановленому ст.ст. 185-187 КАС. Апеляційна скарга на постанову подається протягом 10 днів з дня отримання її копії повного тексту.

Суддя Д.А. Костенко

Попередній документ : 34062360
Наступний документ : 34062376