Рішення № 33953951, 07.10.2013, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
07.10.2013
Номер справи
916/1925/13
Номер документу
33953951
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"07" жовтня 2013 р.Справа № 916/1925/13

За позовом Комунальне підприємство "Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго";

до відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНМАРС"

про стягнення 31488,41грн.

Суддя Гуляк Г.І.

Представники:

Від позивача: Залеська Ю.С. - за дорученням.

Від відповідача: не з'явився;

Суть спору: Комунальне підприємство "Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго" звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМАРС" про стягнення 31 488,41 гривень.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 23 липня 2013 року порушено провадження у справі № 916/1925/13.

Представник відповідача у судові засідання не з'явився, відзив на позовну заяву та витребувані судом документи не надав, відповідач свого права на захист не використав, хоч і повідомлявся про час та місце проведення судового засідання належним чином шляхом надіслання ухвал суду на юридичну адресу, у зв'язку з чим справа розглядається за наявними в ній матеріалами на підставі ст. 75 ГПК України.

У судовому засіданні 07.10.2013р. було оголошено вступну та резолютивну частини рішення суду в порядку статті 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив.

03.07.2008р. між Комунальним підприємством "Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго" (Постачальник) та товариство з обмеженою відповідальністю "ІНМАРС" (Абонент) було укладено договір №11-99 на відпуск теплової енергії у гарячій воді, згідно умов якого Постачальник зобов'язався відпускати Абоненту теплову енергію у гарячій воді на теплопостачання об'єктів Абонента, що розташовані за адресою: м. Ізмаїл, вул.. Дзержинського 50, а також відпускати Абоненту теплову енергію у гарячій воді у відповідності з наданою Абонентом дислокацією, за період з 03.07.2008р. по 03.07.2009р. 0,009 Гкал, а Абонент зобов'язався проводити оплату відповідно до виставленого платіжного документу протягом 20 днів, з моменту його отримання.

Відповідно до п.2.3. договору встановлено, що при затвердженні виконавчим комітетом у встановленому порядку нових тарифних ставок на теплову енергію, що поставляється, перерахунок здійснюється без додаткового погодження між сторонами.

Відповідно до п.4.4. договору, розрахунки за теплову енергію здійснюються за платіжним документом Постачальника 2 рази у розрахунковий період (місяць); проміжний розрахунок -за споживання теплової енергії у першій та другій декадах місяця; кінцевий розрахунок -у перших числах періоду, наступного за розрахунковим, за виключенням суми проміжного платежу.

Умовами п.4.5. договору передбачено, що Абонент зобов'язується здійснювати оплату, згідно виставленого платіжного документу на протязі 20 днів, з моменту його одержання. В разі незгоди із сумою, вказаною у платіжному документі Абонент зобов'язується, на протязі строку оплати, повідомити свої зауваження у письмовій формі та підтвердити їх документально. За несвоєчасну оплату нараховується пеня у розмірі 0,3% на добу за кожен день прострочення оплати платіжного документа.

Даний договір укладений строком на один рік та набирає чинності з моменту його підписання сторонами або за закінченням двадцяти днів з дня його одержання Абонентом (п.7.2. договору); договір вважається продовженим на наступний строк, якщо за 30 днів до закінчення строку дії даного договору, не поступить заява від однієї із сторін про розірвання договору або його перегляді, у зв'язку з переходом права власності або проведенні у встановленому порядку відключення від теплових мереж. Зміни до договору вносяться за погодженням сторін (п.7.3. договору).

Згідно розрахунку витрат теплової енергії на опалення нежитлового приміщення площею 118 кв.м. за період опалювальних сезонів 2011 - 2012, 2012 - 2013 років заборгованість складає 31 488,41 гривень. В порушення умов зазначеного договору відповідач неналежним чином виконував свої обов'язки з оплати наданих послуг і розрахувався несвоєчасно та не в повному обсязі у зв'язку з чим заборгованість відповідача перед позивачем складає 31 488,41 гривень.

Враховуючи невиконання відповідачем взятого на себе за договором обов'язку щодо оплати наданих послуг, Комунальне підприємство "Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго" звернувся до суду з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальність „ІНМАРС" про стягнення заборгованості у сумі 31 488,41 гривень.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд дійшов наступних висновків.

В частині 1 статті 901 Цивільного кодексу України зазначається, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 903 Цивільного кодексу України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч.1 ст.626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно ст.509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України (зі змінами та доповненнями) підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Ст. 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Статтею 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін), що визначено в ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до п.12 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення..., затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630 при наявності засобів обліку, як в даному випадку, розрахунок витрат теплової енергії на опалення визначається відповідно до показників лічильника пропорційно опалювальній площі. В свою чергу, розмір щомісячних витрат теплової енергії відповідно до показань теплового лічильника підтверджується копіями витягу з журналу обліку теплової енергії.

Згідно ч.6 ст.19 Закону України „Про теплопостачання" від 02.06.2005 р. № 2633-IV споживач повинен щомісячно здійснювати оплату теплопостачальній організації за фактично отриману теплову енергію.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ст. 43 ГПК України).

Враховуючи вищезазначені обставини справи та перевіривши правильність наданого позивачем розрахунку суми заявленої до стягнення, позовні вимоги Комунального підприємства "Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго" до відповідача ТОВ „ІНМАРС" про стягнення заборгованості у сумі 31 488,41 гривень, яка складається з сум за поставлену теплову енергію - жовтень 2011 року, листопад 2012 року, грудень 2012 року та січень - квітень 2013 року, є обґрунтованими, підтверджені наявними у справі матеріалами та підлягають задоволенню.

Судові витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача згідно зі ст.ст. 44,49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 33,34,43,44-49,50,75,82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „ІНМАРС" (68600, Одеська область, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 3, р/р № 26004015383 у філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України", МФО 328629, код ЄДРПОУ 13917059) на користь Комунального підприємства "Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго" (68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Клушина, 5-а, код ЄДРПОУ 05514413; р/р №26009300170168 у філії Одеського ОУ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 328845) - заборгованість у розмірі 31 488 /тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят вісім/ гривень/ 41 копійка, витрати по сплаті судового збору на суму 1720 /одна тисяча сімсот двадцять/ гривень 50 копійок.

Рішення суду може бути оскаржено протягом 10-денного строку з моменту складання повного тексту.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи Одеським апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення виготовлено та підписано 08.10.2013р.

Суддя Гуляк Г.І.

Попередній документ : 33953946
Наступний документ : 33965927