Рішення № 33694177, 18.09.2013, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
18.09.2013
Номер справи
920/1496/13
Номер документу
33694177
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

18.09.2013 Справа № 920/1496/13

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Авто-сфера плюс",

м. Суми

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Міг-Транс", м. Суми

про стягнення 8 452 грн.

СУДДЯ ЗРАЖЕВСЬКИЙ Ю.О.

Представники сторін:

від позивача: Ярьоменко О.А.

від відповідача: не з`явився

При секретарі судового засідання Логоші О.М.

Суть спору: позивач просить суд стягнути з відповідача заборгованість в сумі 8 452 грн. за договором поставки № 200611 та договором на виконання послуг № 200611 від 20.06.2011 р., 1720 грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

Відповідач відзив на позовну заяву не подав.

Представник відповідача в засідання суду не з'явився.

Господарським судом Сумської області направлялась копія ухвали від 30.08.2013р. про порушення провадження у даній справі та призначення її до розгляду на 18.09.2013р. на адресу відповідача, що вказана у позовній заяві та витязі з ЄДРПОУ: « 40011, м. Суми, пр. Шевченка, буд. 19, кв. 47». За таких обставин, у відповідності до ст. 64 Господарського процесуального кодексу України відповідач вважається повідомлений про час і місце проведення судового засідання належним чином.

Оскільки відповідачем не поданий суду відзив на позовну заяву та письмові обґрунтування своєї позиції у даній справі, господарський суд, у відповідності до ст. 75 ГПК України, розглядає дану справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази, що мають значення для вирішення спору по суті, суд встановив наступне:

20.06.2011р. між відповідачем - товариством з обмеженою відповідальністю «МІГ-ТРАНС» (покупець, замовник) та позивачем - товариством з обмеженою відповідальністю «Авто-сфера плюс» (продавець або підрядник) було укладено договір поставки № 200611 та договір на виконання послуг № 200611, відповідно до умов яких продавець зобов'язується передати у власність покупця, а покупець зобов'язується приймати і оплачувати запасні частини до автомобілів в порядку визначеному умовами договору, а також підрядник зобов'язується виконати ремонт та технічне обслуговування автотранспорту замовника, а той в свою чергу - прийняти й оплатити дані роботи.

Відповідно до п. 2.1 договору поставки ціна одиниці виміру товару та загальна вартість кожної партії товару визначаються сторонами в заявках.

Пунктом 2.4 договору поставки встановлений 10-ти денний строк для оплати відповідачем поставленого товару.

Згідно п. 3.1 договору поставки розрахунки за кожну партію товару здійснюються в безготівковому порядку. Оплата здійснюється шляхом переказу покупцем грошових коштів на поточний рахунок постачальника (п.3.2 договорів).

На підставі видаткової накладної № 73 від 27.10.2011р. відповідачем отримало товар на суму 6452,00 грн., а також 27.10.2011р. відповідно до акту здачі-приймання виконаних робіт № 74 було виконано ремонтні роботи на суму 7 400,00 грн.

Як встановлено матеріалами даної справи, позивачем були виконані свої зобов'язання по даним договорам належним чином: переданий у встановлені строки товар, виконаний ремонт та надані всі документи для здійснення оплати.

Однак відповідач здійснив оплату лише частково 28.10.2011р. в сумі 4 000,00 грн. та 19.03.2012 - 1 400,00 грн.

На лист-вимогу позивача № 23/11-12 від 26.11.2012р. відповідач надіслав лист-відповідь вих. № 10/12/2012 від 10.12.2012р. з проханням надати йому копії первинних документів, так як він їх не мав, для врегулювання розбіжностей. Позивачем задоволено прохання відповідача та 22.01.2013р. направлено ТОВ «МІГ-ТРАНС» цінний лист з копіями документів, але відповідач не з'явився у поштове відділення для його отримання.

Станом на 27.08.2013р. заборгованість відповідача перед позивачем за відвантажений товар та виконані роботи становить 8 452 грн. 00 коп.

Відповідно до п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно до ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, в тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, в тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Договір є підставою виникнення господарського зобов'язання, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 629, 530 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до вимог статті 712 ЦК України, статті 265 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і відповідно до умов договору. Не виконуючи належним чином свої зобов'язання, відповідач порушив вимоги ст. 526 Цивільного кодексу України - допустив прострочення грошового зобов'язання.

Оскільки відповідачем не виконані належним чином умови договору, що повністю підтверджується матеріалами справи, та не надані суду аргументовані заперечення стосовно позовних вимог, господарський суд вимоги позивача щодо стягнення з відповідача 8 452 грн. 00 коп. боргу визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню на підставі ст. 526 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 44, 49 ГПК України, з відповідача на користь позивача підлягають стягненню витрати позивача по сплаті судового збору в сумі 1 720 грн. 50 коп.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 33-34, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «МІГ-ТРАНС» (40009, м. Суми, пр. Шевченка, 19, кв. 47, код ЄДРПОУ 37283531) на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-сфера плюс» (40035, м.Суми, вул. Д. Коротченко, 19/2, код 37654953) 8 452 грн. 00 коп. боргу, 1720 грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

Повне рішення складено 23.09.2013р.

СУДДЯ Ю.О. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Попередній документ : 33694176
Наступний документ : 33694182