Рішення № 33330897, 03.09.2013, Господарський суд Волинської області

Дата ухвалення
03.09.2013
Номер справи
903/767/13
Номер документу
33330897
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

02 вересня 2013 р. Справа № 903/767/13

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Академія кормів", м.Львів

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія кормів", м.Луцьк

про стягнення 17 044,38 грн.

Суддя Костюк С. В.

Представники:

від позивача: Кирилов К.В., дов. від 01.04.2013 року.

від відповідача: н/з

Права та обов'язки учаснику судового процесу роз'яснені відповідно до ст. ст. 20, 22 ГПК України.

Відводу складу суду не заявлено.

Клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами не поступило.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну чатину рішення.

Суть спору: Позивач ставив вимогу стягнути з відповідача 22 043,05 грн., з них 10 160 грн. основного боргу та 11 883,05 грн. штрафу нарахованого згідно пунктів 7.5,7.7, 7.8 договору №01 від 04.01.2011 року.

Обгрунтовуючи заявлену вимогу вказує, що відпуск продукції (концентрат для свиней) відповідачу згідно зазначеного договору на суму 11 300 грн. проведено по накладній №12 від 10.04.2012 року, з врахуванням даної поставки станом на 10.04.2012 року заборгованість відповідача становила 22 430 грн; 11.04.2012 року та 18.05.2012 року відповідачем було перераховано відповідно 11 000 грн. та 1270 грн., тому станом на 18.05.2012 року заборгованість склала 10 160 грн., яка на даний час не погашена.

Згідно п.5.1 договору відповідач зобов'язаний провести передоплату від вартості товару протягом 7-ми календарних днів з моменту його реалізації, а згідно п.4.3 реалізацією товару вважається момент його передачі представнику покупця за актом приймання-передачі, або за фактом підписання представником покупця видаткової накладної.

Оскільки поставка здійснена 10.04.2012 року, а часткова оплата проведена 18.05.2012 року, період прострочення становить 37 календарних дні, що є порушенням п.5.4 договору.

Згідно п.7.5 договору нараховано штраф в розмірі 2 032 грн. за прострочення оплати на 3 дні, в розмірі 3 048 грн.- за 3 місяці, 5 080 грн. за прострочення оплати 6 місяців (дана сума вказана в заяві від 12.08.2008 року) та пеню в сумі 1763,69 грн. за прострочку оплати згідно п.7.7 договору , а також 40,69 грн. інфляційних згідно п.7.8 договору.

При нормативному обґрунтуванні заявленої вимоги посилається на положення статей 230,265 ГК України, ст.ст. 509,526,530,625 ЦК України.

Представником позивача через канцелярію суду 02.09.2013 року було подано заяву про зменшення суми позову, згідно якої просить стягнути з відповідача заборгованість в сумі 10 160 грн., 5 080 грн. штрафу згідно п.7.5 договору, 1763,69 грн. пені згідно п.7.7 договору, 40,69 грн. інфляційних згідно п.7.8.

Право на зменшення суми позову передбачено ст.22 ГПК України, тому суд розглядає спір на суму 17 044,38 грн. з врахуванням заяви про зменшення суми позову.

Відповідач пояснень по суті заявленого позову не представив, в судове засідання не зявився, ухвала про відкладення розгляду справи направлена за адресою зазначеною в позовній заяві, яка відповідає юридичній адресі згідно витягу з ЄДРПОУ, повернулася без вручення адресату з відміткою пошти, «за закінченням терміну зберігання».

Водночас до повноважень господарських судів не віднесено зясування фактичного місцезнаходження юридичних осіб, тому відповідні процесуальні документи надсилаються за адресою зазначеною в позовній заяві. Примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції повернуті органами зв'язку з відміткою «за закінченням терміну зберігання» вважаються належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників про вчинення судом процесуальних дій.

Відповідно до ст.77 Господарського процесуального кодексу України однією з підстав відкладення розгляду справи є нез'явлення в судове засідання представників сторін, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні.

Оскільки обставини щодо неможливості вирішення спору по суті відсутні, суд розглядає справу відповідно до ст.75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

З матеріалів справи, пояснень представника позивача вбачається, що між Товариством з обмеженою відповідальністю «Академія кормів» і Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія кормів» 04 січня 2011 року укладено договір поставки №01.(а.с.10-14)

Згідно якого (п.1.1) позивач (Продавець відповідно до договору) зобов'язується в порядку та на умовах, визначених договором передати у власність відповідачу (Покупцю за договором), а покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених договором, прийняти та оплатити товар.

10 квітня 2012 року позивачем поставлено відповідачу товару на загальну суму 11 300 грн., що підтверджується накладною №12 від 10.04.2012 року та податковою накладною (а.с.8-9). Внаслідок даної поставки, сума боргу відповідача перед позивачем зросла на 11 130 грн. і станом на 10.04.2012 року становила 22 430 грн.

Відповідачем було здійснено часткову оплату товару, а саме 11.04.2012 року сплачено 11 000 грн., 18.05.2012 року 1270 грн., отже сума боргу на момент звернення з позовом становить 10 160 грн., яка відповідачем на момент розгляду справи не погашена.

За загальними нормами ст.193 ГК, ст.526 ЦК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших актів, договору ,а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

За ч.1 ст.712 за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

За ст.655 ЦК за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно п.5.4 договору остаточна оплата поставленого товару здійснюється покупцем не пізніше 30-ти календарних днів з моменту передачі товару, як це передбачено п.4.3 договору.

Згідно п.4.3 реалізація товару вважається здійсненою з моменту передачі товару представнику покупця чи призначеному покупцем перевізнику за актом приймання-передачі товару, або за фактом підписання представником покупця накладної на отримання товару, чи іншого документа про передачу товару, в даному випадку 10.04.2012 року.

За частиною 1 ст.530 Цивільного кодексу України передбачено те, що якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст.610 ЦК України Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

За ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Пунктом 7.5 при простроченні оплати поставленого товару більш як на 3 дні покупець сплачує продавцю штраф у розмірі 20% від суми прострочення, при простроченні оплати поставленого товару більш як на 3 місяці покупець додатково сплачує продавцю штраф у розмірі 30% від суми прострочення, при простроченні оплати поставленого Товару більш як на 6 місяців покупець додатково сплачує продавцю штраф у розмірі 50% від суми прострочення.

Згідно вимоги позивача штраф по п.7.5 нараховано в сумі 10 160 грн., водночас в заяві від 02.09.2013 року позивач просить стягнути по п.7.5 договору 5080 грн. штрафу.(10160+50%).

Згідно п.7.7 договору за прострочення оплати поставленого товару за цим договором, покупець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України ( що діяла в період прострочення) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. По накладній від 10.04.2012 року прострочення платежу рахується з 11 травня 2012 року по 24.07.2013 року (день подачі позову через органи зв'язку), тобто про строчка складає 440 днів.

Згідно позовної вимоги сума пені складає 1763,69 грн. Водночас з врахуванням п.7.7 договору та ч.6 ст.232 Господарського кодексу України пеня підлягає стягненню в сумі 764,09 грн. (10160*15%/365*183дн.)

По п.7.8 у випадку прострочення оплати поставленого за цим договором товару покупець зобов'язаний сплатити заборгованість, збільшену з урахуванням індексу інфляції за весь строк прострочення, а також суму неустойки без додаткових на це вимог з боку продавця. Сума інфляційних за розрахунком позивача складає 40,64 грн.

Враховуючи те, що заборгованість в сумі 10 160 грн. підтверджена матеріалами справи, штраф, пеня та інфляційні нараховано згідно умов договору, вимога позивача з врахуванням заяви від 02.09.2013 року підставна і підлягає задоволенню.

Оскільки спір до розгляду суду доведений з вини відповідача понесені позивачем витрати по сплаті судового збору підлягають стягненню з відповідача пропорційно задоволених вимог.

Керуючись ст.ст.509,526,530,610,612,655,712 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України, ст.ст.44,49,82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд-,

Вирішив:

1. Позов задоволити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія кормів» (43000, м.Луцьк, вул.Світла, буд.3, кв.66, ЄДРПОУ 37128683) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія кормів» (79039, м.Львів, вул.Генерала ЮнаківаЮ буд.9-Б, ЄДРПОУ 36739150) 16 044,78 грн. з яких, 10 160 грн. основного боргу, 5080 грн. штрафу, 764,09 грн. пеня, 40,69 грн. інфляційних, а також 1252,32 грн. витрат по сплаті судового збору.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення складено

03.09.13

Суддя С. В. Костюк

Попередній документ : 33330892
Наступний документ : 33330902