Постанова № 33226406, 22.08.2013, Київський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
22.08.2013
Номер справи
826/1929/13-а
Номер документу
33226406
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 826/1929/13-а Головуючий у 1-й інстанції: Пащенко К. С.

Суддя-доповідач: Кузьменко В. В.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р АЇ Н И

22 серпня 2013 року м. Київ

Колегія Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого - судді Кузьменко В. В.,

суддів Василенка Я. М., Степанюка А. Г.,

за участю секретаря Своринь Ю. Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лін" до Державної податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва Державної податкової служби про скасування податкових повідомлень-рішень, за апеляційною скаргою Державної податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва Державної податкової служби на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.03.2013 року, -

В С Т А Н О В И Л А :

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішення ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС від 09.10.2012 року № 0002902240/12062, № 0002882240/12063.

Свої вимоги мотивував тим, що реальність виконання Договорів з контрагентами позивача підтверджено первинною бухгалтерською документацією, а тому, правомірно включено суми до складу податкового кредиту при обчисленні податку на додану вартість та податку на прибуток.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.03.2013 року позов задоволено повністю.

Не погоджуючись із прийнятим судовим рішенням відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану постанову як таку, що прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права та винести нове рішення, яким позов залишити без задоволення в повному обсязі.

В засідання з'явився представник позивача, просив залишити постанову суду першої інстанції без змін.

Представник апелянта в засідання не з'явився, про час та місце апеляційного розгляду повідомлений належним чином, що не перешкоджає вирішенню спірного питання відповідно до ч. 4 ст. 196 КАС України.

Перевіривши матеріали справи, доводи скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 202 КАС України, суд апеляційної інстанції скасовує рішення суду першої інстанції та ухвалює нове якщо встановить порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

Суд першої інстанції дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення позову, виходячи з того, що витрати позивача за правочинами з ТОВ «Ізумруд» та ТОВ «ТК «Поділля-Інвест» підтверджуються належним чином оформленими первинними документами, відтак, прийняті відповідачем податкові повідомлення-рішення підлягають скасуванню.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком виходячи з наступного.

З матеріалів справи вбачається, що працівниками ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС проведено документальну виїзну перевірку ТОВ «Торговий дім «Лін» з питань фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Ізумруд» та ТОВ «ТК «Поділля-Інвест» за період діяльності з 01.06.2009 по 20.06.2012 року.

За результатами перевірки складено Акт № 4570/2240/32488036 від 20.09.2012, яким встановлено порушення позивачем п. 5.1, абз. 4 пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та, як наслідок, заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток на 29813 грн., а також порушення пп.пп. 7.4.1, 7.4.4, 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» та, як наслідок, заниження податку на додану вартість на 23851 грн.

На підставі Акту перевірки відповідачем 09.10.2012 року винесено податкові повідомлення-рішення: № 0002902240/12062, яким у зв'язку з порушенням п. 5.1, абз. 4 пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», позивачу визначено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток у розмірі 29813 грн., а також застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 7253,25 грн.; № 0002882240/12063, яким у зв'язку з порушенням пп.пп. 7.4.1, 7.4.4, 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», позивачу визначено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість у розмірі 23851 грн., а також застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 5962,75 грн.

Встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Лін» на підставі договорів від 01.10.2010 № 01/10/10 з ТОВ «Ізумруд» та від 01.12.2010 № 01/12/10 з ТОВ «ТК «Поділля-Інвест» поставлено товар (плати, корпуси, супрессори, шини заземлення тощо), що підтверджується видатковими та податковими накладними.

Позивач отримані товари оплатив повністю, сума ПДВ у розмірі 23851 грн. віднесена позивачем до складу податкового кредиту на підставі податкових накладних, виписаних ТОВ «Ізумруд» та ТОВ «ТК «Поділля-Інвест»

Відповідно до п. 1.7 ст. 1 Закону України «Про податок на додану вартість» податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно з цим Законом.

Згідно з п. 1.7, пп. 7.4.1, пп. 7.4.5 п. 7.4 пп. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Відповідно до пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» не підлягають включенню до складу податкового кредиту будь-які витрати зі сплати податку, які не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями, а у разі імпорту робіт (послуг) - актом прийняття робіт (послуг) чи банківським документом, який засвідчує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт (послуг).

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 цього Закону на: суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону; суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із статтями 8 і 9 цього Закону.

Згідно з п. 5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті.

Податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Відповідно п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88, первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

Відповідно до листа ВАСУ від 02.06.2011 року, за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

З метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість судам належить з'ясувати, зокрема, рух активів у процесі здійснення господарської операції, установлення спеціальної податкової правосуб'єктності учасників господарської операції та установлення зв'язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку.

Судом встановлено, що відповідно до акту ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС від 03.07.2012 № 1578/22-222/37202798 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Ізумруд» щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 01.08.2010 по 31.03.2011, директор ТОВ «Ізумруд» відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має. Фактично фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Ізумруд» він не здійснював, рахунками та майном не розпоряджався, бухгалтерську та податкову звітність не вів.

З акту від 04.07.2012 № 395/3-22-70-36644829 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «ТК «Поділля-Інвест» щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 20.10.2009 по 31.12.2011, вбачається, що директор ТОВ «ТК «Поділля-Інвест» відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має.

Таким чином, встановлено відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької діяльності.

Перевіркою не встановлено факту передачі товарів від продавця до покупця, у зв'язку з відсутністю таких документів як актів приймання-передачі товару, довіреностей, що свідчили б про транспортування (перевезення), зберігання товарів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши мотивування судового рішення та доводи апеляційної скарги, відповідно до вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо справедливого судового розгляду, врахувавши ст. 8 КАС України, відповідно до якої суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини, судова колегія вважає, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку щодо задоволення позову, через що постанову суду першої інстанції слід скасувати.

Керуючись ст.ст. 8, 160, 195, 196, 198, 202, 205, 207, 212, 254 КАС України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва Державної податкової служби на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.03.2013 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лін" до Державної податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва Державної податкової служби про скасування податкових повідомлень-рішень - задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.03.2013 року - скасувати та постановити нову.

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лін" до Державної податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва Державної податкової служби про скасування податкових повідомлень-рішень - залишити без задоволення.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання в повному обсязі, тобто з 28.08.2013 року, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя: В. В. Кузьменко

Судді: Я. М. Василенко

А. Г. Степанюк

Повний текст постанови виготовлено 28.08.2013 року.

Головуючий суддя Кузьменко В. В.

Судді: Василенко Я.М.

Степанюк А.Г.

Попередній документ : 33224602
Наступний документ : 33227389