Ухвала суду № 33185041, 22.08.2013, Київський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
22.08.2013
Номер справи
826/2355/13-а
Номер документу
33185041
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 826/2355/13-а Головуючий у 1-й інстанції: Вовк. П.В. Суддя-доповідач: Шурко О.І.

У Х В А Л А

Іменем України

22 серпня 2013 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого Шурка О.І.,

суддів Василенка Я.М., Степанюка А.Г.,

при секретарі Киричуку Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника позивача ОСОБА_3 - ОСОБА_4 на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 08 квітня 2013 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Державної реєстраційної служби, третя особа Українська федерація профспілкових організацій - профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ про скасування наказу №8 від 11.01.2013 року, зобов'язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В :

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 квітня 2013 року в задоволені адміністративного позову відмовлено.

Не погоджуючись з таким судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить апеляційну інстанцію скасувати незаконну, на його думку, постанову суду першої інстанції та постановити нову якою позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Апелянт посилається на незаконність, необ'єктивність та необґрунтованість оскаржуваного рішення, невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи, порушення судом норм матеріального та процесуального права, що є на його переконання підставою для скасування судового рішення.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вірно встановлено судом першої інстанції, наказом Державної реєстраційної служби України від 11.01.2013 року №8 було взято до відома інформацію про зміни до статуту та у складі керівних органів УФПО СП; визначено видати нове свідоцтво про легалізацію у зв'язку зі зміною мети та назви з Української Федерації профспілкових організацій - профспілки працівників спільних підприємств на Українська федерація профспілкових організацій - профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, органі та установ; визнано таким, що втратив чинність, наказ Державної реєстраційної служби України від 06.12.2012 року №1943.

Не погоджуючись із вказаним рішенням Державної реєстраційної служби, позивач звернувся із адміністративним позовом до суду, в якому просив визнати протиправним та скасувати вказаний вище наказ.

В основу обґрунтування свого рішення про відмову в задоволенні позовних вимог, Окружний адміністративний суд міста Києва посилався на те, що при прийнятті до відома інформації про зміни складу керівних органів УФПО СП, відповідачем було дотримано норми Положення про Державну реєстраційну службу України та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». За таких обставин, суд першої інстанції прийшов до висновку, що оскаржуваний наказ було прийнято відповідачем з врахуванням всіх істотних обставин та з дотриманням вимог законодавства.

Колегія суддів вважає доводи апелянта безпідставними та погоджується з рішенням суду першої інстанції, з огляду на наступне.

Так, спірні правовідносини та правові засади діяльності Укрдержреєтру визначає Положення про Державну реєстраційну службу України, затверджене Указом Президента України від 06.04.2010 № 1085/2010, та Порядок підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 08.07.2011 N 1828/5.

Пунктом 1 Положення встановлено, що Укрдержреєстр є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

Згідно з пп. 19 п. 3 Положення Укрдержреєстр реєструє, бере до відома, погоджує зміни до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань, реєструє зміни до статутів.

З сукупного аналізу п.п. 5, 8, 9 Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань вбачається, що реєстрація (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів, полягає у перевірці відповідності змісту внесених змін Конституції, іншим актам законодавства. Вказані рішення приймаються за результатами правової експертизи в межах установленого строку виключно на підставах, встановлених законами, а також прийнятими на їх виконання актами Кабінету Міністрів України та наказами Мін'юсту України.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, відповідність вимогам статуту проведення позачергового з'їзду було предметом перевірки Державної реєстраційної служби України, за результатами якої складено Правовий висновок від 10.01.2013 року.

Вказаним висновком було встановлено, що VII позачерговий звітно-виборний З'їзд членів УФПО СП від 25 жовтня 2012 року, скликаний у відповідності до ст. 28 Статуту, а правомочність засідання Правління УФПО СП від 20.09.2012 року та VII позачерговий звітно-виборний З'їзду УФПО СП від 25.10.2012 року підтверджується відповідно до ст. 29 та п. 39.16 ст. 34 Статуту.

На підставі вказаного правового висновку відповідачем був прийнятий оскаржуваний наказ від 11.01.2013 року №8 «Про взяття до відома інформації про зміни до статут та у складі керівних органів Української Федерації профспілкових організацій - профспілки працівників спільних підприємств»

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що при прийнятті до відома інформації про зміни складу керівних органів УФПО СП, відповідач діяв на підставі та в межах своїх повноважень, а тому судом першої інстанції правомірно відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Крім того, колегія суддів не бере до уваги посилання апелянта на ту обставину, що документи подані В.о. Федерації Буринським С.В. до Державної реєстраційної служби, підписані не уповноваженою на те особою, з огляду на наступне.

Так, апелянт наголошує, що Буринський С.В. є особою, яка не наділена правом підпису та подання до Державної реєстраційної служби уточнюючих документів, оскільки керівником Федерації згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб та Фізичних осіб-підприємців є ОСОБА_6. Такі твердження не відповідають дійсності, оскільки останнього з займаної посади було звільнено, протоколом VI позачергового з'їзду УФПО СП від 15.08.2012 року було підтверджено звільнення ОСОБА_6, та обрано на посаду В.о. президента федерації Буринського С.В.

Таким чином, судова колегія приходить до висновку про необґрунтованість посилань апелянта на вказані вище обставин.

Разом з тим, колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції, що не підлягають задоволенню вимоги щодо зобов'язання відповідача відновити в реєстрі громадських об'єднань відомості щодо керівних органів, найменування та статуту УФПО у складі та в редакції до внесення змін на підставі оскаржуваного наказу та зобов'язання відповідача направити Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації документи, необхідні для відновлення ЄДР відомостей щодо керівних органів, найменування та статуту УФПО у складі та в редакції до внесення змін на підставі оскаржуваного наказу, оскільки зазначені вимоги є похідними від вимоги про скасування Наказу №8.

Доводи апеляційної скарги спростовуються встановленими судом першої інстанції обставинами, наявними в матеріалах справи доказами та нормами права, зазначеними в мотивувальній частині оскаржуваного рішення суду.

Таким чином, колегія суддів вирішила згідно ст. 200 КАС України залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, з урахуванням того, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Керуючись ст.ст. 160, 195, 196, 198, 200, 205, 206 КАС України, суд

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу представника позивача ОСОБА_3 - ОСОБА_4 - залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 08 квітня 2013 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядок і строки, визначені ст. 212 КАС України.

Головуючий:

Судді:

Повний текст ухвали виготовлено 27.08.2013.

.

Головуючий суддя Шурко О.І.

Судді: Василенко Я.М.

Степанюк А.Г.

Попередній документ : 33185029
Наступний документ : 33186053