Рішення № 32772481, 29.07.2013, Рубіжанський міський суд Луганської області

Дата ухвалення
29.07.2013
Номер справи
425/1001/13-ц
Номер документу
32772481
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2013 року 2/425/381/13

425/1001/13-ц

місто Рубіжне Луганської області

Рубіжанський міський суд Луганської області у складі:

головуючого судді Мирошникової О.Ш.,

при секретарі Варикаші М.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рубіжне Луганської області цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Автовінд» до ОСОБА_1 про зобов'язання сплатити плату за зберігання автомобіля, -

встановив:

28 березня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Автовінд» звернулося до Рубіжанського міського суду Луганської області з позовом до ОСОБА_1 про зобов'язання відповідача сплатити на користь позивача плату за зберігання автомобіля Toyota Avensis у розмірі 36050,00 гривень. Позовні вимоги ТОВ «Автовінд» мотивує тим, що 17.06.2009 року на станцію технічного обслуговування ТОВ «Автовінд» звернувся ОСОБА_1 для проведення огляду пошкодженого автомобіля та складання попереднього рахунку (калькуляції) з детальним переліком робіт, витратних матеріалів та запасних частин, необхідних для відновлення пошкодженого автомобіля Toyota Avensis, реєстраційний номер НОМЕР_1, який відповідач на підставі акту приймання автомобіля на СТО від 17.06.2009 року передав позивачу. Роботи позивачем були виконані вчасно та сплачені відповідачем, втім після проведення робіт відповідач не забрав свій автомобіль з території СТО ТОВ «Автовінд», складений рахунок на виконання ремонту автомобіля відповідач не сплатив. З 17.06.2009 року по 15.03.2013 року автомобіль відповідача знаходився на території позивача, за зберігання автомобіля відповідач не платив, автомобіль не забирав. 15.03.2013 року автомобіль було вилучено державним виконавцем Ленінського відділу державної виконавчої служби Луганського міського управління юстиції відповідно до акту опису та арешту майна від 15.03.2013 року. Заборгованість відповідача перед позивачем за зберігання автомобіля в період з 17.06.2009 року по 15.03.2013 року за 1442 дня складає 36050,00 гривень, яку й просить зобов'язати відповідача сплатити позивач.

Представник позивача в судове засідання не з'явилася, 29.07.2013 року надіслала до суду заяву, в якій просить справу розглядати без участі представника позивача (а.с. 59).

Відповідач в судове засідання не з'явився, причин неявки в судове засідання відповідач суду не повідомив, заяви про розгляд справи в його відсутності суду не надав, заперечень на позов не надав. Відповідачу було надіслано виклики в судове засідання за адресою відповідно до відомостей Адресно-довідкового бюро: АДРЕСА_1, які повернулися до суду з відміткою «за закінченням терміну зберігання».

Крім того, виклик відповідача в судове засідання на 29 липня 2013 року було опубліковано у засобах масової інформації «Наша газета» № 97 від 10.07.2013 року.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, розглянувши матеріали цивільної справи, повно і всебічно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, вважає, що позов підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до принципу диспозитивності цивільного судочинства, викладеного у ст. 11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до Кодексу, в межах заявлених вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Судом встановлено, що відповідно до акту приймання автомобіля на СТО для технічного обслуговування та ремонту № 7161 від 17.06.2009 року, ТОВ «Автовінд» прийняв від ОСОБА_1, як замовника, автомобіль марки Toyota Avensis, реєстраційний номер НОМЕР_1 за адресою: місто Луганськ, вулиця Оборонна, 109Б. Відповідно до замовлення-наряду № 7161 від 17.06.2009 року автомобіль прийнято для проведення дефектовки - проведення огляду пошкодженого автомобіля та складання попереднього рахунку (калькуляції) з детальним переліком робіт, витратних матеріалів та запасних частин, необхідних для відновлення пошкодженого автомобіля. Також, у замовленні-наряді зазначено, що за простій автомобіля на підприємстві більш ніж 3 робочі дні по вині замовника (замовник несвоєчасно забирає автомобіль), замовник сплачує за кожну повну добу зберігання автомобіля 25,00 гривень з ПДВ (а.с. 5, 6-7).

23.07.2009 року ТОВ «Оргмін і К» на користь ТОВ «Автовінд» було сплачено 3448,00 гривень за оформлення наряду-замовлення, відповідно до виписки з банківського рахунку позивача про рух коштів від 23.07.2009 року та листом від 27.07.2009 року ТОВ «Оргмін і К» просив вважати цей платіж оплатою за надані послуги ОСОБА_1 (а.с. 38, 39).

ТОВ «Автовінд» неодноразово зверталося до ОСОБА_1 з вимогою забрати автомобіль марки Toyota Avensis, реєстраційний номер НОМЕР_1 з станції технічного обслуговування позивача та сплатити грошові кошти за зберігання автомобіля, проте до 15.03.2013 року зазначений автомобіль залишався у позивача, кошти відповідачем сплачені не були (а.с. 8-10, 40-42).

15.03.2013 року державним виконавцем Ленінського ВДВС Луганського міського управління юстиції при примусовому виконанні виконавчого листа від 16.07.2011 року, виданого Рубіжанським міським судом Луганської області, проведено опис майна, що належить боржнику ОСОБА_1, а саме автомобіль марки Toyota Avensis, реєстраційний номер НОМЕР_1, також державним виконавцем було вилучено зазначений автомобіль у ТОВ «Автовінд» (а.с. 11-15).

16.05.2013 року позивачем відповідачу було направлено вимогу про оплату вартості за зберігання автомобіля марки Toyota Avensis, реєстраційний номер НОМЕР_1, за період з 17.06.2009 року по 15.03.2013 року у сумі 36050,00 гривень, проте відповідач не сплатив грошові кошти позивачу (а.с. 43-45).

Таким чином, суд приходить до висновку, що позивач надав послуги, які замовляв відповідач, а саме: проведення дефектовки - проведення огляду пошкодженого автомобіля та складання попереднього рахунку (калькуляції) з детальним переліком робіт, витратних матеріалів та запасних частин, необхідних для відновлення пошкодженого автомобіля, а відповідач сплатив вартість цих послуг позивачу, проте після виконання послуг позивачем, відповідач не забрав свій автомобіль з станції технічного огляду.

Відповідно до ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до пунктів 6 та 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2002 року № 792 «Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів» надання послуг здійснюється за зверненням Замовника чи за його попередньою заявкою, яка реєструється в журналі реєстрації заявок. Виконавець забезпечує відповідальне збереження дорожнього транспортного засобу - ДТЗ (їхніх складових) Замовника в період надання послуг.

Відповідно до п. 15, 16 зазначеної вище Постанови КМУ від 11.11.2002 року № 792 приймання ДТЗ (його складових) здійснюється у присутності власника чи його уповноваженого представника. Акт передання-прийняття ДТЗ для надання надання послуг з технічного обслуговування та ремонту складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну та підписуються власником транспортного засобу та особою, відповідальною за прийняття ДТЗ і скріплюється печаткою виконавця.

Згідно пунктів 23-26 Постанови КМУ від 11.11.2002 року № 792 після надання послуг і прийняття виконаних робіт з урахуванням їхньої відповідності встановленим вимогам Замовник повністю оплачує роботи за умовами договору. Розрахунковими документами, що засвідчують надання послуги, є: акт передання-прийняття ДТЗ, наряд-замовлення, підписаний, з одного боку, контролером якості Виконавця, що засвідчує повноту виконання, оплату, якість надання послуг і гарантійні зобов'язання, квитанція про оплату робіт тощо.

Відповідно до п. 26 Постанови КМУ від 11.11.2002 року № 792 замовник зобов'язаний, зокрема, своєчасно оплачувати надані за умовами договору послуги і приймати ДТЗ після надання послуг, у разі неотримання без поважних причин ДТЗ у визначений договором термін відшкодовувати Виконавцю вартість їх збереження згідно з умовами договору;

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Як було встановлено судом, автомобіль, належний відповідачу, знаходився на станції технічного огляду позивача з часу його передачі відповідачем 17.06.2009 року по час його вилучення державним виконавцем 15.03.2009 року, тобто 1442 дні, та згідно замовлення-наряду вартість зберігання автомобіля за одну добу складає 25,00 гривень.

16.05.2013 року позивач на адресу відповідача направив вимогу про виконання обов'язку щодо оплати вартості збереження автомобіля за період з 17.06.2007 року по 15.03.2013 року за 1442 календарні дні з розрахунку 25,00 гривень за день, у загальній сумі 36050,00 гривень. Відповідач у встановлений ст. 530 ЦК України семиденний строк, тобто до 25.05.2013 року, вимоги позивача не виконав.

За таких обставин, враховуючи невиконання відповідачем зобов'язання щодо оплати позивачу за зберігання автомобіля, суд вважає позовні вимоги про зобов'язання ОСОБА_1 сплатити на користь ТОВ «Автовінд» плату за зберігання автомобіля у розмірі 36050,00 гривень, обґрунтованими, підтвердженими матеріалами справи та такими, що підлягають задоволенню судом.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України судові витрати, які складаються з судового збору у сумі 360,50 гривень покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 526, 530, 610, 901 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 88, 212-215 ЦПК України, суд, -

вирішив:

Позов задовольнити повністю.

Зобов'язати ОСОБА_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, сплатити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОВІНД», місцезнаходження: 91047, Луганська область, місто Луганськ, вулиця Оборонна, будинок 44-Б, ідентифікаційний код юридичної особи 34579470, плату за зберігання автомобіля у розмірі 36050,00 гривень (тридцять шість тисяч п'ятдесят гривень 00 коп.).

Стягнути з ОСОБА_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОВІНД», місцезнаходження: 91047, Луганська область, місто Луганськ, вулиця Оборонна, будинок 44-Б, ідентифікаційний код юридичної особи 34579470, судовий збір у сумі 360,50 гривень (триста шістдесят гривень 50 коп.).

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Луганської області через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя О.Ш. Мирошникова

Попередній документ : 32743801
Наступний документ : 32800631