Ухвала суду № 32533553, 09.07.2013, Київський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
09.07.2013
Номер справи
810/1662/13-а
Номер документу
32533553
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 810/1662/13-а Головуючий у 1-й інстанції: Терлецька О.О. Суддя-доповідач: Романчук О.М

У Х В А Л А

Іменем України

09 липня 2013 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуючого: Романчук О.М.,

Суддів: Глущенко Я.Б.,

Шостак О.О.,

при секретарі Воронець Н.В.

розглянувши в судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Транснаціональна компанія «Інтеренергоресурси» на постанову Київського окружного адміністративного суду від 23 квітня 2013 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Транснаціональна компанія «Інтеренергоресурси» до Державної податкової інспекції у Вишгородському районі Київської області Державної податкової служби про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Київського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Вишгородському районі Київської області Державної податкової служби (надалі - відповідач) про визнання протиправними скасування податкових повідомлень-рішень від 18.03.2013 № 0000472205 та №0000462205.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 23 квітня 2013 року у задоволені позову відмовлено повністю.

Не погодившись із постановою суду першої інстанції, позивач подав апеляційну скарг; в якій просить її скасувати, та прийняти нову постанову про задоволення позову.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає необхідним апеляційну скаргу залишити без задоволення, виходячи з наступного.

Судом першої інстанції встановлено, що на підставі наказу ДПІ у Вишгородському районі Київської області від 12.02.2013 року №81 «Про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки» та відповідно до пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, 78.4 ст. 78. п. 79.1, п.79.2 ст. 79 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755\/І із змінами і доповненнями та повідомлення від 12.02.2013 року № 9/22-00, відповідачем було проведено позапланову документальну невиїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Транснаціональна Компанія Інтеренергоресурс» (код ЄДРПОУ 36445064) з питали дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансового - господарських операцій з ТОВ «Різано Трейд» (код за ЄДРПОУ 36445153) за період з 01.07.2009 року і 30.09.2012 року.

На юридичну адресу позивача (07300, м. Вишгород, вул. Набережна, 4-а. кв.12) 26.11.2012 року відповідачем засобами поштового зв'язку було направлено запит пояснень та їх документального підтвердження щодо фінансово-господарських відносин «Різано Трейд», який 29.12.2012 року було повернено на адресу ДПІ у Вишгородському районі по причині закінчення терміну зберігання.

На підставі наказу ДПІ у Вишгородському районі від 08.02.2013 року №79 та направлення від 08.02.2013 року було здійснено виїзд за юридичною адресою позивача м. Вишгород, вул. Набережна. 4-а, кв. 11-12. Фактично підприємство за вказаною адресою не знаходилось, про що відповідачем було складено акт про незнайдення за місцезнаходженням від 08.02.2013 року №77/22-00.

До ВПМ ДПІ у Вишгородському районі передано службову записку від 08.02.2013 року №14/2200 для вжиття заходів згідно діючого законодавства та відповідних нормативно-правових актів щодо залучення позивача до перевірки.

В ході проведення перевірки правомірності відображення в обліку та звітності операцій позивача по фінансово-господарським відносинам з контрагентом TOB «Різано трейд» за період з 01.07.2009 року по 30.09.2012 року документи до перевірки позивачем не було надано.

Згідно «Системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» позивачем було сформовано податковий кредит у розмірі 184164,00 грн. за період з 01.07.2009 року по 30.09.2012 року за рахунок TOB «Різано Трейд» (код за ЄДРПОУ 36445153), який був включений до Декларації з ПДВ № 37813 від 01.10.2010 року, відповідно до Додатку 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» № 37817 від 01.10.2010 року за жовтень 2010 року.

За результатами проведеної перевірки позивача відповідачем складено акт від 19.02.2013 року № 259/22-00/36445064 «Про результати позапланової документальної невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Транснаціональна компанія «Інтеренергоресурс» (код ЄДРПОУ 36445064) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій з TOB «Різано Трейд» (код за ЄДРПОУ 36445153) за період з 01.07.2009 року по 30.09.2012 року.

У ході перевірки відповідачем встановлено наступні порушення, а саме: п.п.7.2.6 п. 7.2 та п.п.7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року № 168/97-ВР зі змінами та доповненнями, у зв'язку з чим позивачем занижено суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті, у розмірі 184 164,00 грн., в тому числі за жовтень 2010 року у розмірі 184 164, 00 грн.; п. 5.1 ст. 5, п.п.5.2.1 п. 5.2. ст. 5 Закону України від 22.05.1997 року № 283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», у зв'язку з чим позивачем занижено податок на прибуток, що підлягає до сплати в сумі 230 205,00 грн., у тому числі за І\/ квартал 2010 року у розмірі 230 205,00 грн. Згідно з даними, викладеним в Акті перевірки та пояснень представника відповідача слідує, що вищезазначені висновки Акта перевірки та оскаржувані рішення відповідача прийняті винятково у зв'язку та щодо господарських правовідносин позивача з TOB «Різані трейд».

З акту перевірки та пояснень представника відповідача слідує, що відповідач при встановленні безтоварності господарських операцій між позивачем та TOB «Різано Трейд керувався відомостями податкових декларацій позивача поданих відповідачу, постановою Старшого слідчого з СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, підполковника податкової міліції Братко Т.О., в межах кримінальної справи №800263. про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження.

На підставі вказаного акту перевірки, відповідачем прийнято оскаржувані податкові повідомлення-рішення від 18.03.2013 року № 0000472205 та №0000462205.

Позивач не погоджуючись із вказаними податковими повідомленнями-рішеннями. звернувся до суду з даним адміністративним позовом.

Надаючи правову оцінку обставинам справи, колегія суддів виходить з наступного.

Відповідно до положень підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року № 168/97-ВР (у редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин; надалі - Закон № 168/97-ВР), податковий кредит звітного період визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 8-1 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

Відповідно до п.п.7.4.5. п.7.4. цієї ж норми Закону, не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту).

Підстави для включення витрат на придбання товарів (робіт, послуг) до складу валових витрат передбачені пунктом 5.1 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», згідно якого валові витрати виробництва та обігу (далі -валові витрати) -сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, здійснюваних як компенсація вартості товарів, які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Відповідно до п.п.5.3.9. п.5.3. ст.5 цього ж Закону, не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Отже, наведені правові норми дозволяють платнику податку формувати податковий кредит та валові витрати у зв'язку з реальним придбанням товарів (робіт, послуг) та на підставі відповідних розрахункових, платіжних та інших документів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV, первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (ч. 2 ст. 9 цього ж Закону).

Як вбачається з договору поставки світлих нафтопродуктів №24/05-01 від 24.05.2010 року укладеного між TOB «Різано трейд» - продавець та TOB «Транснаціональна компанія «Інтеренергоресурси» - покупець, продавець протягом строку дії договору зобов'язується на замовлення покупця, за умови їх підтвердження, поставляти та передавати у власність покупця світлі нафтопродукти, належної якості, що відповідає державним стандартам, а покупець зобов'язується приймати товар та оплачувати його на умовах цього договору.

Поставка товарів здійснюється на підставі замовлень покупця. Продавець розглядає замовлення та письмово або усно повідомляє про наслідки їх розгляду. Продавець зобов'язується підготувати для відвантаження товар, що міститься в рахунках-фактурах. виписаних на підтвердження замовлень протягом 2-х робочих днів з дати виписки рахунку-фактури.

Товар згідно цього договору може бути поставлений однією або декількома партіями у автоцистернах.

Виходячи з цього, суд зазначає, що враховуючи специфікації і кількості товару, який поставлявся від контрагента TOB «Різано Трейд» до позивача, та особливостей транспортування такого товару, що потребує важковагової техніки, у зв'язку з чим відсутність у позивача документів, що підтверджують транспортування товару свідчать про відсутність транспортування товару від постачальника (контрагента) до позивача.

Зважаючи на відсутність у відповідача на момент винесення оскаржуваних рішень первинних документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість винесення податкових повідомлень-рішень від 18.03.2013 року № 0000472205 та №0000462205

Таким чином, при прийнятті оскаржуваної постанови судом першої інстанції було дотримано всіх вимог законодавства, а тому відсутні підстави для її скасування.

Відповідно до статті 200 КАС України - суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Транснаціональна компанія «Інтеренергоресурси» - залишити без задоволення, а постанову Київського окружного адміністративного суду від 23 квітня 2013 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня її складання в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Повний текст ухвали виготовлено 12.07.2013 року.

Головуючий суддя: О.М. Романчук

Судді: Я.Б. Глущенко

О.О.Шостак

.

Головуючий суддя Романчук О.М

Судді: Глущенко Я.Б.

Шостак О.О.

Попередній документ : 32533549
Наступний документ : 32536294