Рішення № 31955627, 17.06.2013, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
17.06.2013
Номер справи
910/5368/13
Номер документу
31955627
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 910/5368/13 17.06.13

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/5368/13

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Коттедж Компані", м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Альта-Київ", м. Київ,

про стягнення 117 706,20 грн.,

за участю представників сторін:

позивача - Скрицької К.О. (довіреність від 23.01.2013 б/н);

відповідача - не з'явився.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт Коттедж Компані" (далі - ТОВ "Еліт Коттедж Компані") звернулося до господарського суду міста Києва про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Альта-Київ" (далі - ТОВ "Альта-Київ"): 115 478 грн. основного боргу за договором підряду від 05.07.2011 № 03-011 (далі - Договір); 461,91 грн. інфляційних втрат; 166,29 грн. пені та 1 600 грн. витрат на послуги фахівця з юриспруденції, а всього 117 706,20 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.03.2013 порушено провадження у справі.

20.05.2013 представник позивача у судовому засіданні подав суду уточнений розрахунок позовних вимог, відповідно до якого просив стягнути з ТОВ "Альта-Київ": 115 478 грн. основного боргу за Договором; 461, 91 грн. втрат від інфляції та 166, 29 грн. пені, а від стягнення 1 600 грн. витрат на послуги фахівця з юриспруденції відмовився.

Розгляд справи неодноразового відкладався.

Представник ТОВ "Еліт Коттедж Компані" позовні вимоги підтримав у повному обсязі в межах поданого суду 20.05.2013 уточненого розрахунку позовних вимог.

17.06.2013 ТОВ "Альта-Київ" подало суду заяву, відповідно до якої відповідач просив суд надати час для врегулювання спору мирним шляхом з розстроченням основного боргу на 24 місяці, мотивоване тяжким матеріальним становищем ТОВ "Альта-Київ".

У судовому засіданні 17.06.2013 господарський суд міста Києва, дослідивши доводи, наведені у клопотанні відповідача про розстрочення сплати суми основного боргу на 24 місяці, дійшов висновку, що така заява не підлягає розгляду, оскільки в обґрунтування заяви ТОВ "Альта-Київ" не подано суду жодного доказу, що підтверджує викладені в ній обставини.

Відповідач явки уповноваженого представника у судове засідання 17.06.2013 не забезпечив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано відповідачу на поштову адресу, зазначену у позовній заяві, що підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 17.06.2013 без участі представника відповідача за наявними в ній матеріалами.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

05.07.2011 ТОВ "Еліт Коттедж Компані" (підрядник) та ТОВ "Альта-Київ" (замовник) укладено Договір, за умовами якого:

- замовник доручає, а підрядник зобов'язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами, виконати комплекс ремонтно-оздоблювальних робіт за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 11 (далі - Об'єкт), у відповідності до чинних будівельних норм, правил та проектної документації в обумовлений у Договорі строк, перелік яких зазначений у додатку № 1 до Договору (пункт 1.1 Договору);

- замовник зобов'язується своєчасно прийняти роботи та оплатити їх вартість (пункт 1.2 Договору);

- в разі ненадання замовником підряднику фронту робіт впродовж п'яти днів від строку, визначеного Договором, або ненадання замовником проектної документації, термін виконання робіт продовжується на час такої затримки (пункт 2.2 Договору);

- вартість ремонтно-монтажних робіт становить 360 040 грн. (пункт 3.1 Договору);

- впродовж п'яти днів замовник здійснює передплату підряднику у сумі 10 000 грн. Решта коштів за Договором перераховується підряднику за фактом виконання робіт згідно з актом приймання виконаних робіт (пункт 4.1 Договору);

- оплату за виконані роботи замовник здійснює згідно з підписаними актами приймання виконаних робіт підрядника впродовж трьох банківських днів з моменту підписання акта замовником (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 Договору);

- замовник приймає виконані роботи та підписує акт приймання виконаних робіт і довідку про вартість виконаних робіт впродовж трьох робочих днів з моменту їх отримання або надає письмові обґрунтовані зауваження (пункт 4.2 Договору);

- за несвоєчасне виконання зобов'язань з оплати виконаних робіт замовник сплачує пеню у сумі 0,3 % від фактичної суми невиконаних фінансових зобов'язань за кожен день прострочення (пункт 9.3 Договору).

На виконання умов Договору позивач виконав, а відповідач прийняв роботи на загальну суму 125 478 грн., що підтверджується підписаними сторонами актами приймання виконаних підрядних робіт: від 02.01.2013 № 00-01; від 03.01.2013 № 00-02 і від 03.01.2013 № 00-03.

За виконані підрядні роботи відповідач здійснив частково оплату у сумі 10 000 грн., у зв'язку з чим станом на 17.06.2013 заборгованість ТОВ "Альта-Київ" перед позивачем становить 115 478 грн.

08.01.2013 ТОВ "Еліт Коттедж Компані" звернулося до відповідача з претензією, в якій просило сплатити суму боргу, проте ТОВ "Альта-Київ" станом на 17.06.2013 борг не сплатило.

31.01.2013 сторони підписали акт звіряння взаєморозрахунків за період з 01.01.2012 по 31.01.2013 на суму 115 478 грн.

Частиною першою статті 837 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідач доказів на спростування вказаних у позовній заяві обставин суду не подав.

З огляду на наведене господарський суд міста Києва дійшов висновку, що позовні вимоги в частині стягнення з ТОВ "Альта-Київ" основного боргу у сумі 115 478 грн. підлягають задоволенню.

За приписами статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд, перевіривши правильність поданого ТОВ "Еліт Коттедж Компані" розрахунку втрат від інфляції (за період з 01.01.2013 по 18.02.2013) дійшов висновку, що наведений розрахунок позивача неправильний, у зв'язку з чим господарський суд міста Києва здійснив власний розрахунок, за результатами якого дійшов висновку, що стягненню з ТОВ "Альта-Київ" на користь позивача підлягає 115, 25 грн. втрат від інфляції.

У частині першій статті 546 ЦК України зазначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (частини перша і третя статті 549 ЦК України).

Згідно з частиною другою статті 343 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та статтями 1 і 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Пунктом 9.3 Договору передбачено, що за несвоєчасне виконання зобов'язань з оплати виконаних робіт замовник сплачує пеню у сумі 0,3 % від фактичної суми невиконаних фінансових зобов'язань за кожен день прострочення.

Здійснивши перерахунок суми пені за період з 01.01.2013 по 18.02.2013, господарський суд міста Києва зауважує, що: згідно з названим пунктом 9.3 Договору сума пені мала б становити 16 628,83 грн.; зважаючи ж на приписи статті 343 ГК України і статей 1 і 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" відповідна сума не повинна перевищувати 2 325,38 грн.; проте позивачем заявлено до стягнення 166, 29 грн. пені.

Так, відповідно до пункту 2 частини першої статті 83 ГПК України господарський суд, приймаючи рішення, має право виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів позивачів або третіх осіб з самостійними вимогами на предмет спору і про це є клопотання заінтересованої сторони.

Враховуючи наведене, у зв'язку з тим, що клопотання в порядку, передбаченому вказаним пунктом частини першої статті 83 ГПК України, до позовної заяви не додано та в судовому засіданні представником ТОВ "Еліт Коттедж Компані" не подано, у суду відсутні підстави для виходу за межі позовних вимог в частині вимог про стягнення пені, а тому стягненню з відповідача підлягає 166, 29 грн. пені.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Альта-Київ" (04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10; ідентифікаційний код 35649889) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Коттедж Компані" (03191, м. Київ, вул. М. Якубовського, 2Б; ідентифікаційний код 33226820): 115 478 (сто п'ятнадцять тисяч чотириста сімдесят вісім) грн. основного боргу; 115 (сто п'ятнадцять) грн. 25 коп. втрат від інфляції; 166 (сто шістдесят шість) грн. 29 коп. пені і 2 315 (дві тисячі триста п'ятнадцять) грн. 20 коп. судового збору.

3. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 21.06.2013.

Суддя О. Марченко

Попередній документ : 31955625
Наступний документ : 31955665