Ухвала суду № 31473535, 23.05.2013, Київський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.05.2013
Номер справи
2а/2370/5004/2012
Номер документу
31473535
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа: № 2а/2370/5004/2012 Головуючий у 1-й інстанції: Паламар П.Г. Суддя-доповідач: Літвіна Н. М.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2013 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуючого - судді Літвіної Н.М.,

Суддів Коротких А.Ю.

Хрімлі О.Г.

розглянувши в порядку письмового провадження апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Черкаському районі Черкаської області Державної податкової служби на постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 18 лютого 2013 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Перше Травня Комбікормовий завод» до Державної податкової інспекції у Черкаському районі Черкаської області Державної податкової служби про скасування податкового повідомлення - рішення,-

В С Т А Н О В И В :

В грудні 2012 року позивач звернувся до суду з позовом до ДПІ у Черкаському районі Черкаської області ДПС про скасування податкового повідомлення - рішення.

Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 18 лютого 2013 року позов задоволено.

Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення - рішення ДПІ у Черкаському районі Черкаської області ДПС № 0001642301 від 19 листопада 2012 року.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач - ДПІ у Черкаському районі Черкаської області ДПС, звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.

У зв'язку з неприбуттям жодної з осіб, які беруть участь у справі у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, колегія суддів вважає за можливе розглянути справу в порядку письмового провадження, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 197 КАС України.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, посадовими особами відповідача проведена документальна позапланова невиїзна перевірка ТОВ «Перше Травня Комбікормовий завод» щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків ПП «Компанія «Агро - Лайф», код ЄДРПОУ 36410424 за березень 2011 року, про що складено акт № 25/22-010/02779275 від 01 листопада 2012 року.

Перевіркою встановлено порушення ТОВ «Перше Травня Комбікормовий завод» вимог ст. 134, ст. 138, ст. 139 ПК України в результаті чого завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування за 1 квартал 2011 року в сумі 1 350 132, 00 грн., в результаті допущених порушень, що відображено в п. 3.1 розділу 3 акта перевірки; п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188, п. 198.2, п. 198.3, 198.4, п. 198.6 ст. 198 ПК України в результаті чого завищено від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного періоду (рядок 19 Декларації) за березень 2011 року на суму 154 811, 00 грн.; занижено залишок від'ємного значення (рядок 24 Декларації) за березень 2011 року в сумі 240 266, 00 грн.; вимог ч. 5 ст. 203, ч. 1, 2 ст. 215, ст. 216 ЦК України в частині недодержання вимог зазначених статей в момент вчинення правочинів, які не спрямовані на реальне настання наслідків, що обумовлені ними по правочинах, здійснених ТОВ «Перше Травня Комбікормовий завод».

На підставі акта перевірки відповідачем винесено податкове повідомлення-рішення № 0001642301 від 19 листопада 2012 року, яким збільшено суму грошового зобов'язання по податку на прибуток на загальну суму 270 393, 00 грн., із яких 270 392, 00 грн. основний платіж, та 1, 00 грн. штрафні (фінансові) санкції.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, між TOB «Перше Травня Комбікормовий завод» та ПП «Компанія «Агро-Лайф» було укладено Договір поставки № 03 від 04 березня 2011 року відповідно до умов якого ПП «Компанія «Агро-Лайф» (постачальник) зобов'язується поставляти і передавати у власність TOB «Перше Травня Комбікормовий завод» (покупець) товар, а покупець зобов'язується прийняти й оплатити даний товар.

На виконання умов даного договору, ПП «Компанія «Агро-Лайф» здійснило поставку сої TOB «Перше Травня Комбікормовий завод» на загальну суму 324 470, 00 грн.

За наслідками здійснених поставок, ПП «Компанія «Агро-Лайф» було виписано TOB «Перше Травня Комбікормовий завод» видаткові накладні, на підставі яких було сформована валові витрати у І кварталі 2011 році.

Як вірно встановлено судом першої інстанції до вказаних правовідносин підлягає застосуванню Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 334/94-ВР від 28 грудня 1994 року.

Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» - валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Підпунктом 5.2.1. п. 5.2. ст. 5 Закону передбачено, що до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії.

Згідно до п. п. 11.2.1. п. 11.2 ст. 11 Закону - датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку;

або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Таким чином, TOB «Перше Травня Комбікормовий завод» до складу валових витрат було включено суми витрат, понесені при придбанні сої для використання її (продукції) у власному виробництві, а саме для виробництва кормів для годування птиці.

Валові витрати підприємства по вказаних операціях підтверджені документально, а саме видатковими накладними та були сформовані внаслідок отримання сої від ПП «Компанія «Агро-Лайф» та факту перерахування коштів на рахунок постачальника.

Отже, TOB «Перше Травня Комбікормовий завод» правомірно віднесло до валових витрат підприємства суми витрат, пов'язаних із придбанням продукції, а тому висновки органу державної податкової служби є такими, що не відповідають дійсності.

Відповідно ж до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» - підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Господарська операція згідно зі ст. 1 названого Закону - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Отже, з наведених законодавчих приписів вбачається, що наслідки в податковому обліку створюють лише реально вчинені господарські операції, тобто ті, що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника податків. При цьому господарські операції мають бути відображені в податковому обліку відповідно до їх реального змісту.

Зокрема, не може визнаватися право платника ПДВ на податковий кредит у тому разі, якщо відповідні товари ним реально не придбавалися, або якщо витрати на таке придбання реально не понесені тощо.

Отже, з наведених законодавчих приписів вбачається, що наслідки в податковому обліку створюють лише реально вчинені господарські операції, тобто ті, що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника податків. При цьому господарські операції мають бути відображені в податковому обліку відповідно до їх реального змісту.

Зокрема, не може визнаватися право платника ПДВ на податковий кредит у тому разі, якщо відповідні товари ним реально не придбавалися, або якщо витрати на таке придбання реально не понесені тощо.

Виходячи з вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції належним чином дослідив реальність господарських операцій, що є підставою для виникнення права на податковий кредит та/або бюджетне відшкодування, добросовісність дій платника податку, яка полягає у відповідності вчинених ним дій господарській меті, а також реальність усіх даних, наведених у документах, що надають право на податковий кредит та/або бюджетне відшкодування.

Також податковий орган зазначав про порушення позивачем ст. ст. 202, 203, 215, 216 ЦК України.

В зв»язку з чим, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що відповідно до ст. 215 ЦК України - підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Відповідно до ст. 216 ЦК України - недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

Дії, вчинені у межах нікчемного правочину, не можна вважати господарськими операціями, оскільки зазначений правочин не створює інших юридичних наслідків, окрім пов'язаних з його недійсністю.

Як вбачається з матеріалів справи, угоди, які укладені між позивачем та ПП «Компанія «Агро-Лайф», не визнані судом недійсними, їх недійсність прямо не встановлена законом, у зв'язку з чим існує презумпція правомірності вказаних правочинів, а також наявність взаємних прав та обов'язків сторін за такими угодами.

Виходячи із вимог ст. 71 КАС України - кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ст. 200 КАС України - суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст. ст. 160, 197, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України суд,

У Х В А Л И В :

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Черкаському районі Черкаської області Державної податкової служби - залишити без задоволення, а постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 18 лютого 2013 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 254 КАС України та може бути оскаржена безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції в порядку і строки, встановлені ст. 212 КАС України.

Головуючий суддя:

Судді:

Головуючий суддя Літвіна Н. М.

Судді: Коротких А. Ю.

Хрімлі О.Г.

Попередній документ : 31473483
Наступний документ : 31475335