Постанова № 31118829, 30.04.2013, Луганський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
30.04.2013
Номер справи
812/3363/13-а
Номер документу
31118829
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

8.1.5

ПОСТАНОВА

Іменем України

30 квітня 2013 року Справа № 812/3363/13-а

Луганський окружний адміністративний суд у складі

головуючого судді: Лагутіна А. А.,

за участю секретаря судового засідання: Рязанської Є. О.,

представників позивача: Костіна Д. І. (довіреність № 56/012-13/10-013 від 02.01.2013 року),

Пономарьової О. Т. (довіреність № 130/0/12-13/10/10-013 від 04.01.2013 року),

представника відповідача: не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Марс» про стягнення податкового боргу в сумі 141152,49 грн.,

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2013 року спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з великими платниками податків у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби (далі - Позивач) звернулась до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Марс» (далі - Відповідач) про стягнення податкового боргу в сумі 141152,49 грн. В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на таке.

Згідно п.п. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року (далі - ПК України) платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи. Відповідно до п.п. 168.4.3. п. 168.4 ст. 168 ПК України контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює орган державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого підрозділу. Пунктом 57.1 ст. 57 ПК України встановлено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Оскільки добровільно відповідач не сплатив заборгованість, позивач просив стягнути з відповідача зазначену суму боргу в судовому порядку.

Представники позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримали, надали пояснення аналогічні викладеним у позовній заяві.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про дату, місце та час судового засідання. У встановлений судом строк відповідачем не подано ані заперечень проти позову, ані заяви про визнання позовних вимог.

Заслухавши пояснення представників позивача, дослідивши матеріали справи, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог і наданих сторонами доказів, оцінивши докази відповідно до вимог ст.ст. 69-72 КАС України, суд прийшов до наступного.

Судом встановлено, та підтверджується матеріалами справи, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Марс» зареєстроване виконавчим комітетом Краснолуцької міської ради від 21.10.1998 року за реєстраційним № 1 3821050001002243, внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 21.10.1998 року з присвоєнням ідентифікаційного коду 30092111, про що видана довідка № 716337 (аркуші справи 9-11).

Згідно свідоцтва № 16032979 відповідача зареєстровано як платника на додану вартість 07.05.2003 року (аркуш справи 22).

Станом на 14.03.2013 року за відповідачем рахується податковий борг на загальну суму 141152,49 грн., у тому числі:

- з податку на додану вартість, який виник з нарахованих, але не сплачених податкових зобов'язань згідно податкової декларації від 18.01.2013 року № 9085290482 на суму 35042,00 грн. та податкової декларації від 20.02.2013 року № 9008144460 на суму 19340,00 грн.;

- з авансових внесків з податку на прибуток підприємств у загальній сумі 45346,00 грн.. який виник з нарахованих, але не сплачених податкових зобов'язань згідно податкової декларації від 09.01.2013 року № 9070164263;

- зі збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод у загальній сумі 136,88 грн., який виник з нарахованих, але не сплачених податкових зобов'язань згідно податкової декларації від 04.02.2013 року № 9086447368;

- з плати за землю у загальній сумі 36267,52 грн., який виник з нарахованих, але не сплачених податкових зобов'язань згідно податкової декларації від 31.01.2013 року № 9002647540 та податкової декларації від 19.02.2013 року № 9008039534;

- з екологічного податку у загальній сумі 5020,09 грн., який виник з нарахованих, але не сплачених податкових зобов'язань згідно податкової декларації від 08.02.2013 року № 9087079648 (аркуші справи 28-46).

Крім того, заборгованість відповідача підтверджується довідкою про суми податкового боргу платника податків та розрахунком суми податкового боргу станом на 14.04.2013 року (аркуші справи 47,48).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначення вичерпного переліку податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює ПК України.

Згідно п.п. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПК України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 168.4.3. п. 168.4 ст. 168 ПК України контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює орган державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого підрозділу.

Відповідно до п.п. 14.1.175 ПК України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Пунктом 57.1 ст. 57 ПК України встановлено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Підпунктом 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового Кодексу України передбачено право органів державної податкової служби звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно п. 95.1 ст. 95 Податкового Кодексу України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Майно відповідача перебуває у податковій заставі відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 40076221 від 07.03.2013 року, згідно акту опису № 8/19-039 від 04.03.2013 року (аркуш справи 21).

Відповідно до п.п. 59.1. ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

На виконання вимог п. 59.1. ст. 59 ПК України позивачем було направлено на адресу відповідача податкову вимогу № 19 від 24.01.2013 року (аркуш справи 23).

Оскільки відповідачем було самостійно визначено суму податкового боргу, вимога про сплату податкового боргу не була оскаржена, та суму заборгованості у повному обсязі у добровільному порядку сплачено не було, суд вважає за необхідне задовольнити позовні вимоги спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби та стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Марс» податковий борг в сумі 141152,49 грн.

Питання по судових витратах не вирішується, оскільки позивач звільнений від їх сплати у встановленому порядку, а ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України не передбачено їх стягнення у даних випадках.

Керуючись ст. ст. 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України,-

ПОСТАНОВИВ:

Позовні вимоги спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Марс» про стягнення податкового боргу в сумі 141152,49 грн., задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Марс» (94500, Луганська область, м. Красний Луч, мікрорайон 3, буд. 16, код ЄДРПОУ 30092111) на користь спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби (91000, Луганська область, м. Луганськ, вул. Градусова, 1, код 21796776) податковий борг в сумі 141152,49 грн.(сто сорок одна тисяча сто п'ятдесят дві гривні сорок дев'ять копійок), з рахунків у банках обслуговуючих товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Марс».

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга подається до Донецького апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого статтею 186 КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

Відповідно до частини 3 статті 160 КАС України постанова складена у повному обсязі 07 травня 2013 року.

Суддя А.А. Лагутін

Часті запитання

Який тип судового документу № 31118829 ?

Документ № 31118829 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 31118829 ?

Дата ухвалення - 30.04.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 31118829 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 31118829 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 31118829, Луганський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 31118829, Луганський окружний адміністративний суд було прийнято 30.04.2013. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 31118829 відноситься до справи № 812/3363/13-а

Це рішення відноситься до справи № 812/3363/13-а. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 31118315
Наступний документ : 31118838