Постанова № 30938907, 23.04.2013, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.04.2013
Номер справи
805/4708/13-а
Номер документу
30938907
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2013 р. Справа № 805/4708/13-а

приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

Донецький окружний адміністративний суд у складі судді Дворникова М.С.

розглянувши в порядку скороченого провадження в приміщенні Донецького окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом Макіївської об’єднаної державної податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАТОНА» про припинення юридичної особи

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Макіївська об’єднана державна податкова інспекція Донецької області Державної податкової служби (надалі позивач), звернувся до Донецького окружного адміністративного суду із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАТОНА» (ЄДРПОУ 19378244) із позовом про припинення юридичної особи. В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що відповідач перебуває на обліку в Макіївській об’єднаній державній податковій інспекції Донецької області Державної податкової служби як платник податків, проте на порушення підпункту 16.1.3 пункту 16.1. статті 16 Податкового кодексу України відповідач не подає звітність про отримані доходи протягом року, що за приписами частини 2 статті 46 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» є підставою для припинення юридичної особи.

Поштове відправлення з ухвалою суду про відкриття скороченого провадження надіслано на адресу відповідача, повернено до суду у зв’язку із відсутністю реєстрації. Відповідно до частини 11 статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне та обґрунтоване судове рішення. У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

Дослідивши наявні в матеріалах справи документи, надані позивачем, суд дійшов висновку про достатність повідомлених позивачем обставин та про можливість розгляду справи в порядку скороченого провадження.

Пунктом 2 частини 5 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу у порядку скороченого не пізніше трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача.

Відповідач - товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАТОНА» (ЄДРПОУ 19378244) є юридичною особою, про що свідчить лист Управління статистики у м. Макіївці № 05-15/2/46 від 28.03.2013 року, копія якого міститься в матеріалах справи (а.с. 12).

Відповідно до довідки про взяття на облік платника податків відповідач перебуває на обліку в Макіївській об’єднаній державній податковій інспекції , правонаступником якої є позивач, з 16 вересня 1996 року за № 19378244*103 (а.с. 4).

Згідно з акту про неподання податкової звітності № 390/15-19378244 від 28 березня 2013 року товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАТОНА» не надає податкової звітності до органу державної податкової інспекції з моменту реєстрації (а.с. 3).

За правилами частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, усі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Пунктом 2 частини 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування», який діяв до 01 січня 2011 року, встановлений обов’язок платників податків і зборів (обов'язкових платежів) подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно до підпункту 16.1.3 пункту 16.1. статті 16 Податкового кодексу України, що набрав чинності з 01 січня 2011 року, платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Тобто, чинним законодавством на платників податків покладений обов’язок надання податкової звітності у встановлені законодавством строки незалежно від наявності доходів, які підлягають оподаткуванню.

Пунктом 3 статті 10 Закону України «Про державну податкову службу», який діяв до 01 січня 2011 року, державна податкова інспекція уповноважена здійснювати контроль за своєчасністю подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів.

Пунктом 20.1.12 статті 20 та пунктом 67.2. статі 67 Податкового кодексу України передбачено, що органи державної податкової служби мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачено, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Відповідно до частини 1 статті 3, пункту 1 статті 33, абзацу 5 частини 2 статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців; підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є: неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Згідно пункту 11.10 Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України, затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України № 979 від 22 грудня 2010 року, якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у разі неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів податкової звітності, то керівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків - про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Наявними в матеріалах справи документами підтверджений факт набуття відповідачем статусу юридичної особи та наявність у відповідача обов’язку надання податковим органам податкової звітності. Проте, всупереч наведеним вище положенням чинного законодавства України, відповідач не надавав до податкового органу податкову звітність з моменту реєстрації.

Відсутність податкового боргу станом на 28 березня 2013 року підтверджується довідкою, що наявна в матеріалах справи (а.с. 5).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивача про припинення юридичної особи відповідача та наявність підстав для їх задоволення.

З огляду на наведене, на підставі ст. ст. 46, 49 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Податкового кодексу України, ст.ст. 8 - 11, 40, 94, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Позовні вимоги Макіївської об’єднаної державної податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАТОНА» про припинення юридичної особи - задовольнити.

Припинити юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАТОНА» (ЄДРПОУ 19378244, адреса: 86104, Донецька область, м. Макіївка, вул. Качалова).

Постанова підлягає негайному виконанню.

Повний текст постанови виготовлений 23 квітня 2013 року.

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішення за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Дворников М.С.

Попередній документ : 30938906
Наступний документ : 30938910