Рішення № 30785266, 19.04.2013, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
19.04.2013
Номер справи
927/336/13
Номер документу
30785266
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

УКРАЇНА

Господарський суд

Чернігівської області

14000,м. Чернігів,просп. Миру,20

Іменем України

РІШЕННЯ

19.04.2013р. справа № 927/336/13

Позивач: Мале приватне підприємство „Рівень", вул. Жукова, 35/24, кв. 8, м. Київ, 02156

Відповідач: Публічне акціонерне товариство „Будівельна компанія „Домобудівник", вул. Щорса 59а, м. Чернігів, 14011

про стягнення 96 750,92 грн.

Суддя Федоренко Ю.В.

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

від позивача: Горовець Є.М. довіреність від 27.03.2013р.

від відповідача: Роменець М.О. довіреність від 11.02.2013р.

СУТЬ СПОРУ:

Рішення прийнято після оголошеної перерви на підставі ст. 77 ГПК України.

Подано позов про стягнення з відповідача 88922,80грн. боргу, 6523,43 грн. пені, 1304,69 грн. 3% річних за договором №337/12 від 19 червня 2012року.

Від відповідача надійшов відзив на позов від 01.04.2013р. в якому він частково визнав позовні вимоги і зазначив про те, що роботи з улаштування синтетичного покриття на спортивних майданчиках велись в рамках будівництва навчально-виховного комплексу в смт. Седнів Чернігівського району, яке здійснювалось відповідачем, як Генеральною підрядною організацією на підставі договору на закупівлю товарів за державні кошти № 1/12 від 30.01.2012р., що був укладений між ПАТ „Будівельна компанія „Домобудівник" та Відділом освіти Чернігівської районної державної адміністрації. Останній зобов'язувався прийняти та оплатити вищевказані роботи на умовах і в терміни, передбачені в цьому договорі, однак до цього часу необґрунтовано неприйняті та неоплачені роботи на загальну суму 1 389 223,11 грн., в тому числі роботи, що виконувались МПП „Рівень" на суму 21 216 грн.

Розглянувши подані матеріали справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

між позивачем (підрядник) та відповідачем (замовник) було укладено договір № 337/12 від 19.06.2012р., за яким замовник доручає, а підрядник виконує роботи з улаштування синтетичного покриття на спортивних майданчиках (тенісний корт, мініфутбол, волейбол, доріжка для розбігу) учбово-виховного комплексу смт. Седнів Чернігівського району на площі 1851 кв.м. з повним забезпеченням будівельними матеріалами.

Відповідно до п. 2.1- 2.2 договору загальна вартість матеріалів і робіт даного договору становить 438 922,80 грн. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3 на умовах відстрочки платежу до 10 банківських днів. Після підписання сторонами договору, замовник перераховує підряднику аванс в розмірі 367 000 грн. вартості матеріалів, конструкцій та виробів, необхідних для виконання робіт за договором, який підрядник зобов'язується використати протягом 3 місяців з моменту отримання цих коштів. По закінченню вищевказаного терміну, протягом 1 робочого дня, невикористана сума авансу має бути повернута замовнику. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2012р. (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2012р. (ф. КБ-3) підрядник виконав роботи за договором на суму 438 922,80 грн. Вказані документи підписані відповідачем без зауважень, що свідчить про прийняття робіт.

Відповідач частково розрахувався з позивачем за виконані роботи в сумі 350 000 грн., що підтверджується копією звіту ПАТ КБ „Приватбанк" (а.с. 17).

Таким чином за відповідачем залишилась заборгованість за виконані позивачем роботи в сумі 88 922,80 грн.

Позивачем була направлена відповідачу претензія від 25.02.2013р. про сплату заборгованості в сумі 88922,80 грн., яка отримана відповідачем 04.03.2013р., що підтверджується копією повідомлення про вручення поштового відправлення на а.с. 34.

Станом на день розгляду справи доказів оплати відповідачем боргу в сумі 88922,80 грн. суду не надано.

Відповідно до ст.ст. 11, 629 Цивільного кодексу України договір є однією з підстав виникнення зобов'язань та є обов'язковим для виконання сторонами.

За приписами ст. 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться, а тому сума боргу підлягає стягненню на користь позивача.

У відповідності до п. 7.3 договору за порушення замовником строків оплати виконаних робіт, установлених п. 2.2 договору, замовник оплачує підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми, за кожний день прострочення. Позивач просить стягнути з відповідача 6523,43 грн. пені за період з 07.09.2012 р. по 04.03.2013 р.

Враховуючи що договором встановлено строк для оплати виконаних робіт в 10 банківських днів, прострочення в оплаті настало 11.09.2012 і розмір пені на розраховану позивачем дату - 04.03.2013 становить 6380,21 грн. В решті вимоги позивача про стягнення 143,22 грн. пені позов задоволенню не підлягають у зв'язку з неправильним визначенням періоду прострочення.

Відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача 1304,69 грн. 3% річних за період з 07.09.2012 р. по 04.03.2013 р.

За перерахунком суду розмір трьох відсотків річних за період з 11.09.2012 по 04.03.2013 складає 1276,04 грн., які підлягають стягненню на користь позивача. В іншій частині позовних вимог про стягнення 28,65 грн. трьох відсотків річних слід відмовити у зв'язку з неправильним визначенням періоду прострочення.

Заперечуючи позов відповідач посилається на заборгованість бюджету у сумі 21 216 грн. перед відповідачем за роботи, які були виконані МПП «Рівень».

На підтвердження заперечень позову відповідачем надано:

копію договору на закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти №1/12 від 30.01.2012 р.за умовами якого ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник» зобов»язалася виконати будівельно-монтажні роботи на об»єкті замовника (Відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації) 45.21.1 «Навчально-виховний комплекс у складі загальноосвітньої школи на 240 учнів та дитсадку-ясел на 35 місць по вул.. Перемоги, 5 в смт. Седнів Чернігівського району»;

копію листа відповідача начальнику відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації з доданими до нього актами виконаних робіт та довідок про їх вартість;

копії довідки про вартість виконаних робіт та акта приймання виконаних робіт за лютий 2013 р. які підписані генпідрядником (відповідач) та не підписані замовником.

Як встановлено ст.838 Цивільного кодексу України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором,залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов'язку.

Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом.

Надані відповідачем докази підтверджують неприйняття виконаних робіт з боку замовника будівництва, але відповідальність за це перед субпідрядником (позивачам) за законом несе генеральний підрядник (відповідач), який зобов»язаний у визначений договором строк сплатити виконані роботи.

Враховуючи, що відповідач заперечуючи позов посилається на заборгованість перед ним бюджету, суд зазначає, що відсутність бюджетних коштів не виправдовує бездіяльності замовника і не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення договірного зобов»язання.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 15.05.2012 р. №11/446 та в рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України» від 18.10.2005 р.

Крім того, надані відповідачем докази не підтверджують наявність бюджетної заборгованості, оскільки роботи не прийняті замовником (відділ освіти).

В зв»язку з цим підстави заперечення позову судом відхиляються.

26.02.2013 між позивачем і адвокатським об»єднанням «Адвокатська фірма «Бізнес Право» укладено договір №02/02/13 про надання правової допомоги, а саме представництво довірителя (позивача) за його позовом до ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник» про стягнення боргу за виконані роботи за договором №337/12 від 19.06.2012 р.

Згідно з наданим суду рахунком на оплату №4 від 26.02.2013 р. та банківською випискою за 28.02.2013 р. за послуги адвоката позивачем перераховано адвокатському об»єднанню «Адвокатська фірма «Бізнес Право» на підставі рахунку №04 від 26.02.2013 р. 3 000 грн.

Оплата послуг адвоката згідно зі ст..44 ГПК України відноситься до складу судових витрат.

На підставі викладеного позов підлягає частковому задоволенню з покладенням судових витрат на обидві сторони пропорційно задоволеним вимогам.

Керуючись ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити частково і стягнути з Публічного акціонерного товариства „Будівельна компанія „Домобудівник", вул. Щорса 59а, м. Чернігів, 14011, код 01272976, на користь Малого приватного підприємства „Рівень", вул. Жукова, 35/24, кв. 8, м. Київ, 02156, код 21525474, 88 922,80 грн. боргу, 6 380,21 грн. пені, 1 276,04 грн. 3% річних, 2 994,67 грн. витрат на оплату послуг адвоката, 1 931,58 грн. судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

В решті позову - відмовити.

Суддя Ю.В. Федоренко

Попередній документ : 30785261
Наступний документ : 30785296