Рішення № 30637461, 02.04.2013, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
02.04.2013
Номер справи
910/2917/13
Номер документу
30637461
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/2917/13 02.04.13За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Пластікс - Україна»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрім-Тім»

про стягнення 32 086,63 грн.

Суддя Станік С.Р.

Представники сторін :

Від позивача: Бесарабчик К.В. - представники сторін

Від відповідача: не з'явився

На підставі статті 85 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 02.04.2013 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про стягнення 32 086,63 грн., а також відшкодування судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2013 було порушено провадження у справі №910/2917/13, розгляд справи було призначено на 21.03.2013.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.03.2013, у зв'язку із неявкою представників відповідача, розгляд справи було відкладено на 02.04.2013.

В судовому засіданні 02.04.2013 представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд позов задовольнити. Позовні вимоги позивача мотивовані тим, що позивачем на виконання умов договору №КВ01229/1 від 11.04.2012, було поставлено відповідачу товар на загальну суму 40 630,68 грн. Проте, відповідач здійснив лише часткову оплату отриманого товару, у зв'язку з чим позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача 23 037,94 грн. - основного боргу.

Крім того, враховуючи положення п. 8.2 договору № КВ-1229/1 від 11.04.2012 позивач просить суд стягнути з відповідача пеню в розмірі подвійної ставки НБУ в сумі 2 660,90 грн. та на підставі п. 8.4 - 36% річних в сумі 6 387,79 грн.

В процесі розгляду справи позивач, в порядку ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, жодних заяв про збільшення позовних вимог не подавав, а розрахунок, наданий позивачем на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 18.02.2013 не приймається судом до розгляду, як заява про збільшення позовних вимог, оскільки розрахунок не є відповідною заявою у розумінні наведеної норми закону.

Судом розглядається справа в межах вимог, заявлених позивачем в позовній заяві.

Відповідач своїх представників в судові засідання 21.03.2013 та 02.04.2013 - не направив, вимоги попередніх ухвал суду щодо надання витребуваних документів - не надав. Через канцелярію Господарського суду ніяких заяв та клопотань не подавав. Про проведення судового засідання відповідач був повідомлений належним чином за адресою свого місцезнаходження, що зазначена у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який поданий до суду позивачем. Суд відзначає, що відповідач не був обмежений у своїх процесуальних правах надати відзив та витребувані документи через канцелярію суду або шляхом їх направлення на адресу суду поштовим відправленням, про що зазначено в ухвалі суду про відкладення розгляду справи.

Справа розглядається в порядку ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши наявні матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2012 між позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Пластікс - Україна», як постачальником, та відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Дрім-Тім», як покупцем, було укладено договір поставки №КВ-1229/1 від 11.04.2012, за умовами якого позивач зобов'язався поставити відповідачу товар, а відповідач, в свою чергу, зобов'язався прийняти та оплатити товар (п. 1.1).

Умовами договору №КВ-1229/1 від 11.04.2012 сторони погодили, що умови поставки товару визначаються згідно специфікації (п. 5.1) передача товару від позивача відповідачу здійснюється за видатковою накладною, в якій сторони зазначають найменування товару, що постачається, кількість в одиницях вимірювання, узгоджену ціну товару та загальну вартість товару, що постачається. Дата вказана відповідачем у видатковій накладній про прийняття товару, є датою поставки товару позивачем (п. 5.2). Ціна та загальна вартість товару, встановлюється згідно специфікації (п. 7.1). Строк та порядок оплати вказується у специфікації (п. 7.4).

11.04.2012 між сторонами узгоджено специфікацію до договору поставки №КВ-1229/1 від 11.04.2012, відповідно до якої вартість поставки становить 20 315,34 грн. (п.2), оплата поставки здійснюється протягом 5 днів з моменту поставки (п. 3).

Відповідно до видаткових накладних № 20236 від 11.04.2012 на суму 20 315,34 грн. та № 22751 від 20.04.2012 на суму 20 315,34 грн. (належним чином засвідчені позивачем копії, яких знаходяться в матеріалах справи, а оригінали було досліджено судом в судовому засіданні по справі), які підписані представниками сторін без будь-яких претензій та зауважень, та скріплені печатками юридичних осіб, позивачем було поставлено відповідачу товар на загальну суму 40 630,68 грн.

Позивач у позові наголошує на тому, що ним було виконано свої зобов'язання за договором №КВ-1229/1 від 11.04.2012 у повному обсязі, поставлено на користь відповідача товар, натомість, відповідач здійснив лише частковий розрахунок за отриманий товар, внаслідок чого у відповідача перед позивачем виник борг.

Позивач стверджує, що відповідач товар за договором №КВ-1229/1 від 11.04.2012 повністю не оплатив, у зв'язку з чим позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення з відповідача основного боргу в сумі 23 037,94 грн. пеню в сумі 2 660,90 грн. та 36% річних в сумі 6 387,79 грн.

Частиною 1 ст. 265 Господарського кодексу України передбачено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні -покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ч. 6 ст. 265 Господарського кодексу України до відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу.

Частиною 2 ст. 712 Цивільного кодексу України також передбачено, що до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно п. 1 статті 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до інформаційного листа № 01-06/928/2012 від 17.07.2012 «Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права» сказано, що при підписанні покупцем видаткової накладної, яка є первинним обліковим документом у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і яка відповідає вимогам, зокрема, статті 9 названого Закону і Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та фіксує факт здійснення господарської операції і встановлення договірних відносин, є підставою виникнення обов'язку щодо здійснення розрахунків за отриманий товар. Строк виконання відповідного грошового зобов'язання визначається за правилами, встановленими частиною першою статті 692 Цивільного кодексу України.

За змістом статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язані встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (п.1 ст. 612 ЦК України).

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позивачем, як постачальником, на виконання умов договору №КВ-1229/1 від 11.04.2012 було поставлено відповідачу товар на загальну суму 40 630,68 грн., а відповідачем вказаний товар прийнято у повному обсязі, що підтверджується видатковими накладними №20236 від 11.04.2012 на суму 20 315,34 та №22751 від 20.04.2012 на суму 20 315,34 грн..

Але відповідач, всупереч умов договору №КВ-1229/1 від 11.04.2012, свій обов'язок щодо оплати переданого йому позивачем товару у строк, встановлений п. 3 специфікації №1 до договору №КВ-1229/1 від 11.04.2012 (протягом 5 днів з моменту поставки) виконав лише частково, оплативши 11 460,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №86 від 24.07.2012 на суму 1 460,00 грн. та меморіальним ордером №23 від 21.01.2013 на суму 10 000,00 грн., внаслідок чого відповідач перед позивачем виник борг в сумі 29 170,68 грн.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що відповідачем було порушено умови договору №КВ-1229/1 від 11.04.2012, а також положення ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України.

Відповідач заявлених до нього вимог не спростував, доказів належного виконання ним зобов'язань щодо оплати поставленого йому позивачем товару за договором №КВ-1229/1 від 11.04.2012 - не надав.

Позивачем заявлено до стягнення з відповідача суму основного боргу в розмірі 23 037,94 грн. суд, не виходячи за межі позовних вимог, вважає за необхідне задовольнити вимогу позивача про стягнення заборгованості в розмірі 23 037,94 грн.

За таких обставин, враховуючи те, що наявні у справі матеріали свідчать про наявність заборгованості перед позивачем за договором №КВ-1229/1 від 11.04.2012, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача суми заборгованості є законними, обґрунтованими, доведеними належними та допустимими доказами, та такими, що підлягають задоволенню в межах позовних вимог в розмірі 23 037,94 грн.

Виходячи зі змісту ч.2 ст.193 Господарського кодексу України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Відповідно до статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума, або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Штрафними санкціями у Господарському кодексі України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання (ч.1 ст. 230 ГК України).

Пунктом 8.2 договору № 20236 від 11.04.2012 встановлено, що за несвоєчасну оплату товару, відповідач сплачує позивачу пеню у розмірі подвійної ставки НБУ за кожний день прострочення виконання зобов'язань. Пунктом 8.4 даного договору передбачено, що за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання, відповідач сплачує позивачу 36% річних від сум боргу за весь час прострочення.

Відповідно до п. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняться через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Статтею 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Частина 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно частини 2 статті 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Крім того, у зв'язку із простроченням відповідачем виконання зобов'язання щодо оплати отриманого товару за договором №КВ-1229/1 від 11.04.2012, позивач просить стягнути з відповідача пеню в розмірі 2 660,90 грн. та 36% річних в розмірі 6 387,79 грн. за період з 11.04.2012 по 25.01.2013 (прострочення виконання зобов'язання по видатковій накладній №20236 від 11.04.2012 згідно договору №КВ-1229/1 від 11.04.2012), за період з 20.04.2012 по 25.01.2013 (прострочення виконання зобов'язання по видатковій накладній №22751 від 20.04.2012 згідно договору №КВ-1229/1 від 11.04.2012 ).

Судом перевірено наданий позивачем розрахунок 36% річних, та встановлено, що при нарахуванні такої позивачем було допущено помилку в методиці розрахунку та у визначені періодів. Судом здійснено розрахунок пені, який має наступний вигляд:

Видаткова накладна Оплата, платіжне доручення, сума грн..Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняЗагальна сума процентів№20236 від 11.04.2012 на 20315.34 20315.3416.04.2012 - 24.07.20121002003.70 №86 від 24.07.2011 на 1 460,0018855.3425.07.2012 - 21.01.20131813366.07 №23 від 21.01.2013 на 10 000,008855.3422.01.2013 - 25.01.2013434.94№22751 від 20.04.2012 на 20315.34 20315.3425.04.2012 - 25.01.20132765530,23 З огляду на викладене суд дійшов висновку, що розмір 36% річних становить 10 934,94 грн., але оскільки позивачем заявлено до стягнення з відповідача суму 36% річних в розмірі 6 387,79 грн., суд, не виходячи за межі позовних вимог, вважає за необхідне задовольнити вимогу позивача про стягнення 36% річних в розмірі 6 387,79 грн.

Судом також перевірено наданий позивачем розрахунок пені, та встановлено, що при нарахуванні такої позивачем було допущено помилку в методиці розрахунку та у визначені періодів. Судом здійснено розрахунок пені, який має наступний вигляд:

Видаткова накладнаЧасткова оплата (дата, платіжне доручення, сума)Період простроченняСума боргу, грнКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума непі за період прострочення№20236 від 11.04.2012 на суму 20 315,34 грн 16.04.2012 - 24.07.201220315.341007.5000 %0.041 %*832.60 №86 від 24.07.2012 на суму 1 460,0025.07.2012 - 15.10.201218855.34837.5000 %0.041 %641.39№22751 від 20.04.2012 на суму 20 315,34 25.04.2012-24.10.201220 315,341837.5000 %0.041 %1523.65 З огляду на викладене суд дійшов висновку, що розмір пені за несвоєчасне виконання відповідачем зобов'язань за договором №КВ-1229/1 від 11.04.2012 становить 2 997,64 грн.

Позивачем заявлено до стягнення з відповідача пеню в розмірі 2 660,90 грн., суд, не виходячи за межі позовних вимог, вважає за необхідне задовольнити вимогу позивача про стягнення пені в розмірі 2 660,90 грн.

Враховуючи те, що відповідачем прострочено перед позивачем виконання грошового зобов'язання по оплаті отриманого товару за договором №КВ-1229/1 від 11.04.2012, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача пені та 36% річних є законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню повністю, а саме: 36% річних в розмірі 6 387,79 грн. та пені в розмірі 2 660,90 грн.

Таким чином суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню повністю, в межах заявлених позовних вимог, а саме з відповідача підлягає стягненню: основний борг - 23 037,94 грн., пеня - 2 660,90 грн. та 36% річних - 6 387,79 грн.

Судовий збір, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1.Позов задовольнити.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрім-Тім» (код ЄДРПОУ 37258620, місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Волго-Донська, буд. 71/8, кв. 4) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Пластікс - Україна» (код ЄДРПОУ 24587464, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82-а) основний борг - 23 037 (двадцять три тисячі тридцять сім) гривень 94 копійки., пеню - 2 660 (дві тисячі шістсот шістдесят) гривень 90 копійок, 36% річних - 6 387 (шість тисяч триста вісімдесят сім) гривень79 копійок та судовий збір в розмірі 1720 (одна тисяча сімсот двадцять) гривень 50 копійок.

3.Видати наказ відповідно до ст. 116 Господарського процесуального кодексу України.

4.Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Станік С.Р.

дата підписання рішення - 08.04.2013

Часті запитання

Який тип судового документу № 30637461 ?

Документ № 30637461 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 30637461 ?

Дата ухвалення - 02.04.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 30637461 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 30637461 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 30637461, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 30637461, Господарський суд м. Києва було прийнято 02.04.2013. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 30637461 відноситься до справи № 910/2917/13

Це рішення відноситься до справи № 910/2917/13. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 30637460
Наступний документ : 30637463