Ухвала суду № 30377908, 03.04.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
03.04.2013
Номер справи
812/4992/12
Номер документу
30377908
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №812/4992/12

Пр.№2/812/2610/12

рішення

Іменем України

21 листопада 2012 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:

головуючого - судді Тучкова С.С.,

при секретарі Нікончик А.М.,

за участю представників позивача ОСОБА_1

ОСОБА_2,

представника відповідача Райковського Т.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, цивільну справу №812/4992/12 за позовом ОСОБА_4 до Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню повністю, третя особа - Комунарський відділ державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом до ПАТ «УкрСиббанк», приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню повністю, третя особа - Комунарський відділ державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, посилаючись на те, що 01 грудня 2008 року між ОСОБА_4 та ПАТ «УкрСиббанк» був укладений кредитний договір, згідно до якого банком було надано кредит строком до 30 листопада 2021 року. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим кредитним договором був укладений договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6, за яким предметом договору є нерухоме майно будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. 26 січня 2010 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено виконавчий напис про звернення стягнення за Договором іпотеки, який зареєстровано в реєстрі за №125, згідно з яким було запропоновано звернути стягнення на нерухоме майно, яке є предметом іпотечного договору, а саме: на належний на праві власності ОСОБА_4 житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1. У зв'язку з тим, що при вчинення виконавчого напису були порушені вимоги Закону України «Про нотаріат», Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», Закону України «Про іпотеку», позивач просить визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_5, вчинений 26 січня 2010 року за реєстром № 125, таким, що не підлягає виконанню та скасувати його.

Ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 19 липня 2012 року у якості співвідповідача у цивільній справі залучено Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект».

21.11.2012 року за заявою позивача приватний нотаріус Запорізького нотаріального округу ОСОБА_5 у зв'язку із припиненням нотаріальної діяльності був виключений зі складу відповідачів по цивільній справі.

В судовому засіданні представники позивача просили суд позовні вимоги задовольнити у повному обсязі з підстав, викладених у позові.

Представник відповідача ТОВ «Кей-Колект» проти задоволення позовних вимог заперечував у повному обсязі, вказуючи на те, що виконавчий напис нотаріуса зроблений у відповідності до вимог діючого законодавства.

Представник відповідача ПАТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, надав суду письмові заперечення, відповідно до якого просить суд відмовити у задоволенні позовної заяви у повному обсязі.

Представник третьої особи - Комунарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до вимог ст.169 Цивільного процесуального кодексу України їх неявка в судове засідання не перешкоджає розгляду справи. За таких обставин, суд вважає можливим розглянути справу за відсутності представників відповідача та третьої особи.

Заслухавши представників позивача, представника відповідача, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.3 ст.10 Цивільного процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

На підставі ст.57 Цивільного процесуального кодексу України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів.

Згідно ст.60 Цивільного процесуального кодексу України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

14 лютого 2008 року між ОСОБА_7 та Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» був укладений договір про надання споживчого кредиту №11299057000, згідно до якого банком було надано кредит у сумі 191900,00 гривень строком до 16 лютого 2015 року (а.с.117-120).

З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим кредитним договором був укладений договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6, за яким предметом договору є нерухоме майно будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належний на праві власності ОСОБА_4 (а.с.111-112).

26 січня 2010 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено виконавчий напис про звернення стягнення за Договором іпотеки, який зареєстровано в реєстрі за №125, згідно з яким було запропоновано звернути стягнення на нерухоме майно, яке є предметом іпотечного договору, а саме: на належний на праві власності ОСОБА_4 житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1. Оспорюваний виконавчий напис нотаріуса був вчинений з метою задоволення вимог за договором про надання споживчого кредиту № 11299057000 від 14.02.2008 року.

За рахунок коштів, отриманих від реалізації квартири, запропоновано задовольнити вимоги Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за період з 01.01.2009 року по 25.12.2009 року, у розмірі 198428,36 гривень, які складаються:

- заборгованість за кредитом - 171 339,23гривень,

- заборгованість за процентами - 22 816,97 гривень,

- пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом - 2 682,83 гривень,

- пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом - 1 589,33 грн. (а.с.110).

Відповідно до вимоги, направленої ОСОБА_4 в порядку ст. 35 Закону України «Про іпотеку», станом на 27.02.2009 року заборгованість ОСОБА_7 перед Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» складає 180683,55 гривень, з яких:

- 171339,23 гривні - прострочена заборгованість по кредиту;

- 9344,32 гривні - прострочена заборгованість по сплаті нарахованих відсотків (а.с.115).

Порядок вчинення виконавчих написів визначається положеннями Закону України «Про нотаріат» та Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2004 року №20/5, відповідно до яких, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості і для одержання виконавчого напису подаються документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов'язання.

Відповідно до ч.1 ст. 35 Закону України «Про іпотеку» у разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цього Закону.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 89 Закону України «Про нотаріат» у виконавчому написі повинні зазначатися, зокрема, суми, що підлягають стягненню.

Як вбачається з матеріалів справи у письмовій вимозі Акціонерного комерційного інноваційного банка «УкрСиббанк» на ім'я ОСОБА_4, сума простроченої заборгованості за кредитним договором зазначена в розмірі 180683,55 гривень. Згідно вчиненого виконавчого напису за рахунок коштів, отриманих від реалізації квартири, запропоновано задовольнити вимоги Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за період з 01.01.2009 року по 25.12.2009 року, у розмірі 198428,36 гривень.

Згідно з п.284 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 3 березня 2004 року № 20/5, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості.

Таким чином, нотаріусом вчинено виконавчий напис на завищену суму заборгованості, яка не відповідає сумі заборгованості, що була вказана у вимозі, надісланій ОСОБА_4

13.02.2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кей-Колект» було укладено договір факторингу №2, за яким ПАТ «УкрСиббанк» передав у власність ТОВ «Кей-Колект» право вимоги за договором про надання споживчого кредиту №11299057000 від 14.02.2008 року. У зв'язку з чим відбулась заміна кредитора у зобов'язані, обумовленому договором про надання споживчого кредиту № 11299057000 від 14.02.2008 року.

Таким чином, оскільки позовні вимоги до ТОВ «Кей-Колект» ґрунтуються на законі, підтверджуються зібраними у справі доказами та не порушують прав та інтересів третіх осіб, суд приходить до висновку про те, що позов в частині вимог до ТОВ «Кей-Колект» є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Вирішуючи позов в частині вимог до відповідача ПАТ «УкрСиббанк», суд виходить з наступного.

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» є правонаступником Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк».

Відповідно до умов Договору факторингу № 2 від 13.02.2012 року, укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кей-Колект», було передано у власність ТОВ «Кей-Колект» право вимоги за договором про надання споживчого кредиту № 11299057000 від 14.02.2008 року. Право вимоги за кредитним договором № 11299057000 від 14.02.2008 року до боржників у відповідному правовідношенні перейшло до ТОВ «Кей-Колект». За таких обставин вбачаються підстави для процесуального правонаступництва сторони відповідача у справі.

Таким чином, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні позову в частині позовних вимог до ПАТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ч.1 ст.88 Цивільного процесуального кодексу України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

На підставі викладеного, керуючись ст.88 Закону України «Про нотаріат», ст.35 Закону України «Про іпотеку», наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» №20/5 від 03.03.2004 року, ст.ст.10, 11, 60, 88, 208, 209, 212-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_4 до Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню повністю, третя особа - Комунарський відділ державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, - задовольнити частково.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 26 січня 2009 року, зареєстрований у реєстрі за №125, про звернення стягнення на нерухоме майно, а саме: на належний на праві власності ОСОБА_4 житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1.

В частині вимог до Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» -відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» (ЄДРПОУ 37825968) на користь ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) судовий збір у розмірі 107 (сто сім) гривень 30 копійок.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м.Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя С.С. Тучков

Часті запитання

Який тип судового документу № 30377908 ?

Документ № 30377908 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 30377908 ?

Дата ухвалення - 03.04.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 30377908 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 30377908 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 30377857
Наступний документ : 30393120